Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 183.7. Функції тимчасової адміністрації

1. Тимчасова адміністрація має право:
1) давати обов'язкові для виконання розпорядження працівникам фінансової організації з метою здійснення завдань, покладених на тимчасову адміністрацію відповідно до цього Федеральним законом;
2) звертатися до суду від імені фінансової організації з заявою про визнання угод, укладених фінансовою організацією або за рахунок фінансової організації, недійсними, а також про застосування наслідків недійсності нікчемних правочинів з підстав, передбачених Цивільним кодексом Російської Федерації;
3) брати участь у загальних зборах засновників (учасників) фінансової організації та засіданнях інших органів управління фінансової організації без права голосу, знайомитися з протоколами та іншими матеріалами загальних зборів засновників (учасників) фінансової організації та засідань інших органів управління фінансової організації, отримувати інформацію про діяльність фінансової організації, знайомитися з будь-якими її документами, в тому числі отримувати від органів управління, працівників фінансової організації, третіх осіб інформацію та документи, що стосуються діяльності фінансової організації.
2. Тимчасова адміністрація зобов'язана:
1) застосовувати заходи з попередження неспроможності (банкрутства) фінансової організації в разі призупинення повноважень органів управління фінансової організації;
2) контролювати виконання фінансовою організацією плану відновлення її платоспроможності в разі обмеження повноважень органів управління фінансової організації;
3) забезпечувати збереження майна фінансової організації;
4) звертатися у випадках і в порядку, що встановлені цим Федеральним законом, до арбітражного суду від імені фінансової організації з заявою про визнання фінансової організації банкрутом;
5) звертатися до контрольний орган з клопотанням про відкликання, анулювання або про призупинення дії ліцензії фінансової організації за наявності підстав для відкликання, анулювання чи призупинення дії такої ліцензії;
6) виконувати інші передбачені цим законом обов'язки.
3. Дії тимчасової адміністрації можуть бути оскаржені фінансовою організацією в контрольний орган або арбітражний суд.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 183.7. Функції тимчасової адміністрації "
 1. Стаття 183.10. Функції тимчасової адміністрації у разі обмеження повноважень виконавчих органів фінансової організації
  183.7 цього Закону, бере участь у розробці заходів щодо відновлення платоспроможності фінансової організації та контролює їх реалізацію. 2. При здійсненні зазначених у пункті 1 цієї статті функцій тимчасова адміністрація: 1) дає згоду на вчинення органами управління фінансовою організації угод, зазначених у пункті 3 статті 183.9 цього Закону;
 2. Стаття 183.11. Функції тимчасової адміністрації у разі призупинення повноважень виконавчих органів фінансової організації
  функції: 1) виконує повноваження виконавчих органів фінансової організації; 2) розробляє заходи з відновлення платоспроможності фінансової організації, організовує і контролює їх реалізацію; 3) виявляє кредиторів фінансової організації і розмір їх вимог за грошовими зобов'язаннями; 4) вживає заходів щодо стягнення заборгованості перед фінансовою організацією; 5) інші
 3. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
  функції місцевого самоврядування. Стаття 34 Закону від 6 жовтня 2003 р. визначає, що структуру органів місцевого самоврядування становлять представницького органу муніципального утворення, голова муніципального освіти, місцева адміністрація (виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти), контрольний орган муніципального освіти, інші органи місцевого самоврядування,
 4. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
 5. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  статтях, з відповідними нормами Федерального закону 1995 р., не можна не відзначити, що багато в чому вони перетинаються, і в обох Законах поряд з господарськими питаннями до питань місцевого значення належать і соціальні питання (забезпечення житлом, бібліотечна справа, транспорт), і питання забезпечення безпеки громадян (попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, заходи
 6. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  функції місцевого самоврядування - це динамічна складова моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування. В рамках цієї складової зазначена модель включає компетенцію, а також форми і методи реалізації повноважень. Як і будь ефективно діюча функціональна структура, ця складова повинна відповідати наступним вимогам: поєднання самостійності і
 7. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  функціонально пов'язані з органами державної влади, включені в систему державно-владних відносин і діють в єдиній правовій системі держави. Але це особливі органи влади, щільно пов'язані з населенням, яке їх утворює і якому вони служать, вирішуючи питання місцевого значення ". --- --- Костюков О.М., Кописова С.Г. Муніципальної-правові відносини.
 8. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  статтях бюджету. У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, а
 9. СПИСОК
  стаття / / Місцеве самоврядування в Російській Федерації: Зб. нормативних актів. М., 1998. Лаптєва Л.Є. Земські установи в Росії. М., 1993. Ларькина А.П. Органи територіального громадського самоврядування. Саранськ, 1993. Легорнев С. Муніципальна власність як основа реального самоврядування / / Житлове та комунальне господарство. 1993. N 1. Лексин В.М., Швецов А.Н. Держава і
 10. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  стаття на відміну від ст. 171 ЦК не містить спеціального застереження щодо цього. Однак якщо неповнолітній у встановленому законом порядку був обмежений чи позбавлений права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами (п. 4 ст. 26 ЦК), відповідні угоди неповнолітнього можуть бути оскаржені його батьками, усиновителями і піклувальниками. Аналогічні правила
© 2014-2022  yport.inf.ua