Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 130. Умови надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету

1. Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету (за винятком субвенцій) надаються за умови дотримання органами державної влади суб'єктів Російської Федерації бюджетного законодавства Російської Федерації і законодав-ства Російської Федерації про податки і збори.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Суб'єкти Російської Федерації, в бюджетах яких розрахункова частка міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету (за винятком субвенцій, а також надаються суб'єктам Російської Федерації з Інвестиційного фонду Російської Федеративної-ції субсидій) протягом двох з трьох останніх звітних фінансових років перевищувала 5 відсотків обсягу власних доходів консолі -складованої бюджету суб'єкта Російської Федерації, не мають права укладати зазначені у статті 215.1 цього Кодексу угоді-ня про касове обслуговування виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації, бюджетів територіальних державних поза-бюджетних фондів і бюджетів входять до його складу муніципальних утворень виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації.
(П. 2 в ред. Федерального закону від 28.11.2009 N 283-ФЗ)
3. Суб'єкти Російської Федерації, в бюджетах яких частка міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету (за винятком субвенцій, а також надаються суб'єктам Російської Федерації з Інвестиційного фонду Російської Федерації субси-дій) протягом двох з трьох останніх звітних фінансових років перевищувала 20 відсотків обсягу власних доходів консолідований-ного бюджету суб'єкта Російської Федерації, не мають права:
(в ред. Федерального закону від 28.11.2009 N 283-ФЗ)
1) встановлювати і виконувати витратні зобов'язання, не пов'язані з вирішенням питань, віднесених Конституцією Російської Федерації і федеральними законами до повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації;
2) перевищувати встановлені Урядом Російської Федерації нормативи формування витрат на оплату праці державних цивільних службовців суб'єкта Російської Федерації і (або) утримання органів державної влади суб'єкта Росій-ської Федерації.
(П. 3 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
4. У суб'єктах Російської Федерації, в бюджетах яких частка міжбюджетних трансфертів (за винятком субвенцій, а також надаються суб'єктам Російської Федерації з Інвестиційного фонду Російської Федерації субсидій) з федерального бюд-жету протягом двох з трьох останніх звітних фінансових років перевищувала 60 відсотків обсягу власних доходів консолідований -ного бюджету суб'єкта Російської Федерації, здійснюються такі додаткові до встановлених пунктом 3 цієї стат-ті заходи:
(в ред. Федерального закону від 28.11.2009 N 283-ФЗ)
1) підписання угод з Міністерством фінансів Російської Федерації про заходи щодо підвищення ефективності використання ня бюджетних коштів і збільшення надходжень податкових та неподаткових доходів бюджету суб'єкта Російської Федерації;
2) організація виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації з відкриттям та веденням особових рахунків головним розпорядників-телям, розпорядникам, одержувачам коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації і головним адміністраторам (адміністраторам) джерел фінансування дефіциту бюджету суб'єкта Російської Федерації в органах Федерального казначейства;
3) подання фінансовим органом суб'єкта Російської Федерації в Міністерство фінансів Російської Федерації в уста-новлення ним порядку документів і матеріалів, необхідних для підготовки висновку про відповідність вимогам бюджетного законодав-ства Російської Федерації внесеного в законодавчий (представницький) орган суб'єкта Російської Федерації проекту бюджету суб'єкта Російської Федерації на черговий фінансовий рік (на черговий фінансовий рік і плановий період);
4) проведення щорічної зовнішньої перевірки річного звіту про виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації Рахункової па-Латойа Російської Федерації або Федеральною службою фінансово-бюджетного нагляду;
5) інші заходи, встановлені федеральними законами.
