Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 104. Запозичення і гарантії суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у іноземній валюті

(в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
1. Залучення до бюджету суб'єкта Російської Федерації кредитів від іноземних банків в іноземній валюті здійснюється при дотриманні суб'єктом Російської Федерації положень цього Кодексу.
Відбір іноземних банків з метою надання кредиту в іноземній валюті суб'єкту Російської Федерації здійснює-ся уповноваженими органами державної влади суб'єкта Російської Федерації, наділеного правом здійснювати державного-ються зовнішні запозичення суб'єкта Російської Федерації відповідно до пунктів 2 і 3 цієї статті, в порядку, передбачені-Ренном законодавством Російської Федерації.
Зовнішні облігаційні позики суб'єкта Російської Федерації здійснюються при дотриманні суб'єктом Російської Федеративної-ції положень цього Кодексу та законодавства Російської Федерації про цінні папери, в тому числі Федерального закону від 29 липня 1998 року N 136-ФЗ "Про особливості емісії та обігу державних і муніципальних цінних паперів ".
Розміщення державних цінних паперів суб'єктів Російської Федерації, номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті, на міжнародних ринках капіталу здійснюється з урахуванням пріоритету розміщення державних цінних паперів Російської Федерації на міжнародних ринках капіталу.
Терміни проведення операцій з розміщення державних цінних паперів суб'єктів Російської Федерації, номінальна вар-тість яких зазначена в іноземній валюті, на міжнародних ринках капіталу підлягають узгодженню з Міністерством фінансів Російської Федерації.
2. Суб'єкти Російської Федерації, для яких розрахункова частка міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету (за винятком субвенцій, а також надаються суб'єктам Російської Федерації з Інвестиційного фонду Російської Федерації субси-дій) протягом двох з трьох останніх звітних років не перевищувала 5 відсотків обсягу власних доходів консолідованого бюдже-та суб'єкта Російської Федерації, має право здійснювати починаючи з чергового фінансового року зовнішні запозичення в цілях забезпе-чення погашення зовнішнього боргу суб'єкта Російської Федерації і (або) фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Феде-рації у разі дотримання ними таких умов:
в структурі державного боргу суб'єкта Російської Федерації відсутня прострочена заборгованість за борговими зобов'язанням суб'єкта Російської Федерації;
суб'єктом Російської Федерації отриманий кредитний рейтинг від не менш ніж двох міжнародних рейтингових агентств, акредитації й -дітованних в порядку, встановленому уповноваженим федеральним органом виконавчої влади, не нижче рівня, встановленого Урядом Російської Федерації.
3. Суб'єкти Російської Федерації, для яких розрахункова частка міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету (за винятком субвенцій, а також надаються суб'єктам Російської Федерації з Інвестиційного фонду Російської Федерації субси-дій) протягом двох з трьох останніх звітних років перевищувала 5 відсотків обсягу власних доходів консолідованого бюджету суб'єкта Російської Федерації, має право здійснювати зовнішні запозичення з метою забезпечення погашення зовнішнього боргу суб'єкта Російської Федерації у разі дотримання ними таких умов:
в структурі державного боргу суб'єкта Російської Федерації відсутня прострочена заборгованість за борговими зобов'язанням суб'єкта Російської Федерації;
суб'єктом Російської Федерації отриманий кредитний рейтинг від не менш ніж двох міжнародних рейтингових агентств, акредитації й дітованних в порядку, встановленому уповноваженим федеральним органом виконавчої влади, не нижче рівня, встановленого Урядом Російської Федерації.
При цьому в поточному фінансовому році обсяг зазначених зовнішніх запозичень не може перевищувати обсяг зобов'язань за пога-шенням в поточному фінансовому році наявного на початок року зовнішнього боргу суб'єкта Російської Федерації без урахування зобов'язань за гарантіями, вираженим в іноземній валюті.
4. Суб'єкти Російської Федерації та муніципальні освіти має право здійснювати запозичення у Російської Федерації в іноземній валюті, надавати Російської Федерації гарантії в іноземній валюті виключно в рамках використання цільових перевірок вих іноземних кредитів (запозичень).
5. Запозичення у Російської Федерації в іноземній валюті, надання Російській Федерації гарантій в іноземній валюті суб'єктами Російської Федерації, муніципальними утвореннями не є зовнішніми запозиченнями і не призводять до утворення зовнішнього боргу суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти.
