Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 94. Джерела фінансування дефіциту федерального бюджету

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
1. До складу джерел внутрішнього фінансування дефіциту федерального бюджету включаються:
різниця між коштами, що надійшли від розміщення державних цінних паперів Російської Федерації, номінальна вартість яких зазначена у валюті Російської Федерації, і засобами, спрямованими на їх погашення;
різниця між отриманими і погашеними Російською Федерацією у валюті Російської Федерації бюджетними кредитами, наданими федеральному бюджету іншими бюджетами бюджетної системи Російської Федерації;
різниця між отриманими і погашеними Російською Федерацією у валюті Російської Федерації кредитами кредитних орга-нізацій;
різниця між отриманими і погашеними Російською Федерацією у валюті Російської Федерації кредитами міжнародних фінансових організацій;
зміна залишків коштів на рахунках з обліку коштів федерального бюджету протягом відповідного фінансового року;
інші джерела внутрішнього фінансування дефіциту федерального бюджету.
До складу інших джерел внутрішнього фінансування дефіциту федерального бюджету включаються:
надходження від продажу акцій та інших форм участі в капіталі, що знаходяться у власності Російської Федерації;
надходження від реалізації державних запасів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, зменшені на розмір ви-плат на їх придбання;
курсова різниця за коштами федерального бюджету;
обсяг коштів, що спрямовуються на виконання державних гарантій Російської Федерації у валюті Російської Федерації, у разі, якщо виконання гарантом державних гарантій Російської Федерації веде до виникнення права регресної вимоги-ня гаранта до принципала або обумовлено поступкою гаранту прав вимоги бенефіціара до принципала;
різниця між коштами, отриманими від повернення наданих з федерального бюджету юридичним особам бюджетних кредитів, і сумою наданих з федерального бюджету юридичним особам бюджетних кредитів у валюті Російської Федеративної-ції;
різниця між коштами, отриманими від повернення наданих з федерального бюджету іншим бюджетам бюджетної системи Російської Федерації бюджетних кредитів, і сумою наданих з федерального бюджету іншим бюджетам бюджет-ної системи Російської Федерації бюджетних кредитів у валюті Російської Федерації;
різниця між сумою коштів, отриманих від повернення бюджетних кредитів за рахунок коштів цільових іноземних кредитів (за-імствованій), наданих всередині країни, і сумою наданих всередині країни бюджетних кредитів за рахунок коштів цільових іноземних кредитів (запозичень);
різниця між сумою коштів, отриманих від повернення наданих всередині країни інших бюджетних кредитів (позик), і сумою наданих всередині країни інших бюджетних кредитів;
різниця між коштами, перерахованими з єдиного рахунку федерального бюджету, і засобами, зарахованими на єдиний рахунок федерального бюджету, при проведенні операцій з управління залишками коштів на єдиному рахунку федерального бюджету;
(абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
інші джерела внутрішнього фінансування дефіциту федерального бюджету.
2. До складу джерел зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету включаються:
різниця між коштами, що надійшли від розміщення державних позик, які здійснюються шляхом випуску державних цінних паперів від імені Російської Федерації і номінальна вартість яких зазначена в іноземній валюті , і средст-вами, спрямованими на їх погашення;
різниця між отриманими і погашеними Російською Федерацією в іноземній валюті кредитами іноземних держав, включаючи цільові іноземні кредити (запозичення), з урахуванням коштів, перерахованих з федерального бюджету російським постачальникам товарів і (або) послуг на експорт в рахунок погашення державного зовнішнього боргу Російської Федерації, міжнародних фі-нансових організацій, інших суб'єктів міжнародного права та іноземних юридичних осіб;
різниця між отриманими і погашеними Російською Федерацією в іноземній валюті кредитами кредитних організа-цій.
До складу інших джерел зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету включаються:
обсяг коштів, що спрямовуються на виконання державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті, у разі, ес-Чи виконання гарантом державних гарантій Російської Федерації веде до виникнення права регресної вимоги гаранта до принципала або обумовлено поступкою гаранту прав вимоги бенефіціара до принципала;
різниця між коштами, що надійшли у федеральний бюджет в погашення основного боргу іноземних держав та (або) іноземних юридичних осіб перед Російською Федерацією, і засобами, спрямованими на надання державних фінан-сових і державних експортних кредитів;
інші джерела зовнішнього фінансування дефіциту федерального бюджету.