(П. 4 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
5. При недотриманні органами державної влади суб'єктів Російської Федерації умов надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету, визначених бюджетним законодавством Російської Федерації, а також при порушенні граничних значень, установлених пунктами 2 і 3 статті 92.1 і статтею 107 цього Кодексу, Міністерство фінансів Російської Федерації має право прийняти рішення про призупинення (скорочення) у встановленому ним порядку надання міжбюджетних трансфертів (за винятком субвенцій) відповідним бюджетам суб'єктів Російської Федерації до приведення у відповідність до вимог цієї статті положень, які обумовлюють умови надання міжбюджетних трансфертів.
(П. 5 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
6. Операції з міжбюджетними трансфертами, наданими з федерального бюджету у формі субвенцій та міжбюджетних субсидій у рамках виконання бюджетів суб'єктів Російської Федерації, здійснюються в порядку, встановленому федеральним за-Коном про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період і (або) прийнятими відповідно до ним нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації.
(П. 6 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
7. Бюджетам суб'єктів Російської Федерації можуть надаватися міжбюджетні трансферти для надання міжбюджетних трансфертів бюджетам окремих муніципальних утворень у випадках і порядку, встановлених федеральними закону-ми.
(П. 7 введений Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
8. У разі, якщо не пізніше 1 жовтня поточного фінансового року законом суб'єкта Російської Федерації прийнято рішення про відмову, повністю або частково, від отримання в черговому фінансовому році міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету (за винятком субвенцій), обмеження та заходи, передбачені цим Кодексом та іншими федеральними законами, в черговому фінансовому році стосовно даного суб'єкта Російської Федерації застосовуються виходячи з розрахункового скорочення частки міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету (за винятком субвенцій) у власних доходах консолідованого бюджету суб'єктів-та Російської Федерації, визначеного ним шляхом віднесення до одного або розподілу між кількома з трьох останніх фінан-сових років загальної величини зменшувалися міжбюджетних трансфертів в черговому фінансовому році.
(П. 8 введений Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ, в ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 216-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 130. Умови надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету "
 1. 5. Надання міжбюджетних трансфертів.
  Порядок та умови надання міжбюджетних трансфертів визначені у гл. 16 ("Міжбюджетні трансферти") БК РФ. Зауважимо, що зазначена глава відповідно до Федерального закону від 30 грудня 2008 р. N 310-ФЗ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації і Федеральний закон" Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації в частині регулювання бюджетного процесу і
 2. 41. Надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету
  Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету надаються за умови дотримання органами державної влади суб'єктів РФ і органами місцевого самоврядування бюджетного законодавства РФ і законодавства РФ про податки і збори (ст. 130 БК РФ) . Бюджетні кредити з федерального бюджету бюджетам суб'єктів РФ надаються за умови відсутності заборгованості відповідних органів
 3. 44. Надання міжбюджетних трансфертів з регіональних бюджетів
  Міжбюджетні трансферти з бюджетів суб'єктів РФ місцевим бюджетам надаються за умови дотримання відповідними органами місцевого самоврядування бюджетного законодавства РФ і законодавства РФ про податки і збори. Бюджетні кредітиіз бюджетів суб'єктів РФ місцевим бюджетам надаються за умови відсутності простроченої заборгованості відповідних органів місцевого
 4. 8. Бюджетні повноваження муніципальних утворень
  Особливості бюджетних повноважень місцевих органів влади визначаються системою місцевого самоврядування. Загальні повноваження органів місцевого самоврядування в галузі бюджетних правовідносин встановлені ст. 9 БК РФ, які детально регламентуються законами відповідного суб'єкта РФ, а також нормативними правовими актами самих муніципальних утворень. До повноважень органів місцевого
 5. 7. Бюджетні повноваження суб'єктів Російської Федерації
  Характер бюджетних повноважень органів державної влади суб'єктів РФ визначається федеративним устроєм Росії. Основні бюджетні повноваження суб'єктів РФ визначені у ст. 8 БК РФ, детально вони регламентуються нормативними правовими актами відповідних суб'єктів РФ. Повноваження суб'єктів РФ в області регулювання бюджетних відносин складаються з двох груп: 1) повноваження, які
 6. 40. Міжбюджетні відносини
  Міжбюджетні відносини - це взаємини між федеральними органами державної влади, органами державної влади суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування з питань регулювання бюджетних правовідносин, організації та здійснення бюджетного процесу. Міжбюджетні відносини виникають: 1) між органами державної влади РФ і органами державної влади
 7. 41. Поняття і форми міжбюджетних трансфертів.
