Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 36. Містобудівна регламент

1. Містобудівною регламентом визначається правовий режим земельних ділянок, так само як все, що знаходиться над і під поверхнею земельних ділянок і використовується в процесі їх забудови та подальшої експлуатації об'єктів капітального будів-ництва.
2. Містобудівні регламенти встановлюються з урахуванням:
1) фактичного використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва в межах територіальної зо-ни;
2) можливості поєднання в межах однієї територіальної зони різних видів існуючого і планованого використання ня земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва;
3) функціональних зон і характеристик їх планованого розвитку, визначених документами територіального планування муніципальних утворень;
4) видів територіальних зон;
5) вимог охорони об'єктів культурної спадщини, а також особливо охоронюваних природних територій, інших природних об'єктах-тов.
3. Дія містобудівного регламенту поширюється рівною мірою на всі земельні ділянки і об'єкти капітального будівництва, розташовані в межах кордонів територіальної зони, позначеної на карті містобудівного зонування.
4. Дія містобудівного регламенту не поширюється на земельні ділянки:
1) у межах територій пам'яток та ансамблів, включених до єдиного державного реєстру об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) народів Російської Федерації, а також у межах територій пам'ятників або ансамблів, що є знову виявленими об'єктами культурної спадщини і рішення про режим утримання, параметрах реставрації, консервації, відтворення, ремонту та пристосуванні яких приймаються в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації про охорону об'єктів культурної спадщини;
2) у межах територій загального користування;
3) призначені для розміщення лінійних об'єктів та (або) зайняті лінійними об'єктами;
(п. 3 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
4) надані для видобутку корисних копалин.
(П. 4 введений Федеральним законом від 31.12.2005 N 210-ФЗ)
5. Стосовно до територій історичних поселень, визначних місць, землям лікувально-оздоровчих місцево-стей і курортів, зон з особливими умовами використання територій містобудівні регламенти встановлюються відповідно до законодавства Російської Федерації.
6. Містобудівні регламенти не встановлюються для земель лісового фонду, земель, покритих поверхневими водами, зе-мель запасу, земель особливо охоронюваних природних територій (за винятком земель лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів), сільськогосподарських угідь у складі земель сільськогосподарського призначення, земельних ділянок, розташованих в кордонах осо-Бих економічних зон.
(В ред. Федеральних законів від 22.07.2005 N 117-ФЗ, від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 03.06.2006 N 73-ФЗ, від 14.07.2008 N 118-ФЗ)
7. Використання земельних ділянок, на які дія містобудівних регламентів не поширюється або для яких містобудівні регламенти не встановлюються, визначається уповноваженими федеральними органами виконавчої влади, уповноваженими органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації або уповноваженими органами місцевого само-управління відповідно до федеральними законами. Використання земельних ділянок у межах особливих економічних зон визначається органами управління особливими економічними зонами.
(В ред. Федерального закону від 30.10.2007 N 240-ФЗ)
8. Земельні ділянки або об'єкти капітального будівництва, види дозволеного використання, граничні (мінімальні і (або) максимальні) розміри і граничні параметри яких не відповідають містобудівній регламентом, можуть використовуватися без встановлення строку приведення їх у відповідність із містобудівним регламентом, за винятком випадків, якщо використання таких земельних ділянок та об'єктів капітального будівництва небезпечно для життя чи здоров'я людини, для навколишнього середовища, об'єк-тів культурної спадщини.
9. Реконструкція зазначених у частині 8 цієї статті об'єктів капітального будівництва може здійснюватися тільки шляхом приведення таких об'єктів у відповідність із містобудівним регламентом або шляхом зменшення їх невідповідності граничним параметром дозволеного будівництва, реконструкції. Зміна видів дозволеного використання зазначених земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва може здійснюватися шляхом приведення їх у відповідність з видами дозволеного використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва, встановленими містобудівним регламентом.