3. Кредити Центрального банку Російської Федерації, а також придбання Центральним банком Російської Федерації дер-жавних цінних паперів Російської Федерації при їх розміщенні не можуть бути джерелами фінансування дефіциту федераль-ного бюджету.
(П. 3 в ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
4. Залишки коштів федерального бюджету на початок поточного фінансового року:
Відповідно до Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ з 1 січня 2014 абзац другий пункту 4 статті 94 буде ізло-дружин у новій редакції :
"в обсязі додаткових нафтогазових доходів федерального бюджету в грудні звітного року використовуються відповідно до статті 96.12 справжнього Кодексу;".
Дія абзацу другого пункту 4 статті 94 призупинено до 1 січня 2014 року Федеральним законом від 25.12.2012 N 268-ФЗ.
В обсязі надходжень нафтогазових доходів федерального бюджету в грудні звітного року використовуються відповідно до статті 96.12 справжнього Кодексу;
в обсязі неповного використання бюджетних асигнувань Інвестиційного фонду Російської Федерації, Федерального до-рожного фонду звітного фінансового року спрямовуються відповідно на реалізацію в поточному фінансовому році проектів за рахунок коштів Інвестиційного фонду Російської Федерації, на збільшення в поточному фінансовому році обсягів бюджетних асигнувань Федерального дорожнього фонду;
(в ред. Федерального закону від 06.04.2011 N 68-ФЗ)
в обсязі не більше однієї дванадцятої загального обсягу витрат федерального бюджету поточного фінансового року спрямовуються на покриття тимчасових касових розривів, що виникають в ході виконання федерального бюджету в поточному фінансовому році;
в обсязі, що не перевищує суму залишку невикористаних бюджетних асигнувань на оплату укладених від імені Росій-ської Федерації державних контрактів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, що підлягали відповідно до ус-ловиями цих державних контрактів оплаті у звітному фінансовому році, у разі прийняття Урядом Російської Федеративної-ції відповідного рішення направляються на збільшення відповідних бюджетних асигнувань на зазначені цілі.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Інші залишки коштів федерального бюджету на початок поточного фінансового року можуть бути використані на:
здійснення виплат, що скорочують боргові зобов'язання;
скорочення запозичень.
5. До складу операцій з управління залишками коштів на єдиному рахунку федерального бюджету включаються:
розміщення коштів на банківських депозитах та їх повернення відповідно до статті 236 цього Кодексу;
надання бюджетних кредитів на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів) та їх повернення відповідно до статті 93.6 цього Кодексу;
залучення та повернення коштів організацій, засновником яких є Російська Федерація і лицьові рахунки яким від-криті в територіальних органах Федерального казначейства відповідно до законодавства Російської Федерації;
інші операції з управління залишками коштів на єдиному рахунку федерального бюджету, що здійснюються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.
(П. 5 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 94. Джерела фінансування дефіциту федерального бюджету"
 1. Стаття 264.8. Федеральний закон про виконання фе-дерального бюджету
  джерел фінансування дефіциту федерального бюджету за кодами класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів; джерел фінансування дефіциту федерального бюджету за кодами груп, підгруп, статей, видів джерел фінансування-ня дефіцитів бюджетів класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до джерел фінансування дефіцитів
 2. Стаття 33. Принцип збалансованості бюджету
  джерел фінансування його дефіциту, зменшених на суми виплат з бюджету, пов'язаних з джерелами фінансування дефіциту бюджету і зміною залишків на рахунках з обліку коштів бюджетів. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) При складанні, затвердженні та виконанні бюджету уповноважені органи повинні виходити з необхідності мінімізації розміру дефіциту
 3. Стаття 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  джерел фінансування дефіцитів бюджетів складається з: 1) коду головного адміністратора джерел фінансування дефіцитів бюджетів; 2) коду групи, підгрупи, статті та виду джерела фінансування дефіцитів бюджетів; 3) коду класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до джерел фінансування дефіцитів бюджетів. 2. Перелік головних адміністраторів джерел
 4. Стаття 219.2. Виконання бюджету за джерелами фінансування дефіциту бюджету
  джерелами фінансування дефіциту бюджету здійснюється головними адміністраторами, адмініст-ратор джерел фінансування дефіциту бюджету відповідно зі зведеною бюджетним розписом, за винятком операцій з управління залишками коштів на єдиному рахунку бюджету, в порядку, встановленому фінансовим органом (органом управління державного-венним позабюджетним фондом) відповідно до
