Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 284.1. Повноваження органів, які виконують бюджети суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюдже-ти, в області застосування заходів примусу

(введена Федеральним законом від 05.08.2000 N 116-ФЗ)
1. У разі, якщо бюджети суб'єктів Російської Федерації або місцеві бюджети виконуються не органами Федерального казначейства, керівники органів, які виконують відповідні бюджети, мають право застосовувати заходи примусу відповідно до цього Кодексу.
2. Керівники органів, які виконують бюджети суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюджети, та їх заступники (в відповідної з їх повноваженнями) у порядку, встановленому цим Кодексом, мають право:
списувати в безспірному порядку суми бюджетних коштів , які використовуються не за цільовим призначенням, та в інших випадках, передбачених бачених цією частиною Кодексу;
списувати в безспірному порядку суми бюджетних коштів, що підлягають поверненню в бюджет, термін повернення яких закінчився;
списувати в безспірному порядку суми відсотків (плати) за користування бюджетними коштами, наданими на віз-Вратна основі, термін сплати яких настав;
стягувати в безспірному порядку пені за несвоєчасне повернення бюджетних коштів , наданих на поворотній основі, прострочення сплати відсотків за користування бюджетними коштами, наданими на поворотній основі, в розмірі однієї трехсо-той діючої ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації за кожний день прострочення;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
виносити попередження керівникам органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та одержувачів бюджетних коштів про неналежне виконання бюджетного процесу;
складати протоколи, що є підставою для накладення штрафів;
стягувати в безспірному порядку пені з кредитних організацій за несвоєчасне виконання платіжних документів на зараховано-ня або перерахування бюджетних коштів у розмірі однієї трьохсот діючої ставки рефінансування Центрального банку Рос -сийской Федерації за кожен день прострочення.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Дії органів, які виконують бюджети суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюджети, та посадових осіб зазначених органів можуть бути оскаржені у встановленому порядку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 284.1. Повноваження органів, які виконують бюджети суб'єктів Російської Федерації і місцеві бюдже-ти, в області застосування заходів примусу "
 1. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  організацій, податку на гральний бізнес і транспортного податку. Зарахування податкових доходів. Неподаткові доходи бюджетів суб'єктів Російської Федерації. Повноваження суб'єктів Російської Федерації щодо встановлення нормативів відрахувань від федеральних і регіональних податків і зборів та з формування доходів бюджетів суб'єктів Російської Федерації. Доходи місцевих бюджетів. Податкові доходи бюджетів
 2. Стаття 65. Формування витрат бюджетів
  повноважень федеральних ор-ганів державної влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, виконання яких відповідно до законодавства Російської Федерації, міжнародним та іншими договорами та угодами повинно про-виходити в черговому фінансовому році (черговому фінансовому році і плановому періоді) за рахунок коштів відповідних
 3. Стаття 215.1. Основи виконання бюджету
  повноваження Федерального казначейства по касовому обслуговуванню виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації, бюджетів територіальних державного-ських позабюджетних фондів суб'єкта Російської Федерації та бюджетів муніципальних утворень, що входять до складу суб'єкта Російської Федерації, можуть бути передані виконавчим органам державної влади суб'єкта Російської Федерації при
 4. § 2. Наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями.
  Повноваженнями з передачею необхідних для їх здійснення матеріальних і фінансових коштів, тобто даною статтею встановлено необхідні вимоги: наділення державними повноваженнями законом - форма правової регламентації; передача необхідних коштів для виконання державних повноважень як гарантія державного забезпечення виконання цих повноважень, що може бути
 5. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  повноважень суб'єктів Російської Федерації ставляться резервування, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земель для потреб суб'єктів Російської Федерації, розробка та реалізація регіональних програм використання та охорони земель, що перебувають в межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого
 6. 33. Витрати регіональних бюджетів
  повноважень з предметів їх відання; 2) прийняття законів та інших нормативних правових актів суб'єкта РФ, а також укладення суб'єктом РФ або від його імені договорів (угод) при здійсненні органами державної влади цих суб'єктів повноважень з предметів спільного ведення, зазначених у Федеральному законі «Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і
 7. 36. Видатки місцевих бюджетів
  повноважень. Витратні зобов'язання муніципального освіти з питань місцевого значення встановлюються органами місцевого самоврядування самостійно і виконуються за рахунок власних доходів і джерел покриття дефіциту бюджету відповідного муніципального освіти. Витратні зобов'язання муніципального утворення, що виникли при здійсненні органами місцевого самоврядування
 8. Стаття 15. Місцевий бюджет
  повноважень з питань місцевого значення, і видаткових зобов'язань муніципальних утворень, використан-няемих за рахунок субвенцій з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації для здійснення окремих державних-них повноважень. Бюджет муніципального району (районний бюджет) і зведення бюджетів міських і сільських поселень, що входять до складу муни-ціпального району (без урахування
 9. 44. Правовий режим субсидій як форми міжбюджетних трансфертів.
