Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 74. Надання коштів з бюджетів при виконанні умов

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. У законі (рішенні) про бюджет можуть встановлюватися умови надання коштів з бюджету, відповідно до яких надання таких коштів здійснюється у порядку, встановленому відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевою адміністрацією муніципального освітньої-ня.
Порядок доведення зазначених бюджетних асигнувань та (або) лімітів бюджетних зобов'язань до головних розпорядників бюджетних коштів встановлюється фінансовим органом.
До затвердження зазначеного порядку доведення відповідних бюджетних асигнувань та (або) лімітів бюджетних зобов'язань до головних розпорядників (розпорядників) або одержувачів бюджетних коштів не допускається.
2. Контроль за дотриманням зазначених у пункті 1 цієї статті умов здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 74. Надання коштів з бюджетів при виконанні умов "
 1. 4. Надання субсидій юридичним особам (за винятком субсидій державним (муніципальним) установам), індивідуальним підприємцям, фізичним особам - виробникам товарів, робіт, послуг.
  Надання зазначених субсидій визначені у ст. 78 БК РФ. У компетенцію головного розпорядника бюджетних коштів входить конкретизація умов надання зазначених субсидій. Субсидії надаються в межах бюджетних асигнувань та лімітів бюджетних зобов'язань, передбачених головним розпорядникам бюджетних коштів за кодами класифікації видатків бюджетів у зведеній бюджетного розпису
 2. Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
  надання та витрачання субсидій федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації встановлюються угодами між федеральним органом виконавчої влади і вищим виконавчим органом державної влади відповідного суб'єкта Російської Федерації, що укладаються в порядку, встановленому Урядом Російської
 3. Стаття 269. Фінансовий контроль, здійснюваний головними розпорядниками бюджетних коштів, головними адміністраторами доходів бюджету і головними адмініст-ратор джерел фінансування дефіциту бюджету
  наданні зазначених коштів з бюджету. Головні розпорядники бюджетних коштів мають право проводити перевірки підвідомчих розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів і державних (муніципальних) унітарних підприємств. 2. Головні адміністратори доходів бюджету здійснюють фінансовий контроль за підвідомчими адміністраторами до-ходів бюджету щодо здійснення ними функцій
 4. Стаття 33. Принцип збалансованості бюджету
  коштів бюджетів. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) При складанні, затвердженні та виконанні бюджету уповноважені органи повинні виходити з необхідності мінімізації розміру дефіциту
 5. 41. Надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету
  надання бюджетних кредитів юридичним особам не допускається. З метою вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів РФ у складі федерального бюджету утворюється Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФ, що розподіляється між суб'єктами РФ відповідно до методики, що затверджується Урядом РФ (ст. 131 БК РФ). Дотації з Федерального фонду фінансової підтримки
 6. 44. Надання міжбюджетних трансфертів з регіональних бюджетів
  надання бюджетних кредитів юридичним особам (ст. 136 БК РФ). З метою надання місцевим бюджетам субсидій для часткового фінансування інвестиційних програм (проектів) розвитку суспільної інфраструктури муніципального значення у складі бюджету суб'єкта РФ може бути утворений фонд муніципального розвитку суб'єкта РФ (п. 1 ст. 139 БК РФ). З метою надання місцевим бюджетам
 7. 44. Правовий режим субсидій як форми міжбюджетних трансфертів.
