Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
І. А. Близнюк, К. Б. Леонтьєв. Авторське право і суміжні права, 2010 - перейти до змісту підручника

9. Особливості охорони творів, створених у період існування СРСР


У період існування СРСР законодавча регламентація відносин у сфері створення та використання творів і об'єктів суміжних прав, безсумнівно, відрізнялася значною своєрідністю.
Представляється доцільним обмежитися розглядом насамперед положень Цивільного кодексу РРФСР 1964 р., що передбачав досить докладний правове регулювання питань авторських прав і має в даний час найбільше значення при розгляді проблем визначення правовласників на твори, створені у період до 1992
У Цивільному кодексі РРФСР 1964 р. як різні правові категорії розглядалися "права автора" (ст. 479) і "авторські права юридичних осіб" (ст. 484).
Згідно ст. 479 ЦК РРФСР 1964 р. за автором визнавалося право на опублікування, відтворення, розповсюдження та інше використання свого твору "всіма дозволеними законом способами", право на недоторканність твору і на отримання винагороди за його використання іншими особами.
Відповідно до ст. 484 ЦК РРФСР 1964 р. за юридичними особами авторське право визнавалося "у випадках і межах, встановлених законодавством".
Так, згідно з абзацом першим ст. 486 ЦК РРФСР 1964 р. у підприємств, що здійснили зйомку фільму, виникало авторське право на такий фільм: "Авторське право на кінофільм або телевізійний фільм належить підприємству, осуществившему його зйомку".
При цьому в абзаці третьому тієї ж статті 486 ЦК РРФСР 1964 р. спеціально обмовлялося, що авторські права на твори, що увійшли у фільм, залишаються за авторами таких творів: "Автору сценарію, композитору, режисерові- постановнику, головному операторові, художнику-постановнику і авторам інших творів, що увійшли складовою частиною в кінофільм або в телевізійний фільм, належить авторське право кожному на свій твір ".
Таким чином, кіностудії в якості власників прав на фільм загалом могли здійснювати використання безпосередньо самого фільму, а автори володіли правами використання своїх творів окремо від створеного фільму на свій власний розсуд.
Використання творів авторів згідно ст. 488 ЦК РРФСР 1964 р. допускалося, як і в даний час, "не інакше як на підставі договору з автором або його правонаступниками, крім випадків, зазначених у законі".
Крім того, відповідно до ст. 480 ЦК РРФСР 1964 р. авторам гарантувалася недоторканність їхніх творів, при використанні яких заборонялося без згоди автора вносити в них які б то не було зміни.
Відповідно до згаданої вище ст. 484 ЦК РРФСР 1964 р. юридичні особи могли володіти або виниклими безпосередньо у них авторськими правами, коли виникнення таких прав передбачалося законодавством, або купувати права за договором.
Однак при придбанні прав за договором діяла жорстка регламентація, встановлена законодавством. Так, застосування підлягали типові авторські договори (ст. 506 ЦК РРФСР 1964 р.), розроблені для всіх основних сфер використання творів, причому спеціально передбачалося, що "умови укладеного з автором договору, що погіршують його становище порівняно з становищем, встановленим у законі або в типовому договорі, недійсні і замінюються умовами, встановленими законом або типовим договором ".
Якої-небудь передачі виключних прав законодавство у розглянутий період не допускається, мало того, автор взагалі не міг бути обмежений у подальшому розпорядженні своїми правами, за винятком випадків, передбачених ст. 509 ЦК РРФСР 1964 р., згідно з якою типовими договорами міг передбачатися не більше ніж трирічний термін "з дня схвалення твору організацією", протягом якого автор не мав передавати твір для використання третім особам.
Чи не передбачалося також переходу до юридичних осіб будь-яких виняткових прав на твори, що створюються їх працівниками в порядку виконання службового завдання (службові твори), так як відповідно до ст. 483 ЦК РРФСР 1964 р. авторське право на твори, що створюються в порядку виконання службового завдання, визнавалося що належить автору такого твору, а порядок використання організацією такого твору повинен був встановлюватися "законодавством Союзу РСР і постановами Ради Міністрів РРФСР".
Це традиційний для радянського законодавства підхід, змінений тільки в 1993 р. з прийняттям Закону РФ "Про авторське право і суміжні права" (щодо новостворюваних творів).
