Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 183.6. Тимчасова адміністрація фінансової організації

1. Під тимчасовою адміністрацією фінансової організації розуміється спеціальний тимчасовий орган управління фінансової організації, призначений контрольним органом (далі - тимчасова адміністрація).
2. Цілями призначення тимчасової адміністрації є відновлення платоспроможності фінансової організації і (або) забезпечення збереження майна фінансової організації.
3. Завданнями тимчасової адміністрації є:
1) застосування заходів з попередження банкрутства фінансової організації і (або) контроль за застосуванням таких заходів;
2) усунення підстав призупинення або обмеження дії ліцензії фінансової організації.
4. Склад тимчасової адміністрації, порядок і підстави зміни її складу затверджуються контрольним органом у порядку, встановленому регулюючим органом.
5. До складу тимчасової адміністрації входять керівник тимчасової адміністрації та її члени.
6. Керівником тимчасової адміністрації затверджується арбітражний керуючий, який відповідає вимогам, встановленим статтею 183.25 справжнього Федерального закону. Вибір кандидатури керівника тимчасової адміністрації та її членів здійснюється контрольним органом у порядку, встановленому регулюючим органом.
Керівник тимчасової адміністрації розподіляє обов'язки між членами тимчасової адміністрації. Керівник тимчасової адміністрації протягом трьох робочих днів з дати його призначення зобов'язаний укласти договір страхування відповідальності на умовах, передбачених статтею 24.1 цього Закону.
До складу тимчасової адміністрації має право входити представники саморегулюючої організації або саморегулівних організацій, членом яких є фінансова організація, за поданням відповідної саморегулівної організації.
7. Членом тимчасової адміністрації не може бути призначена особа:
1) має незняту або непогашену судимість за вчинення умисного злочину;
2) здійснює функції одноосібного виконавчого органу або що входило до складу колегіального виконавчого органу фінансової організації в момент вчинення цією організацією порушення, за яке у неї були відкликані або анульовані ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, якщо з дати такого відкликання або анулювання пройшло менше ніж три роки;
3) щодо якого не закінчився термін дискваліфікації;
4) є зацікавленою особою стосовно фінансової організації;
5) заміщає посаду федерального державного цивільного службовця контрольного органу.
8. Відшкодування витрат тимчасової адміністрації, пов'язаних з її діяльністю, в тому числі виплата винагороди керівнику та членам тимчасової адміністрації, здійснюється за рахунок коштів фінансової організації. Перелік і граничні розміри таких витрат, у тому числі порядок визначення розміру та порядок виплати винагороди керівнику та членам тимчасової адміністрації, визначаються регулюючим органом.
9. У разі порушення справи про банкрутство фінансової організації вимоги про виплату винагороди членам тимчасової адміністрації, а також про відшкодування витрат тимчасової адміністрації задовольняються у складі вимог кредиторів за поточними платежами третьої черги в порядку, встановленому статтею 134 цього Закону.
10. Керівник тимчасової адміністрації несе відповідальність перед фінансовою організацією і її кредиторами за заподіяння збитків фінансової організації, її кредиторам в результаті невиконання або неналежного виконання покладених на тимчасову адміністрацію обов'язків.
11. Контрольний орган має право направити у фінансову організацію своїх представників з метою здійснення контролю за діяльністю фінансової організації і тимчасової адміністрації.
Представники контрольного органу призначаються рішенням зазначеного органу з числа федеральних державних цивільних службовців контрольного органу.
Представники контрольного органу мають право брати участь у загальних зборах засновників (учасників) фінансової організації та засіданнях інших органів управління фінансової організації без права голосу, знайомитися з протоколами та іншими матеріалами загальних зборів засновників (учасників) фінансової організації та засідань інших органів управління фінансової організації, отримувати інформацію про діяльність тимчасової адміністрації, знайомитися з будь-якими документами фінансової організації.
