Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 155. Бюджетні повноваження Центрального банку Російської Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Центральний банк Російської Федерації спільно з Урядом Російської Федерації розробляє і подає на розгляд Державної Думи основні напрямки грошово-кредитної політики.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Центральний банк Російської Федерації обслуговує рахунки бюджетів, за винятком випадку, зазначеного в пункті 4 статті 156 цього Кодексу.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
3. Центральний банк Російської Федерації здійснює функції генерального агента з державних цінних паперів Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 155. Бюджетні повноваження Центрального банку Російської Федерації"
 1. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних правовідносин. Бюджетна
 2. 50. Повноваження учасників бюджетного процесу.
  155 БК РФ. Бюджетні повноваження органів державного і муніципального фінансового контролю відображені у ст. 157 БК РФ. Бюджетні повноваження головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів відображені в ст. 158 БК РФ. Бюджетні повноваження головного адміністратора (адміністратора) доходів бюджету відображені у ст. 160.1. БК РФ. Бюджетні повноваження головного адміністратора (адміністратора)
 3. Тема 8. Бюджетний процес
  бюджетного процесу, його стадії. Бюджетний цикл. Принципи бюджетного процесу: принцип єдності системи бюджетного процесу; принцип самостійності публічних утворень у здійсненні бюджетного процесу; принцип середньострокового бюджетного планування; принцип періодичності бюджету; принцип наступності бюджетів. Повноваження учасників бюджетного процесу. Бюджетні повноваження Президента
 4. Стаття 23.74. Орган банківського нагляду
  повноважень розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1 - 3 статті 15.27 (в межах своїх повноважень) цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 08.11.2011 N 308-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органу, зазначеного у частині 1 цієї статті, мають право Голова Центрального банку Російської Федерації, його
 5. Контрольні питання і завдання
  бюджетної системи Російської Федера ції? 2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи. 3. Які принципи лежать в основі побудови бюджетної системи Російської Федерації? 4. Що включає в себе термін «бюджетні повноваження»? 5. Які бюджетні повноваження закріплені за Російською Федера цією? 6. Які бюджетні права (повноваження) суб'єктів Російської Федерації і
 6. Стаття 284.1. Повноваження органів, які виконують бюджети суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюдже-ти, в області застосування заходів примусу
  бюджетних коштів, що використовуються не за цільовим призначенням, та в інших випадках, передбачених бачених цією частиною Кодексу; списувати в безспірному порядку суми бюджетних коштів, що підлягають поверненню в бюджет, термін повернення яких закінчився; списувати в безспірному порядку суми відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, наданими на віз-Вратна основі, термін сплати яких
 7. Стаття 291. Неперерахування або несвоєчасне перерахування відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, наданими на оплатній основі
  бюджетними коштами, наданий-ними на оплатній основі, тягне за собою накладення штрафів на керівників одержувачів бюджетних коштів відповідно до Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення, а також вилучення в безспірному порядку сум відсотків (плати) за поль-тання бюджетними коштами, отриманими на поворотній основі, стягнення пені за прострочення сплати відсотків
 8. Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013

 9. Стаття 152. Учасники бюджетного процесу
  бюджетного процесу є: Президент Російської Федерації; вища посадова особа суб'єкта Російської Федерації, голова муніципального освіти; законодавчі (представницькі) органи державної влади та представницькі органи місцевого самоврядування (далі - законодавчі (представницькі) органи); виконавчі органи державної влади (виконавчо-розпорядчі
 10. Стаття 162. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів
  бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями: складає і виконує бюджетну кошторис; приймає і (або) виконує в межах доведених лімітів бюджетних зобов'язань та (або) бюджетних асигнувань бюджет-ні зобов'язання; забезпечує результативність, цільовий характер використання передбачених йому бюджетних асигнувань; вносить відповідному головному розпоряднику
 11. 11. Учасники бюджетного процесу. Міністерство фінансів РФ, Центральний банк РФ, органи Федерального казначейства
  155 БК РФ, а також у Федеральному законі «Про Центральний банк Російської Федерації (Банку Росії)» від 10 липня 2002 р. № 86-ФЗ. Основними функціями ЦБ РФ є: 1) розробка спільно з Урядом РФ основних напрямів грошово-кредитної політики; 2) обслуговування без справляння комісійної винагороди рахунків федерального бюджету та державних позабюджетних фондів, бюджетів
 12. Стаття 156. Кредитні організації, здійснюю-щие окремі операції з коштами бюджету
  155 цього Кодексу, у разі відсутності установ Центрального банку Російської Федерації на відповідній території або неможливості виконання ними цих функцій. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 3. Суб'єкти Російської Федерації, муніципальні освіти має право відкривати рахунки в кредитних організаціях, обслужить-вающих розрахунки по операціях, що здійснюються з
 13. Стаття 215.1. Основи виконання бюджету
  бюджетних фондів Російської Федерації, бюджету суб'єктів-та Російської Федерації та бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується від-повідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Фе-ської Федерації , місцевою адміністрацією муніципального освіти. (Частина перша в ред. Федерального
 14. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  повноважень суб'єктів Російської Федерації ставляться резервування, вилучення, у тому числі шляхом викупу , земель для потреб суб'єктів Російської Федерації, розробка та реалізація регіональних програм використання та охорони земель, що у межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого
 15. Тема 5 . Правове регулювання видатків бюджетів
  бюджетних витрат. Класифікація бюджетних витрат. Принципи розподілу витрат: принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації; принцип збалансованості бюджету; принцип результативності та ефективності використання бюджетних коштів; принцип загального покриття витрат бюджетів; принцип прозорості; принцип достовірності бюджету; принцип адресності та цільового характеру бюджетних
© 2014-2022  yport.inf.ua