Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 136. Основні умови надання між-бюджетних трансфертів з бюджетів суб'єктів Російської Федерації

1. Міжбюджетні трансферти з бюджетів суб'єктів Російської Федерації місцевим бюджетам (за винятком субвенцій) надаються за умови дотримання відповідними органами місцевого самоврядування бюджетного законодавства Росій-ської Федерації і законодавства Російської Федерації про податки і збори.
(В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
2. Муніципальні освіти, в бюджетах яких частка міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації (за винятком субвенцій, а також надаються муніципальним утворенням за рахунок коштів інвестиція-ного фонду Російської Федерації та інвестиційних фондів суб'єктів Російської Федерації субсидій та міжбюджетних трансфер-тів на здійснення частини повноважень щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до укладених угод) і (або) податкових доходів за додатковими нормативами відрахувань у розмірі, що не перевищує розрахункового обсягу дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості (частини розрахункового обсягу дотації), заміненої додатковими нормативами відрахувань, протягом двох з трьох останніх звітних фінансових років перевищувала 10 відсотків власних доходів місцевого бюджету, починаючи з чергового фінансового року не мають права перевищувати встановлені вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Росій-ської Федерації нормативи формування витрат на оплату праці депутатів, виборних посадових осіб місцевого самоврядування, які здійснюють свої повноваження на постійній основі, муніципальних службовців і (чи) утримання органів місцевого само-врядування.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 28.11.2009 N 283-ФЗ, від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
3. Муніципальні освіти, в бюджетах яких частка міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації (за винятком субвенцій, а також надаються муніципальним утворенням за рахунок коштів інвестиція-ного фонду Російської Федерації та інвестиційних фондів суб'єктів Російської Федерації субсидій та міжбюджетних трансфер-тів на здійснення частини повноважень щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до укладених угод) і (або) податкових доходів за додатковими нормативами відрахувань у розмірі, що не перевищує розрахункового обсягу дотації на вирівнювання бюджетної забезпеченості (частини розрахункового обсягу дотації), заміненої додатковими нормативами відрахувань, протягом двох з трьох останніх звітних фінансових років перевищувала 30 відсотків власних доходів місцевого бюджету, починаючи з чергового фінансового року не мають права встановлювати і виконувати витратні зобов'язання, не пов'язані з вирішенням питань, віднесених Конституцією Російської Федерації, федеральними законами, законами суб'єктів Російської Федерації до повноважень відпо-чих органів місцевого самоврядування.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 28.11.2009 N 283-ФЗ, від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
4. У муніципальних утвореннях, в бюджетах яких частка міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів бюджетної систе-ми Російської Федерації (за винятком субвенцій, а також надаються муніципальним утворенням за рахунок коштів інвестиційної фонду Російської Федерації та інвестиційних фондів суб'єктів Російської Федерації субсидій та міжбюджетних трансфертів на здійснення частини повноважень щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до укладених угод) і (або) податкових доходів за додатковими нормативами відрахувань у розмірі, що не перевищує розрахункового обсягу дотації на вирів-Нівань бюджетної забезпеченості (частини розрахункового обсягу дотації), заміненої додатковими нормативами відрахувань , в тече-ня двох із трьох останніх звітних фінансових років перевищувала 70 відсотків обсягу власних доходів місцевих бюджетів, а також не мають річної звітності про виконання місцевого бюджету за один рік і більше з трьох останніх звітних фінансових років, здійснюються такі додаткові до встановлених пунктом 3 цієї статті заходи:
(в ред. Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
1) підписання угод з фінансовим органом суб'єкта Російської Федерації про заходи щодо підвищення ефективності вико-тання бюджетних коштів і збільшення надходжень податкових та неподаткових доходів місцевого бюджету;
2) подання місцевою адміністрацією у вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федеративної-ції у встановленому ним порядку документів і матеріалів, необхідних для підготовки висновку про відповідність вимогам бюд-житнього законодавства Російської Федерації внесеного до представницького органу муніципального утворення проекту місцевого бюджету на черговий фінансовий рік (черговий фінансовий рік і плановий період);
3) проведення не рідше одного разу на два роки зовнішньої перевірки річного звіту про виконання місцевого бюджету контрольними органами суб'єкта Російської Федерації;
4) інші заходи, встановлені федеральними законами.
