Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 296. Невідповідність повідомлень про бюджетних асигнуваннях і ліміти бюджетних зобов'язань бюджетного розпису

Фінансування витрат, не включених до бюджетного розпису, тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення , вилучення в бес-спірному порядку сум наданих бюджетних коштів, винесення попередження про неналежне виконання бюджетного про-процесу, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання, передбачені Кримінальним кодексом Російської Федеративної-ції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 296. Невідповідність повідомлень про бюджетних асигнуваннях і ліміти бюджетних зобов'язань бюджетного розпису "
 1. Стаття 294. Несвоєчасне доведення повідомлень про бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів
  повідомлень про бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань до одержувачів бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетно-го
 2. Стаття 283. Підстави застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації
  невідповідність бюджетного розпису закону (рішенню) про бюджет; невідповідність повідомлень про бюджетні асигнування, повідомлень про ліміти бюджетних зобов'язань затвердженим расхо-дам і бюджетного розпису; недотримання обов'язковості зарахування доходів бюджетів, доходів бюджетів державних позабюджетних фондів та інших надходжень в бюджетну систему Російської Федерації; несвоєчасне
 3. Стаття 219.1. Бюджетний розпис
  статтями 190 і 191 цього Кодексу. Положення пункту 3 статті 219.1 (у редакції Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) застосовуються до правовідносин, віз-ника при складанні та виконанні бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, починаючи з бюджетів на 2014 рік (на 2014 рік і на плановий період 2015 і 2016 років). 3. Порядок складання та ведення бюджетних розписів може
 4. Стаття 293. Неперерахування або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів
  повідомленням про бюджетні асигнування, або несвоєчасне перерахування бюджетних коштів одержувачам бюджетних коштів тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу РРФСР про адміністративні правопорушення, виплату компенсації одержувачам бюджетних коштів у розмірі недофі-нансування, а також за наявності складу
 5. 39. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи
  повідомлень про бюджетні асигнування на період дії затвердженого бюджету. Протягом 10 днів з дня отримання повідомлення про бюджетні асигнування бюджетна установа зобов'язана скласти та подати на затвердження вищестоящого розпорядника бюджетних коштів кошторис доходів і витрат. Методологія складання та затвердження кошторисів доходів і видатків установ, які перебувають на бюджетах усіх
 6. Стаття 162. Бюджетні повноваження одержувача бюджетних коштів
  бюджетних коштів має такими бюджетними повноваженнями: складає і виконує бюджетну кошторис; приймає і (або) виконує в межах доведених лімітів бюджетних зобов'язань та (або) бюджетних асигнувань бюджет-ні зобов'язання; забезпечує результативність, цільовий характер використання передбачених йому бюджетних асигнувань; вносить відповідному головному розпоряднику
 7. Стаття 38.1. Принцип підвідомчості видатків бюджетів
  бюджетів означає, що одержувачі бюджетних коштів мають право отримувати бюджетні асигнувань та ліміти бюджетних зобов'язань тільки від головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів, у віданні яких-го вони знаходяться. Головні розпорядники (розпорядники) бюджетних коштів не вправі розподіляти бюджетні асигнування та ліміти бюджет-них зобов'язань розпорядникам та одержувачам
 8. Стаття 190. Тимчасове управління бюджетом
  бюджеті не набув чинності з початку поточного фінансового року: фінансовий орган правомочний щомісяця доводити до головних розпорядників бюджетних коштів бюджетні асигнування та ліміти бюджетних зобов'язань у розмірі, що не перевищує однієї дванадцятої частини бюджетних асигнувань та лімітів бюджетних зобов'язань в звітному фінансовому році; інші показники, які визначаються законом (рішенням) про
 9. Стаття 267. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральним казначейством
  бюджетних зобов'язань, розподілених головними розпорядниками (розпорядниками) коштів Феде-рального бюджету між нижчестоящими розпорядниками та одержувачами коштів федерального бюджету, над затвердженими їм ліміти тами бюджетних зобов'язань; неперевищенням бюджетних асигнувань , розподілених головними адміністраторами джерел фінансування дефіциту федерального бюджету між
 10. Стаття 74.1. Бюджетні асигнування на соціальне забезпечення населення
  бюджетним асигнуванням на соціальне забезпечення населення відносяться бюджетні асигнування на надання со-ціальних виплат громадянам або на придбання товарів, робіт, послуг на користь громадян для забезпечення їх потреб в цілях реалізації заходів соціальної підтримки населення. 2. Витратні зобов'язання на соціальне забезпечення населення можуть виникати в результаті прийняття публічних
 11. 56. Види порушень бюджетного законодавства
  невідповідність зведеної бюджетного розпису та бюджетного розпису головних розпорядників бюджетних коштів витратами, затвердженими бюджетом; фінансування витрат, не включених до бюджетного розпису; фінансування витрат понад затверджені ліміти; надання бюджетних кредитів з порушенням встановленого порядку; надання бюджетних інвестицій з порушенням встановленого порядку;
 12. Стаття 221. Бюджетна кошторис
  бюджетних коштів, у віданні якого знаходиться казенне установа, відповідно до загальних вимог, встановлених Міні-ством фінансів Російської Федерації. (В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) Бюджетна кошторис казенного установи, що є органом державної влади (державним органом), органом управління державним позабюджетним фондом, органом
 13. Стаття 15.14. Нецільове використання бюджетних коштів
  повідомленні про бюджетні асигнування, кошторисом доходів і витрат або в іншому документі, що є підставою для отримання бюджетних коштів, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот до п'ятисот мінімальних розмірів оплати
 14. Стаття 219. Виконання бюджету за видатками
  бюджету за видатками здійснюється в порядку, встановленому відповідним фінансовим органом, з додержанням вимог цього Кодексу. 2. Виконання бюджету за видатками передбачає: прийняття бюджетних зобов'язань; підтвердження грошових зобов'язань; санкціонування оплати грошових зобов'язань; підтвердження виконання грошових зобов'язань. 3. Одержувач бюджетних коштів
 15. Стаття 83. Здійснення витрат, що не передбачених бюджетом
  статтями витрат
© 2014-2022  yport.inf.ua