Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
І. А. Близнюк, К. Б. Леонтьєв. Авторське право і суміжні права, 2010 - перейти до змісту підручника

8. Створення творів щодо державного чи муніципальних контрактом


Стаття 1298 ЦК України встановлює особливі правила щодо приналежності виключних прав на твори, створені за державним або муніципального контракту для державних або муніципальних потреб.
Згідно із загальним правилом виняткові права на твір, створений за державним або муніципального контракту для державних або муніципальних потреб, якщо інше не передбачено контрактом, належать виконавцю.
Разом з тим контрактом можуть бути передбачені й інші варіанти вирішення даного питання: належність виключних прав Російської Федерації, суб'єкту Російської Федерації, муніципального утворення, від імені яких виступає замовник, або приналежність прав спільно виконавцю та Російської Федерації , суб'єкту Російської Федерації або муніципального утворення.
При цьому виконавець зобов'язаний забезпечити придбання у авторів і третіх осіб усіх прав, необхідних для їх передачі Російської Федерації, суб'єкту Російської Федерації і муніципального утворення.
Якщо виключне право на твір, створений за державним або муніципального контракту, належить не Російської Федерації, суб'єкту Російської Федерації або муніципального утворення, правовласник на вимогу державного або муніципального замовника зобов'язаний надати зазначеній ним особі безоплатну просту (невиключну) ліцензію на використання відповідного твору для державних або муніципальних потреб.
Якщо таке право належить спільно виконавцю та Російської Федерації, суб'єкту Російської Федерації або муніципального утворення, державний чи муніципальний замовник має право надати безоплатну просту (невиключну) ліцензію на використання такого твору для державних або муніципальних потреб, повідомивши про це виконавця.
Працівники, які є авторами творів, виключні права на які переходять до виконавця, зберігають право на отримання винагороди за правилами, встановленими для службових творів (ст. 1295 Кодексу).
Викладені вище правила застосовуються щодо програм для ЕОМ і баз даних, створення яких не було передбачено державним чи муніципальним контрактом, але які були створені при його виконанні. Таким чином, щодо таких програм для ЕОМ і баз даних не застосовуються положення ст. 1297 Кодексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. Створення творів щодо державного чи муніципальних контрактом "
 1. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  створено або в результаті виходу зі складу сільськогосподарської комерційної організації, що було характерно при реорганізації радгоспів і колгоспів та приватизації державних сільськогосподарських підприємств, або уста-дено на знову відведених для цієї цілі землях громадянами, які Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький
 2. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  створення адміністративних комісій та прийняття законів про адміністративні правопорушення з питань, пов'язаних із здійсненням місцевого самоврядування, віднесено до повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації. Отже, повноваження, пов'язані зі створенням адміністративних комісій, є державними повноваженнями. ---
 3. § 2. Предмет цивільного права
  створенням і функціонуванням різних організацій (господарських товариств і товариств, кооперативних і громадських організацій та ін.), і відносини, пов'язані з майновими благами, включаючи їх оборот, і відносини, що виникають в результаті інтелектуальної діяльності (при створенні творів науки, літератури і мистецтва, програм для ЕОМ, винаходів тощо), та індивідуалізації
 4. § 2. Правове становище публічних утворень
  створені в результаті виконання державного або муніципального замовлення. Відповідно, здійснення зазначених прав та розпорядження ними може полягати у використанні результатів інтелектуальної діяльності для власних потреб, видачі ліцензій третім особам. Інша справа, що питома вага публічних утворень у сфері відносин, пов'язаних з інтелектуальною власністю, набагато менше
 5. § 4. Право приватної власності окремих юридичних осіб
  створення, гарантує відповідальність за їхніми зобов'язаннями перед кредиторами, встановлює обсяг і зміст прав їх учасників * (889). Однак для господарських товариств і певною мірою для товариств з додатковою відповідальністю роль складеного капіталу у забезпеченні гарантій прав кредиторів принижена. У цих організаціях додатковою гарантією виступає їх власне
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  створення фондів прокату садівниками, городниками і дачниками з метою забезпечення засновників садівничих, городницьких і дачних некомерційних об'єднань сучасними засобами виробництва, що застосовуються при зведенні та ремонті житлових будов, житлових будинків, господарських будівель і споруд, благоустрій та обробці садових, городніх та дачних земельних ділянок (ст. 11 Федерального
 7. § 2 . Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  створеної МЕРТ в 2002 р., включав лише загальні положення про інтелектуальну власність і відводив основну регулюючу роль у розглянутій сфері спеціальним законам. Причини, з яких даний проект не був прийнятий , невідомі. В подальшому (2003 р.) вже під егідою Минпечати РФ на базі даного проекту був розроблений його вдосконалений варіант, відмітною рисою якого було
 8. § 1. Об'єкти авторського права
  створення твору (п. 4 ст. 1259 ЦК). Крім того, закон не вимагає підтвердження наявності у твори передбачених ним критеріїв, тобто необхідності будь-якої кваліфікації твору як такого для визнання його об'єктом авторського права. Після приєднання СРСР в 1973 р. до Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 р. на всіх друкованих виданнях (книгах, журналах, конвертах
 9. § 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва
  створення твору науки, літератури і мистецтва його автор набуває ряд суб'єктивних авторських прав як особистого немайнового, так і майнового характеру. Ці права в доктрині авторського права традиційно іменувалися винятковими. Теорія винятковості авторських прав була детально розроблена ще в російській дореволюційній літературі. За думку більшості вчених, ознака
 10. § 5. Охорона суміжних прав
  створенні артистами-виконавцями нових творів при всій повазі до їх праці було б явною натяжкою. Дійсно, результати творчої діяльності виконавців заслуговують суспільного визнання та охорони, проте остання може бути забезпечена тільки на основі конструювання спеціального інституту суміжних прав * (185). Саме ця друга точка зору, в справедливості якій, серед
© 2014-2022  yport.inf.ua