Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 4. Вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості муніципальних утворень

Далеко не всі муніципальні освіти мають однакову бюджетну забезпеченість. Більшість отримують фінансову допомогу з інших бюджетів, і лише кілька муніципальних утворень є фінансовими донорами, перераховуючи значну частину своїх доходів у регіональний і федеральний бюджети (це в основному муніципальні освіти з великими запасами природних ресурсів). Природно, що в таких умовах можливості бюджетів багатьох муніципальних утворень не дозволяють забезпечити повноцінну реалізацію прав громадян. З метою вирішення цієї проблеми у Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" передбачаються заходи фінансової підтримки муніципальних утворень. Для цього у складі бюджетів може бути створено кілька фондів.
Для тих муніципальних утворень, де бюджетна забезпеченість нижче встановленого певного мінімуму, передбачається вирівнювання цієї забезпеченості. Відповідно, у Федеральному законі "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" передбачено утворення фондів фінансової підтримки поселень (ст. 60) і фондів фінансової підтримки муніципальних районів і міських округів (ст. 61).
Вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості поселень.
Вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості поселень здійснюється шляхом надання дотацій з регіонального фонду фінансової підтримки поселень і районних фондів фінансової підтримки поселень.
Регіональний фонд фінансової підтримки поселень - фонд, що утворюється у складі видатків бюджету суб'єкта Російської Федерації, з метою вирівнювання виходячи з чисельності жителів поселень фінансових можливостей органів місцевого самоврядування поселень здійснювати свої повноваження з вирішення питань місцевого значення. Порядок утворення та надання дотацій з даного фонду встановлюються федеральним законодавством.
Розміри дотацій з регіонального фонду фінансової підтримки поселень визначаються для кожного поселення суб'єкта Федерації (за винятком поселень, в яких рівень розрахункової бюджетної забезпеченості поселення до вирівнювання рівня розрахункової бюджетної забезпеченості поселень у звітному фінансовому році в розрахунку на одного жителя в два і більше рази перевищував середній рівень по даному суб'єкту Федерації) у розрахунку на одного жителя міського, сільського поселення. Ці дотації можуть бути повністю або частково замінені додатковими нормативами відрахувань від федеральних і регіональних податків і зборів, встановлених для бюджетів поселень. Порядок розрахунку даних нормативів встановлюється регіональним законом відповідно до вимог Бюджетного кодексу Російської Федерації.
Розподіл дотацій з регіонального фонду фінансової підтримки поселень і (або) замінюють дані дотації додаткові нормативи відрахувань від федеральних і регіональних податків і зборів, що підлягають зарахуванню до бюджетів поселень, затверджуються законом суб'єкта Федерації про бюджет на черговий фінансовий рік.
У разі наділення органів місцевого самоврядування муніципальних районів державними повноваженнями суб'єкта Російської Федерації з вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень дотації з регіонального фонду фінансової підтримки поселень надаються з бюджету муніципального району за рахунок субвенцій, що надаються з бюджету суб'єкта Федерації, і (або) шляхом встановлення представницьким органом муніципального району для поселень, що входять до складу даного муніципального району, додаткових нормативів відрахувань від федеральних і регіональних податків і зборів у порядку, встановленому регіональним законом відповідно до вимог Бюджетного кодексу Російської Федерації.
Районні фонди фінансової підтримки поселень утворюються і дотації з них надаються в порядку, встановленому законом суб'єкта Федерації відповідно до вимог Бюджетного кодексу Російської Федерації, виходячи з рівня бюджетної забезпеченості поселень, фінансових можливостей органів місцевого самоврядування поселень, входять до складу муніципального району, здійснювати свої повноваження з вирішення питань місцевого значення.
Дотації з районних фондів фінансової підтримки поселень розподіляються між поселеннями, які входять до складу відповідного муніципального району та рівень розрахункової бюджетної забезпеченості яких не перевищує рівень розрахункової бюджетної забезпеченості поселень, певний як критерій для надання зазначених дотацій бюджетам поселень у відповідності з методикою, яка затверджується регіональним законом відповідно до вимог Бюджетного кодексу Російської Федерації.
Використання при визначенні рівня розрахункової бюджетної забезпеченості поселень показників фактичних доходів і витрат за звітний період або показників прогнозованих на плановий період доходів і витрат окремих міських, сільських поселень не допускається.
Розподіл дотацій з районного фонду фінансової підтримки поселень затверджується рішенням представницького органу муніципального району про бюджет муніципального району на черговий фінансовий рік.
