Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 236. Розміщення бюджетних коштів на банків-ських депозитах, передача бюджетних коштів в довіритель-ве управління

(в ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 310-ФЗ)
1. Розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах, отримання додаткових доходів у процесі виконання бюджету за рахунок розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах і передача отриманих доходів в довірче управління не допуска-каються, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
(В ред. Федерального закону від 29.12.2004 N 195-ФЗ)
2. Дія цієї статті не поширюється на Російську Федерацію, а також на суб'єкти Російської Федерації в частині розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах, в бюджетах яких розрахункова частка міжбюджетних трансфертів з федераль-ного бюджету (за винятком субвенцій, а також надаються суб'єктам Російської Федерації з Інвестиційного фонду Рос-сийской Федерації субсидій) протягом двох з трьох останніх звітних фінансових років не перевищувала 20 відсотків обсягу влас-них доходів консолідованого бюджету суб'єкта Російської Федерації. Порядок розміщення бюджетних коштів на банківські депозити визначається відповідно Урядом Російської Федерації, вищими виконавчими органами державної влади суб'єктів Російської Федерації відповідно до законодавства Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 28.11.2009 N 283-ФЗ)
Вимоги до кредитних організацій, в яких можуть розміщуватися кошти бюджетів суб'єктів Російської Федерації на банківські депозити , повинні відповідати вимогам, встановленим Урядом Російської Федерації до кредитних органі-приємств, в яких можуть розміщуватися кошти федерального бюджету на банківські депозити.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 30.12.2008 N 310-ФЗ)
3. Термін розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах суб'єктами Російської Федерації не може перевищувати шість місяців.
Федеральні органи виконавчої влади, органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації несуть відповідальність за забезпечення повернення коштів відповідно до федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Російської Федерації.
(П. 3 в ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 310-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 236. Розміщення бюджетних коштів на банків-ських депозитах, передача бюджетних коштів в довіритель-ве управління"
 1. Стаття 302. Порушення заборони на розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах або передачу їх у довірче управління
  розміщених (переданий-них) бюджетних коштів, винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання, передбачені Кримінальним кодексом Російської
 2. Стаття 293. Неперерахування або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів
  бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів, перерахування бюджетних коштів у меншому обсязі, ніж передбачено повідомленням про бюджетні асигнування, або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні
 3. Стаття 162. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів
  бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями: складає і виконує бюджетну кошторис; приймає і (або) виконує в межах доведених лімітів бюджетних зобов'язань та (або) бюджетних асигнувань бюджет-ні зобов'язання; забезпечує результативність, цільовий характер використання передбачених йому бюджетних асигнувань; вносить відповідному головному розпоряднику
 4. Стаття 15.14. Нецільове використання бюджетних коштів
  бюджетних коштів одержувачем бюджетних коштів на цілі, що не відповідають умовам їх отримання, визначеним у затвердженому бюджеті, бюджетного розпису, повідомлення про бюджетні асигнування, кошторисом доходів і витрат або в іншому документі, що є підставою для отримання бюджетних коштів, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти
 5. 56. Види порушень бюджетного законодавства
  розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах або передача їх у довірче управління з порушенням встановленого порядку та ін В якості заходів примусу передбачені: вилучення в безспірному порядку бюджетних коштів та плати за користування бюджетними коштами , стягнення пені, скорочення або припинення фінансової допомоги з відповідного бюджету, скасування наданих відстрочок і
 6. Стаття 38.1. Принцип підвідомчості видатків бюджетів
  бюджетних коштів мають право отримувати бюджетні асигнувань та ліміти бюджетних зобов'язань тільки від головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів, у віданні яких-го вони знаходяться. Головні розпорядники (розпорядники) бюджетних коштів не вправі розподіляти бюджетні асигнування та ліміти бюджет-них зобов'язань розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, не включених до
 7. Стаття 294. Несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів
  бюджетних асигнуваннях і ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетно-го
 8. Стаття 93.6. Бюджетні кредити на поповнення ос-залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів)
  розміщених бюджетних коштів на банківських депозитах. Суб'єкт Російської Федерації не має права здійснювати розміщення бюджетних коштів на банківських депозитах за наявності зобов'язань (заборгованості) по бюджетному кредиту на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єкта Російської Федеративної-ції (місцевих бюджетів). 7. До повного виконання суб'єктом Російської Федерації (муніципальним
 9. Стаття 219.1. Бюджетний розпис
  статтями 190 і 191 цього Кодексу. Положення пункту 3 статті 219.1 (у редакції Федерального закону від 07.05 .2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз-ника при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років). 3. Порядок складання та ведення бюджетних розписів може
 10. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини ; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних правовідносин. Бюджетна
 11. Тема 5. Правове регулювання видатків бюджетів
  бюджетних витрат. Класифікація бюджетних витрат . Принципи розподілу витрат: принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації; принцип збалансованості бюджету; принцип результативності та ефективності використання бюджетних коштів; принцип загального покриття витрат бюджетів; принцип прозорості; принцип достовірності бюджету; принцип адресності та цільового характеру бюджетних
 12. Стаття 74. Надання коштів з бюджетів при виконанні умов
  бюджетних асигнувань та (або) лімітів бюджетних зобов'язань до головних розпорядників бюджетних коштів встановлюється фінансовим органом. До затвердження зазначеного порядку доведення відповідних бюджетних асигнувань та (або) лімітів бюджетних зобов'язань до головних розпорядників (розпорядників) або одержувачів бюджетних коштів не допускається. 2. Контроль за дотриманням зазначених у
 13. Тема 1. Поняття бюджетного права
  бюджетного права. Предмет бюджетного права. Метод бюджетного права. Джерела бюджетного права. Систематизація джерел бюджетного права. Федеральна складова джерел бюджетного права. Регіональна складова джерел бюджетного права. Муніципальна складова джерел бюджетного права. Бюджетне законодавство Російської Федерації. Федеральний рівень бюджетного
 14. Стаття 296. Невідповідність повідомлень про бюджетних асигнуваннях і ліміти бюджетних зобов'язань бюджетного розпису
  бюджетну розпис, тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу РРФСР про адміністративні правопорушення, вилучення в бес-спірному порядку сум наданих бюджетних коштів, винесення попередження про неналежне виконання бюджетного про-процесу, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання,
 15. Стаття 15.16. Порушення строків перерахування плати за користування бюджетними коштами
  бюджетних коштів у встановлений термін плати за користування бюджетними коштами, наданими на оплатній основі, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від чотирьох тисяч до п'яти тисяч рублів; на юридичних осіб - від сорока тисяч до п'ятдесяти тисяч рублів. (в ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 16. Тема 9. Бюджетний контроль
  бюджетного контролю. Цілі і завдання бюджетного контролю . Об'єкти і суб'єкти бюджетного контролю. Класифікація бюджетного контролю. Органи бюджетного контролю. Рахункова палата як орган бюджетного контролю. Форми і методи бюджетного контролю (перевірка, обстеження, аналіз, нормативна перевірка, техніко-економічні розрахунки). Ревізія - основна форма бюджетного контролю. Акт ревізії. Аудит
 17. Стаття 305. Несвоєчасне виконання платіжних документів на перерахування бюджетних коштів на особові рахунки одержувачам бюджетних коштів
  бюджетних коштів, що підлягають зарахуванню на особові рахунки одержувачів бюджетних коштів , тягне за собою накладення штрафів на керівників кредитних організацій відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також стягнення пені з кредитної організації в розмірі подвійної дію-щей ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації за кожний день прострочення.
© 2014-2022  yport.inf.ua