Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 215.1. Основи виконання бюджету

(введена Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ)
Виконання федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджету суб'єктів-та Російської Федерації та бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується від-повідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Фе-ської Федерації, місцевою адміністрацією муніципального освіти.
(Частина перша в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Організація виконання бюджету покладається на відповідний фінансовий орган (орган управління державним поза-бюджетних фондом). Виконання бюджету організується на основі зведеної бюджетного розпису і касового плану.
(Частина друга в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Бюджет виконується на основі єдності каси і підвідомчості витрат.
Касове обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації здійснюється Федеральним казначейства.
За угодою з виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації повноваження Федерального казначейства по касовому обслуговуванню виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації, бюджетів територіальних державного-ських позабюджетних фондів суб'єкта Російської Федерації та бюджетів муніципальних утворень, що входять до складу суб'єкта Російської Федерації, можуть бути передані виконавчим органам державної влади суб'єкта Російської Федерації при ус-ловіі фінансового забезпечення зазначених повноважень за рахунок власних доходів бюджету суб'єкта Російської Федерації і наявності у власності (користуванні, управлінні) суб'єкта Російської Федерації необхідного для їх здійснення майна.
Для касового обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації Федеральне казначейство відкритому-кість в Центральному банку Російської Федерації з урахуванням положень статей 38.2 і 156 цього Кодексу рахунки, через які все кас-совие операції по виконанню бюджетів здійснюються Федеральним казначейством або органом державної влади суб'єкта Російської Федерації відповідно до угоди, передбаченим частиною п'ятою цієї статті.
(Частина шоста в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 215.1. Основи виконання бюджету"
 1. Тема 8. Бюджетний процес
  виконання бюджетів. Основа виконання бюджетів: зведена бюджетний розпис і касовий план. Виконання бюджету по доходах і видатках. Виконання бюджету за джерелами фінансування дефіциту бюджету. Бюджетний розпис. Виконання федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів. Складання, зовнішня перевірка, розгляд і затвердження бюджетної звітності. Етапи
 2. Стаття 15. Місцевий бюджет
  виконання витратних зобов'язань муніципального освіти. Використання органами місцевого самоврядування інших форм освіти і витрачання грошових коштів для виконання рас-Ходна зобов'язань муніципальних утворень не допускається. У місцевих бюджетах відповідно до бюджетної класифікації Російської Федерації роздільно передбачаються кошти, що направляються на виконання
 3. 6. Бюджетні повноваження Російської Федерації
  основ організації та функціонування бюджетної системи на всіх її рівнях; 2) повноваження, пов'язані безпосередньо до федерального рівню влади. До першої групи повноважень належать, зокрема: 1) встановлення загальних принципів організації та функціонування бюджетної системи РФ, основ бюджетного процесу і міжбюджетних відносин; 2) визначення засад складання і розгляду
 4. Стаття 23.7. Органи, відповідальні за виконання федерального бюджету
  статтями 15.14 - 15.16 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, відповідального за виконання федерального бюджету, його заступники; 2) керівники структурних підрозділів федерального органу виконавчої влади, відповідального
 5. 53. Стадія виконання бюджетів.
  Виконання бюджетів здійснюється за бюджетним розписом, яка складається відповідним фінансовим органом (Мінфіном Росії, міністерств фінансів республік у складі РФ, фінансовими управліннями (відділами) країв, областей і т. д.). Виконання бюджетів здійснюється по дохідній і витрата ної частинам бюджетів. Виконання федерального бюджету завершується 31 грудня. Ліміти бюджетних
 6. 54. Звітна стадія бюджетного процесу (основи складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності).
  Виконанні бюджету здійснюються представницьким органом влади. Представницький орган має право звернутися до органів прокуратури РФ для перевірки обставин невідповідності виконання бюджету прийнятому закону (рішенню) про бюджет у разі перевищення прав, наданих органу, виконуючому бюджет, щодо скорочення витрат, переміщенню асигнувань та блокування витрат та притягнення до
 7. 11. Учасники бюджетного процесу. Міністерство фінансів РФ, Центральний банк РФ, органи Федерального казначейства
  основі і гарантій за рахунок коштів федерального бюджету; 3) складання та ведення зведеної бюджетного розпису федерального бюджету; 4) здійснення управління державним боргом РФ; 5) організація виконання федерального бюджету; 6) подання звіту про виконання федерального бюджету та звіту про виконання консолідованого бюджету РФ в Уряд РФ. Банк Росії бере участь у
 8. 26. Виконання бюджету
  215.1 БК РФ, виконання бюджету - це отримання всіх запланованих у бюджеті доходів і фінансування передбачених видатків. Виконання федерального бюджету, бюджету державного позабюджетного фонду, бюджету суб'єкта РФ, бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується відповідно Урядом РФ, вищим виконавчим органом
 9. 27. Звіт про виконання бюджету
  основними показниками. Відповідно до Федерального закону від 6 жовтня 1999 р. № 184-ФЗ «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації» звіт про виконання бюджету суб'єкта РФ затверджується його законом, звіт про виконання бюджету представляється у законодавчий орган суб'єкта РФ вищим
 10. 8. Бюджетні повноваження муніципальних утворень
  виконання місцевого бюджету; в) здійснення контролю за виконанням місцевого бюджету та затвердження звіту про виконання місцевого бюджету; 2) складання і розгляд проекту місцевого бюджету; 3) затвердження і виконання місцевого бюджету, здійснення контролю за його виконанням, складання та затвердження звіту про виконання місцевого бюджету; встановлення і виконання видаткових
 11. Стаття 47. Власні доходи бюджетів
  виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016
 12. 29. Бюджетне пристрій Російської Федерації: поняття і склад. Загальна характеристика елементів бюджетного пристрої
  основи бюджетного пристрої БК РФ закріпив сл. принципи бюджетної системи: 1) єдності бюджетної системи РФ; 2) розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи РФ 3) самостійності бюджетів; 4) рівності бюджетних прав суб'єктів РФ, муніципальних утворень; 5) повноти відображення доходів, витрат і джерел фінансування
© 2014-2022  yport.inf.ua