Єдиною допустимої законодавством ситуацією, в якій авторське право могло бути повністю відчужене від автора, був викуп авторського права державою "за особливим в кожному окремому випадку постановою Ради Міністрів УРСР" (ст. 501 ЦК РРФСР 1964 р .).
Згідно ст. 498 ЦК РРФСР 1964 р. спочатку виникають у юридичних осіб - організацій авторські права, обмежені за своїм змістом, діяли безстроково.
У 1993 р. при прийнятті Закону РФ "Про авторське право і суміжні права" термін дії раніше виникли авторських прав юридичних осіб був обмежений 50 роками, а в 2004 р. обмеження терміну охорони було змінено до 70 років. Ніяких "розширень" авторських прав юридичних осіб законодавство при цьому не передбачало.
Даний підхід був збережений в абзаці другому статті 6 Федерального закону "Про введення в дію частини четвертої Цивільного кодексу Російської Федерації":
"Авторське право юридичних осіб, що виникло до 3 серпня 1993, тобто до набрання чинності Закону Російської Федерації від 9 липня 1993 року N 5351-I "Про авторське право і суміжні права", припиняється після закінчення сімдесяти років з дня правомірного оприлюднення твору, а якщо воно не було оприлюднено, - з дня створення твору. До відповідних правовідносин за аналогією застосовуються правила частини четвертої Кодексу. Для цілей їх застосування такі юридичні особи вважаються авторами творів ".
Як видається, даними положеннями підтверджується виключно факт визнання дії раніше виникли авторських прав юридичних осіб, проте не йдеться про будь-їх розширенні за рахунок прав авторів творів.
Чи не міститься також в наведених положеннях-якого "прирівнювання" прав юридичних осіб та прав авторів. Буквальне тлумачення показує, що мова йде тільки про можливість застосування "по аналогії" правил частини четвертої ЦК РФ і тільки для цілей такого застосування "юридичні особи вважаються авторами творів". При прийнятті Федерального закону, наскільки відомо, необхідність подібних формулювань пояснювалася винятково необхідністю боротьби з незаконним використанням фільмів (подача позовних заяв, звернення до правоохоронних органів та вчинення інших дій, необхідних для захисту прав на фільми), а зовсім не прагненням поширити повноваження кіностудій на використання будь-яких увійшли в такі фільми творів. Так, у Пояснювальній записці до проекту федерального закону "Про введення в дію частини четвертої Цивільного кодексу Російської Федерації", розміщеної на офіційному сайті Державної Думи зазначається: "Спеціальна норма присвячена авторським правам юридичних осіб (в першу чергу на кінематографічні твори), що виникли до 3 Серпень 1993, тобто до набрання чинності Закону Російської Федерації "Про авторське право і суміжні права". Ці права продовжують визнаватися і охоронятися законом, а положення частини четвертої Кодексу, у тому числі що стосуються особистих немайнових прав, будуть застосовуватися до них за аналогією ".
З наведених положень не випливає, що підлягають обмеженню або невизнання раніше існуючі права авторів, охорона яких гарантується в тому числі безпосередньо самим Цивільним кодексом РФ.
Інше тлумачення призводило б до абсурдних висновків. Так, якщо визнавати, що за юридичними особами визнається не тільки виключне право на використання самого фільму, але також виключне право на використання будь-яких складових фільм елементів (творів, їх частин, персонажів і т.д.) в повному обсязі відповідно до ст. 1270 ЦК РФ, включаючи їх переробку, то в результаті довелося б допустити, що на одні й ті ж об'єкти (тексти, музику, зображення персонажів і т.д.) існує два незалежних один від одного самостійних володаря повних за своїм змістом виняткових прав - автори та кіностудія.
Мало того, виходило б, що кіностудія має право не тільки використовувати складові частини фільму, але й переробляти їх, тобто, наприклад, випустити ще раз як "власник права" книгу, по якій був створений фільм, але вже без згоди автора, використавши для цих цілей текст сценарію, самостійно використовувати музику з фільму і т.д.
Зрозуміло, такі наслідки не могли входити в наміри законодавця при прийнятті частини четвертої Цивільного кодексу РФ.
