Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 95. Джерела фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
1. До складу джерел внутрішнього фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації включаються:
різниця між коштами, що надійшли від розміщення державних цінних паперів суб'єкта Російської Федерації, номі-нальна вартість яких зазначена у валюті Російської Федерації, і засобами, спрямованими на їх погашення;
різниця між отриманими і погашеними суб'єктом Російської Федерації у валюті Російської Федерації кредитами кре-дітних організацій;
різниця між отриманими і погашеними суб'єктом Російської Федерації у валюті Російської Федерації бюджетними кредитами, наданими бюджету суб'єкта Російської Федерації іншими бюджетами бюджетної системи Російської Федеративної-ції;
різниця між отриманими і погашеними суб'єктом Російської Федерації в іноземній валюті бюджетними кредитами, наданими Російською Федерацією в рамках використання цільових іноземних кредитів (запозичень);
різниця між отриманими і погашеними суб'єктом Російської Федерації у валюті Російської Федерації кредитами між-народного фінансових організацій;
зміна залишків коштів на рахунках з обліку коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації протягом відповідного фі-нансового року;
інші джерела внутрішнього фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації.
До складу інших джерел внутрішнього фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації включаються:
надходження від продажу акцій та інших форм участі в капіталі, що знаходяться у власності суб'єкта Російської Федеративної-ції ;
курсова різниця за коштами бюджету суб'єкта Російської Федерації;
обсяг коштів, що спрямовуються на виконання державних гарантій суб'єкта Російської Федерації у валюті Російської Фе-ської Федерації, у разі, якщо виконання гарантом державних гарантій суб'єкта Російської Федерації веде до виникнення права регресної вимоги гаранта до принципала або обумовлено поступкою гаранту прав вимоги бенефіціара до принципала;
обсяг коштів, що спрямовуються на виконання державних гарантій суб'єкта Російської Федерації в іноземній валюті, наданих Російської Федерації в рамках використання цільових іноземних кредитів (запозичень), у разі, якщо використан-ня гарантом державних гарантій суб'єкта Російської Федерації веде до виникнення прав регресної вимоги гаранта до принципала;
обсяг коштів, що спрямовуються на погашення інших боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації у валюті Російської Федерації;
різниця між коштами, отриманими від повернення наданих з бюджету суб'єкта Російської Федерації юридичним особам бюджетних кредитів, і сумою наданих з бюджету суб'єкта Російської Федерації юридичним особам бюджетних кредитів у валюті Російської Федерації;
різниця між коштами, отриманими від повернення наданих з бюджету суб'єкта Російської Федерації іншим бюд-жетам бюджетної системи Російської Федерації бюджетних кредитів, і сумою наданих з бюджету суб'єкта Російської Федерації іншим бюджетам бюджетної системи Російської Федерації бюджетних кредитів у валюті Російської Федерації;
різниця між коштами, перерахованими з єдиного рахунку з обліку коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, і средст-вами, зарахованими на єдиний рахунок з обліку коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, при проведенні операцій з управління залишками коштів на єдиному рахунку з обліку коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
2. До складу джерел зовнішнього фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації включаються:
різниця між коштами, що надійшли від розміщення державних цінних паперів суб'єкта Російської Федерації, номі-нальна вартість яких зазначена в іноземній валюті, та коштами, спрямованими на їх погашення;
різниця між отриманими і погашеними суб'єктом Російської Федерації кредитами іноземних банків в іноземній ва-люте;
інші джерела зовнішнього фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації.
До складу інших джерел зовнішнього фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації включаються:
обсяг коштів, що спрямовуються на виконання державних гарантій суб'єкта Російської Федерації в іноземній валюті, у разі, якщо виконання гарантом державних гарантій суб'єкта Російської Федерації веде до виникнення права регресної вимоги гаранта до принципала або обумовлено поступкою гаранту прав вимоги бенефіціара до принципала;
обсяг коштів, що спрямовуються на погашення інших боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації в іноземній валю -ті.