У разі якщо рівень розрахункової бюджетної забезпеченості поселення до вирівнювання рівня розрахункової бюджетної забезпеченості поселень у звітному фінансовому році в розрахунку на одного жителя в два і більше рази перевищував середній рівень по даному суб'єкту Російської Федерації, регіональним законом про бюджет на черговий фінансовий рік можуть бути передбачені перерахування субвенцій з бюджету даного поселення в регіональний фонд фінансової підтримки поселень або, при невиконанні муніципальним освітою вимог зазначеного регіонального закону про перерахування субвенцій, централізація частини доходів від місцевих податків і зборів та (або) зниження для даного поселення нормативів відрахувань від федеральних і регіональних податків і зборів до рівня, що забезпечує надходження коштів до регіональний фонд фінансової підтримки поселень у розмірі зазначених субвенцій.
Порядок розрахунку рівня бюджетної забезпеченості поселень у звітному фінансовому році, визначення розмірів зазначених субвенцій, централізації частини доходів від місцевих податків і зборів та (або) зниження нормативів відрахувань від федеральних і регіональних податків і зборів встановлюється законом суб'єкта Федерації відповідно до вимог федерального законодавства.
Розмір субвенції для окремого поселення не може перевищувати 50% різниці між загальними доходами бюджету поселення, врахованими при розрахунку рівня бюджетної забезпеченості поселення в звітному фінансовому році, і дворазовим середнім по суб'єкту Федерації рівнем бюджетної забезпеченості поселень.
Вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів).
Вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) здійснюється шляхом надання дотацій з регіональних фондів фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів).
Регіональні фонди фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів) - фонди, утворені у складі видатків бюджету суб'єкта Російської Федерації, з метою вирівнювання виходячи з рівня бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) фінансових можливостей органів місцевого самоврядування здійснювати свої повноваження з вирішення питань місцевого значення. Порядок утворення та надання дотацій з даних фондів встановлюється федеральним законодавством.
Дотації з регіональних фондів фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів) розподіляються виходячи з рівня бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів), а також виходячи з чисельності жителів муніципальних районів (міських округів).
Дотації з регіональних фондів фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів) розподіляються між муніципальними районами (міськими округами) суб'єкта Російської Федерації, в яких рівень розрахункової бюджетної забезпеченості бюджету не перевищує рівень розрахункової бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів), визначений як критерій для надання зазначених дотацій бюджетам муніципальних районів (міських округів) у відповідності з методикою, яка затверджується регіональним законом відповідно до вимог Бюджетного кодексу Російської Федерації.
Загальні вимоги до порядку визначення рівня розрахункової бюджетної забезпеченості муніципальних районів (бюджетів міських округів) та методику розподілу дотацій з регіональних фондів фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів) встановлюються Бюджетним кодексом Російської Федерації.
Використання при визначенні рівня розрахункової бюджетної забезпеченості муніципальних районів (бюджетів міських округів) показників фактичних доходів і витрат за звітний період або показників прогнозованих на плановий період доходів і витрат окремих муніципальних районів (міських округів) не допускається.
Розподіл дотацій з регіональних фондів фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів) затверджується законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет на черговий фінансовий рік.
У випадках і порядку, що встановлені Бюджетним кодексом Російської Федерації, частина дотацій з регіонального фонду фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів) може надаватися кожному муніципальному району (міському округу) суб'єкта Федерації в розрахунку на одного жителя .
У випадках і порядку, що встановлені Бюджетним кодексом Російської Федерації, законом суб'єкта Федерації, може бути встановлений різний порядок розрахунку зазначеної частини дотацій для муніципального району та для міського округу, що надаються з регіонального фонду фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів) на одного жителя муніципального району (міського округу). Дані дотації можуть бути повністю або частково замінені додатковими нормативами відрахувань від федеральних і регіональних податків і зборів до бюджетів муніципальних районів (міських округів). Порядок розрахунку даних нормативів встановлюється регіональним законом відповідно до вимог Бюджетного кодексу Російської Федерації.
Розподіл дотацій з регіональних фондів фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів) і (або) замінюють дані дотації додаткові нормативи відрахувань від федеральних і регіональних податків і зборів до бюджетів муніципальних районів (міських округів) затверджуються законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет на черговий фінансовий рік.
