Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоМіжнародне приватне право → 
« Попередня Наступна »
Д.Н. Джунусова. Міжнародне морське право, 2012 - перейти до змісту підручника

§ 1. Причини виникнення концепції економічної зони

Правовий режим морських просторів за межами територіального моря протягом тривалого періоду часу включав свободу рибальства в якості одного з принципів правового режиму відкритого моря. Також протягом багатьох десятиліть вважалося, що живі ресурси моря невичерпні, тому принцип свободи рибальства не знав міжнародних обмежень. Самі держави встановлювали у відповідних випадках для риболовних суден, що плавають під їх прапором, правила ведення промислу у відкритому морі.
Лише на рубежі XIX-XX ст. з метою запобігання надмірної видобутку цінних видів живих організмів моря деякі прибережні держави стали вводити заходи охорони і встановлювати право власності на ці ресурси.
Розпочаті переловили в ряді районів Світового океану призвели до виснаження окремих видів живих ресурсів та зникнення найбільш цінних з них. Були потрібні всеосяжні і повсюдні заходи і правила, що регламентують промисел живих організмів у відкритому морі. Багатосторонні і двосторонні угоди з питань рибальства, хоча й обмежували так чи інакше промисел і тим самим регламентували свободу рибальства, що не скасовували і не підривали основ самого принципу свободи рибальства.
Питання про право прибережної держави вводити односторонні заходи охорони і контролю в прилеглих до його територіального моря районах відкритого моря був поставлений і обговорено на I Конференції ООН з морського права в 1958 р. У підсумку обговорення проблеми рибальства конференція прийняла Конвенцію про рибальство й охорону живих ресурсів відкритого моря, в якій була зроблена спроба примирити інтереси прибережної держави і принципи свободи рибальства.
Конвенція визнала як особливу зацікавленість прибережної держави у підтримці рівня відтворення живих ресурсів у прилеглих до його територіального моря районах відкритого моря (п. 1 ст. 6), так і право будь-якого прибережної держави за певних умов вводити у зазначених районах "односторонні охоронні заходи», якщо переговори про те з іншими зацікавленими державами не призводять до угоди протягом шестимісячного терміну (п. 1 ст. 7 Конвенції).
Таким чином, вперше в історії правового регулювання рибальства був зроблений крок у напрямку визнання за прибережною державою переважних прав у прилеглих до його територіального моря районах відкритого моря на введення односторонніх охоронних заходів «з метою підтримки продуктивності живих ресурсів моря ». Це було певне обмеження традиційного принципу свободи рибальства на користь прибережної держави.
Конвенція про рибальство й охорону живих ресурсів відкритого моря вступила в силу через вісім років після її підписання. Однак, вступивши в силу, вона виявилася по суті мертвонародженою. Держави - учасниці цієї Конвенції не ввели її в дію на практиці навіть тоді, коли це вважали доцільним компетентні органи в цих країнах, зокрема, в СШ ^.
Таким чином, на рубежі 60-х і 70-х рр.. XX в. склалося таке становище, коли свобода рибальства більше не відповідала реальним факторам рибальського промислу, і особливо індустріальних методів його ведення. Недоліки у правовому регулюванні міжнародного рибальства ставали все більш очевидним.
Встановлює держава договірним шляхом заходи регулювання промислу живих морських організмів, хоча певною мірою і стримували процес виснаження морських рибних ресурсів, потрібного результату в повному обсязі не давали. У зв'язку з цим все гостріше поставало питання про необхідність перебудови діючого в цій галузі морського права. Спроба зробити «косметичні» зміни у правовому регулюванні морського рибальства, розпочата в рамках Конвенції про рибальство й охорону живих ресурсів відкритого моря 1958 р., скінчилася невдачею.
Саме в цей історичний період виникла концепція 200-мильної економічної зони. Ініціатива постановки його виходила від країн, що розвиваються, які вважали, що в сформованих умовах величезного технічного та економічної переваги розвинених держав принцип свободи рибальства та видобутку мінеральних ресурсів у відкритому морі не відповідає інтересам країн «третього світу» і вигідний тільки морським державам, які мають необхідні економічні та технічні можливості, а також великий і сучасний рибальський флот. На їх думку, збереження свободи рибальства та інших промислів було б несумісним з ідеєю створення нового, справедливого і рівноправного економічного порядку в міжнародних відносинах.
Сенс концепції економічної зони полягає в наданні прибережномудержаві ряду конкретних прав економічного характеру деякою морській зоні. Звідси пішла назва «економічна зона». Незабаром до цього назвою було додано прикметник «виняткова».
Ця назва вказує на особливий характер тих прав економічного характеру, які в даному морському районі здійснюватиме прибережна держава. В силу цієї «винятковості» прав жодна інша держава не повинно займатися в зоні економічною діяльністю без прямої згоди прибережної держави.
