Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 137. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень передбачаються в бюджеті суб'єкта Російської Федеративної-ції з метою вирівнювання фінансових можливостей поселень щодо здійснення органами місцевого самоврядування повноважень щодо вирішення питань місцевого значення виходячи з чисельності жителів і (або) бюджетної забезпеченості.
Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень утворюють регіональний фонд фінансової підтримки поселе-ний.
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 абзац третій пункту 1 статті 137 після слів "до місцевих бюджетів," буде доповнено словами "а також порядок визначення критерію вирівнювання фінансових можливостей поселе-ний ".
Порядок розподілу дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень, в тому числі порядок розрахунку і установ-лення замінюють зазначені дотації додаткових нормативів відрахувань від податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів, затверджується законом суб'єкта Російської Федерації відповідно до вимог цього Кодексу.
(П. 1 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 пункт 2 статті 137 буде викладено в новій ре-редакції.
2. Обсяг дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень затверджується законом суб'єкта Російської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
3. Розмір дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень визначається для кожного поселення (включаючи місто-ські округу) суб'єкта Російської Федерації виходячи з чисельності жителів поселення в розрахунку на одного жителя.
Право на отримання зазначеної дотації мають всі міські поселення (включаючи міські округи) і сільські поселення суб'єкта Російської Федерації, за винятком зазначених у пункті 1 статті 142.2 цього Кодексу.
Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень в частині, що стосується надання дотацій поселенням (за винятком міських округів), можуть повністю або частково розподілятися між зазначеними поселеннями виходячи з рівня їх розрахункової бюджетної забезпеченості. Право на отримання зазначених дотацій мають всі міські та сільські поселення (за винятком міських округів) суб'єкта Російської Федерації, рівень розрахункової бюджетної забезпеченості яких не перевищує рівень, установлених як критерій вирівнювання розрахункової бюджетної забезпеченості міських і сільських поселень (за винятком міських округів) .
Рівень розрахункової бюджетної забезпеченості поселень визначається співвідношенням податкових доходів на одного жителя, кото-які можуть бути отримані бюджетом міського чи сільського поселення (за винятком міських округів), виходячи з рівня розвитку та структури економіки і (або) податкової бази (податкового потенціалу) і аналогічного показника в середньому по міських і сільських поселень (за винятком міських округів) даного суб'єкта Російської Федерації з урахуванням відмінностей в структурі населення, со-ціально-економічних, кліматичних, географічних та інших об'єктивних факторів та умов, впливають на вартість надання-ня муніципальних послуг у розрахунку на одного жителя.
Визначення рівня розрахункової бюджетної забезпеченості поселень проводиться за єдиною методикою, що забезпечує зіставле-тавімость податкових доходів міських і сільських поселень (за винятком міських округів), переліку бюджетних послуг і показу-телей, що характеризують чинники та умови, впливають на вартість надання муніципальних послуг у розрахунку на одного меш-ля.
Використання при визначенні рівня розрахункової бюджетної забезпеченості міських і сільських поселень (за винятком міських округів) показників фактичних доходів і витрат за звітний період та (або) показників прогнозованих доходів і рас-ходів бюджетів окремих поселень не допускається .
(П. 3 в ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 310-ФЗ)
4. При складанні та (або) затвердження бюджету суб'єкта Російської Федерації за узгодженням з представницькими органу-ми муніципальних утворень дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень можуть бути повністю або частково замінені додатковими нормативами відрахувань до бюджетів поселень від податку на доходи фізичних осіб.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 30.12.2008 N 310-ФЗ)
Зазначений додатковий норматив розраховується як відношення розрахункового обсягу дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень (частини розрахункового обсягу дотації) до прогнозованого відповідно до єдиної методики обсягом податку на доходи фізичних осіб, що підлягає зарахуванню до консолідованого бюджету суб'єкта Російської Федерації з території відповідного поселення.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Додаткові нормативи відрахувань від податку на доходи фізичних осіб встановлюються на строк не менше трьох років. Зраді-ня зазначених нормативів відрахувань до бюджетів поселень протягом поточного фінансового року не допускається.
(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 310-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в абзаці четвертому пункту 4 статті 137 слова "обсягу розрахункової дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень (частині розрахункової дотації)" будуть замінені словами "розрахункового обсягу дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень (частини розрахункового обсягу дотації)".
Кошти, отримані поселенням по додатковому нормативу відрахувань від податку на доходи фізичних осіб понад обсяг розрахункової дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень (частині розрахункової дотації), вилученню до бюджету суб'єкта Рос-сийской Федерації і (або) обліку при подальшому розподілі фінансової допомоги місцевим бюджетам не підлягають.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в абзаці п'ятому пункту 4 статті 137 слова "в обсязі нижче розрахункової дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень (частині розрахункової дотації)" будуть замінені сло-вами "нижче розрахункового обсягу дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень (частини розрахункового обсягу дотації)".
