Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 156. Кредитні організації, здійснюю-щие окремі операції з коштами бюджету

1. Кредитні організації можуть залучатися на підставі агентської угоди для здійснення операцій з надання-нию і поверненню бюджетних кредитів.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Кредитні організації виконують функції, передбачені пунктом 2 статті 155 цього Кодексу, у разі відсутності установ Центрального банку Російської Федерації на відповідній території або неможливості виконання ними цих функцій.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Суб'єкти Російської Федерації, муніципальні освіти має право відкривати рахунки в кредитних організаціях, обслужить-вающих розрахунки по операціях, що здійснюються з державними цінними паперами суб'єктів Російської Федерації і муніципальними цінними паперами, що здійснюють розрахунки (у разі відсутності установ Центрального банку Російської Федерації на відпо-вующей території або неможливості виконання ними цих функцій).
(П. 3 запроваджено Федеральним законом від 05.08.2000 N 116-ФЗ, в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
4. Кредитні організації, що відбираються територіальним органом Федерального казначейства відповідно до законодавства Російської Федерації, обслуговують рахунки, призначені для видачі та зарахування готівкових грошових коштів організаціям, особі-ші рахунки яким відкриті в органах Федерального казначейства, фінансових органах суб'єктів Російської Федерації і муниципаль-них утворень. Зазначені рахунки обслуговуються кредитними організаціями без справляння ними плати.
(П. 4 введений Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 156. Кредитні організації, здійснюю-щие окремі операції з коштами бюджету"
 1. Стаття 181. Підстави для визнання кредитної організації банкрутом
  1. Підстави для визнання кредитної організації банкрутом визначаються Федеральним законом від 25 лютого 1999 року N 40 ФЗ «Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій» (далі - Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство) кредитних організацій»). 2. Заява про визнання кредитної організації банкрутом приймається до розгляду арбітражним судом після відкликання Банком Росії
 2. 4. Бюджетний процес
  Бюджетний процес-регламентована нормами права діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування та учасників бюджетного процесу, що полягає у складанні та розгляді проектів бюджетів, проектів бюджетів державних позабюджетних фондів, затвердження та виконання відповідних бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, а також у контролі за
 3. Коментар до статті 15.2
  1. Відповідно до п. 41 Порядку ведення касових операцій у РФ, затвердженого рішенням Ради директорів ЦБ РФ від 22 вересня 1993 р. N 40, банки систематично перевіряють дотримання підприємствами вимог Порядку ведення касових операцій. Перевірка порядку ведення касових операцій в бюджетних організаціях здійснюється відповідними фінансовими органами. Про здійснення кредитними
 4. Стаття 15.9. Невиконання банком рішення про призупинення операцій по рахунках платника податків, платника збору або податкового агента
  Здійснення банком або іншою кредитною організацією видаткових операцій, не пов'язаних з виконанням обов'язків по сплаті податку або збору чи іншого платіжного доручення, що має в відповідно до законодавства Російської Федерації перевагу в черговості виконання перед платежами до бюджету (позабюджетний фонд), по рахунках платника податків, платника збору, податкового агента, збирача
 5. Стаття 15.9. Невиконання банком рішення про призупинення операцій по рахунках платника податків, платника збору або податкового агента
  Здійснення банком або іншою кредитною організацією видаткових операцій, не пов'язаних з виконанням обов'язків по сплаті податку або збору чи іншого платіжного доручення, що має в відповідно до законодавства Російської Федерації перевагу в черговості виконання перед платежами до бюджету, по рахунках платника податків, платника збору, податкового агента, збирача податків і (або)
 6. 43. Групи фінансових відносин сільськогосподарських підприємств.
