Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 284. Повноваження федеральних органів вико-навчої влади в галузі застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації

(в ред. Федерального закону від 28.12.2004 N 182-ФЗ)
1. Керівники федеральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів в області застосування заходів примусу ня за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації мають право відповідно до договорами (угодами) про пре-доставлених коштів з федерального бюджету:
списувати в безспірному порядку суми бюджетних коштів, виданих ними на поворотній основі, термін повернення яких ис-тек;
списувати в безспірному порядку суми відсотків (плату) за користування коштами федерального бюджету, наданими на поворотній основі, термін сплати яких настав;
стягувати в безспірному порядку пені за несвоєчасне повернення коштів федерального бюджету, наданих на повернення-ної основі, прострочення сплати відсотків за користування бюджетними коштами, наданими на поворотній основі, в розмірі однієї трьохсот діючої ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації за кожний день прострочення;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
списувати в безспірному порядку суми наданих ними субсидій, міжбюджетних субсидій, субвенцій, бюджетних інвестиційних про-стіцій, використаних не за цільовим призначенням їх одержувачами.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Керівники Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду та її територіальних органів у порядку, встановленому на-вартим Кодексом та іншими нормативними правовими актами, за наявності підстав, встановлених статтею 283 цього Кодек-са:
приймають рішення про списання (стягнення) у безспірному порядку сум наданих з федерального бюджету субсидій, субвенцій, бюджетних інвестицій, використаних не за цільовим призначенням їх одержувачами;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
виносять керівникам органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та одержувачів бюджетних коштів уявлення про неналежне виконання бюджетного процесу, в тому числі про відшкодування коштів;
(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
притягують до адміністративної відповідальності відповідно до Кодексу Російської Федерації про адміністративні право-порушення.
3. Керівники Федерального казначейства, його територіальних органів (відповідно до їх повноважень) мають право при-зупиняти у передбачених бюджетним законодавством Російської Федерації випадках у порядку, встановленому Правитель-ством Російської Федерації, операції по особових рахунках, відкритим в органах Федерального казначейства головним розпорядникам, розпорядникам та одержувачам коштів федерального бюджету, і рахунках, відкритим одержувачам коштів федерального бюджету в кре-дітних організаціях.
4. Дії федеральних органів виконавчої влади в галузі застосування заходів примусу за порушення бюджетного законо-давства Російської Федерації, зазначених у пунктах 1 - 3 цієї статті, та їх посадових осіб можуть бути оскаржені в уста-новлення порядку.
Посадові особи федеральних органів виконавчої влади, зазначених у пунктах 1 - 3 цієї статті, при неправомірному застосуванні заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Федерації несуть встановлену законом уголов-ную, адміністративну, дисциплінарну відповідальність.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 284. Повноваження федеральних органів вико-навчої влади в галузі застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації "
 1. Стаття 23.47. Органи, уповноважені в області фінансових ринків
  статтями 14.24, 15.17 - 15.22, частинами 1 - 10 статті 15.23.1, статтею 15.24.1, частинами 1 - 3 статті 15.27 (в межах своїх повноважень), статтями 15.28 - 15.31, 15.35, частиною 9 статті 19.5, статтею 19.7.3 цього Кодексу. (В ред. Федеральних законів від 23.07.2010 N 176-ФЗ, від 27.07.2010 N 224-ФЗ, від 01.07.2011 N 170-ФЗ, від 08.11.2011 N 308-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні
 2. 28. Федеративний устрій Росії
  повноважень між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, рівноправність і самовизначення народів в Російській Федерації. Усі суб'єкти Російської Федерації рівноправні у відносинах з федеральними органами державної влади. Організація державної влади суб'єктів Федерації відбувається шляхом прийняття
 3. Стаття 23.5. Податкові органи
  статтями 15.1, 15.2 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого у сфері податків і зборів, його заступники; 2) керівники територіальних органів федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі
 4. Стаття 23.20. Органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері меліорації земель