Втрати бюджету поселення у зв'язку з отриманням коштів з додаткового нормативу відрахувань від податку на доходи фізич-них осіб в обсязі нижче розрахункової дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень (частині розрахункової дотації) компенса-ції з бюджету суб'єкта Російської Федерації та (або) обліку при подальшому розподілі міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам не підлягають.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
5. Законом суб'єкта Російської Федерації органи місцевого самоврядування муніципальних районів можуть бути наділені пів-повноваженнями органів державної влади суб'єктів Російської Федерації щодо розрахунку та надання дотацій бюджетам поселень за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Зазначеним законом повинні бути встановлені відповідні вимогам цієї статті порядок (методика) розрахунку суб конвенцій бюджетам муніципальних районів на здійснення даних повноважень і порядок (методика) розрахунку органами місцевого само-управління муніципальних районів розміру дотацій поселенням, в тому числі порядок (методика) розрахунку та встановлення їх замінюють додаткових нормативів відрахувань від податку на доходи фізичних осіб.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
У разі наділення органів місцевого самоврядування муніципальних районів повноваженнями органів державної влади суб'єкта Російської Федерації, зазначеними в абзаці першому цього пункту, дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень в частині, що стосується надання дотацій поселенням, знаходяться на території муніципальних районів, у складі бюджету суб'єкта Російської Федерації не передбачаються. При цьому дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселе-ний, підлягають перерахуванню до бюджетів поселень, що входять до складу території муніципальних районів, розподіляються між бюджетами муніципальних районів виходячи з чисельності жителів у розрахунку на одного жителя відповідно до єдиної методики.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Субвенції, отримані бюджетом муніципального району на виконання повноважень щодо розрахунку та надання дотацій по-селищам за рахунок коштів бюджетів суб'єктів Російської Федерації, включаються до дотації на вирівнювання бюджетної забезпечено-сті поселень.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року пункт 6 статті 137 буде доповнено абзацом другим та абзацом третім.
Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 абзац перший пункту 6 статті 137 буде доповнити словами "на черговий фінансовий рік і плановий період".
6. Розподіл дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень між поселеннями і (або) замінять їх до-ти додаткові нормативи відрахувань від податку на доходи фізичних осіб до бюджетів поселень затверджуються законом суб'єкта Росій-ської Федерації про бюджет суб'єкта Російської Федерації.
У разі наділення представницьких органів муніципальних районів повноваженнями органів державної влади суб'єктів Російської Федерації щодо розрахунку та надання дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень з бюджету суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації розподіл зазначених дотацій між поселеннями відповідного району і (або) замінять їх до-ти додаткові нормативи відрахувань від податку на доходи фізичних осіб затверджуються рішенням представницького органу муници-пального району про бюджет муніципального району.
(П. 6 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 137. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень"
 1. 42. Правовий режим дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості.
  137. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень передбачаються в бюджеті суб'єкта Російської Федерації з метою вирівнювання фінансових можливостей поселень щодо здійснення органами місцевого самоврядування повноважень щодо вирішення питань місцевого значення виходячи з чисельності жителів і (або) бюджетної
 2. Стаття 135. Форми міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації
  дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень і дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів); субсидій місцевим бюджетам; субвенцій місцевим бюджетам та субвенцій бюджетам автономних округів, що входять до складу країв, областей, для реалізації повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, переданих на
 3. Стаття 142. Форми міжбюджетних трансфертів, пре-доставляються з місцевих бюджетів
  дотацій з бюджетів муніципальних районів на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень; субсидій, що перераховуються з бюджетів поселень до бюджетів муніципальних районів на вирішення питань місцевого значення міжмуніципальної характеру; субсидій, перераховуються до бюджетів суб'єктів Російської Федерації для формування регіональних фондів фінансової під-тримки поселень і регіональних фондів
 4. 45. Регіональні фонди фінансової підтримки поселень
  137 БК РФ. Регіональний фонд фінансової підтримки поселень утворюється у складі бюджету суб'єкта РФ з метою вирівнювання виходячи з чисельності жителів, фінансових можливостей органів місцевого самоврядування поселень щодо здійснення їх повноважень щодо вирішення питань місцевого значення. Порядок утворення фонду і розподілу дотацій із зазначеного фонду затверджується законом відповідного
 5. Стаття 131. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації
  дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації визначається виходячи з не-хідно досягнення мінімального рівня розрахункової бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації. Мінімальний рівень розрахункової бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації з урахуванням дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації на
