Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 219.2. Виконання бюджету за джерелами фінансування дефіциту бюджету

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Виконання бюджету за джерелами фінансування дефіциту бюджету здійснюється головними адміністраторами, адмініст -Ратор джерел фінансування дефіциту бюджету відповідно зі зведеною бюджетним розписом, за винятком операцій з управління залишками коштів на єдиному рахунку бюджету, у порядку, встановленому фінансовим органом (органом управління державного-венним позабюджетним фондом) відповідно до положень цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Санкціонування оплати грошових зобов'язань, які підлягають виконанню за рахунок бюджетних асигнувань за джерелами фі-нансування дефіциту бюджету, здійснюється в порядку, встановленому фінансовим органом (органом управління державним позабюджетним фондом).
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 219.2. Виконання бюджету за джерелами фінансування дефіциту бюджету"
 1. Стаття 33. Принцип збалансованості бюджету
  виконанні бюджету уповноважені органи повинні виходити з необхідності мінімізації розміру дефіциту
 2. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
  виконанні бюджету затверджується звіт про виконання бюджету за звітний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) бюджету. Окремими додатками до закону (рішенню) про виконання бюджету за звітний фінансовий рік затверджуються показате-ли: доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів бюджету за кодами видів доходів, підвидів доходів,
 3. Стаття 264.8. Федеральний закон про виконання фе-дерального бюджету
  виконанні федерального бюджету затверджується звіт про виконання федерального бюджету за звіт-ний фінансовий рік із зазначенням загального обсягу доходів, витрат і дефіциту (профіциту) федерального бюджету. Окремими додатками до федерального закону про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік стверджуючи-ются показники: доходів федерального бюджету за кодами класифікації доходів
 4. Стаття 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  бюджетів складається з: 1) коду головного адміністратора джерел фінансування дефіцитів бюджетів; 2) коду групи, підгрупи, статті та виду джерела фінансування дефіцитів бюджетів; 3) коду класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до джерел фінансування дефіцитів бюджетів. 2. Перелік головних адміністраторів джерел фінансування дефіцитів бюджетів
 5. Стаття 269. Фінансовий контроль, здійснюваний головними розпорядниками бюджетних коштів, головними адміністраторами доходів бюджету і головними адмініст-ратор джерел фінансування дефіциту бюджету
  бюджетних коштів здійснюють фінансовий контроль за підвідомчими розпорядниками (одержувачі) бюджетних коштів в частині забезпечення правомірного , цільового, ефективного використання бюджетних коштів. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють контроль за використанням субсидій, субвенцій їх одержувачами відповідно до умов і цілями, визначеними при наданні
 6. Стаття 30. Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації
  виконанню витрата-них зобов'язань публічно-правових утворень. Органи державної влади (органи місцевого самоврядування) та органи управління державними позабюджетними фон-дами не має права накладати на юридичні та фізичні особи не передбачені законодавством Російської Федерації фінансові та інші зобов'язання щодо забезпечення виконання своїх
 7. 15. Дефіцит і профіцит бюджету
  бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами. Профіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками. Якщо бюджет на черговий фінансовий рік передбачає перевищення витрат над його доходами, нормативний правовий акт про бюджет обов'язково повинен містити норми, що встановлюють джерела фінансування дефіциту бюджету. При прийнятті бюджету на черговий фінансовий рік без
 8. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  бюджетна система Російської Федерації. Структура бюджетної системи. Федеральний бюджет. Бюджети суб'єктів Російської Федерації. Бюджет муніципального освіти. Бюджети державних і територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип розмежування доходів,
 9. 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  бюджетів - угруповання позикових коштів, залучених РФ, суб'єктами РФ і муніципальними утвореннями для покриття дефіцитів відповідних бюджетів. Економічна класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів-угруповання операцій сектору державного управління за їх економічним змістом. Джерела фінансування дефіцитів бюджетів поділяються на зовнішні і внутрішні.
 10. Стаття 267. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральним казначейством
  бюджетних зобов'язань, розподілених головними розпорядниками (розпорядниками) коштів Феде-рального бюджету між нижчестоящими розпорядниками та одержувачами коштів федерального бюджету, над затвердженими їм ліміти тами бюджетних зобов'язань; неперевищенням бюджетних асигнувань , розподілених головними адміністраторами джерел фінансування дефіциту федерального бюджету між
 11. Тема 8. Бюджетний процес
  виконання бюджетів. Основа виконання бюджетів: зведена бюджетний розпис і касовий план. Виконання бюджету по доходах і видатках. Виконання бюджету за джерелами фінансування дефіциту бюджету. Бюджетний розпис. Виконання федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів. Складання, зовнішня перевірка, розгляд і затвердження бюджетної звітності. Етапи
 12. 20. Бюджетна класифікація
  виконання бюджетів та забезпечує порівнянність показників бюджетів усіх рівнів з бюджетною системою РФ. Бюджетна класифікація передбачає присвоєння об'єктам класифікації відповідних кодів, яка забезпечує єдність форми бюджетної документації, подання необхідної інформації для складання консолідованого бюджету РФ і консолідованих бюджетів суб'єктів РФ. Бюджетна
 13. Стаття 113. Відображення в бюджетах надходжень коштів від запозичень, погашення державного або муніципального боргу, що виник із запозичень, і витр-дів на його обслуговування
  виконанні зобов'язань по державних цінних паперах, випущених від імені Російської Федерації, передбачають-Ріва відповідно до умов їх випуску передачу кредиторам іншого, ніж грошові кошти, майнового еквівалента, розмір державного боргу Російської Федерації зменшується на величину основного боргу (розраховану у грошовому вираженні) за погашаються таким чином
 14. 29. Бюджетне пристрій Російської Федерації: поняття і склад. Загальна характеристика елементів бюджетного пристрої
  виконання витратних зобов'язань, формування доходів і здійснення видатків бюджетів всіх рівнів (ст. 29 БК РФ). Самостійність бюджетів означає право самостійного збалансування і затвердження бюджету кожного рівня відповідними представницькими ОГВ і МСУ; право визначати напрями використання та витрачання бюджетних коштів; наявність власних джерел бюджетних
 15. Розділ 7. Стадія виконання бюджету
  виконання бюджету. Виконання бюджету в РФ починається 1 січня і закінчується 31 грудня * (10) поточного фінансового року. В даний час в якості синоніма поняттю виконання федерального бюджету в РФ вживається термін "казначейське виконання федерального бюджету". Виконання федерального бюджету ставитися централізованого типом виконання бюджету за ознаками наявності єдності каси і
 16. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
  виконанні бюджету є щоквартальним. 4. Бюджетна звітність Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень представляється відповідними фінансовими органами в Уряд Російської Федерації, вищий виконавчий орган державної влади суб'єктів Російської Федерації, місцеву адміністрацію. 5. Звіт про виконання федерального бюджету, бюджету
 17. Стаття 35. Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів
  бюджетів означає, що витрати бюджету не можуть бути пов'язані з певними доходами бюджету та джерелами фінансування дефіциту бюджету, якщо інше не передбачено законом (рішенням) про бюджет в частині, що стосується: субвенцій і субсидій, отриманих з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації; коштів цільових іноземних кредитів (запозичень); добровільних внесків,
© 2014-2022  yport.inf.ua