(П. 4 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
5. При недотриманні органами місцевого самоврядування умов надання міжбюджетних трансфертів з бюджету суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації, визначених бюджетним законодавством Російської Федерації, а також при порушенні граничних значень, встановлених пунктом 3 статті 92.1 та статті 107 цього Кодексу, фінансові органи суб'єктів Російської Федерації має право прийняти рішення про призупинення (скорочення) у встановленому ними порядку надання міжбюджетних трансфертів відповідним місцевим бюджетам до приведення у відповідність до вимог цієї статті положень, які обумовлюють умови надання міжбюджетних трансфертів.
(В ред. Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
Не підлягає зупиненню (скорочення) надання субвенцій місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Фе-ської Федерації , за винятком субвенцій, що надаються бюджетам муніципальних районів на здійснення повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації щодо розрахунку та надання дотацій бюджетам поселень.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
Фінансові органи суб'єктів Російської Федерації має право прийняти рішення про призупинення (скорочення) надання субвенцій бюджетам муніципальних районів на здійснення повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Фе-ської Федерації щодо розрахунку та надання дотацій бюджетам поселень в межах обсягу дотацій, що підлягають перерахуванню до бюджетів поселень, органи місцевого самоврядування яких не виконали умов надання міжбюджетних трансфертів з бюджету суб'єкта Російської Федерації.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
Фінансові органи суб'єктів Російської Федерації має право прийняти рішення про призупинення (скорочення) надання міжбюджетних трансфертів (за винятком субвенцій), що надаються бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету для надання місцевим бюджетам, за погодженням з головними розпорядниками коштів федерального бюджету, осуще ствляющімі надання відповідних міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
Перелік муніципальних утворень, зазначених у пунктах 2 - 4 цієї статті, затверджується фінансовим органом суб'єкта Російської Федерації не пізніше 15 листопада поточного фінансового року.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
(п. 5 в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
6. У разі, якщо в терміни, встановлені законодавством суб'єкта Російської Федерації, представницьким органом муници-пального освіти прийнято рішення про відмову, повністю або частково, від отримання в черговому фінансовому році міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації (за винятком субвенцій, а також надаваних му-муніципальні утворень за рахунок коштів Інвестиційного фонду Російської Федерації та інвестиційних фондів суб'єктів Росій-ської Федерації субсидій та міжбюджетних трансфертів на здійснення частини повноважень щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до укладених угод) або від податкових доходів за додатковими нормативами відрахувань, передбачені цим Кодексом та іншими федеральними законами обмеження та заходи в черговому фінансовому році застосовуються виходячи з розрахункового скорочення частки міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів бюджетної системи Російської Федерації (за винятком субвенцій, а також надаються муніципальним утворенням за рахунок коштів Інвестиційного фонду Російської Федерації та інвестиційних фондів суб'єктів Російської Федерації субсидій та міжбюджетних трансфертів на здійснення частини повноважень щодо вирішення питань місцевого значення відповідно до укладених угод) і (або) податкових доходів за додатковими нормативами відрахувань у власних доходах місцевого бюджету, визначеного ним шляхом віднесення до одного або розподілу між-ду кількома з трьох останніх звітних фінансових років загальної величини зменшувалися міжбюджетних трансфертів (податкових доходів за додатковими нормативами відрахувань) в черговому фінансовому році.
(П. 6 введений Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ, в ред. Федеральних законів від 27.07.2010 N 216-ФЗ, від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
7. Надання з бюджету суб'єкта Російської Федерації міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам виходячи з резуль-татів досягнення органами місцевого самоврядування значень показників, встановлених відповідно до статті 18.1 Федерального закону від 6 жовтня 2003 року N 131-ФЗ "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" , не до-пускається (за винятком міжбюджетних трансфертів, які надаються з метою сприяння досягненню і (або) заохочення досяг-ня найкращих значень показників).