12. Порядок взаємодії тимчасової адміністрації, контрольного органу та представників контрольного органу при здійсненні своїх повноважень, форми контролю за тимчасовою адміністрацією, здійснюваного контрольним органом і його представниками, встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно правове регулювання у сфері діяльності фінансової організації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 183.6. Тимчасова адміністрація фінансової організації "
 1. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  статтях даного Федерального закону, а також в інших федеральних законах. Під юридичними гарантіями місцевого самоврядування розуміються гарантії, закріплені в законодавстві. Основними з них є: 1. Заборона на обмеження прав місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування в Російській Федерації гарантується забороною на обмеження прав місцевого самоврядування, встановлених
 2. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
  тимчасове формування органів місцевого самоврядування відповідно до їх структурою, передбаченої раніше прийнятими нормативними правовими актами. При цьому необхідно враховувати, що вони підлягають застосуванню лише в частині, що не суперечить названому Федеральному закону. При формуванні структури органів місцевого самоврядування муніципального освіти на місцевому референдумі (сході
 3. § 1. Поняття і принципи місцевого самоврядування. Моделі взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування
  стаття 3, частини 2 і 3; статті 12 і 130, частина 1, Конституції Російської Федерації). Відповідно до статті 130 (частина 2) Конституції Російської Федерації місцеве самоврядування - як публічна (муніципальна) влада - здійснюється громадянами шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, через виборні та інші органи місцевого самоврядування ".
 4. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  статтях, з відповідними нормами Федерального закону 1995 р., не можна не відзначити, що багато в чому вони перетинаються, і в обох Законах поряд з господарськими питаннями до питань місцевого значення належать і соціальні питання (забезпечення житлом, бібліотечна справа, транспорт), і питання забезпечення безпеки громадян (попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, заходи
 5. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
  тимчасово виконуватися органами державної влади. Більше того, органами державної влади в будь-якому муніципальній освіті може бути створена так звана тимчасова фінансова адміністрація, яка протягом року може управляти даною територією. Подібна норма є невиправданим втручанням в сферу місцевого самоврядування . Можна вилучити бюджетні ресурси, можна усунути від
 6. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  тимчасової Комісії з бюджету Красноярського міської Ради "була затверджена тимчасова Комісія по бюджету м. Красноярська. Новосибірське міське Збори депутатів рішенням від 16 березня 1995 р. N 34 затвердило склад постійної Комісії міської Зборів депутатів з бюджетно-фінансової, податкової та соціально-економічній політиці. Міська Дума м. Калуги рішенням від 28 січня 1997 N 5
 7. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  статтях бюджету. У місцевих бюджетах окремо передбачаються доходи, що направляються на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань місцевого значення, та субвенції, надані для забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, а
 8. СПИСОК
  стаття / / Місцеве самоврядування в Російській Федерації: Зб. нормативних актів. М., 1998. Лаптєва Л.Є. Земські установи в Росії. М., 1993. Ларькина А.П. Органи територіального громадського самоврядування. Саранськ, 1993. Легорнев С. Муніципальна власність як основа реального самоврядування / / Житлове та комунальне господарство. 1993. N 1. Лексин В.М., Швецов О.М. Держава і
 9. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  стаття на відміну від ст. 171 ЦК не містить спеціального застереження щодо цього. Однак якщо неповнолітній у встановленому законом порядку був обмежений чи позбавлений права самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами (п. 4 ст. 26 ЦК) , відповідні угоди неповнолітнього можуть бути оскаржені його батьками, усиновителями і піклувальниками. Аналогічні правила
 10. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  стаття породжує ілюзію того, що право спільної часткової власності на спільне майно у багатоквартирному будинку виникає автоматично одночасно з набуттям по тому чи іншому підставі права власності на окреме житлове приміщення в будинку. Тим часом насправді цього статися в принципі не може, якщо взяти до уваги закріплення самим же ЦК та іншими законами вимоги,
© 2014-2022  yport.inf.ua