В результаті багаторічних зусиль III Конференцією були знайдені взаємоприйнятні рішення питань морського права, в тому числі про економічну зоні, і включені нею в Конвенцію ООН з морського права 1982 р.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 1. Причини виникнення концепції економічної зони "
 1. Контрольні питання
  1. Що стало причиною виникнення концепції виключної економічної зон ^ 1? 2. У яких межах встановлена ширина виключної економічної зон ^ 1? 3. Якими правами володіє прибережна держава у своїй виключній економічній зоні? 4. Як здійснюється делімітація виключної економічної зон ^ т між державами з протилежними або суміжними
 2. 7.7. Резиденти особливої економічної зони
  У пункті 9 ст. 395 НК РФ визначено, що від сплати земельного податку звільняються організації - резиденти особливої економічної зони щодо земельних ділянок, розташованих на території особливої економічної зони, строком на п'ять років з моменту виникнення права власності на кожну земельну ділянку. Порядок створення та функціонування особливих економічних зон регулюється Федеральним
 3. Коментар до статті 8.20
  1. Про статус живих ресурсів виключної економічної зони РФ див. п. 4 коментарю до ст. 8.17 Мінеральні ресурси, що покривають морське дно, включаючи містяться в морській воді хімічні елементи та їх сполуки, відносяться до неживих ресурсів континентального шельфу, виключної економічної зони РФ. Про статус континентального шельфу РФ, виключної економічної зони РФ, про види і
 4. Контрольні питання
  1. У якій Конвенції вперше було закріплено право на встановлення прибережними державами прилеглої зони? 2. У яких межах встановлюється ширина прилеглої зони? 3. Якими правами володіє прибережна держава у своїй прилеглій
 5. Стаття 16.5. Порушення режиму зони митного контролю
  Переміщення товарів і (або) транспортних засобів через межі зони митного контролю або в її межах або здійснення виробничої або іншої комерційної діяльності без дозволу митного органу - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних
 6. Коментар до статті 18.6
  1. Згідно з Федеральним законом від 17 грудня 1998 р. N 191-ФЗ "Про виняткової економічної зоні Російської Федерації" (в ред. Федерального закону від 8 серпня 2001 р. N 126-ФЗ) виняткова економічна зона РФ - це морський район, що знаходиться за межами територіального моря РФ і прилеглий до нього, з особливим правовим режимом, встановленим зазначеним Законом, міжнародними
 7. Стаття 247. Обов'язок роботодавця встановлювати розмір заподіяної йому шкоди і причину його виникнення
  До прийняття рішення про відшкодування збитку конкретними працівниками роботодавець зобов'язаний провести перевірку для встановлення розміру заподіяної шкоди та причин його виникнення. Для проведення такої перевірки роботодавець має право створити комісію за участю відповідних фахівців. Витребування від працівника письмового пояснення для встановлення причини виникнення шкоди є
 8. Стаття 8.42. Порушення спеціального режиму здійснення господарської та іншої діяльності на прибережній захисній смузі водного об'єкта, водоохоронної зони водного об'єкта або режиму здійснення господарської та іншої діяльності на території зони санітарної охорони джерел питного та господарсько-побутового водопостачання
  (введена Федеральним законом від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. Використання прибережної захисної смуги водного об'єкта, водоохоронної зони водного об'єкта з порушенням обмежень господарської та іншої діяльності - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох тисяч до чотирьох тисяч п'ятисот рублів; на посадових осіб - від восьми тисяч до дванадцяти тисяч рублів; на
 9. Стаття 16.5. Порушення режиму зони митного контролю
  Переміщення товарів і (або) транспортних засобів або осіб, включаючи посадових осіб державних органів, за винятком посадових осіб митних органів, через кордон зони митного контролю або в її межах або здійснення виробничої або іншої господарської діяльності без дозволу митного органу, якщо такий дозвіл обов'язково, - тягне попередження або накладення
 10. Стаття 64. Зони, округу санітарної охорони водних об'єктів, водні ресурси яких є природними ле-чебной ресурсами
  З метою охорони водних об'єктів, водні ресурси яких є природними лікувальними ресурсами, встановлюються зони, округу санітарної охорони відповідно до законодавства Російської Федерації про природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчих місцевостях і
 11. Стаття 35. Види і склад територіальних зон
  1. В результаті містобудівного зонування можуть визначатися житлові, суспільно-ділові, виробничі зони, зони інженерної та транспортної інфраструктур, зони сільськогосподарського використання, зони рекреаційного призначення, зони особливо охоронюваних територій, зони спеціального призначення, зони розміщення військових об'єктів та інші види територіальних зон. 2. До складу житлових зон можуть
© 2014-2022  yport.inf.ua