  Міжбюджетні трансферти - кошти, надані одним бюджетом бюджетної системи Російської Федерації іншому бюджету бюджетної системи Російської Федерації; 1) дотації бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації; 2) субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду регіонального розвитку; 3)
 8. 44. Правовий режим субсидій як форми міжбюджетних трансфертів.
  Субвенції - це бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основі на здійснення певних цільових видатків. Субсидії - це бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації, фізичній або юридичній особі на умовах часткового
 9. 6. Бюджетні повноваження Російської Федерації
  Бюджетні повноваження федеральних органів державної влади викладені у ст. 7 БК РФ. Бюджетні повноваження РФ можна розділити на дві групи: 1) повноваження, пов'язані з визначенням загальних принципів і засад організації та функціонування бюджетної системи на всіх її рівнях; 2) повноваження, пов'язані безпосередньо до федерального рівню влади. До першої групи повноважень належать,
 10. 54. Повноваження органів бюджетного контролю
  Органи державного, муніципального фінансового контролю, створені відповідно представницькими (законодавчими) органами РФ, представницькими (законодавчими) органами суб'єктів РФ, представницькими органами місцевого самоврядування, здійснюють контроль за виконанням відповідних бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, проводять експертизи проектів зазначених
 11. 39. Правовий режим Резервного фонду.
  1. Резервний фонд являє собою частину коштів федерального бюджету, що підлягають відокремленому обліку та управління з метою здійснення нафтогазового трансферту у разі недостатності нафтогазових доходів для фінансового забезпечення зазначеного трансферту. 2. Федеральним законом про федеральний бюджет на черговий фінансовий рік і плановий період встановлюється нормативна величина
 12. 30. Витрати федерального бюджету Російської Федерації
  Загальні підстави виникнення витратних зобов'язань РФ, на підставі яких проводиться витрачання коштів федерального бюджету, перераховані в ст. 84 БК РФ. Так, витратні зобов'язання РФ виникають в результаті: 1) прийняття федеральних законів і нормативних правових актів Президента РФ і Уряду РФ при здійсненні федеральними органами державної влади повноважень щодо
 13. 43. Правовий режим субвенцій як форми міжбюджетних трансфертів.
  43. Правовий режим субвенцій як форми міжбюджетних
 14. 28. Федеральний бюджет Російської Федерації
  У юридичній літературі поняття федеральний бюджет визначається як бюджет центрального уряду в державах, що мають федеральну форму державного устрою. Федеральний бюджет РФ - це форма освіти і витрачання грошових коштів у розрахунку на фінансовий рік, призначених для виконання витратних зобов'язань РФ. Стаття 16 БК РФ, що дає визначення федеральному
 15. § 26. Міжбюджетні трансферти
  Міжбюджетні трансферти надаються з федерального бюджету бюджетам бюджетної системи Російської Федерації, з бюджетів суб'єктів Російської Федерації і з місцевих бюд жетів у формах, встановлених главою 16 Бюджетного кодексу Російської Федерації. Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету пре доставляються за умови дотримання органами державної
 16. 47. Надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів
    Форми та порядок надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів визначені у ст. ст. 142-142.3 БК РФ. Законом суб'єкта РФ може бути передбачено перерахування до бюджету суб'єкта РФ субвенцій з бюджетів поселень або муніципальних районів (міських округів), в яких у звітному році розрахункові податкові доходи місцевих бюджетів перевищували рівень, встановлений законом
© 2014-2022  yport.inf.ua