Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 297. Фінансування витрат понад утвер-ганізацій лімітів

Фінансування витрат понад затверджені ліміти тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, вилучення в безспірному по-рядку сум виділених бюджетних коштів, винесення попередження про неналежне виконання бюджетного процесу, а також за наявності складу злочину кримінальні покарання, передбачені Кримінальним кодексом Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 297. Фінансування витрат понад утвер-ганізацій лімітів "
 1. Стаття 232. Використання доходів, фактично отриманий-них при виконанні бюджету понад затверджені законом (рішенням) про бюджет
  видатків бюджету відповідно цілям надання субсидій, субвенцій, інших міжбюджетних трансфертів, мають цільових перевірок витті призначення, з внесенням змін до зведену бюджетний розпис без внесення змін до закону (рішення) про бюджет на поточний фінансовий рік (поточний фінансовий рік і плановий період). (П. 3 запроваджено Федеральним законом від 17.12.2009 N 314-ФЗ, в ред. Федерального закону від
 2. Стаття 168.6. Порядок виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) та здійснення контролю за його виконанням при введенні тимчасової фінансовим-вої адміністрації
  статтями, групами (групами і підгрупами) видів витрат класифікації видатків бюджетів. (в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 3. Глава тимчасової фінансової адміністрації має право заборонити головним розпорядникам коштів бюджету суб'єкта Росій-ської Федерації (місцевого бюджету) змінювати цільове призначення бюджетних коштів у межах бюджетного кошторису у разі порушення
 3. Стаття 295. Невідповідність бюджетного розпису витратами, затвердженими бюджетом
  видатках, утвер-ганізацій бюджетом, тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відпо-відно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також винесення попередження про неналежне виконання бюджетного
 4. Стаття 296. Невідповідність повідомлень про бюджетних асигнуваннях і ліміти бюджетних зобов'язань бюджетного розпису
  витрат, не включених до бюджетного розпису, тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексом України про адміністративні правопорушення, вилучення в бес-спірному порядку сум наданих бюджетних коштів, винесення попередження про неналежне виконання бюджетного про-процесу, а також за наявності складу злочину
 5. 56. Види порушень бюджетного законодавства
  фінансування витрат, не включених до бюджетного розпису; фінансування витрат понад затверджені ліміти; надання бюджетних кредитів з порушенням встановленого порядку; надання бюджетних інвестицій з порушенням встановленого порядку; надання державних або муніципальних гарантій з порушенням встановленого порядку; здійснюва- ле-ня державних або
 6. Стаття 32. Принцип повноти відображення доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів
  фінансування дефіцитів бюджетів означає, що всі доходи, витрати та джерела фінансування дефіцитів бюджетів в обов'язковому порядку і в повному обсязі відображаються у відповідних
 7. Стаття 267. Фінансовий контроль, здійснюваний Федеральним казначейством
  фінансування дефіциту федерального бюджету між адміністраторами джерел фінансування дефіциту федерального бюджету, над затвердженими їм бюджетними асигнуваннями; неперевищенням касових видатків, що здійснюються одержувачами коштів федерального бюджету, над доведеними до них чи-мітами бюджетних зобов'язань та (або) бюджетними асигнуваннями; неперевищенням касових виплат,
 8. 39. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи
  видатків бюджетної установи - документ, що визначає обсяг і цільове спрямування бюджетних асигнувань даної установи, затверджений у встановленому порядку і містить розрахункові дані по кожному цільовим направленням бюджетних асигнувань. Порядок складання та затвердження кошторису доходів і видатків бюджетної установи встановлено ст. 221 БК РФ. Після затвердження зведеної бюджетного
 9. Стаття 264.6. Закон (рішення) про виконання бюдже-та
  фінансування дефіциту бюджету за кодами класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів; джерел фінансування дефіциту бюджету за кодами груп, підгруп, статей, видів джерел фінансування дефіцитів бюджетів класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до джерел фінансування дефіцитів бюд-жетів. Законом (рішенням) про виконання бюджету також
 10. Стаття 15.1. Порушення порядку роботи з готівкою і порядку ведення касових операцій
  понад встановлені розміри, неоприбуткування (неповне оприбуткування) в касу готівки, недотриманні порядку зберігання вільних грошових коштів , а також у накопиченні в касі готівки понад встановлених лімітів, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до п'ятдесяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від чотирьохсот
 11. Стаття 264.8. Федеральний закон про виконання фе-дерального бюджету
  фінансування дефіциту федерального бюджету за кодами класифікації джерел фінансування дефіцитів бюджетів; джерел фінансування дефіциту федерального бюджету за кодами груп, підгруп, статей, видів джерел фінансування-ня дефіцитів бюджетів класифікації операцій сектору державного управління, що відносяться до джерел фінансування дефіцитів
 12. Стаття 1136. Відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням заповіту
  витрат, пов'язаних з виконанням заповіту, а також на отримання понад витрат винагороди за рахунок спадщини, якщо це передбачено
 13. Стаття 283. Підстави застосування заходів примусу за порушення бюджетного законодавства Російської Феде-рації
  фінансування витрат, не включених до бюджетного розпису ; фінансування витрат у розмірах, що перевищують розміри, включені до бюджетного розпису, і затверджені ліміти бюджетних зобов'язань; недотримання нормативів фінансових витрат на надання державних або муніципальних послуг; недотримання граничних розмірів дефіцитів бюджетів, державного або муніципального боргу і витрат
 14. Стаття 30. Принцип розмежування доходів, витрат і джерел фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної системи Російської Федерації
  фінансування дефіцитів бюджетів між бюджетами бюджетної сис-теми Російської Федерації означає закріплення відповідно до законодавства Російської Федерації доходів, витрат і дже-рел фінансування дефіцитів бюджетів за бюджетами бюджетної системи Російської Федерації, а також визначення повно-важень органів державної влади (органів місцевого самоврядування) та органів
 15. Стаття 898. Надзвичайні витрати на зберігання
  витрати такого роду і які сторони не могли передбачити при укладенні договору зберігання (надзвичайні витрати), відшкодовуються зберігачу, якщо поклажодавець дав згоду на ці витрати або схвалив їх згодом, а також в інших випадках, передбачених законом , іншими правовими актами або договором. 2. При необхідності провести надзвичайні витрати зберігач зобов'язаний запитати поклажодавця
 16. Стаття 38.1. Принцип підвідомчості видатків бюджетів
  видатків бюджетів означає, що одержувачі бюджетних коштів вправі отримувати бюджетні асигнувань та ліміти бюджетних зобов'язань тільки від головного розпорядника (розпорядника) бюджетних коштів, у віданні яких-го вони знаходяться. Головні розпорядники (розпорядники) бюджетних коштів не вправі розподіляти бюджетні асигнування та ліміти бюджет-них зобов'язань розпорядникам та
 17. Стаття 226.1. Граничні обсяги фінансування
  фінансування). 2. Граничні обсяги фінансування встановлюються в цілому відносно головного розпорядника, розпорядника та одержувачів ля бюджетних коштів помісячно або поквартально наростаючим підсумком з початку поточного фінансового року або на відповідний квартал на основі заявок на фінансування головних розпорядників, розпорядників та одержувачів бюджетних
© 2014-2022  yport.inf.ua