Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 232. Використання доходів, фактично отриманий-них при виконанні бюджету понад затверджені законом (рішенням) про бюджет

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007))
1. Доходи, фактично отримані при виконанні федерального бюджету понад затверджений федеральним законом про федеральному бюджеті на поточний фінансовий рік і плановий період загального обсягу доходів (без урахування додаткових нафтогазових дохо-дов і доходів від управління коштами Резервного фонду і Фонду національного добробуту), можуть направлятися Міністерством фінансів Російської Федерації без внесення змін у федеральний закон про федеральний бюджет на поточний фінансовий рік і плановий період на заміщення державних запозичень, погашення державного боргу Російської Федерації, а також на виконання публічних нормативних зобов'язань Російської Федерації у разі недостатності передбачених на їх виконання бюджетних асигнувань у розмірі, передбаченому пунктом 3 статті 217 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 25.12.2012 N 268-ФЗ)
2. Доходи, фактично отримані при виконанні бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) понад утвер-ганізацій законом (рішенням) про бюджет загального обсягу доходів, можуть направлятися відповідним фінансовим органом без вне-ня змін до закону (рішення) про бюджет на поточний фінансовий рік (поточний фінансовий рік і плановий період) на заміщення державних (муніципальних) запозичень, погашення державного (муніципального) боргу, а також на виконання публич-них нормативних зобов'язань суб'єкта Російської Федерації (муніципального утворення) у разі недостатності передбачений-них на їх виконання бюджетних асигнувань у розмірі, передбаченому пунктом 3 статті 217 цього Кодексу.
Абзац втратив чинність з 1 січня 2010 року. - Федеральний закон від 17.12.2009 N 314-ФЗ.
3. Субсидії, субвенції, інші міжбюджетні трансферти і безоплатні надходження від фізичних та юридичних осіб, що мають цільове призначення, в тому числі надходять до бюджету в порядку, встановленому пунктом 5 статті 242 цього Кодексу, фактично отримані при виконанні бюджету понад затверджені законом (рішенням) про бюджет доходів, направляються на відвели-чення видатків бюджету відповідно цілям надання субсидій, субвенцій, інших міжбюджетних трансфертів, мають цільових перевірок витті призначення, з внесенням змін в зведену бюджетний розпис без внесення змін до закону (рішення) про бюджет на поточний фінансовий рік (поточний фінансовий рік і плановий період).
(П. 3 запроваджено Федеральним законом від 17.12.2009 N 314-ФЗ, в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 232. Використання доходів, фактично отриманий-них при виконання бюджету понад затверджені законом (рішенням) про бюджет "
 1. 26. Виконання бюджету
  доходів і фінансування передбачених видатків. Виконання федерального бюджету, бюджету державного позабюджетного фонду, бюджету суб'єкта РФ, бюджету територіального державного позабюджетного фонду, місцевого бюджету забезпечується відповідно Урядом РФ, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта РФ, місцевою адміністрацією. Організація виконання
 2. Стаття 33. Принцип збалансованості бюджету
  доходів бюджету і надходжень джерел фінансування його дефіциту, зменшених на суми виплат з бюджету, пов'язаних з джерелами фінансування дефіциту бюджету і зміною залишків на рахунках з обліку коштів бюджетів. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) При складанні, затвердженні та виконанні бюджету уповноважені органи повинні виходити з необхідності мінімізації
 3. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
  доходів, витрат і дефіциту (профіциту) бюджету. Окремими додатками до закону (рішенню) про виконання бюджету за звітний фінансовий рік затверджуються показате-ли: доходів бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів бюджету за кодами видів доходів, підвидів доходів, класифікації операцій сектору державного управління, від-носяться до доходів бюджету; видатків бюджету за
 4. Стаття 264.8. Федеральний закон про виконання фе-дерального бюджету
  доходів, витрат і дефіциту (профіциту) федерального бюджету. Окремими додатками до федерального закону про виконання федерального бюджету за звітний фінансовий рік стверджуючи-ются показники: доходів федерального бюджету за кодами класифікації доходів бюджетів; доходів федерального бюджету за кодами видів доходів, підвидів доходів, класифікації операцій сектору державного
 5. Тема 4. Правове регулювання доходів бюджетів
  доходів бюджетів. Види доходів бюджетів: доходи федерального бюджету, доходи суб'єктів РФ, доходи місцевих бюджетів; податкові доходи, неподаткові доходи, безоплатні надходження. Власні доходи бюджетів. Доходи федерального бюджету. Власні доходи федерального бюджету. Нафтогазові доходи. Податкові доходи федерального бюджету. Неподаткові доходи федерального бюджету. Повноваження
 6. 49. Поняття, стадії (коротка характеристика) бюджетного процесу.
  Доходи і витрати, які держава передбачає здійснити (отримати) у планованому періоді. Розглядається бюджет представницьким органом влади - Федеральними Зборами і оформляється у вигляді ФЗ. При цьому крім прийняття Держдумою він підлягає обов'язковому обговоренню і затвердженню Радою Федерації і підписання Президентом РФ. Виповнюється бюджет відповідними виконавчими органами
 7. 29. Бюджетне пристрій Російської Федерації: поняття і склад. Загальна характеристика елементів бюджетного пристрої
  використання бюджетних коштів; 8) загального (сукупного) покриття витрат бюджетів; 9) прозорості (відкритості); 10) достовірності бюджету; 11) адресності та цільового характеру бюджетних коштів; 12) підвідомчості видатків бюджетів; 13) єдності каси. Принцип єдності бюджетної системи РФ означає єдність бюджетного законодавства РФ; узгоджені принципи бюджетного процесу; єдину
 8. Тема 8. Бюджетний процес
  доходів бюджету; головних адміністраторів (адміністраторів) джерел фінансування дефіциту бюджету; одержувачів бюджетних коштів. Складання проектів бюджетів. Винятковість повноважень вищих органів виконавчої влади. Процес і порядок складання проектів бюджетів. Бюджетне послання Президента Російської Федерації. Розгляд та затвердження проектів бюджетів. Етапи розгляду
 9. 1. Поняття бюджетного права. Предмет бюджетного права
  використання державних позабюджетних фондів з метою фінансового забезпечення соціально-економічного розвитку країни та інших потреб суспільства. Предметом бюджетного права є суспільні відносини, що виникають з встановленням бюджетного устрою і бюджетної системи РФ; із встановленням структури доходів і витрат бюджетної системи РФ і розподілом їх між бюджетами
 10. Стаття 47. Власні доходи бюджетів
  доходів бюджетів належать: податкові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до бюджетного законодавства Російської Федерації і законодавством про податки і збори; неподаткові доходи, що зараховуються до бюджетів відповідно до законодавства Російської Федерації , законами суб'єктів Російської Федерації і муніципальними правовими актами представницьких органів муніципальних
© 2014-2022  yport.inf.ua