Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 131. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації передбачаються у складі федераль-ного бюджету і розподіляються між суб'єктами Російської Федерації відповідно до єдиної методики, що затверджується Правитель-ством Російської Федерації відповідно до вимог цього Кодексу.
(П. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації утворюють Федеральний фонд фінансовим-вої підтримки суб'єктів Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Загальний обсяг дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації визначається виходячи з не-хідно досягнення мінімального рівня розрахункової бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації. Мінімальний рівень розрахункової бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації з урахуванням дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий період визначається в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Обсяг дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації, які підлягають затвердженню на оче-говий фінансовий рік і плановий період, не може бути менше загального обсягу зазначених дотацій, затверджених на поточний фінансовим-вий рік.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Проект розподілу дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації між суб'єкта-ми Російської Федерації вноситься до Державної Думи у складі проекту федерального закону про федеральний бюджет на очеред-ної фінансовий рік і плановий період і затверджується при розгляді проекту зазначеного федерального закону у другому чте-ванні .
При цьому допускається затвердження на плановий період нерозподіленого між суб'єктами Російської Федерації обсягу до-Тацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації в розмірі не більше 15 відсотків загального обсягу зазначених дотацій, затвердженого на перший рік планового періоду, і не більше 20 відсотків загального обсягу зазначених дотацій, утвер-дженого на другий рік планового періоду.
(П. 3 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
4. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації надаються суб'єктам Російської Федерації, рівень розрахункової бюджетної забезпеченості яких не перевищує рівня, встановленого в якості критерію вирівню-вання розрахункової бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Використання при визначенні рівня розрахункової бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації показників фак-тичні доходів і витрат за звітний період і (або) показників прогнозованих доходів і витрат консолідованих бюджетів окремих суб'єктів Російської Федерації не допускається.
5. Втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
6. Рівень розрахункової бюджетної забезпеченості суб'єкта Російської Федерації визначається співвідношенням між розрахунковими податковими доходами на одного жителя, які можуть бути отримані консолідованим бюджетом суб'єкта Російської Федерації виходячи з рівня розвитку та структури економіки і (або) податкової бази (податкового потенціалу), і аналогічним показником в середньому по консолідованим бюджетам суб'єктів Російської Федерації з урахуванням структури населення, соціально-економічних, географи-чеських, кліматичних та інших об'єктивних факторів та умов, що впливають на вартість надання одного і того ж обсягу державних і муніципальних послуг у розрахунку на одного жителя.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
7. У складі дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації можуть бути виділені доту-ції, що відображають окремі фактори і умови, що враховуються при визначенні рівня розрахункової бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації. Обсяг зазначених дотацій не може перевищувати 10 відсотків обсягу дотацій на вирівнювання бюджетної забезпе-чення суб'єктів Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Особливості розрахунку зазначених дотацій визначаються методикою розподілу дотацій на вирівнювання бюджетної забезпечений-ності суб'єктів Російської Федерації .
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період і прийнятими відповідно до ним нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації можуть бути встановлені особливості перерахування та (або) використання зазначених дотацій.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
8. Міністерство фінансів Російської Федерації до 1 серпня поточного фінансового року направляє у виконавчі органи державної влади суб'єктів Російської Федерації вихідні дані для проведення розрахунків розподілу дотацій на вирівню-вання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий період і до 20 серпня поточного фінансового року проводить звірку вказаних вихідних даних з виконавчими органами державної влади суб'єктів-тов Російської Федерації у порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 27.07.2010 N 216-ФЗ)
Внесення змін у вихідні дані для проведення розрахунків розподілу дотацій на вирівнювання бюджетної забезпечений-ності суб'єктів Російської Федерації на черговий фінансовий рік і плановий період після 20 серпня поточного фінансового року не допускається.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 27.07.2010 N 216-ФЗ)
Абзац втратив чинність з 1 січня 2008 . - Федеральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
Внесення змін у внесений Урядом Російської Федерації в Державну Думу проект розподілу доту-цій на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації при розгляді проекту федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період без внесення відповідних змін і доповнень до мето-дику розподілу зазначених дотацій не допускається.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
9. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації для країв, областей, до складу яких входять автономні округу, розраховуються для консолідованого бюджету краю, області, включаючи бюджети автономних округів, і зараховуються до бюджету краю, області, якщо інше не встановлено федеральним законом про федеральний бюджет та договором (угодою) між органами державної влади краю, області та органами державної влади автономного округу.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Відносно країв, областей і автономних округів, рішення про об'єднання яких в новий суб'єкт Російської Федерації прийнято відповідним федеральним конституційним законом, дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації для країв, областей, до складу яких входять автономні округу, розраховуються для бюджету краю, області і бюджетів автономних округів роздільно до 1 січня 2009 року, якщо інше не встановлено зазначеним федеральним конституційним законом.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 131. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації"
 1. 42. Правовий режим дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості.
  Дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень, в тому числі порядок розрахунку та встановлення замінюють зазначені дотації додаткових нормативів відрахувань від податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів, затверджується законом суб'єкта Російської Федерації відповідно до вимог цього Кодексу . 2. Обсяг дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень
 2. Тема 3. Бюджетні правовідносини
  бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних правовідносин. Бюджетна
 3. 46. Регіональні фонди фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів)
  дотацій з коштів фонду затверджуються законом суб'єкта РФ. Обсяг фонду затверджується законом суб'єкта РФ про бюджет даного суб'єкта. Дотації з фонду надаються муніципальним районам (міським округах), рівень розрахункової бюджетної забезпеченості яких не перевищує рівня, встановленого в якості критерію вирівнювання розрахункової бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських
 4. 42. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації
  131 БК РФ. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФобразуется у складі федерального бюджету в цілях вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів РФ і розподіляється між суб'єктами РФ відповідно до єдиної методики, що затверджується Урядом РФ відповідно до вимог БК РФ (п. 1 ст. 131 БК РФ). Обсяг Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів РФ, що підлягає
 5. 41. Поняття і форми міжбюджетних трансфертів.
  дотації бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації; 2) субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду регіонального розвитку; 3) субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду співфінансування соціальних витрат; 4) субвенції бюджетам суб'єктів Російської Федерації з
 6. § 4. Вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості муніципальних утворень
  дотацій з регіонального фонду фінансової підтримки поселень і районних фондів фінансової підтримки поселень. Регіональний фонд фінансової підтримки поселень - фонд, що утворюється у складі видатків бюджету суб'єкта Російської Федерації, з метою вирівнювання виходячи з чисельності жителів поселень фінансових можливостей органів місцевого самоврядування поселень здійснювати свої повноваження з
 7. Способи регулювання міжбюджетних відносин.
  Дотації та субвенції, а також по цілі: на інвестиційну (для реалізації інвестиційних проектів), поточну, вирівнює і стимулюючу. --- Главою 16 БК РФ передбачено надання субсидії з бюджетів суб'єктів Російської Федерації федеральному бюджету та субсидії з місцевих бюджетів бюджетам суб'єктів Російської Федерації. Дотації на вирівнювання бюджетної
 8. § 26. Міжбюджетні трансферти
  дотацій визначається виходячи з необхід мости досягнення мінімального рівня розрахункової бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації. Мінімальний рівень бюджетної забезпеченості з урахуванням дотацій на вирів Нівань бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Фе дерации на черговий фінансовий рік і плановий період визна деляется в порядку, встановленому Урядом
 9. 41. Надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету
  131 БК РФ). Дотації з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів РФ і бюджетні кредити з федерального бюджету бюджетам суб'єктів РФ надаються за умови підписання і дотримання умов угод з Мінфіном РФ про заходи щодо підвищення ефективності використання бюджетних коштів і збільшення податкових та неподаткових доходів бюджету даного суб'єкта РФ. Порядок укладання таких
 10. 44. Правовий режим субсидій як форми міжбюджетних трансфертів.
  Дотацій є їх цільовий характер. А субвенції і субсидії розмежовуються за обсягами фінансування: за рахунок субвенції повністю фінансуються ті чи інші цільові витрати, а субсидії надаються на умовах часткового фінансування цільових витрат. 1. Під субсидіями місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються бюджетам
 11. Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013

 12. 45. Регіональні фонди фінансової підтримки поселень
  дотацій із зазначеного фонду затверджується законом відповідного суб'єкта РФ. Обсяг регіонального фонду фінансової підтримки поселень затверджується законом суб'єкта РФ про бюджет даного суб'єкта на черговий фінансовий рік. Право на отримання дотацій з регіонального фонду фінансової підтримки поселень мають всі міські поселення та сільські поселення суб'єкта РФ за винятком міських і
 13. 51. Бюджетний кредит
    дотацій з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів РФ, а також за рахунок відрахувань від федеральних податків і зборів, що підлягають зарахуванню до бюджету суб'єкта РФ. Місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта РФ можуть надаватися бюджетні кредити на термін до одного року. У разі непогашення наданих місцевим бюджетам бюджетних кредитів у встановлені терміни залишок непогашеного кредиту
 14. Стаття 1. Правовідносини, що регулюються Бюджетним кодексом Російської Федерації
    бюджетним правовідносин відносяться: відносини, що виникають між суб'єктами бюджетних правовідносин у процесі формування доходів і здійснення видатків бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, здійснення державних і муніципальних запозичень, регулюються-вання державного та муніципального боргу; (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) відносини,
 15. Контрольні питання і завдання
    бюджетної системи Російської Федера ції? 2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи. 3. Які принципи лежать в основі побудови бюджетної системи Російської Федерації? 4. Що включає в себе термін «бюджетні повноваження»? 5. Які бюджетні повноваження закріплені за Російською Федера цією? 6. Які бюджетні права (повноваження) суб'єктів Російської Федерації і
© 2014-2022  yport.inf.ua