3. Залишки коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації на початок поточного фінансового року:
в обсязі неповного використання бюджетних асигнувань інвестиційного фонду суб'єкта Російської Федерації, дорожнього фонду суб'єкта Російської Федерації звітного фінансового року спрямовуються відповідно на реалізацію в поточному фінансовому році проектів за рахунок коштів інвестиційного фонду суб'єкта Російської Федерації, на збільшення в поточному фінансовому році об'ємів бюджетних асигнувань дорожнього фонду суб'єкта Російської Федерації;
в обсязі, визначеному законом суб'єкта Російської Федерації, можуть направлятися в поточному фінансовому році на покриття тимчасових касових розривів і на збільшення бюджетних асигнувань на оплату укладених від імені суб'єкта Російської Федеративної-ції державних контрактів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг, що підлягали відповідно до умов цих державних контрактів оплаті у звітному фінансовому році, в обсязі, що не перевищує суму залишку невикористаних бюджет-них асигнувань на зазначені цілі, у випадках, передбачених законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Росій-ської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
(п. 3 в ред. Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
4. До складу операцій з управління залишками коштів на єдиному рахунку з обліку коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації включаються:
розміщення коштів на банківських депозитах та їх повернення відповідно до статті 236 цього Кодексу;
залучення та повернення коштів організацій, засновником яких є суб'єкт Російської Федерації та особові рахунки кото-рим відкриті в територіальних органах Федерального казначейства або фінансовому органі суб'єкта Російської Федерації відпо-відно до законодавства Російської Федерації.
(П. 4 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 95. Джерела фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації"
 1. Стаття 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Код класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів складається з: 1) коду головного адміністратора джерел фінансування дефіцитів бюджетів; 2) коду групи, підгрупи, статті та виду джерела фінансування дефіцитів бюджетів; 3) коду класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до джерел
 2. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
  Законом (рішенням) про виконання бюджету затверджується звіт про виконання бюджету за звітний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) бюджету. Окремими додатками до закону (рішенню) про виконання бюджету за звітний фінансовий рік затверджуються показате-ли: доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів бюджету за кодами видів
 3. Стаття 33. Принцип збалансованості бюджету
  Принцип збалансованості бюджету означає, що обсяг передбачених бюджетом видатків повинен відповідати сум-Марн обсягом доходів бюджету і надходжень джерел фінансування його дефіциту, зменшених на суми виплат з бюджету, пов'язаних з джерелами фінансування дефіциту бюджету і зміною залишків на рахунках з обліку коштів бюджетів. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007
 4. Стаття 30. Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації
  (в ред . Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної сис-теми Російської Федерації означає закріплення відповідно до законодавства Російської Федерації доходів, витрат і дже-рел фінансування дефіцитів бюджетів за бюджетами бюджетної системи Російської Федерації, а також
 5. Стаття 264.8. Федеральний закон про виконання фе-дерального бюджету
  Федеральним законом про виконання федерального бюджету затверджується звіт про виконання федерального бюджету за звіт -ний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) федерального бюджету. Окремими додатками до федерального закону про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік стверджуючи-ются показники: доходів федерального бюджету за кодами
 6. 15. Дефіцит і профіцит бюджету
  Дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами. Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками. Якщо бюджет на черговий фінансовий рік передбачає перевищення витрат над його доходами, нормативний правовий акт про бюджет обов'язково повинен містити норми, що встановлюють джерела фінансування дефіциту бюджету. При прийнятті бюджету на черговий фінансовий
 7. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  Бюджетне пристрій і бюджетна система Російської Федерації. Структура бюджетної системи. Федеральний бюджет. Бюджети суб'єктів Російської Федерації. Бюджет муніципального освіти. Бюджети державних і територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип
 8. Стаття 269. Фінансовий контроль, здійснюваний головними розпорядниками бюджетних коштів, головними адміністраторами доходів бюджету і головними адмініст-ратор джерел фінансування дефіциту бюджету
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють фінансовий контроль за підвідомчими розпорядниками (одержувачі) бюджетних коштів в частині забезпечення правомірного, цільового, ефективного використання бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють контроль за використанням субсидій, субвенцій їх
 9. Стаття 219.2. Виконання бюджету за джерелами фінансування дефіциту бюджету
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Виконання бюджету за джерелами фінансування дефіциту бюджету здійснюється головними адміністраторами, адмініст -Ратор джерел фінансування дефіциту бюджету відповідно зі зведеною бюджетним розписом, за винятком операцій з управління залишками коштів на єдиному рахунку бюджету, у порядку, встановленому фінансовим органом
 10. 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  Згідно ст. 23 БК РФклассіфікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів - угруповання позикових коштів, залучених РФ, суб'єктами РФ і муніципальними утвореннями для покриття дефіцитів відповідних бюджетів. Економічна класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів-угруповання операцій сектору державного управління за їх економічним змістом. Джерела
 11. Стаття 267. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральним казначейством
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Федеральне казначейство здійснює контроль за : неперевищенням лімітів бюджетних зобов'язань, розподілених головними розпорядниками (розпорядниками) коштів Феде-рального бюджету між нижчестоящими розпорядниками та одержувачами коштів федерального бюджету, над затвердженими їм ліміти тами бюджетних зобов'язань; неперевищенням бюджетних
 12. Стаття 113. Відображення в бюджетах надходжень коштів від запозичень, погашення державного або муніципального боргу, що виник із запозичень, і витр-дів на його обслуговування
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) (у ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 1. Надходження до бюджету коштів від запозичень враховуються в джерелах фінансування дефіциту відповідного бюд-жету шляхом збільшення обсягу джерел фінансування дефіциту відповідного бюджету. (п. 1 в ред. Федерального закону від 26.04 .2007 N 63-ФЗ) 2. Всі витрати на
 13. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
  1. Головні розпорядники бюджетних коштів, головні адміністратори доходів бюджету, головні адміністратори джерел фінансування дефіциту бюджету (далі - головні адміністратори бюджетних коштів) складають зведену бюджетну звітність на підставі поданої ним бюджетної звітності підвідомчими одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів, ад-міністраторамі доходів бюджету,
 14. Тема 8. Бюджетний процес
    Поняття бюджетного процесу, його стадії. Бюджетний цикл. Принципи бюджетного процесу: принцип єдності системи бюджетного процесу; принцип самостійності публічних утворень у здійсненні бюджетного процесу; принцип середньострокового бюджетного планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження
 15. 47. Бюджетний дефіцит: поняття, причини утворення і допустимі межі. Ненафтогазовий дефіцит федерального бюджету.
    Під дефіцитом бюджету розуміється перевищення витрат над доходами. У разі прийняття бюджету на черговий фінансовий рік без дефіциту відповідним законом про бюджет м \ б передбачено залучення коштів із джерел фінансування дефіциту бюджету для фінансування витрат бюджету в межах видатків на погашення боргу. Поточні витрати бюджету суб'єкта РФ, місцевого бюджету, затверджені
 16. 20. Бюджетна класифікація
    Бюджетна класифікація РФ - це систематизована угруповання доходів і видатків бюджетів всіх рівнів бюджетної системи РФ за однорідними ознаками, а також джерел фінансування дефіцитів цих бюджетів, що визначається природою державного бюджету, використовувана для складання і виконання бюджетів та забезпечує порівнянність показників бюджетів усіх рівнів з бюджетною системою
 17. 29. Бюджетне пристрій Російської Федерації: поняття і склад. Загальна характеристика елементів бюджетного пристрої
    Бюджетне устрій країни визначається її державним устроєм. Так, для Росії як федеративної держави характерні три рівня бюджетної системи - федеральний бюджет, державні бюджети суб'єктів РФ та місцеві бюджети (в т.ч. бюджети наукоградов і ЗАТО). Всі вони є самостійними частинами бюджетної системи країни. Кожен з бюджетів служить фінансовою базою для
© 2014-2022  yport.inf.ua