Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 142.1. Порядок надання дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень з бюд-жету муніципального району

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
(введена Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ)
1. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень з бюджету муніципального району надаються поселе-вам, що входять до складу даного муніципального району, відповідно до муніципальними правовими актами представницького орга-на муніципального району, прийнятими відповідно до вимог цього Кодексу та відповідними їм законами суб'єктів-та Російської Федерації.
Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень з бюджету муніципального району утворюють районний фонд фінансової підтримки поселень.
(П. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Абзац втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Порядок визначення обсягів районних фондів фінансової підтримки поселень і розподілу дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень з бюджету муніципального району встановлюється законом суб'єкта Російської Федерації відповідно до вимог цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Обсяг і розподіл дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень з бюджету муніципального району ут-верждаются рішенням представницького органу муніципального району про бюджет муніципального району на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період).
(П. 3 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
4. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень з бюджету муніципального району, за винятком дотацій, що надаються в порядку, встановленому пунктом 5 статті 137 цього Кодексу, надаються поселенням, розрахункова бюджет-ная забезпеченість яких не перевищує рівень, встановлений в якості критерію вирівнювання розрахункової бюджетної забезпечений-ності поселень даного муніципального району.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Розрахункова бюджетна забезпеченість поселень визначається співвідношенням податкових доходів на одного жителя, які можуть бути отримані бюджетом поселення виходячи з податкової бази (податкового потенціалу), і аналогічного показника в середньому по поселе-вам даного муніципального району з урахуванням відмінностей в структурі населення, соціально-економічних, кліматичних, географиче-ських та інших об'єктивних факторах і умови, що впливають на вартість надання муніципальних послуг у розрахунку на одного меш-ля.
Використання при визначенні рівня розрахункової бюджетної забезпеченості поселень показників фактичних доходів і рас-ходів за звітний період і (або) показників прогнозованих доходів і витрат окремих поселень не допускається.
Рівень розрахункової бюджетної забезпеченості поселення з урахуванням дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселе-ний з бюджету муніципального району не може перевищувати рівень розрахункової бюджетної забезпеченості з урахуванням дотацій з зазначений-ного фонду іншого поселення, що входить до складу даного муніципального району, яке до розподілу зазначених дотацій мало більш високий рівень розрахункової бюджетної забезпеченості.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
5. Втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 142.1. Порядок надання дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень з бюд-жету муніципального району "
 1. 42. Правовий режим дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості.
  Дотації - це бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації на безоплатній та безповоротній основі. Стаття 137. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень передбачаються в бюджеті суб'єкта Російської Федерації з метою вирівнювання фінансових можливостей поселень
 2. Стаття 137. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень передбачаються в бюджеті суб'єкта Російської Федеративної-ції з метою вирівнювання фінансових можливостей поселень щодо здійснення органами місцевого самоврядування повноважень щодо вирішення питань місцевого значення виходячи з чисельності жителів і (або) бюджетної забезпеченості. Дотації
 3. Стаття 135. Форми міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Міжбюджетні трансферти з бюджетів суб'єктів Російської Федерації бюджетам бюджетної системи Російської Федерації надаються у формі: дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень і дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів); субсидій місцевим бюджетам; субвенцій місцевим
 4. 45. Регіональні фонди фінансової підтримки поселень
  Створення регіональних фондів фінансової підтримки поселень передбачено ст. 137 БК РФ. Регіональний фонд фінансової підтримки поселень утворюється у складі бюджету суб'єкта РФ з метою вирівнювання виходячи з чисельності жителів, фінансових можливостей органів місцевого самоврядування поселень щодо здійснення їх повноважень щодо вирішення питань місцевого значення. Порядок утворення фонду і
 5. Стаття 142. Форми міжбюджетних трансфертів, пре-доставляються з місцевих бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів надаються у формі: дотацій з бюджетів муніципальних районів на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень; субсидій, що перераховуються з бюджетів поселень до бюджетів муніципальних районів на вирішення питань місцевого значення міжмуніципальної характеру; субсидій, що перераховуються до бюджетів
 6. Стаття 131. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації передбачаються у складі федераль-ного бюджету і розподіляються між суб'єктами Російської Федерації відповідно до єдиної методики, що затверджується Правитель-ством Російської Федерації відповідно до вимог цього Кодексу. (П. 1 в ред.