Авторські права на твори, створені авторами в період існування СРСР, належать їм або їх спадкоємцям і можуть переходити до інших осіб з підстав, передбачених чинним законодавством.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 9. Особливості охорони творів, створених у період існування СРСР "
 1. 1.3. Твори, авторське право на які виникало у юридичних осіб відповідно до законодавства, що діяло в СРСР
  особливостям охорони творів, створених у період існування
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  особливостей потерпілого (див. ст. 151 ЦК). Така можливість (якої було у радянському законодавстві) дозволяє зробити принциповий висновок про те, що сьогодні всі особисті немайнові відносини в тій чи іншій мірі (одні в більшій, інші в меншій) пов'язані з майновими, а сам майновий ознака в предметі цивільного права не тільки і не просто домінує, але й об'єднує
 3. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
  особливо багато у сфері промислової власності. По-друге, аргумент про те, що норми законодавства про інтелектуальну власність, що носять цивільно-правовий характер, не сприймаються практикою в якості таких, був надуманим. Цивільний кодекс неодноразово (п. 1 ст. 2, п. 1 ст. 8, ст. 128, ст. 138) прямо вказував на те, що ним регулюються відносини щодо інтелектуальної
 4. Короткий перелік латинських виразів , що використовуються в міжнародній практиці
  особливості, які притаманні лише правовідносин з участю громадян-споживачів. * (70) Сказане зовсім не означає, що шкода, заподіяна з аналогічних причин при використанні товару (роботи, послуги) у підприємницькій діяльності, взагалі не підлягає відшкодуванню. Така шкода також має бути відшкодована, але на загальних підставах, в тому числі при наявності вини заподіювача шкоди. * (71) Пункт
 5. 1. Поняття зобов'язання з дій в чужому інтересі без доручення
  особливість відповідного зобов'язання ще раз підтвердилася багато століть по тому в нашій країні. Мова йде про те, що особливо гостро відчулося відсутність законодавчого регулювання зобов'язань, пов'язаних з веденням чужого справи без доручення, саме в період Вітчизняної війни, коли ситуації, при яких особа брала на себе турботу про житловому будинку, господарстві, іншому майні, залишеному
 6. III. Спеціальні види зберігання
  особливостям майнового найму, зберігають своє значення і тепер. І все ж, на наш погляд, сутність аналізованого договору не вкладається цілком в рамки оренди. Досить вказати на те, що в іншому випадку не було б різниці в положенні банку, який надав сейф напрокат, маючи на увазі використання його в приміщенні, що належить клієнту, і надання сейфа, який знаходиться в
 7. Стаття 12 . Обов'язки поліції
  особ в силу фізичного або психічного стану (стану здоров'я, калік), а також похилого або малолітнього віку захистити себе, здійснювати активні дії щодо захисту своїх прав та законних інтересів. --- Див: Огляд судової практики Верховного Суду Російської Федерації за четвертий квартал 1999 року / / Бюлетень Верховного Суду РФ.
 8. § 1. Міжнародно-правове регулювання авторських прав. Багатосторонні конвенції в галузі авторського права
  особливості відносин, що складаються з приводу інтелектуальної власності і які мають вплив на характер їх регулювання як на національно-правовому рівні, так і в міжнародному масштабі. Підкреслимо ще раз, що ці особливості в ряді випадків можуть бути подолані або принаймні знівельовано тільки за допомогою укладання міжнародних угод. Основним методом регулювання
 9. 1. Загальні питання застосування методу прямого внутрінаціонального регулювання
  особливість? Очевидно, внутрішньонаціональні норми, спрямовані на регулювання відносин за участю іноземного елемента, грунтуються на принципі територіальності, останньому віддається перевага перед використанням колізійних норм, яке може спричинити необхідність застосування норм іноземного права. М. Іссад, що є представником
 10. 1. Поняття кримінальної армалогіі
    особливо актуальним цілеспрямоване вивчення зброї як інструменту впливу кримінальних елементів на навколишню дійсність з метою досягнення своїх протиправних цілей, вдосконалення правового режиму зброї, виявлення всього комплексу проблем, пов'язаних з легальним і кримінальним обігом зброї, розробку заходів щодо використання зброї в цілях боротьби з злочинністю, предметне
© 2014-2022  yport.inf.ua