(П. 7 введений Федеральним законом від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
8. У разі наділення органів місцевого самоврядування муніципальних районів повноваженнями органів державної влади суб'єктів Російської Федерації щодо розрахунку та надання дотацій бюджетам поселень міжбюджетні трансферти за рахунок зо-тов суб'єктів Російської Федерації бюджетам поселень (за винятком субвенцій) надаються за умови дотримання відповідними органами місцевого самоврядування поселень основних умов надання міжбюджетних трансфертів з зо-тов суб'єктів Російської Федерації місцевим бюджетам, передбачених цією статтею.
(П. 8 введений Федеральним законом від 03.12.2012 N 244-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 136. Основні умови надання між-бюджетних трансфертів з бюджетів суб'єктів Російської Федерації"
 1. Стаття 129. Форми міжбюджетних трансфертів, пре-доставляються з федерального бюджету
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету бюджетам бюджетної системи Російської Федерації надаються у формі: дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації; субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; інших міжбюджетних трансфертів бюджетам
 2. Стаття 135. Форми міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Міжбюджетні трансферти з бюджетів суб'єктів Російської Федерації бюджетам бюджетної системи Російської Федерації надаються у формі: дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень і дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів); субсидій місцевим бюджетам; субвенцій місцевим
 3. 5. Надання міжбюджетних трансфертів.
  Порядок та умови надання міжбюджетних трансфертів визначені у гл. 16 ("Міжбюджетні трансферти") БК РФ. Зауважимо, що зазначена глава відповідно до Федерального закону від 30 грудня 2008 р. N 310-ФЗ "Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації і Федеральний закон" Про внесення змін до Бюджетного кодексу Російської Федерації в частині регулювання бюджетного процесу і
 4. 7. Бюджетні повноваження суб'єктів Російської Федерації
  Характер бюджетних повноважень органів державної влади суб'єктів РФ визначається федеративним устроєм Росії. Основні бюджетні повноваження суб'єктів РФ визначені у ст. 8 БК РФ, детально вони регламентуються нормативними правовими актами відповідних суб'єктів РФ. Повноваження суб'єктів РФ в області регулювання бюджетних відносин складаються з двох груп: 1) повноваження, які
 5. 41. Надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету
  Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету надаються за умови дотримання органами державної влади суб'єктів РФ і органами місцевого самоврядування бюджетного законодавства РФ і законодавства РФ про податки і збори (ст. 130 БК РФ) . Бюджетні кредити з федерального бюджету бюджетам суб'єктів РФ надаються за умови відсутності заборгованості відповідних органів
 6. 44. Надання міжбюджетних трансфертів з регіональних бюджетів
    Міжбюджетні трансферти з бюджетів суб'єктів РФ місцевим бюджетам надаються за умови дотримання відповідними органами місцевого самоврядування бюджетного законодавства РФ і законодавства РФ про податки і збори. Бюджетні кредітиіз бюджетів суб'єктів РФ місцевим бюджетам надаються за умови відсутності простроченої заборгованості відповідних органів місцевого
 7. Стаття 142. Форми міжбюджетних трансфертів, пре-доставляються з місцевих бюджетів
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Міжбюджетні трансферти з місцевих бюджетів надаються у формі: дотацій з бюджетів муніципальних районів на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень; субсидій, що перераховуються з бюджетів поселень до бюджетів муніципальних районів на вирішення питань місцевого значення міжмуніципального характеру; субсидій, що перераховуються до бюджетів
 8. Стаття 139.1. Інші міжбюджетні трансферти, що надаються з бюджету суб'єкта Російської Федерації місцевим бюджетам
    (Введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) У випадках і порядку, передбачених законами суб'єктів Російської Федерації та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, місцевим бюджетам можуть бути надані інші міжбюджетні трансферти з бюджету суб'єкта Російської Федерації, в тому числі у формі
 9. Стаття 142.4. Інші міжбюджетні трансферти бюджетам поселень з бюджетів муніципальних районів
    (Введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) У випадках і порядку, передбачених муніципальними правовими актами представницького органу муніципального району, прийнятими відповідно до вимог цього Кодексу та відповідними їм законами суб'єкта Російської Федерації, бюджетам поселень можуть бути надані інші міжбюджетні трансферти з бюджету муніципального
 10. 8. Бюджетні повноваження муніципальних утворень
    Особливості бюджетних повноважень місцевих органів влади визначаються системою місцевого самоврядування. Загальні повноваження органів місцевого самоврядування в галузі бюджетних правовідносин встановлені ст. 9 БК РФ, які детально регламентуються законами відповідного суб'єкта РФ, а також нормативними правовими актами самих муніципальних утворень. До повноважень органів місцевого
 11. 41. Поняття і форми міжбюджетних трансфертів.