У разі якщо рівень бюджетної забезпеченості муніципального району (міського округу) до вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) у звітному фінансовому році в розрахунку на одного жителя в два і більше рази перевищував середній рівень по даному суб'єкту Російської Федерації, законом суб'єкта Федерації про бюджет на черговий фінансовий рік можуть бути передбачені перерахування субвенцій з бюджету даного муніципального району (міського округу) в регіональний фонд фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів) або при невиконанні муніципальним освітою вимог зазначеного закону суб'єкта Федерації про перерахування субвенцій централізація частини доходів від місцевих податків і зборів та (або) зниження для даного муніципального району (міського округу) нормативів відрахувань від федеральних і регіональних податків і зборів до рівня, що забезпечує надходження коштів до регіональний фонд фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів) в розмірі зазначених субвенцій.
Порядок розрахунку рівня бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів) у звітному фінансовому році, визначення розмірів зазначених субвенцій та централізації частини доходів від місцевих податків і зборів та (або) зниження нормативів відрахувань від федеральних податків і зборів встановлюється законом суб'єкта Федерації відповідно до вимог федерального законодавства.
Розмір субвенції для окремого муніципального району (міського округу) не може перевищувати 50% різниці між загальними доходами бюджету муніципального району (міського округу), врахованими при розрахунку рівня бюджетної забезпеченості муніципального району (міського округу) у звітному фінансовому році, і дворазовим середнім по суб'єкту Федерації рівнем бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів).
Федеральний закон "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" (ст. 62) передбачає можливість надання інших коштів фінансової допомоги місцевим бюджетам з бюджетів інших рівнів. Основними з них є фонд муніципального розвитку і фонд співфінансування соціальних витрат.
Фонд муніципального розвитку - утворений у складі видатків бюджету суб'єкта Російської Федерації фонд для надання місцевим бюджетам субсидій для часткового фінансування інвестиційних програм і проектів розвитку суспільної інфраструктури муніципальних утворень.
Відбір інвестиційних програм і проектів, а також муніципальних утворень, яким надаються зазначені субсидії, здійснюється в порядку, встановленому регіональними законами відповідно до вимог Бюджетного кодексу Російської Федерації. Розподіл субсидій з фонду муніципального розвитку між муніципальними утвореннями затверджується законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет на черговий фінансовий рік.
  Фонд співфінансування соціальних витрат - утворений у складі видатків бюджету суб'єкта Російської Федерації фонд для надання бюджетам муніципальних утворень субсидій для часткового фінансування пріоритетних соціально значущих витрат бюджетів муніципальних утворень.
  Цільове призначення, умови надання та витрачання зазначених субсидій встановлюються законом суб'єкта Російської Федерації. Відбір муніципальних утворень, яким надаються зазначені субсидії, і розподіл зазначених субсидій між муніципальними утвореннями здійснюються за єдиною методикою, що затверджується регіональними законами відповідно до вимог Бюджетного кодексу Російської Федерації.
  У випадках і порядку, передбачених федеральними та регіональними законами, бюджетам муніципальних утворень може бути надана інша фінансова допомога з федерального бюджету і бюджетів суб'єктів Федерації у формах, передбачених Бюджетним кодексом Російської Федерації.
  Відповідно до Федерального закону про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік у фонд муніципального розвитку і фонд співфінансування соціальних витрат можуть зараховуватися субсидії з федерального бюджету.
  Порядок надання субвенцій місцевим бюджетам на здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень врегульовано в ст. 63 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації". Загальний розмір субвенцій, що надаються з федерального і регіонального бюджетів місцевим бюджетам на здійснення органами місцевого самоврядування переданих їм окремих державних повноважень, визначається федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і законом суб'єкта Федерації про бюджет на черговий фінансовий рік окремо по кожному із зазначених державних повноважень .
  Регіональний фонд компенсацій - це створюваний у складі бюджету суб'єкта Російської Федерації фонд, з коштів якого надаються місцевим бюджетам субвенції на здійснення органами місцевого самоврядування переданих їм окремих державних повноважень. Цей фонд формується за рахунок субвенцій з федерального фонду компенсацій на здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм федеральними законами; інших доходів бюджету суб'єкта Російської Федерації в обсязі, необхідному для здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, переданих їм законами суб'єктів Федерації.
  Субвенції з регіонального фонду компенсацій розподіляються між усіма муніципальними утвореннями суб'єкта Федерації, органи місцевого самоврядування яких здійснюють передані їм окремі державні повноваження, пропорційно чисельності населення (окремих груп населення) або споживачів відповідних бюджетних послуг муніципального освіти з урахуванням об'єктивних умов, що впливають на вартість цих бюджетних послуг (обсяг виплат), і затверджуються законом суб'єкта Федерації про бюджет на черговий фінансовий рік по кожному муніципальному освіті і виду субвенції. Формування, розподіл, перерахування та облік субвенцій, що надаються з регіонального фонду компенсацій, проводяться в порядку, встановленому Бюджетним кодексом Російської Федерації.
