Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 179.1. Федеральна адресна інвестиційна програма

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Бюджетні інвестиції в об'єкти капітального будівництва за рахунок коштів федерального бюджету здійснюються відповідно до за- відно до федеральної адресної інвестиційної програми, порядок формування та реалізації якої встановлюється Правительст-вом Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 179.1. Федеральна адресна інвестиційна програма "
 1. Стаття 179.2. Інвестиційні фонди
  федерального бюджету від повернення субсидій, наданих іншим бюджетам за рахунок коштів Інвестиційного фонду Російської Федерації, не використаних у звітному фінансовому році, з урахуванням положень пункту 5 статті 242 цього Кодексу. 3. Порядок формування та використання бюджетних асигнувань Інвестиційного фонду Російської Федерації (інвестицій-ного фонду суб'єкта Російської
 2. Стаття 185.1. Особливості банкрутства професійних учасників ринку цінних паперів, керуючих компаній інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів і недержавних пенсійних фондів
  статтями 183.1 - 183.26 справжнього Федерального закону, поширюються на професійних учасників ринку цінних паперів, управляючі компанії інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів і недержавних пенсійних фондів з урахуванням положень статей 185.2 - 185.7 цього Закону. 2. Для цілей цього параграфа під клієнтом професійного учасника ринку цінних
 3. Стаття 15.31. Незаконне використання слів "інвестиційний фонд" чи утворених на їх основі словосполучень
  інвестиційний фонд "," інвестиційний фонд "або" пайовий інвестиційний фонд "чи утворених на їх основі словосполучень - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від трьохсот тисяч до п'ятисот тисяч
 4. Стаття 1041. Договір простого товариства
  інвестиційної діяльності (інвестиційного товариства), встановлюються Федеральним законом "Про інвестиційний товаристві". (п. 3 запроваджено Федеральним законом від 28.11.2011 N
 5. Стаття 183.25. Вимоги до арбітражного керуючого у справі про банкрутство фінансової організації
  статтями 20 і 20.2 цього Закону вимогами арбітражний керуючий у справі про банкрутство фінансової організації повинен здати додатковий іспит за програмою підготовки арбітражних керуючих в справах про банкрутство відповідних фінансових організацій, затвердженої регулюючим органом за погодженням з контрольним органом, а саме: 1) арбітражний керуючий у справі про
 6. Стаття 15.20. Перешкоджання здійсненню прав, засвідчених цінними паперами
  інвестиційним фондом, керуючою компанією акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду чи особою, що здійснює ведення реєстру власників цінних паперів, здійсненню прав, засвідчених цінними паперами, за винятком випадків, передбачених частинами 1, 2, 4, 5 , 8 і 10 статті 15.23.1 цього Кодексу, - тягне за собою накладення
 7. Стаття 180. Загальні положення про неспроможність (банкрутство) фінансових організацій
  федеральними органами виконавчої влади, що здійснюють ліцензування у відповідній сфері діяльності (далі - контрольний
 8. Стаття 1261. Програми для ЕОМ
  програм для ЕОМ (у тому числі на операційні системи та програмні комплекси), які можуть бути виражені на будь-якій мові і в будь-якій формі, включаючи вихідний текст і об'єктний код, охороняються так само, як авторські права на твори літератури. Програмою для ЕОМ є представлена в об'єктивній формі сукупність даних і команд, призначених для функціонування ЕОМ та інших
 9. § 34. Стадія складання проекту бюджету
  статтям і видам витрат; - загальний обсяг бюджетних асигнувань, що спрямовуються на виконання публічних нормативних зобов'язань; - джерела фінансування дефіциту бюджету; - обсяг міжбюджетних трансфертів , одержуваних з інших бюджетів і надаються іншим бюджетам бюджетної си стеми Російської Федерації в черговому фінансовому році (оче редную фінансовому році і плановому
 10. Стаття 13.25. Порушення вимог законодавства про зберігання документів
  інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду або спеціалізованим депозитарієм акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду обов'язки щодо зберігання документів, які передбачені законодавством про акціонерні товариства, про ринок цінних паперів, про інвестиційні фонди та прийнятими
 11. Стаття 15.19. Порушення вимог законодавства, що стосуються подання та розкриття інформації на фінансових ринках
  федеральними законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами, а також подання інформації не в повному обсязі, і (або) недостовірної інформації, та (або) вводить в оману інформації, за винятком випадків, передбачених статтею 19.7.3 цього Кодексу, якщо ці дії (бездіяльність) не містять кримінально караного діяння, - (в ред. Федерального
 12. Стаття 15.29. Порушення вимог законодавства Російської Федерації, що стосуються діяльності професійних учасників ринку цінних паперів, клірингових організацій, осіб, які здійснюють функції центрального контрагента, акціонерних інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, керуючих компаній акціонерних інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів або недержавних пенсійних фондів, спеціалізованих депозитаріїв акціонерних інвестиційних фондів, пайових інвестиційних фондів або недержавних пенсійних фондів
  статтями 13.25, 15.18 - 15.20, 15.22, 15.23.1, 15.24.1, 15.30 і 19.7. 3 цього Кодексу, - (в ред. Федерального закону від 07.02.2011 N 8-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до трьох тисяч рублів; на посадових осіб - від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів; на юридичних осіб - від трьохсот тисяч до п'ятисот тисяч
 13. Глава VI. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Глава VI. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ
 14. Стаття 1262 . Державна реєстрація програм для ЕОМ і баз даних
  федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності. Програми для ЕОМ і бази даних, в яких містяться відомості, що становлять державну таємницю, державної реєстрації не підлягають. Особа, яка подала заявку на державну реєстрацію (заявник), несе відповідальність за розголошення відомостей про програми для ЕОМ і базах даних, в яких містяться відомості,
 15. Стаття 15.23.1. Порушення вимог законодавства про порядок підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, учасників товариств з обмеженою (додаткової) відповідальністю і власників інвестиційних паїв закритих пайових інвестиційних фондів
  федеральними законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами, при підготовці до проведення загальних зборів акціонерів (загальних зборів власників інвестиційних паїв закритого пайового інвестиційного фонду) - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від двох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на посадових осіб - від двадцяти тисяч до тридцяти тисяч
 16. ГЛАВА 4. Інвестиційні угоди між державами та іноземними юридичними особами
  ГЛАВА 4. Інвестиційні угоди між державами та іноземними юридичними
 17. 51. Фінансування агропромислового виробництва
  федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ і позабюджетних джерел. Кошти федерального бюджету, що направляються на підтримку і розвиток агропромислового виробництва, використовуються на: 1) підтримку інвестиційної діяльності, включаючи придбання нової техніки та обладнання, сортового насіння і племінних тварин, відповідно до федеральними цільовими програмами; 2) підвищення родючості
 18. 38. Нафтогазові доходи федерального бюджету: джерела формування і напрями використання.
  федерального бюджету, відокремлено враховуються і керованих, також утворюється за рахунок доходів від нафти. Безпосереднє управління даними фондами здійснює Мінфін Росії. Порядок управління встановлює уряд РФ. Крім зазначених фондів, в рамках федерального бюджету діє інвестиційний фонд, за рахунок коштів якого здійснюється державна підтримка для найбільш
© 2014-2022  yport.inf.ua