 7. Стаття 138. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів)
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) передбачаються в бюд-жете суб'єкта Російської Федерації з метою вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів). Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) утворюють
 8. 46. Регіональні фонди фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів)
  Створення регіональних фондів фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів) передбачено ст. 138 БК РФ. Регіональний фонд фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів) утворюється у складі бюджету суб'єкта РФ з метою вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів). Порядок утворення фонду і методика розподілу дотацій з
 9. § 4. Вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості муніципальних утворень
  Далеко не всі муніципальні освіти мають однакову бюджетну забезпеченість. Більшість отримують фінансову допомогу з інших бюджетів, і лише кілька муніципальних утворень є фінансовими донорами, перераховуючи значну частину своїх доходів у регіональний і федеральний бюджети (це в основному муніципальні освіти з великими запасами природних ресурсів). Природно, що в
 10. 47. Надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів
  Форми та порядок надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів визначені у ст. ст. 142-142.3 БК РФ. Законом суб'єкта РФ може бути передбачено перерахування до бюджету суб'єкта РФ субвенцій з бюджетів поселень або муніципальних районів (міських округів), в яких у звітному році розрахункові податкові доходи місцевих бюджетів перевищували рівень, встановлений законом
 11. 42. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації
  Правова основа створення Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів РФ встановлена положеннями ст. 131 БК РФ. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФобразуется у складі федерального бюджету в цілях вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів РФ і розподіляється між суб'єктами РФ відповідно до єдиної методики, що затверджується Урядом РФ відповідно до
 12. Стаття 129. Форми міжбюджетних трансфертів, пре-доставляються з федерального бюджету
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету бюджетам бюджетної системи Російської Федерації надаються у формі: дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації; субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; інших міжбюджетних трансфертів бюджетам
 13. § 26. Міжбюджетні трансферти
  Міжбюджетні трансферти надаються з федерального бюджету бюджетам бюджетної системи Російської Федерації, з бюджетів суб'єктів Російської Федерації і з місцевих бюд жетів у формах, встановлених главою 16 Бюджетного кодексу Російської Федерації. Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету пре доставляються за умови дотримання органами державної
 14. 41. Надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету
  Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету надаються за умови дотримання органами державної влади суб'єктів РФ і органами місцевого самоврядування бюджетного законодавства РФ і законодавства РФ про податки і збори (ст. 130 БК РФ). Бюджетні кредити з федерального бюджету бюджетам суб'єктів РФ надаються за умови відсутності заборгованості відповідних органів
 15. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  Бюджетні правовідносини. Особливості бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини ; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних
 16. 51. Бюджетний кредит
  Бюджетний кредит - це форма фінансування бюджетних витрат, яка передбачає надання коштів юридичним особам або іншому бюджету на поворотній і платній основах (ст. 76 БК РФ). Бюджетний кредит може бути наданий юридичній особі, яка не є державним або муніципальним унітарним підприємством, на підставі договору, укладеного відповідно до цивільного
 17. § 2. Місцевий бюджет
  Місцевий бюджет - форма освіти і витрати фонду грошових коштів, призначених для фінансового забезпечення завдань і функцій місцевого самоврядування. Кожне муніципальне утворення має власний місцевий бюджет. Бюджет муніципального району та зведення бюджетів поселень, що входять до складу муніципального району, складають консолідований бюджет муніципального району - зведення бюджетів
 18. Стаття 142.2. Субсидії бюджету суб'єкта Росій-ської Федерації з місцевих бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) (введена Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Законом суб'єкта Російської Федерації може бути передбачено надання бюджету суб'єкта Російської Федерації субсидій з бюджетів поселень і (або) муніципальних районів (міських округів), в яких у звітному фінансовому році розрахункові податкові доходи місцевих бюджетів (без урахування
 19. Способи регулювання міжбюджетних відносин.
  Набувають чи елементи - бюджети нові функції в силу включення їх в бюджетну систему? На це питання слід відповісти позитивно. Більшою мірою для федерального бюджету, але також для бюджетів суб'єктів Російської Федерації і навіть для місцевих бюджетів характерна функція міжбюджетного регулювання відносно нижчестоящих бюджетів, яка виникає виключно як наслідок перебування
© 2014-2022  yport.inf.ua