6. Запозичення суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень в іноземній валюті, за винятком випадків, встановлених пунктами 1 - 4 цієї статті, надання гарантій суб'єктів Російської Федерації і муніципальних освітньої-ний на забезпечення зобов'язань, що виникають в іноземній валюті, а також гарантій в іноземній валюті, за винятком випадків, встановлених пунктом 4 цієї статті, не допускаються.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 104. Запозичення і гарантії суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у іноземній валюті "
 1. Стаття 126. Відповідальність за зобов'язаннями Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти
  гарантію (поручительство) за зобов'язаннями суб'єкта Російської Федерації, муніципального освіти або юридичної особи чи зазначені суб'єкти взяли на себе гарантію (поручительство) за зобов'язаннями Російської
 2. Стаття 102. Відповідальність за борговими зобов'язанням Російської Федерації, суб'єктів Російської Фе-ської Федерації, муніципальних утворень
  гарантовані Російською Федерацією. 3. Суб'єкт Російської Федерації не несе відповідальності за борговими зобов'язаннями Російської Федерації, інших суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень, якщо зазначені зобов'язання не були гарантовані цим суб'єктом Російської Федерації. 4. Муніципальне утворення не несе відповідальності за борговими зобов'язаннями Російської
 3. 59. Правовий режим державних і муніципальних гарантій.
  Запозичень.
 4. Стаття 103. Здійснення державних і му-муніципальних запозичень
  104-ФЗ) Запозичення муніципальних утворень у валюті Російської Федерації за межами Російської Федерації не допускають-ся. (Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ) Право здійснення муніципальних запозичень від імені муніципального освіти відповідно до цього Кодек-сом і статутом муніципального освіти належить місцевій
 5. Стаття 97. Державний борг Російської Федерації
  запозичень Російської Федерації, а також боргові зобов'язання за державними гарантіями, наданих Російською Федерацією, і боргові зобов'язання, що виникли в результаті прийняття законодавчих актів Російської Федерації про віднесення на державний борг боргових зобов'язань третіх осіб , що виникли до введення в дію цього
 6. Стаття 108.2. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації
  104-ФЗ) 2) перелік, обсяги і терміни погашення державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період). 3. Програма державних зовнішніх запозичень суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період) є додатком до закону про бюджет суб'єкта
 7. Стаття 117. Надання державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій
  104 цього Кодексу, включається до складу державного внутрішнього боргу суб'єкта Російської Федерації як вид боргового зобов'язання. (В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) Загальна сума зобов'язань, що випливають з муніципальних гарантій у валюті Російської Федерації, а також муніципальних га гарантій в іноземній валюті, наданих відповідно до пункту 4 статті 104
 8. Стаття 110. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації
  запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий пери-од являє собою перелік всіх внутрішніх запозичень Російської Федерації у вигляді різниці між обсягом залучення і обсягом коштів, що спрямовуються на погашення основної суми боргу, по кожному виду запозичень. Державні внутрішні запозичення Російської Федерації, здійснювані шляхом випуску
 9. 56. Поняття і форми державного (муніципального) боргу.
  Запозичень, гарантій за зобов'язаннями третіх осіб, інші зобов'язання відповідно до видів боргових зобов'язань, встановленими БК РФ, прийняті на себе Російською Федерацією, суб'єктом Російської Федерації чи муніципальній освітою. Виділяють зовнішній і внутрішній держ. (Муніц.) борг. Зовнішній борг - зобов'язання, що виникають в іноземній валюті, за винятком зобов'язань
 10. Стаття 104.1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації у валюті Російської Федерації за межами Рос-сийской Федерації
  104-ФЗ) 1. Запозичення суб'єктів Російської Федерації шляхом розміщення державних цінних паперів суб'єкта Російської Феде-рації у валюті Російської Федерації за межами Російської Федерації здійснюються при дотриманні суб'єктами Російської Федерації положень цього Кодексу та законодавства Російської Федерації про цінні папери, в тому числі Федерального зако-на від 29 липня 1998
 11. Стаття 100. Структура муніципального боргу, види і терміновість муніципальних боргових зобов'язань
  гарантіям муніципального освіти (муніципальним гарантіям). Боргові зобов'язання муніципального освіти не можуть існувати в інших видах, за винятком передбачених на-вартим пунктом. 3. В обсяг муніципального боргу включаються: 1) номінальна сума боргу по муніципальних цінних паперів; 2) обсяг основного боргу за бюджетними кредитами, залученими до місцевого бюджету; 3) обсяг
 12. муніципальних запозичень
  запозичення. Муніципальні запозичення - позики, залучені від фізичних та юридичних осіб у валюті Російської Федерації, за якими виникають боргові зобов'язання органу місцевого самоврядування як позичальника або гаранта по-гасіння позик іншими позичальниками, виражені у валюті Російської Федерації. Органи місцевого самоврядування від імені місцевої громади мають право вдаватися до
© 2014-2022  yport.inf.ua