Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 132. Субсидії бюджетам суб'єктів Росій-ської Федерації з федерального бюджету

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Під субсидіями бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету розуміються міжбюджетні трансфер-ти, що надаються бюджетам суб'єктів Російської Федерації з метою співфінансування видаткових зобов'язань, що виникають при виконанні повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації з предметів ведення суб'єктів Російської Федерації і предметів спільного ведення Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації, і видаткових зобов'язань щодо виконання повноважень органів місцевого самоврядування з питань місцевого значення.
Абзац втратив чинність. - Федеральний закон від 07.05.2013 N 104-ФЗ.
(П. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. У складі федерального бюджету можуть передбачатися субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації на вирівнювання ня забезпеченості суб'єктів Російської Федерації з метою реалізації ними їх окремих видаткових зобов'язань.
(П. 2 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Мета та умови надання та витрачання субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету, критерії відбору суб'єктів Російської Федерації для надання зазначених міжбюджетних субсидій та їх розподілу між суб'єктами Російської Федерації встановлюються федеральними законами і (або) прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації на строк не менше трьох років.
Виділення субсидій з федерального бюджету бюджетам суб'єктів Російської Федерації (за винятком субсидій за рахунок коштів резервних фондів Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федерації) на цілі і (або) відповідно до умов, не передбаченими федеральними законами і (або) нормативними правовими актами Уряду Російської Федеративної-ції, не допускається.
(П. 3 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
4. Розподіл субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації встановлюється федеральними законами про федеральний бюджет і (або) прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації.
При цьому допускається твердження не розподіленого між суб'єктами Російської Федерації обсягу субсидій у розмірі не більше 5 відсотків загального обсягу відповідної субсидії, затвердженого на перший рік планового періоду, і не більше 10 відсотків загального обсягу зазначеної субсидії, затвердженого на другий рік планового періоду.
Федеральним законом про федеральний бюджет окремі види міжбюджетних трансфертів можуть не розподілятися між суб'єктів незалежно єктами Російської Федерації.
(П. 4 введений Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 132. Субсидії бюджетам суб'єктів Росій-ської Федерації з федерального бюджету"
 1. Стаття 138.1 . Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
  (введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 141-ФЗ) 1. Під субсидіями федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації з метою співфінансування виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, що виникають при виконанні повноважень, віднесених до компетенції
 2. Стаття 179.2. Інвестиційні фонди
  (в ред. Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ) 1. Інвестиційний фонд - частина коштів бюджету, що підлягає використанню в цілях реалізації інвестиційних проектів, здійснюваних на принципах державно-приватного партнерства. До інвестиційних фондів відносяться Інвестиційний фонд Російської Федерації та інвестиційні фонди суб'єктів Росій-ської Федерації (регіональні інвестиційні
 3. Стаття 129. Форми міжбюджетних трансфертів, пре-доставляються з федерального бюджету
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету бюджетам бюджетної системи Російської Федерації надаються у формі: дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації; субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; інших міжбюджетних трансфертів бюджетам
 4. Стаття 144. Склад бюджетів державних внебюд-житніх фондів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. В складу бюджетів державних позабюджетних фондів входять бюджети державних позабюджетних фондів Росій-ської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів. 2. Бюджетами державних позабюджетних фондів Російської Федерації є: 1) бюджет Пенсійного фонду Російської Федерації; 2) бюджет Фонду
 5. Стаття 142.2. Субсидії бюджету суб'єкта Росій-ської Федерації з місцевих бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) (введена Федеральним законом від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Законом суб'єкта Російської Федерації може бути передбачено надання бюджету суб'єкта Російської Федерації субсидій з бюджетів поселень і (або) муніципальних районів (міських округів), в яких у звітному фінансовому році розрахункові податкові доходи місцевих бюджетів (без урахування
 6. 41. Поняття і форми міжбюджетних трансфертів.
  міжбюджетні трансферти - кошти, надані одним бюджетом бюджетної системи Російської Федерації іншому бюджету бюджетної системи Російської Федерації; 1) дотації бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації; 2) субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду регіонального розвитку; 3)
 7. Стаття 135. Форми міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Міжбюджетні трансферти з бюджетів суб'єктів Російської Федерації бюджетам бюджетної системи Російської Федерації надаються у формі: дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень і дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів); субсидій місцевим бюджетам; субвенцій місцевим
 8. Стаття 58. Повноваження суб'єктів Російської Феде-рації щодо встановлення нормативів відрахувань від федераль-них і регіональних податків і зборів до місцевих бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Законом суб'єкта Російської Федерації (за винятком закону суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Росій-ської Федерації чи іншого закону суб'єкта Російської Федерації на обмежений термін дії) можуть бути встановлені: (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
 9. Стаття 139. Субсидії місцевим бюджетам з бюд-жету суб'єкта Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Під субсидіями місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, пре-доставляються бюджетам муніципальних утворень з метою співфінансування видаткових зобов'язань, що виникають при виконанні повноважень органів місцевого самоврядування з питань місцевого значення. Абзац втратив чинність. -
 10. Стаття 18. Бюджетна класифікація Російської Феде-рації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Бюджетна класифікація Російської Федерації є угрупованням доходів, витрат і джерел фінансування де-фіціта бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, використовуваної для складання і виконання бюджетів, складання бюджетної звітності, що забезпечує порівнянність показників бюджетів бюджетної системи Російської
 11. 44. Правовий режим субсидій як форми міжбюджетних трансфертів.
  Субвенції - це бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основі на здійснення певних цільових видатків. Субсидії - це бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації, фізичній або юридичній особі на умовах часткового
 12. Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013

 13. Стаття 84. Витратні зобов'язання Російської Феде-рації
  (в ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) 1. Витратні зобов'язання Російської Федерації виникають в результаті: прийняття федеральних законів і (або) нормативних правових актів Президента Російської Федерації та Уряду Росій-ської Федерації при здійсненні федеральними органами державної влади повноважень з предметів ведення Російської Фе-ської Федерації і (або) повноважень по
 14. Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Порядок і терміни складання проекту федерального бюджету і проектів бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації встановлюються Урядом Російської Федерації з дотриманням вимог, встановлених цим Кодексом. Узгодження показників прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації,
 15. Стаття 142. Форми міжбюджетних трансфертів, пре-доставляються з місцевих бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів надаються у формі: дотацій з бюджетів муніципальних районів на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень; субсидій, що перераховуються з бюджетів поселень до бюджетів муніципальних районів на вирішення питань місцевого значення міжмуніципальної характеру; субсидій, що перераховуються до бюджетів
© 2014-2022  yport.inf.ua