 6. 46. Регіональні фонди фінансової підтримки муніципальних районів (міських округів)
  дотацій з коштів фонду затверджуються законом суб'єкта РФ. Обсяг фонду затверджується законом суб'єкта РФ про бюджет даного суб'єкта. Дотації з фонду надаються муніципальним районам (міським округах), рівень розрахункової бюджетної забезпеченості яких не перевищує рівня, встановленого в якості критерію вирівнювання розрахункової бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських
 7. Стаття 138. Дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів)
    дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських ок-Ругова), в тому числі порядок розрахунку та встановлення замінюють частину зазначених дотацій додаткових нормативів відрахувань від податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів, затверджуються законом суб'єкта Російської Федерації відповідно до вимог справжнього Кодексу. (П. 1 в ред. Федерального закону
 8. § 4. Вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості муніципальних утворень
    дотацій з регіонального фонду фінансової підтримки поселень і районних фондів фінансової підтримки поселень. Регіональний фонд фінансової підтримки поселень - фонд, що утворюється у складі видатків бюджету суб'єкта Російської Федерації, з метою вирівнювання виходячи з чисельності жителів поселень фінансових можливостей органів місцевого самоврядування поселень здійснювати свої повноваження з
 9. 42. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації
    дотацій з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів РФ між суб'єктами РФ стверджується при розгляді проекту федерального закону про федеральний бюджет у третьому читанні. Рівень розрахункової бюджетної забезпеченості суб'єкта РФ з урахуванням дотацій з Фонду не може перевищувати рівень розрахункової бюджетної забезпеченості. У складі дотацій з Фонду можуть бути виділені дотації, що відображають
 10. Стаття 129. Форми міжбюджетних трансфертів, пре-доставляються з федерального бюджету
    дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації; субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; інших міжбюджетних трансфертів бюджетам суб'єктів Російської Федерації; міжбюджетних трансфертів бюджетам державних позабюджетних
 11. Тема 3. Бюджетні правовідносини
    бюджетних правовідносин. Види бюджетних правовідносин: вертикальні бюджетні правовідносини і горизонтальні бюджетні правовідносини; майнові і немайнові правовідносини; віддільні і невіддільні правовідносини; регулятивні та охоронні правовідносини. Структура бюджетних правовідносин. Об'єкти бюджетних правовідносин. Суб'єкти бюджетних правовідносин. Бюджетна
 12. 47. Надання міжбюджетних трансфертів з місцевих бюджетів
    дотацій з районного фонду фінансової підтримки поселень і інших дотацій і субсидій відповідно до нормативних правових актів представницького органу муніципального району, прийнятими відповідно до вимог БК РФ і законами відповідного суб'єкта РФ. З метою додаткового вирівнювання фінансових можливостей органів місцевого самоврядування поселень щодо здійснення своїх
 13. § 26. Міжбюджетні трансферти
    дотацій визначається виходячи з необхід мости досягнення мінімального рівня розрахункової бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації. Мінімальний рівень бюджетної забезпеченості з урахуванням дотацій на вирів Нівань бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Фе дерации на черговий фінансовий рік і плановий період визна деляется в порядку, встановленому Урядом
 14. 41. Надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету
    дотації і субсидії з федерального бюджету у випадках, передбачених федеральним законодавством. При недотриманні органами державної влади суб'єктів РФ і органами місцевого самоврядування умов надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету Мінфін РФ має право призупинити надання міжбюджетних трансфертів відповідним суб'єктам РФ чи муніципальній
 15. § 2. Місцевий бюджет
    дотацій (бюджетні кошти, призначені бюджету іншого рівня на безоплатній та безповоротній основі для покриття поточних витрат) з метою вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципального освіти, розмір оплати праці депутатів, членів виборних органів місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування, які здійснюють свої повноваження на постійній основі ,
 16. Способи регулювання міжбюджетних відносин.
    дотації та субвенції, а також по цілі: на інвестиційну (для реалізації інвестиційних проектів), поточну, вирівнює і стимулюючу. --- Главою 16 БК РФ передбачено надання субсидії з бюджетів суб'єктів Російської Федерації федеральному бюджету та субсидії з місцевих бюджетів бюджетам суб'єктів Російської Федерації. Дотації на вирівнювання бюджетної
 17. 41. Поняття і форми міжбюджетних трансфертів.
    дотації бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації; 2) субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду регіонального розвитку; 3) субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду співфінансування соціальних витрат; 4) субвенції бюджетам суб'єктів Російської Федерації з
 18. 51. Бюджетний кредит
    дотацій з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів РФ, а також за рахунок відрахувань від федеральних податків і зборів, що підлягають зарахуванню до бюджету суб'єкта РФ. Місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта РФ можуть надаватися бюджетні кредити на термін до одного року. У разі непогашення наданих місцевим бюджетам бюджетних кредитів у встановлені терміни залишок непогашеного кредиту
© 2014-2022  yport.inf.ua