    міжбюджетні трансферти - кошти, надані одним бюджетом бюджетної системи Російської Федерації іншому бюджету бюджетної системи Російської Федерації; 1) дотації бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації; 2) субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду регіонального розвитку; 3)
 12. 44. Правовий режим субсидій як форми міжбюджетних трансфертів.
    Субвенції - це бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації або юридичній особі на безоплатній і безповоротній основі на здійснення певних цільових видатків. Субсидії - це бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи Російської Федерації, фізичній або юридичній особі на умовах часткового
 13. Стаття 132.1. Інші міжбюджетні трансферти, що надаються з федерального бюджету
    (Введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ) У випадках і порядку, які передбачені федеральними законами і (або) прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами Уряду Російської Федерації, бюджетам бюджетної системи Російської Федерації можуть бути нада-лени інші міжбюджетні
 14. Стаття 7. Бюджетні повноваження Російської Федерації
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До бюджетних повноважень Російської Федерації належать: встановлення загальних принципів організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації, основ бюджетного процесу і міжбюджетних відносин; визначення засад складання і розгляду проектів бюджетів бюджетної системи Російської Федерації, затвердження та виконання бюджетів
 15. Стаття 93.6. Бюджетні кредити на поповнення ос-залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів)
    (Введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 1. Бюджетний кредит на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів) надається Російською Федерацією суб'єкту Російської Федерації (муніципального утворення) за рахунок залишку коштів на оди-ном рахунку федерального бюджету. 2. Бюджетний кредит на поповнення залишків коштів на рахунках
 16. Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
    (Введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 141-ФЗ) 1. Під субсидіями федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації розуміються міжбюджетні трансферти, що надаються федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації з метою співфінансування виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, що виникають при виконанні повноважень, віднесених до компетенції
 17. 40. Міжбюджетні відносини
    Міжбюджетні відносини - це взаємини між федеральними органами державної влади, органами державної влади суб'єктів РФ, органами місцевого самоврядування з питань регулювання бюджетних правовідносин, організації та здійснення бюджетного процесу. Міжбюджетні відносини виникають: 1) між органами державної влади РФ і органами державної влади
 18. 6. Бюджетні повноваження Російської Федерації
    Бюджетні повноваження федеральних органів державної влади викладені у ст. 7 БК РФ. Бюджетні повноваження РФ можна розділити на дві групи: 1) повноваження, пов'язані з визначенням загальних принципів і засад організації та функціонування бюджетної системи на всіх її рівнях; 2) повноваження, пов'язані безпосередньо до федерального рівню влади. До першої групи повноважень належать,
 19. Стаття 130. Умови надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету
    1. Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету (за винятком субвенцій) надаються за умови дотримання органами державної влади суб'єктів Російської Федерації бюджетного законодавства Російської Федерації і законодав-ства Російської Федерації про податки і збори. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Суб'єкти Російської Федерації, в бюджетах яких
 20. Стаття 74. Надання коштів з бюджетів при виконанні умов
    (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. У законі (рішенні) про бюджет можуть встановлюватися умови надання коштів з бюджету, відповідно до яких надання таких коштів здійснюється у порядку, встановленому відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевої
© 2014-2022  yport.inf.ua