 5. Стаття 269. Фінансовий контроль, здійснюваний головними розпорядниками бюджетних коштів, головними адміністраторами доходів бюджету і головними адмініст-ратор джерел фінансування дефіциту бюджету
  джерел фінансування дефіциту бюджету здійснюють фінансовий контроль за осуществле-ням підвідомчими адміністраторами джерел фінансування дефіциту бюджету касових виплат з бюджету з погашення джерел фінансування дефіциту бюджету. Головні адміністратори джерел фінансування дефіциту бюджету має право проводити перевірки підвідомчих адміні-Стратор джерел
 6. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
  джерел фінансування дефіциту бюджету за кодами класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів; джерел фінансування дефіциту бюджету за кодами груп, підгруп, статей, видів джерел фінансування дефіцитів бюджетів класифікації операцій сектора державного управління, що відносяться до джерел фінансування дефіцитів бюд-жетів. Законом (рішенням) про виконання
 7. 15. Дефіцит і профіцит бюджету
  джерела фінансування дефіциту бюджету. При прийнятті бюджету на черговий фінансовий рік без дефіциту відповідним правовим актом про бюджет може передбачатися залучення коштів із джерел фінансування дефіциту бюджету для фінансування витрат бюджету в межах видатків на погашення боргу. Оскільки дефіцит бюджету має визначальне значення для оцінки стану економіки
 8. Стаття 30. Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації
  джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної сис-теми Російської Федерації означає закріплення відповідно до законодавства Російської Федерації доходів, витрат і ис -рел фінансування дефіцитів бюджетів за бюджетами бюджетної системи Російської Федерації, а також визначення повно-важень органів державної влади (органів місцевого самоврядування) та
 9. 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  джерел фінансування дефіцитів бюджетів - угруповання позикових коштів, залучених РФ, суб'єктами РФ і муніципальними утвореннями для покриття дефіцитів відповідних бюджетів. Економічна класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів-угруповання операцій сектору державного управління за їх економічним змістом. Джерела фінансування дефіцитів бюджетів
 10. Стаття 267. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральним казначейством
    джерел фінансування дефіциту федерального бюджету між адміністраторами джерел фінансування дефіциту федерального бюджету, над затвердженими їм бюджетними асигнуваннями; неперевищенням касових видатків, що здійснюються одержувачами коштів федерального бюджету, над доведеними до них чи-мітами бюджетних зобов'язань та (або) бюджетними асигнуваннями; неперевищенням касових виплат,
 11. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
    джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи; принцип самостійності бюджетів; принцип рівності бюджетних прав суб'єктів РФ і муніципальних утворень; принцип повноти відображення доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів; принцип збалансованості бюджету; принцип результативності та ефективності використання бюджетних коштів;
 12. Стаття 113. Відображення в бюджетах надходжень коштів від запозичень, погашення державного або муніципального боргу, що виник із запозичень, і витр-дів на його обслуговування
    джерелах фінансування дефіциту відповідного бюд-жету шляхом збільшення обсягу джерел фінансування дефіциту відповідного бюджету. (П. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Усі витрати на обслуговування боргових зобов'язань, включаючи дисконт (або різницю між ціною розміщення та ціною погашення-ня (викупу) за державними або муніципальних цінних паперів),
 13. 20. Бюджетна класифікація
    джерел фінансування дефіцитів цих бюджетів, що визначається природою державного бюджету, використовувана для складання і виконання бюджетів та забезпечує порівнянність показників бюджетів усіх рівнів з бюджетною системою РФ. Бюджетна класифікація передбачає присвоєння об'єктам класифікації відповідних кодів, яка забезпечує єдність форми бюджетної документації,
 14. Стаття 164. Учасники бюджетного процесу на федеральному рівні
    джерел фінансування дефіциту федерального бюджету; (абзац запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) головні адміністратори (адміністратори) джерел фінансування дефіциту бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації. (Абзац запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N
 15. Розділ 7. Стадія виконання бюджету
    джерелами фінансування дефіциту бюджету. Касовий план - це прогноз касових надходжень до бюджету і касових виплат з бюджету в поточному фінансовому році. Бюджет виконується за трьома основними напрямками: по доходах, по видатках, за джерелами фінансування дефіциту бюджету (застосовується тільки при виконанні бюджетів з дефіцитом). Виконання бюджету по доходах здійснюється головними
© 2014-2022  yport.inf.ua