Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 116. Надання державних га гарантій Російської Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
1. Уряд Російської Федерації має право приймати рішення у формі акта Уряду Російської Федерації про предос тавленія державних гарантій Російської Федерації у відповідності з федеральним законом про федеральний бюджет на відпо-відний рік і плановий період. Міністерство фінансів Російської Федерації має право приймати рішення про надання державного-ських гарантій Російської Федерації в розмірі та у випадках, встановлених федеральним законом про федеральний бюджет на відповід-ний рік і плановий період та прийнятими відповідно до нього актами Уряду Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 310-ФЗ)
В акті Уряду Російської Федерації (акті Міністерства фінансів Російської Федерації) про надання державного-кої гарантії Російської Федерації повинні бути зазначені:
особа, в забезпечення виконання зобов'язань якого надається державна гарантія Російської Федерації;
межа зобов'язань щодо державної гарантії Російської Федерації;
основні умови державної гарантії Російської Федерації.
2. Міністерство фінансів Російської Федерації відповідно з актом Уряду Російської Федерації (актом Міністер-ства фінансів Російської Федерації) від імені Російської Федерації укладає договори про надання державних гарантій Російської Федерації, про забезпечення виконання принципалом його можливих майбутніх зобов'язань з відшкодування гаранту в поряд-ке регресу сум , сплачених гарантом на виконання (часткове виконання) зобов'язань по гарантії, про переуступку гаранту прав тре-бования бенефіціара до принципала, інші договори (угоди) відповідно до акта Уряду Російської Федерації (актом Міністерства фінансів Російської Федерації) і видає державні гарантії Російської Федерації.
Порядок і строки відшкодування принципалом гаранту в порядку регресу сум, сплачених гарантом на виконання (часткове ис-конання) зобов'язань по гарантії, визначаються договором між гарантом і принципалом. За відсутності угоди сторін щодо цих питань задоволення регресної вимоги гаранта до принципала здійснюється в порядку і строки, зазначені у вимозі гаранта.
3. Державні гарантії Російської Федерації не можуть надаватися для забезпечення виконання зобов'язань держав-них або муніципальних унітарних підприємств, за винятком федеральних державних унітарних підприємств.
4. Загальна сума зобов'язань, що випливають з державних гарантій Російської Федерації у валюті Російської Федерації, включається до складу державного внутрішнього боргу Російської Федерації як вид боргового зобов'язання.
Загальна сума зобов'язань, що випливають з державних гарантій Російської Федерації в іноземній валюті, включається до складу державного зовнішнього боргу Російської Федерації як вид боргового зобов'язання.
5. Надання і виконання державної гарантії Російської Федерації підлягають відображенню в Державній довго-вої книзі Російської Федерації.
6. Міністерство фінансів Російської Федерації веде облік виданих державних гарантій Російської Федерації, скор-щення державного боргу в разі виконання принципалами або третіми особами зобов'язань принципала, забезпечених державними гарантіями Російської Федерації, а також у разі здійснення гарантом платежів за виданими державним гарантіям Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 116. Надання державних га гарантій Російської Федерації "
 1. Стаття 117. Надання державних гарантій суб'єктів Російської Федерації, муніципальних гарантій
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в пункті 1 статті 117 слова "черговий фі-нансових рік (черговий фінансовий рік і плановий період)" будуть замінені словами "черговий фінансовий рік і плановий пери-од". 1. Від імені суб'єкта Російської Федерації державні гарантії суб'єкта Російської
 2. Стаття 97. Державний борг Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До державному боргу Російської Федерації ставляться боргові зобов'язання Російської Федерації перед фізичними та юридичними особами Російської Федерації, суб'єктами Російської Федерації, муніципальними утвореннями, іноземними го-сударство, міжнародними фінансовими організаціями, іншими суб'єктами міжнародного права, іноземними
 3. Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 141-ФЗ) 1. Під субсидіями федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації з метою співфінансування виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, що виникають при виконанні повноважень, віднесених до компетенції
 4. Стаття 179.2. Інвестиційні фонди
  (в ред. Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ) 1. Інвестиційний фонд - частина коштів бюджету, що підлягає використанню в цілях реалізації інвестиційних проектів, здійснюваних на принципах державно-приватного партнерства. До інвестиційних фондів відносяться Інвестиційний фонд Російської Федерації та інвестиційні фонди суб'єктів Росій-ської Федерації (регіональні інвестиційні
 5. Стаття 5.63. Порушення законодавства про організацію надання державних та муніципальних послуг (введена Федеральним законом від 03.12.2011 N 383 -ФЗ)
  1. Порушення посадовою особою федерального органу виконавчої влади або органу державного позабюджетного фонду Російської Федерації або співробітником багатофункціонального центру надання державних та муніципальних послуг порядку надання державної послуги, що надається федеральним органом виконавчої влади або державним позабюджетним фондом Російської
 6. Стаття 17.10. Незаконні дії по відношенню до державних символів Російської Федерації
  Використання Державного прапора Російської Федерації, Державного герба Російської Федерації або Державного гімну Російської Федерації на порушення встановлених правил - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати
 7. Стаття 84. Витратні зобов'язання Російської Феде-рації
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Витратні зобов'язання Російської Федерації виникають в результаті: прийняття федеральних законів і (або) нормативних правових актів Президента Російської Федерації та Уряду Росій-ської Федерації при здійсненні федеральними органами державної влади повноважень з предметів ведення Російської Фе-ської Федерації і (або) повноважень по
 8. Стаття 69. Бюджетні асигнування
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До бюджетних асигнувань відносяться асигнування на: надання державних (муніципальних) послуг (виконання робіт), включаючи асигнування на оплату державних (муни-ціпальних) контрактів на поставку товарів, виконання робіт, надання послуг для державних (муніципальних) потреб; (в ред. Федеральних законів від 30.12.2008 N 310-ФЗ, від
 9. Стаття 29. Виконавчі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють надання земельних ділянок
  Надання громадянам та юридичним особам земельних ділянок із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, здійснюється на підставі рішення виконавчих органів державної влади або органів місцевого самоврядування, що володіють правом надання відповідних земельних ділянок у межах їх компетенції відповідно до статей 9, 10 і 11 цього
 10. Стаття 817. Договір державної позики
  1. За договором державної позики позичальником виступає Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації, а позикодавцем - громадянин або юридична особа . 2. Державні позики є добровільними. 3. Договір державної позики укладається шляхом придбання позикодавцем випущених державних облігацій чи інших державних цінних паперів, що засвідчують право позикодавця на
 11. Стаття 155. Бюджетні повноваження Центрального банку Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Центральний банк Російської Федерації спільно з Урядом Російської Федерації розробляє і подає на розгляд Державної Думи основні напрямки грошово-кредитної політики. (в ред . Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Центральний банк Російської Федерації обслуговує рахунки бюджетів, за винятком
 12. Стаття 78.1. Надання субсидій некомерційним організаціям, які не є казенними установами
  (в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. У бюджетах бюджетної системи Російської Федерації передбачаються субсидії бюджетним і автономним установам на фінансове забезпечення виконання ними державного (муніципального) завдання, розраховані з урахуванням нормативних витрат на надання ними державних
 13. Стаття 110. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Програма державних внутрішніх запозичень Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий пери-од являє собою перелік всіх внутрішніх запозичень Російської Федерації у вигляді різниці між обсягом залучення та обсягом коштів, спрямовуються на погашення основної суми боргу, з кожного виду запозичень.
 14. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації призначені для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації. Використання федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської
© 2014-2022  yport.inf.ua