  статтями 10.9, 10.10 (за винятком судноплавних гідротехнічних споруд) цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі меліорації земель, його заступники; 2) керівник спеціалізованого структурного
 5. Стаття 23.20. Органи, що здійснюють державний нагляд та контроль у сфері меліорації земель
  статтями 10.9, 10.10 (за винятком судноплавних гідротехнічних споруд) цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі меліорації земель, його заступники; 2) керівник спеціалізованого структурного
 6. Стаття 11. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин
  повноважень органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин належать резервування земель, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земельних ділянок для муніципальних потреб, встановлення з урахуванням вимог законодавства Російської Федерації правил землекористування і забудови територій міських і сільських поселень, територій інших муніципальних утворень, розробка та
 7. Стаття 23.9. Органи експортного контролю
  Повноважним в галузі експортного контролю, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 14.20 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі експортного контролю, його
 8. Стаття 23.47. Органи, уповноважені в області ринку цінних паперів
  статтями 15.17 - 15.24 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органу, зазначеного у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі ринку цінних паперів, його заступники; 2) керівники регіональних відділень федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в
 9. Стаття 23.60. Органи валютного контролю
  Повноважним у сфері валютного контролю, його заступники; 2) керівники структурних підрозділів федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі валютного контролю, їх заступники; 3) керівники територіальних органів федерального органу виконавчої влади, уповноваженого у сфері валютного контролю, їх заступники. (В ред. Федерального закону від
 10. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  Повноважним Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи з відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципального утворення), сприяти федеральним органам державної влади (органам державної влади суб'єктів Російської Федерації) в
 11. Стаття 23.60. Органи валютного контролю
  Повноважним у сфері валютного контролю, його заступники; 2) керівники структурних підрозділів федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі валютного контролю, їх заступники; 3) керівники територіальних органів федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі валютного
 12. Стаття 23.5. Податкові органи
  статтями 15.1, 19.7.6 цього Кодексу. (В ред. Федеральних законів від 03.06.2009 N 121-ФЗ, від 27.07.2010 N 229-ФЗ, від 02.04.2012 N 30-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого у сфері податків і зборів, його заступники; 2)
 13. Стаття 23.53. Органи державного статистичного обліку
  Повноважним в галузі державного статистичного обліку, його територіальні органи розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 13.19 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в
 14. Стаття 23.53. Органи державного статистичного обліку
  Повноважним в галузі державного статистичного обліку, його територіальні органи розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 13.19 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в
 15. Стаття 23.30. Органи державного енергетичного нагляду
  статтями 9.7 - 9.9, статтею 9.10 (в частині пошкодження теплових мереж або їх обладнання), статтею 9.11, частинами 7, 8 та частиною 10 (у частині адміністративних правопорушень, скоєних організаціями з участю держави або муніципального освіти) статті 9.16 та статтею 9.19, статтями 9.17, 9.18 цього Кодексу. (В ред. Федеральних законів від 26.07.2010 N 189-ФЗ, від 27.07.2010 N 226-ФЗ,
 16. Стаття 23.45. Органи, що здійснюють контроль за забезпеченням захисту державної таємниці
  Повноважним в галузі забезпечення безпеки Російської Федерації, його заступники, керівники територіальних органів зазначеного федерального органу виконавчої влади, їх заступники; 2) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі оборони, його заступники; 3) втратив чинність. - Федеральний закон від 30.06.2003 N 86-ФЗ; 4) керівник
 17. Стаття 23.45. Органи, що здійснюють контроль за забезпеченням захисту державної таємниці
  Повноважним в галузі забезпечення безпеки Російської Федерації, його заступники, керівники територіальних органів зазначеного федерального органу виконавчої влади, їх заступники, начальники структурних підрозділів територіальних органів зазначеного федерального органу виконавчої влади; (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 2) керівник федерального
© 2014-2022  yport.inf.ua