Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 35. Види і склад територіальних зон

1. В результаті містобудівного зонування можуть визначатися житлові, суспільно-ділові, виробничі зони, зони інженерної та транспортної інфраструктур, зони сільськогосподарського використання, зони рекреаційного призначення, зони особливо охоронюваних територій, зони спеціального призначення, зони розміщення військових об'єктів та інші види територіальних зон.
2. До складу житлових зон можуть включатися:
1) зони забудови індивідуальними житловими будинками;
2) зони забудови малоповерховими житловими будинками;
3) зони забудови среднеетажние житловими будинками;
4) зони забудови багатоповерховими житловими будинками;
5) зони житлової забудови інших видів.
3. У житлових зонах допускається розміщення окремо розташованих, вбудованих або прибудованих об'єктів соціального та комунальної но-побутового призначення, об'єктів охорони здоров'я, об'єктів дошкільної, початкової загальної та середньої (повної) загальної освіти, культових будівель, стоянок автомобільного транспорту, гаражів, об'єктів, пов'язаних з проживанням громадян і не надають нега-тивного впливу на навколишнє середовище. До складу житлових зон можуть включатися також території, призначені для ведення садо-ництва і дачного господарства.
4. До складу суспільно-ділових зон можуть включатися:
1) зони ділового, громадського та комерційного призначення;
2) зони розміщення об'єктів соціального та комунально-побутового призначення;
3) зони обслуговування об'єктів, необхідних для здійснення виробничої та підприємницької діяльності;
4) суспільно-ділові зони інших видів.
5. Суспільно-ділові зони призначені для розміщення об'єктів охорони здоров'я, культури, торгівлі, громадського пі-танія, соціального та комунально-побутового призначення, підприємницької діяльності, об'єктів середньої професійної та вищої професійної освіти, адміністративних, науково-дослідних установ, культових будівель, стоянок автомо- бильного транспорту, об'єктів ділового, фінансового призначення, інших об'єктів, пов'язаних із забезпеченням життєдіяльності грома-дан.
6. У перелік об'єктів капітального будівництва, дозволених для розміщення в суспільно-ділових зонах, можуть включати-ся житлові будинки, готелі, підземні чи багатоповерхові гаражі.
7. До складу виробничих зон, зон інженерної та транспортної інфраструктур можуть включатися:
1) комунальні зони - зони розміщення комунальних і складських об'єктів, об'єктів житлово-комунального господарства, об'єк-тів транспорту, об'єктів оптової торгівлі;
2) виробничі зони - зони розміщення виробничих об'єктів з різними нормативами впливу на навколишнє середовище;
3) інші види виробничої, інженерної та транспортної інфраструктур.
8. Виробничі зони, зони інженерної та транспортної інфраструктур призначені для розміщення промислових, комунальних і складських об'єктів, об'єктів інженерної та транспортної інфраструктур, у тому числі споруд і комунікацій залізничного, автомобільного, річкового, морського, повітряного та трубопровідного транспорту, зв'язку, а також для встановлення са -нитарно-захисних зон таких об'єктів відповідно до вимог технічних регламентів.
9. До складу зон сільськогосподарського використання можуть включатися:
1) зони сільськогосподарських угідь - ріллі, сіножаті, пасовища, поклади, землі, зайняті багаторічними насадженнями (садами, виноградниками та іншими);
2) зони, зайняті об'єктами сільськогосподарського призначення і призначені для ведення сільського господарства, дачного госпо-дарства, садівництва, особистого підсобного господарства, розвитку об'єктів сільськогосподарського призначення.
10. До складу територіальних зон, які встановлюються в межах населених пунктів, можуть включатися зони сільськогосподарсько-го використання (у тому числі зони сільськогосподарських угідь), а також зони, зайняті об'єктами сільськогосподарського призначення і призначені для ведення сільського господарства, дачного господарства, садівництва, розвитку об'єктів сільськогосподарського при-значення.
(В ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
11. До складу зон рекреаційного призначення можуть включатися зони в межах територій, зайнятих міськими лісами, скверами, парками, міськими садами, ставками, озерами, водосховищами, пляжами, береговими смугами водних об'єктів загального користування-ня, а також у межах інших територій, що використовуються і призначених для відпочинку, туризму, занять фізичною культурою і спор-том.
