Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 168.2. Підстави і порядок введення часів-ної фінансової адміністрації

1. Тимчасова фінансова адміністрація в суб'єкт Російської Федерації (муніципальному освіту) вводиться на термін до од-ного року рішенням арбітражного суду при здійсненні провадження у справі про відновлення платоспроможності суб'єкта Росій-ської Федерації (муніципального утворення) у порядку, встановленому федеральним законом.
2. Клопотання про введення тимчасової фінансової адміністрації в суб'єкт Російської Федерації подається до Вищого арбітражних Суд Російської Федерації Урядом Російської Федерації.
Клопотання про введення тимчасової фінансової адміністрації в муніципальній освіті подається до арбітражного суду суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації вищою посадовою особою суб'єкта Російської Федерації (керівником вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської Федерації) і (або) представницьким органом муніципального освіти, головою муніципального освіти.
3. Рішення Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації про введення в суб'єкт Російської Федерації тимчасової фінан-совою адміністрації приймається у разі, якщо на момент прийняття даного рішення виникла в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади суб'єкта Російської Федерації прострочена заборгованість по виконанню боргових зобов'язаннях в Відповідно до статті 112.1 цього Кодексу та (або) бюджетних зобов'язань суб'єкта Російської Федерації переви-ет 30 відсотків обсягу власних доходів бюджету суб'єкта Російської Федерації в останньому звітному фінансовому році за умови виконання бюджетних зобов'язань федерального бюджету перед бюджетом суб'єкта Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Рішення арбітражного суду суб'єкта Російської Федерації про введення в муніципальній освіті тимчасової фінансової адміністрації приймається у разі , якщо на момент прийняття даного рішення виникла в результаті рішень, дій чи бездіяльності-наслідком органів місцевого самоврядування прострочена заборгованість по виконанню боргових зобов'язань відповідно до статті 112.1 цього Кодексу та (або) бюджетних зобов'язань муніципального освіти перевищує 30 відсотків обсягу власних доходів місцевого бюджету в останньому звітному році за умови виконання бюджетних зобов'язань федерального бюджету та бюд-жету суб'єкта Російської Федерації перед бюджетом муніципального освіти.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
4. Під простроченою заборгованістю по виконанню бюджетних зобов'язань суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення), що виникла в результаті рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади суб'єкта Російської Федеративної-ції (органів місцевого самоврядування), розуміються не виконані у встановлений термін бюджетні зобов'язання суб'єкта Росій-ської Федерації (муніципального утворення), визнані як такі судом і (або) органами державної влади суб'єкта Російської Федерації (органами місцевого самоврядування), у тому числі при поданні до Міністерства фінансів Російської Феде-рації (виконавчі органи державної влади суб'єкта Російської Федерації) бюджетної звітності.
(П. 4 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
5. Тимчасова фінансова адміністрація в суб'єкт Російської Федерації (муніципальній освіті) не може бути введена протягом одного року з дня початку терміну повноважень законодавчого (представницького) органу.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
6. Порядок призначення (звільнення з посади) голови тимчасової фінансової адміністрації, введеної в суб'єктах Росій-ської Федерації, затвердження структури та штатного розпису, а також фінансового забезпечення діяльності зазначеної тимчасової фінансової адміністрації встановлюється Урядом Російської Федерації.