  Надання та витрачання субсидій місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації, критерії відбору муніципальних утворень для надання зазначених субсидій та їх розподіл між муніципальними утвореннями встановлюються законами суб'єкта Російської Федерації і (або) нормативними правовими актами вищого виконавчого органу державної влади суб'єкта Російської
 8. 22. Класифікація видатків бюджету
  статтями. Економічна класифікація видатків-угруповання всіх рівнів бюджетної системи за їх економічним змістом. Дана класифікація передбачає диференціацію витрат за господарськими ознаками або виробничим елементами: капіталовкладення, заробітна плата, дотації, субсидії тощо (ст. 22 БК РФ). Економічна класифікація складається з 5 рівнів: група, підгрупа,
 9. Стаття 93.6. Бюджетні кредити на поповнення ос-залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів)
  надання ним забезпечення виконання свого зобов'язання з повернення зазначеного кредиту, сплаті відсотків, штрафів і пені. 5. У разі, якщо наданий бюджетний кредит на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів) не погашено у встановлений строк, стягнення заборгованості по ньому, включаючи штрафи і пені за нару-шення терміну повернення
 10. Стаття 78.1. Надання субсидій некомерційним організаціям, які не є казенними установами
  надання зазначених субсидій з федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації і бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів, місцевих бюджетів встановлюється відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської
 11. Стаття 166. Виключні повноваження керуй-теля Міністерства фінансів Російської Федерації
  надання бюджетних кредитів з федерального бюджету, за винятком бюджетних кредитів, пре-доставляються відповідно до статті 93.6 цього Кодексу; (в ред. Федеральних законів від 26.04. 2007 N 63-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ) абзац втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ. Абзац втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007
 12. 12. Учасники бюджетного процесу. Головні розпорядники, розпорядники, бюджетополучателі
  наданні бюджетних коштів на поворотній основі, державних або муніципальних гарантій, бюджетних інвестицій; 2) затвердження кошторису доходів і витрат підвідомчих бюджетних установ; 3) складання бюджетного розпису, розподіл лімітів бюджетних зобов'язань по підвідомчих розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів, виконання відповідної частини бюджету,
 13. Стаття 190. Тимчасове управління бюджетом
  надання міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам бюджетної системи Російської Федерації зберігається у вигляді, визначеному на звітний фінансовий рік. (П. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Якщо закон (рішення) про бюджет не набув чинності через три місяці після початку фінансового року, фінансовий орган органи-зует виконання бюджету при дотриманні умов, визначених
 14. 55. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства
  наданні коштів з федерального бюджету: списувати суми бюджетних коштів та відсотків за їх використання; стягувати пені за несвоєчасне повернення коштів федерального бюджету; списувати суми наданих ними субсидій, субвенцій, бюджетних інвестицій, використаних не за цільовим призначенням їх одержувачами. Керівники Федеральної служби фінансово-бюджетного нагляду приймають
 15. 51. Бюджетний кредит
  надання коштів юридичним особам або іншому бюджету на поворотній і платній основах (ст. 76 БК РФ). Бюджетний кредит може бути наданий юридичній особі, яка не є державним або муніципальним унітарним підприємством, на підставі договору, укладеного відповідно до цивільного законодавства РФ тільки за умови надання позичальником забезпечення виконання
 16. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
  коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, не допускається. Федеральний бюджет і звід консолідованих бюджетів суб'єктів Російської Федерації (без урахування міжбюджетних трансфертів між цими бюджетами) утворюють консолідований бюджет Російської
 17. Стаття 35. Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджетів
  коштів цільових іноземних кредитів (запозичень); добровільних внесків, пожертвувань, коштів самооподаткування громадян; витрат бюджету, що здійснюються відповідно до міжнародних договорів (угод) за участю Російської Феде -рації; витрат бюджету, що здійснюються за межами території Російської Федерації; окремих видів неподаткових доходів, пропонованих до введення
 18. 8. Бюджетні повноваження муніципальних утворень
  надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів, надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів; 5) здійснення муніципальних запозичень, управління муніципальним боргом; деталізація об'єктів бюджетної класифікації РФ у частині, що відноситься до відповідному місцевому бюджету . Враховуючи дворівневу структуру органів місцевого самоврядування в РФ, органам місцевого
 19. Стаття 764. Сторони державного або муніципального контракту
  коштів федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації при розміщенні замовлень на виконання підрядних робіт за рахунок бюджетних коштів та позабюджетних джерел фінансування. (В ред. Федеральних законів від 20.04.2007 N 53-ФЗ, від 24.07.2007 N 218-ФЗ, від 30.12.2008 N 308-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ) 3. По муніципальному контрактом муніципальними замовниками можуть виступати органи
© 2014-2022  yport.inf.ua