  По суті і спрямованості відносини с / г підприємств з установами банків можна розділити на такі групи: - касові операції, пов'язані з вкладами та зберіганням засобів цих підприємств, а також з касовим їх обслуговуванням; - активні (кредитні) операції, за допомогою кіт підприємствам видаються кредити; - розрахункові операції, кіт перебувають у нерозривному зв'язку з кредитними
 7. 55. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  Порушення бюджетного законодавства - невиконання або неналежне виконання встановленого порядку складання і розгляду проектів бюджетів, затвердження бюджетів, виконання та контролю за виконанням бюджетів усіх рівнів бюджетної системи РФ, яке тягне застосування до порушника примусових заходів. Перелік примусових заходів, що застосовуються до порушників бюджетного законодавства,
 8. Стаття 187. Виготовлення або збут підроблених кредитних або розрахункових карт і інших платіжних документів Коментар до статті 187
  1. Розрахункова картка призначена для здійснення операцій її утримувачем у межах встановленої кредитною організацією-емітентом суми коштів (витратного ліміту), розрахунки за якими здійснюються за рахунок грошових коштів клієнта, що знаходяться на його банківському рахунку, або кредиту, наданого кредитною організацією-емітентом відповідно до договором банківського рахунку при
 9. 49. Стабілізаційний фонд РФ
  Відповідно до ст. 96.1 БК РФ Стабілізаційний фонд РФ - частина коштів федерального бюджету, що утворюється за рахунок перевищення ціни на нафту над базовою ціною на нафту, що підлягає відокремленому обліку, управління та використання в цілях забезпечення збалансованості федерального бюджету при зниженні ціни на нафту нижче базової. Під базовою ціною на нафту розуміється ціна на нафту сиру марки
 10. Стаття 23. Класифікація джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Код класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів складається з: 1) коду головного адміністратора джерел фінансування дефіцитів бюджетів; 2) коду групи, підгрупи, статті та виду джерела фінансування дефіцитів бюджетів; 3) коду класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до джерел
 11. 11. Учасники бюджетного процесу. Міністерство фінансів РФ, Центральний банк РФ, органи Федерального казначейства
  Міністерство фінансів РФ виступає в бюджетному процесі на федеральному рівні в якості органу, відповідального за складання і виконання федерального бюджету. Повноваження Мінфіну РФ визначені ст. 165 БК РФ, а також Положенням про Міністерство фінансів РФ. До повноважень Мінфіну РФ зокрема відносяться: 1) складання проекту федерального бюджету і подання його в Уряд РФ, 2)
 12. Коментар до статті 15.4
  1. Згідно з Федеральним законом від 2 грудня 1990 р. N 395-1 "Про банки і банківську діяльність" під кредитною організацією розуміється юридична особа, яка для отримання прибутку як основну мету своєї діяльності на підставі спеціального дозволу (ліцензії) Центрального банку РФ (Банку Росії) має право здійснювати банківські операції, передбачені цим законом.
 13. Стаття 270. Фінансовий контроль, здійснюваний контрольними та фінансовими органами суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2004 N 182-ФЗ) Контрольні та фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень здійснюють фінансовий контроль за операціями з бюджетними коштами одержувачів коштів відповідних бюджетів, засобами адміністраторів дже-рел фінансування дефіциту відповідних бюджетів, а також за дотриманням одержувачами бюджетних
 14. Тема 2. Бюджетна система Російської Федерації
  Бюджетне пристрій і бюджетна система Російської Федерації. Структура бюджетної системи. Федеральний бюджет. Бюджети суб'єктів Російської Федерації. Бюджет муніципального освіти. Бюджети державних і територіальних позабюджетних фондів у складі бюджетної системи. Консолідований бюджет. Принципи бюджетної системи Російської Федерації: принцип єдності бюджетної системи; принцип
 15. Стаття 217.1. Касовий план
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Під касовим планом розуміється прогноз касових надходжень до бюджету і касових виплат з бюджету в поточному фінансовим-вом році. У касовому плані встановлюється граничний обсяг грошових коштів, що використовуються на здійснення операцій з управління залишками коштів на єдиному рахунку бюджету. (Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N
 16. Стаття 172. Незаконна банківська діяльність Коментар до статті 172
  1. Незаконна банківська діяльність - спеціальний склад по відношенню до незаконного підприємництву (ст. 171 КК РФ). 2. Банківська діяльність передбачає здійснення банківських операцій: - залучення грошових коштів фізичних і юридичних осіб у вклади; - розміщення цих залучених коштів від свого імені і за свій рахунок; - відкриття і ведення банківських рахунків фізичних
 17. Порядок здійснення та оформлення розрахунків з використанням банківських карт
  Підставою для складання розрахункових та інших документів з метою відображення сум операцій, що здійснюються з використанням платіжних карт, у бухгалтерському обліку учасників розрахунків є реєстр платежів або електронний журнал. Списання або зарахування грошових коштів по операціях, що здійснюються з використанням платіжних карт, має здійснюватися не пізніше робочого дня, наступного за днем
© 2014-2022  yport.inf.ua