Порядок призначення (звільнення з посади) голови тимчасової фінансової адміністрації, введеної в муніципальних об-РАЗОВАНІЕ, затвердження структури та штатного розпису зазначеної тимчасової фінансової адміністрації встановлюється вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 168.2. Підстави і порядок введення часів-ної фінансової адміністрації "
 1. Стаття 183.11. Функції тимчасової адміністрації у разі призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації
  тимчасова адміністрація здійснює такі функції: 1) виконує повноваження виконавчих органів фінансової організації; 2) розробляє заходи з відновлення платоспроможності фінансової організації, організовує і контролює їх реалізацію ; 3) виявляє кредиторів фінансової організації і розмір їх вимог за грошовими зобов'язаннями; 4) вживає заходів щодо стягнення
 2. Стаття 183.12. Термін діяльності тимчасової адміністрації
  тимчасової адміністрації рішенням контрольного органу термін діяльності тимчасової адміністрації може бути продовжений не більше ніж на три місяці за умови, що загальний термін діяльності тимчасової адміністрації не перевищить дев'ять місяців. 2. У разі, якщо в період діяльності тимчасової адміністрації порушено справу про банкрутство фінансової організації, тимчасова адміністрація здійснює
 3. Стаття 183.5. Призначення тимчасової адміністрації фінансової організації
  підстави, зазначені у підпунктах 1 і 2 пункту 1 статті 183.2 справжнього Федерального закону, за відсутності повідомлення фінансовою організацією контрольного органу про наявність відповідних обставин; 2) контрольним органом у ході виїзної перевірки в порядку, встановленому пунктом 4 статті 183.2 справжнього Федерального закону, або за результатами аналізу плану відновлення
 4. Стаття 183.13. Аналіз фінансового стану фінансової організації
  підстав для вжиття заходів з попередження банкрутства фінансової організації, висновки про можливість або неможливість відновлення її платоспроможності, а також плановані фінансовою організацією заходів щодо попередження її банкрутства. 3. В термін не більше ніж дванадцять робочих днів з дати подання тимчасовою адміністрацією висновку про фінансовий стан фінансової організації в
 5. Стаття 183.10. Функції тимчасової адміністрації у разі обмеження повноважень виконавчих органів фінансової організації
  підставі клопотання тимчасової адміністрації про призупинення повноважень органів управління фінансової організації контрольний орган приймає рішення про призупинення повноважень органів управління фінансової організації в порядку, встановленому федеральним органом виконавчої влади , що здійснює нормативно правове регулювання у сфері діяльності фінансової організації. 4. У разі
 6. Стаття 183.17. Процедури, що застосовуються у справі про банкрутство фінансової організації
  тимчасової адміністрації у зв'язку з встановленою тимчасовою адміністрацією неможливістю відновлення платоспроможності фінансової організації передбачене цим Законом спостереження не Стаття 183.8. Наслідки призначення тимчасової адміністрації
 7. тимчасової адміністрації повноваження виконавчих органів фінансової організації обмежуються або припиняються рішенням контрольного органу в порядку і на умовах, які встановлені цим
  Стаття 183.7. Функції тимчасової адміністрації
 8. підстав, передбачених Цивільним кодексом Російської Федерації; 3) брати участь у загальних зборах засновників (учасників) фінансової організації та засіданнях інших органів управління фінансової організації без права голосу, знайомитися з протоколами та іншими матеріалами загальних зборів засновників (учасників) фінансової організації та засідань інших органів управління фінансової
  Стаття 183.21. Заява тимчасової адміністрації про визнання фінансової організації банкрутом
 9. тимчасової адміністрації про визнання фінансової організації банкрутом подається до арбітражного суду в письмовій формі. Зазначена заява підписується керівником тимчасової адміністрації. 2. У заяві тимчасової адміністрації про визнання фінансової організації банкрутом повинні бути зазначені: 1) найменування арбітражного суду, до якого подається зазначену заяву; 2) найменування
  Стаття 183.6. Тимчасова адміністрація фінансової організації
 10. підстав призупинення або обмеження дії ліцензії фінансової організації. 4. Склад тимчасової адміністрації, порядок і підстави зміни її складу затверджуються контрольним органом у порядку, встановленому регулюючим органом. 5. До складу тимчасової адміністрації входять керівник тимчасової адміністрації та її члени. 6. Керівником тимчасової адміністрації затверджується
  Стаття 183.14. Припинення діяльності тимчасової адміністрації
 11. підстав: 1) закінчення строку повноважень тимчасової адміністрації, в тому числі досягнення цілей її призначення та вирішення поставлених завдань; 2) дострокове припинення її діяльності відповідно до статті 183.15 цього Закону. 2. Не пізніше ніж за десять днів до дати закінчення терміну повноважень тимчасової адміністрації, а також при досягненні цілей її призначення та вирішенні
  основаниям: 1) истечение срока полномочий временной администрации, в том числе достижение целей ее назначения и решение поставленных задач; 2) досрочное прекращение ее деятельности в соответствии со статьей 183.15 настоящего Федерального закона. 2. Не позднее чем за десять дней до даты истечения срока полномочий временной администрации, а также при достижении целей ее назначения и решении
© 2014-2022  yport.inf.ua