(В ред. Федерального закону від 19.07.2011 N 246-ФЗ)
12. До складу територіальних зон можуть включатися зони особливо охоронюваних територій. У зони особливо охоронюваних територій мо-гут включатися земельні ділянки, що мають особливе природоохоронне, наукове, історико-культурне, естетичне, рекреаційне, оз-доровітельное і інше особливо цінне значення.
13. До складу зон спеціального призначення можуть включатися зони, зайняті кладовищами, крематоріями, скотомогильниками, об'єктами розміщення відходів споживання та іншими об'єктами, розміщення яких може бути забезпечене тільки шляхом виділення вказаних зон і неприпустимо в інших територіальних зонах.
14. До складу територіальних зон можуть включатися зони розміщення військових об'єктів і інші зони спеціального при-значення.
15. Крім передбачених цією статтею, органом місцевого самоврядування можуть встановлюватися інші види територій-альних зон, що виділяються з урахуванням функціональних зон та особливостей використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 35. Види і склад територіальних зон "
 1. Стаття 144. Склад бюджетів державних внебюд-житніх фондів
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. До складу бюджетів державних позабюджетних фондів входять бюджети державних позабюджетних фондів Росій-ської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів. 2. Бюджетами державних позабюджетних фондів Російської Федерації є: 1) бюджет Пенсійного фонду Російської Федерації; 2) бюджет Фонду
 2. Контрольні питання
  1. Поняття і основні види правомірної поведінки. 2. Юридичний конфлікт як різновид соціального конфлікту. 3. Правові механізми попередження та вирішення кримінальних конфліктів. 4. Поняття, ознаки та види правопорушення. 5. Склад правопорушення. 6. Поняття і підстави юридичної відповідальності. 7. Склад злочину як підстава кримінальної відповідальності. 8. Вина
 3. 5. Форми державного устрою
  Форма державного устрою - це територіальна організація, структура держави з відповідним розподілом повноважень між центральним і регіональним рівнем влади. Основні види форм державного устрою: 1. унітарна держава (Данія, Португалія) - у державах цього типу загальними є і територія, і система державної влади. Територія ділиться тільки
 4. Стаття 19 Держави, які мають більше однієї правової системи
  1. Якщо держава складається з декількох територіальних одиниць, кожна з яких має власну систему права щодо зобов'язань з договорів, кожна така територіальна одиниця розглядається як окрема країна для цілей визначення застосовуваного права відповідно до цієї Конвенції. 2. Держава, в якій різні територіальні одиниці мають власну систему права
 5. Стаття 23
  Будь-яка держава, в якому його територіальні одиниці мають власні системи права з питань, що є предметом регулювання цієї Конвенцією, не зобов'язана застосовувати дану Конвенцію при колізіях правових систем, що діють в таких територіальних
 6. Стаття 25
  1. Якщо держава має дві чи більше територіальні одиниці, в яких з питань, є предметом регулювання цієї Конвенції, застосовуються різні системи права, вона може в момент підписання, ратифікації, прийняття, схвалення або приєднання заявити, що ця Конвенція поширюється на всі її територіальні одиниці або тільки на одну чи декілька з них і може в
 7. Стаття 26
  1. Якщо держава має дві чи більше територіальні одиниці, в яких з питань, є предметом регулювання цієї Конвенції, застосовуються різні системи права, вона може в момент підписання, ратифікації, прийняття, схвалення або приєднання заявити, що ця Конвенція поширюється на всі її територіальні одиниці або тільки на одну чи декілька з них, і може в
 8. Стаття 24
  1. Якщо Договірна держава має дві або більше територіальні одиниці, в яких відповідно до її Конституції застосовуються різні системи права з питань, що є предметом регулювання цієї Конвенції, то вона може в момент підписання, ратифікації, прийняття, затвердження або приєднання заявити, що ця Конвенція поширюється на всі її територіальні
 9. Стаття 19
  Якщо держава складається з декількох територіальних одиниць, кожна з яких має свої власні правові норми щодо договорів про представництво (агентських договорів), кожна така територіальна одиниця розглядається як держава для цілей визначення права, що застосовується відповідно до
 10. Стаття 22
  Якщо яка-небудь держава має дві або більше правові системи, застосовні на його територіальних одиницях, з питань, які є предметом регулювання цієї Конвенції: а) будь-яке посилання на право такої держави буде вважатися посиланням на право такої територіальної одиниці; б) будь-яке посилання на звичайне місце проживання або місцезнаходження комерційного підприємства в такій державі
© 2014-2022  yport.inf.ua