Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 1262. Державна реєстрація програм для ЕОМ і баз даних


1. Правовласник протягом терміну дії виключного права на програму для ЕОМ чи на базу даних може за своїм бажанням зареєструвати таку програму або таку базу даних у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Програми для ЕОМ і бази даних, в яких містяться відомості, що становлять державну таємницю, державної реєстрації не підлягають. Особа, яка подала заявку на державну реєстрацію (заявник), несе відповідальність за розголошення відомостей про програми для ЕОМ і базах даних, в яких містяться відомості, що становлять державну таємницю, відповідно до законодавства Російської Федерації.
2. Заявка на державну реєстрацію програми для ЕОМ чи бази даних (заявка на реєстрацію) повинна стосуватися однієї програмі для ЕОМ або до однієї бази даних.
Заявка на реєстрацію повинна містити:
заяву про державну реєстрацію програми для ЕОМ чи бази даних із зазначенням правовласника, а також автора, якщо він не відмовився бути згаданим у якості такого, і місця проживання або місця перебування кожного з них;
депоновані матеріали, що ідентифікують програму для ЕОМ чи базу даних, включаючи реферат;
документ, що підтверджує сплату державного мита у встановленому розмірі або наявність підстав для звільнення від сплати державного мита, або для зменшення її розміру, або для відстрочення її сплати.
Правила оформлення заявки на реєстрацію встановлює федеральний орган виконавчої влади, який здійснює нормативно-правове регулювання у сфері інтелектуальної власності.
3. На підставі заявки на реєстрацію федеральний орган виконавчої влади з інтелектуальної власності перевіряє наявність необхідних документів і матеріалів, їх відповідність вимогам, передбаченим пунктом 2 цієї статті. При позитивному результаті перевірки вказаний федеральний орган вносить програму для ЕОМ чи базу даних відповідно до Реєстру програм для ЕОМ і до Реєстру баз даних, видає заявникові свідоцтво про державну реєстрацію і публікує відомості про зареєстровані програмі для ЕОМ або базі даних в офіційному бюлетені цього органу.
За запитом зазначеного федерального органу або за власною ініціативою автор або інший правовласник вправі до публікації відомостей в офіційному бюлетені доповнювати, уточнювати і виправляти документи і матеріали, що містяться в заявці на реєстрацію.
4. Порядок державної реєстрації програм для ЕОМ і баз даних, форми свідоцтв про державну реєстрацію, перелік що вказуються у них відомостей та перелік відомостей, що публікуються в офіційному бюлетені федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності, встановлюються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює нормативно-правове регулювання у сфері інтелектуальної власності.
5. Договори про відчуження виключного права на зареєстровані програму для ЕОМ чи базу даних і перехід виключного права на таку програму або базу даних до інших осіб без договору підлягають державній реєстрації у федеральному органі виконавчої влади з інтелектуальної власності.
Відомості про зміну власника виключного права вносяться до Реєстру програм для ЕОМ або до Реєстру баз даних на підставі зареєстрованого договору чи іншого правовстановлюючого документа і публікуються в офіційному бюлетені федерального органу виконавчої влади з інтелектуальної власності.
6. Відомості, внесені до Реєстру програм для ЕОМ або до Реєстру баз даних, вважаються достовірними, оскільки не доведено інше. Відповідальність за достовірність наданих для державної реєстрації відомостей несе заявник.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 1262. Державна реєстрація програм для ЕОМ і баз даних "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 2. § 4. Авторські договори
  стаття (ст. 1287 ЦК). Постановочний договір укладається тоді, коли основним способом використання твору є його публічне виконання. Він полягає у відношенні драматичних, музичних, музично-драматичних, хореографічних та інших творів, які використовуються театрально-видовищними організаціями (театрами, філармоніями, цирками, концертними організаціями і т.д.)
 3. 1.5. Об'єкти авторського права
  1262 ГК РФ правовласник протягом терміну дії виключного права на програму для ЕОМ чи на базу даних може зареєструвати таку програму або таку базу даних у Федеральній службі з інтелектуальної власності, патентам і товарним знакам. Не підлягають державній реєстрації програми для ЕОМ і бази даних, в яких містяться відомості, що становлять державну
 4. Стаття 1259. Об'єкти авторських прав
  1262 цього Кодексу. 5. Авторські права не поширюються на ідеї, концепції, принципи, методи, процеси, системи, способи, вирішення технічних, організаційних чи інших завдань, відкриття, факти, мови програмування. 6. Не є об'єктами авторських прав: 1) офіційні документи державних органів та органів місцевого самоврядування муніципальних утворень, у тому числі
 5. § 4. Страхування
  державне обов'язкове страхування. Державне обов'язкове страхування здійснюється за рахунок коштів бюджету. При цьому об'єктом страхової охорони є життя, здоров'я і майно визначених законом категорій державних службовців. Страхове зобов'язання в цьому випадку може бути недоговірних. Відзначимо, що внедоговорное страхування може здійснюватися тільки у випадках, коли
 6. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  статтях, з відповідними нормами Федерального закону 1995 р., не можна не відзначити, що багато в чому вони перетинаються, і в обох Законах поряд з господарськими питаннями до питань місцевого значення відносяться і соціальні питання (забезпечення житлом, бібліотечна справа, транспорт), і питання забезпечення безпеки громадян (попередження та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій, заходи
 7. § 3. Визначення повноважень органів державної влади у сфері місцевого самоврядування
  державної влади, які також є суб'єктами місцевого самоврядування. Для органів влади характерні наявність повноважень владного характеру, обов'язковість прийнятих рішень на відповідній території. Влада державна і влада муніципальна є формами здійснення єдиної публічної влади. Викладена позиція виглядає досить суперечливою. З одного боку,
 8. § 2. Форми опосередкованої участі населення у здійсненні муніципальної влади
  державної чітко простежуються в Конституції Російської Федерації. таких виступають: по-перше, суб'єкт , який дані органи представляють і від імені якого здійснюють будь-які юридичні дії, по-друге, територіальні межі юрисдикції владних органів, по-третє, виняткові, їм одним притаманні особливості. Суб'єктом, представленим органами місцевого самоврядування,
 9. § 2. Предмет цивільного права
  1262 ЦК); в) результати інтелектуальної власності позбавлені економічного змісту, не мають майнової природи, а значить, і не підлягають точної майнової (грошової) оцінці. Проте в умовах ринкової економіки вони можуть представляти економічний інтерес, а значить, залучатися до цивільний оборот. Однак оскільки ідеальність результату (об'єкта) виключає можливість його
 10. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  державні облігації або акції юридичних осіб. Різниця між real property і personal property полягає в номінальній приналежності на праві власності (ownership) першої категорії прав короні. Право власності визнається абсолютним. Проте англійської праву не відома доктрина єдиного права власності, а тому можливо його поділ між кількома особами. Право
© 2014-2022  yport.inf.ua