  Субвенції, що надаються з федерального фонду компенсацій на здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування федеральними законами, розподіляються між усіма суб'єктами Федерації в порядку, встановленому Бюджетним кодексом Російської Федерації, пропорційно чисельності населення (окремих груп населення) або споживачів відповідних бюджетних послуг суб'єкта Російської Федерації з урахуванням об'єктивних умов, що впливають на вартість цих бюджетних послуг (обсяг виплат), і затверджуються федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік по кожному суб'єкту Федерації і виду субвенції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "§ 4. Вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості муніципальних утворень"
 1. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
    вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних утворень, інші кошти фінансової допомоги з бюджетів інших рівнів; 6) доходи від майна, що знаходиться в муніципальній власності; 7) частину прибутку муніципальних підприємств, що залишається після сплати податків і зборів та здійснення інших обов'язкових платежів, в розмірах, що встановлюються нормативними правовими актами
 2. Глава 7. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.
    вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості поселень, що входять до складу муніципального району, за рахунок коштів бюджету муніципального району; 21) організація та здійснення заходів з цивільної оборони, захисту населення і території муніципального району від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру; 22) створення, розвиток і забезпечення охорони лікувально-оздоровчих
 3. § 3. Витрати і доходи місцевих бюджетів
    вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципального освіти, розмір оплати праці депутатів, членів виборних органів, виборних посадових осіб місцевого самоврядування, які здійснюють свої повноваження на постійній основі, муніципальних службовців, працівників муніципальних підприємств і установ визначається відповідно до граничних нормативів, встановлених законом суб'єкта Федерації.
 4. § 5. Компетенція муніципальних утворень
    вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості поселень, що входять до складу муніципального району, за рахунок коштів бюджету муніципального району. Органи місцевого самоврядування муніципального району володіють всіма повноваженнями органів місцевого самоврядування поселення на межселенних територіях і в сільських населених пунктах, які не є муніципальними утвореннями, в тому числі повноваженнями
 5. § 2. Місцевий бюджет
    вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципального освіти, розмір оплати праці депутатів, членів виборних органів місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування, які здійснюють свої повноваження на постійній основі, муніципальних службовців, працівників муніципальних підприємств і установ визначається відповідно до граничних нормативів, встановлених
 6. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
    вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості поселень, що входять до їх складу, за рахунок коштів "свого" бюджету. Даний предмет ведення, безсумнівно, зажадає глибокої деталізації в нормах Бюджетного кодексу, оскільки необхідно буде чітко визначити, за рахунок яких джерел до бюджету муніципального освіти будуть надходити кошти на вирівнювання. Слід також вказати на те, що ч. 1 ст.
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості бюджетів суб'єктів Російської Федерації (ч. 2 ст. 236 БК). * (671) Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Указ. соч. С. 84. * (672) Див: Банківське право Російської Федерації. Особлива частина. Т. 2 / під ред. Г.А. Тосуняна. М., 2002. С. 22. * (673) Див: Положення "Про ощадних і депозитних сертифікатах кредитних організацій", затв. Листом ЦБ РФ
 8. МОЖЛИВІ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ РОСІЇ
    вирівнювання рентабельності підприємств різних галузей за рахунок вертикальної інтеграції прибутку, і збитки розкладаються між усіма учасниками ланцюга. У пропонованому механізмі територіального управління розвитком країни ключовою ланкою, на рівні якого виникає Необхідність і з'являється об'єктивна можливість забезпечення Стабільного та сталого розвитку, є суб'єкти Російської
 9. ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    вирівнювання або аналогічних заходів, призначених для подолання наслідків нерівного розподілу потенційних джерел фінансування і фінансового тягара на них витрат. Однак такі заходи не повинні обмежувати свободу вибору органів місцевого самоврядування в межах їх компетенції. Порядок надання перерозподілених коштів відповідним чином про
 10. Економічне забезпечення
    вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних утворень. Це відбувається на тлі загального важкого фінансового стану і дефіцитності бюджетів усіх рівнів. Число муніципальних утворень - бюджетних «донорів» дуже невелика. У результаті органи місцевого самоврядування не завжди мають достатній обсяг ресурсів для забезпечення нормальної життєдіяльності населення, можливості
© 2014-2022  yport.inf.ua