  повноважень органів місцевого самоврядування з питань місцевого значення. Сукупність субсидій місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації утворює регіональний фонд співфінансування витрат. 2. У складі бюджету суб'єкта Російської Федерації можуть передбачатися субсидії місцевим бюджетам на вирівнювання забезпеченості муніципальних утворень з реалізації
 10. 7. Бюджетні повноваження суб'єктів Російської Федерації
  повноважень органів державної влади суб'єктів РФ визначається федеративним устроєм Росії. Основні бюджетні повноваження суб'єктів РФ визначені у ст. 8 БК РФ, детально вони регламентуються нормативними правовими актами відповідних суб'єктів РФ. Повноваження суб'єктів РФ в області регулювання бюджетних відносин складаються з двох груп: 1) повноваження, які стосуються всієї
 11. Тема 8. Бюджетний процес
  повноваження Президента Російської Федерації; вищої посадової особи суб'єкта Російської Федерації; законодавчих (представницьких) органів державної влади та представницьких органів місцевого самоврядування; виконавчих органів державної влади; Центрального банку Російської Федерації; органів державного (муніципального) фінансового контролю; органів управління
 12. § 1. Форми передачі органам місцевого самоврядування державних та інших повноважень.
  Повноваження повністю або частково можуть передаватися органам місцевого самоврядування у двох формах: за допомогою наділення і делегування. Наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями здійснюється тільки законом. Таку вимогу встановлено ч. 2 ст. 132 Конституції РФ. Делегування деяких державних повноважень органам місцевого самоврядування
 13. 30. Витрати федерального бюджету Російської Федерації
  повноважень з предметів ведення РФ і повноважень з предметів спільного ведення, не віднесеними Фз «Про загальні принципи організації законодавчих і виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації» до повноважень органів державної влади суб'єктів РФ, 2) укладення РФ або від імені РФ договорів (угод) при здійсненні федеральними органами державної
 14. 8. Бюджетні повноваження муніципальних утворень
  повноважень місцевих органів влади визначаються системою місцевого самоврядування. Загальні повноваження органів місцевого самоврядування в галузі бюджетних правовідносин встановлені ст. 9 БК РФ, які детально регламентуються законами відповідного суб'єкта РФ, а також нормативними правовими актами самих муніципальних утворень. До повноважень органів місцевого самоврядування належать: 1)
 15. § 21. Бюджетні повноваження Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації і місцевого самоврядування
  повноваження як термін застосовуються в юриди чеський літературі для характеристики прав і обов'язків дер дарства, його суб'єктів і муніципальних утворень у галузі бюджету. Особливістю цих повноважень є те, що бюд жетних права в багатьох випадках поєднуються з обов'язками, а іноді одночасно і є ними. Наприклад, право на зі ставление і розгляд, затвердження
 16. Стаття 11. Правова форма бюджетів
  органів муніципальних
 17. 50. Повноваження учасників бюджетного процесу.
  Повноважень учасників бюджетного процесу, є федеральними органами державної влади (державними органами), встановлюються цим Кодексом та (або) прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації. - Особливості бюджетних повноважень учасників бюджетного процесу, які є органами
 18. 42. Правовий режим дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості.
  Повноважень щодо вирішення питань місцевого значення виходячи з чисельності жителів і (або) бюджетної забезпеченості. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень утворюють регіональний фонд фінансової підтримки поселень. Порядок розподілу дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень, в тому числі порядок розрахунку та встановлення замінюють зазначені дотації
 19. 34. Місцеві бюджети
  повноважень з питань місцевого значення та видаткових зобов'язань муніципальних утворень, виконуваних за рахунок субвенцій з бюджетів інших рівнів для здійснення окремих державних повноважень. Місцевий бюджет є економічною основою для реалізації функцій місцевого самоврядування, визначених Конституцією РФ, Федеральним законом від 6 жовтня 2003 р. № 131-ФЗ «Про загальні
 20. 9. Учасники бюджетного процесу. Представницькі (законодавчі) органи влади
  повноваження представницьких (законодавчих) органів обумовлені правовою формою бюджетів, оскільки відповідно до ст. 11 БК РФ федеральний бюджет розробляється і затверджується у формі федерального закону, бюджети суб'єктів РФ - у формі законів суб'єктів РФ, місцеві бюджети - у формі правових актів представницьких органів місцевого самоврядування або в порядку, встановленому статутами
© 2014-2022  yport.inf.ua