10. У разі, якщо використання зазначених у частині 8 цієї статті земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва-ва триває й небезпечно для життя чи здоров'я людини, для навколишнього середовища, об'єктів культурної спадщини, відповідно до федеральних законів може бути накладена заборона на використання таких земельних ділянок і об'єктів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 36. Містобудівна регламент "
 1. Стаття 11.9. Вимоги до утвореним і зміненим земельним ділянкам
  1. Граничні (максимальні і мінімальні) розміри земельних ділянок, щодо яких відповідно до законодавства про містобудівну діяльність встановлюються містобудівні регламенти, визначаються такими містобудівними регламентами. 2. Граничні (максимальні і мінімальні) розміри земельних ділянок, на які дія містобудівних регламентів не § 4. Зміна виду дозволеного використання земель
 2. До набрання чинності Містобудівного кодексу РФ 1 січня 2005 зміна виду дозволеного використання земельних ділянок перебувало у віданні земельного законодавства. Після 1 січня 2005 регулювання даних відносин перейшло до містобудівному законодавству. Містобудівний кодекс встановлює, що дозволене використання земельних ділянок і об'єктів капітального
  Стаття 85. Склад земель населених пунктів та зонування територій
 3. (в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. До складу земель населених пунктів можуть входити земельні ділянки, віднесені відповідно до містобудівних регламентів до наступних територіальним зонам: (в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1) житловим; 2) суспільно-діловим; 3) виробничим; 4) інженерних і транспортних інфраструктур; 5)
  Стаття 29. Виконавчі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які здійснюють надання земельних ділянок
 4. Надання громадянам та юридичним особам земельних ділянок із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, здійснюється на підставі рішення виконавчих органів державної влади або органів місцевого самоврядування, що володіють правом надання відповідних земельних ділянок у межах їх компетенції відповідно до статей 9, 10 і 11 цього
  Стаття 5. Суб'єкти містобудівних відносин
 5. 1. Суб'єктами містобудівних відносин є Російська Федерація, суб'єкти Російської Федерації, муніципальні освіти, фізичні та юридичні особи. 2. Від імені Російської Федерації, суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень у містобудівних ставлення-пах виступають відповідно органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади
  Стаття 30. Правила землекористування і забудови
 6. 1. Правила землекористування і забудови розробляються з метою: 1) створення умов для сталого розвитку територій муніципальних утворень, збереження навколишнього середовища та об'єктивним тов культурної спадщини; 2) створення умов для планування територій муніципальних утворень; 3) забезпечення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб , в тому числі правовласників земельних
  Гарант VIII, 37, § 5 (1) - с. 103 Гарантійна передача права власності VIII, 37, § 1 (3) - с. 71 Гарантійний термін IX, 40, § 2 (5) - с. 249 - 252; IX, 41, § 1 (2) - с. 266 - 270; IX, 41, § 1 (3) - с. 278; XI, 47, § 1 (2) - с. 621; XI, 47, § 1 (4) - с. 632 - 633; XI, 47, § 2 (4) - с. 647 - 649; XI, 48, § 2 (8) - с. 682 Гарантія - Г. якості результату робіт XI, 47, § 1 (2) - с. 621;
 7. Г
  Стаття 43. Проекти межування територій
 8. 1. Підготовка проектів межування територій здійснюється стосовно забудованим і підлягає забудові територій-ям, розташованим у межах елементів планувальної структури. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Підготовка проектів межування забудованих територій здійснюється з метою встановлення меж забудованих земельних ділянок та меж незабудованих земельних
  § 1. Загальна характеристика земель населених пунктів та їх правового режиму
 9. 1. Землями населених пунктів визнаються землі, використовуються і призначені для забудови та розвитку населених пунктів. Радянське земельне законодавство носило яскраво виражений аграрний ухил і не приділяло достатньої уваги розвитку законодавства про використання земель населених пунктів. Водночас процеси активної урбанізації в нашій країні налічують півтораста років, і
  Стаття 8.1. Недодержання екологічних вимог під час здійснення містобудівної діяльності та експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів
 10. (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) Недодержання екологічних вимог при територіальному плануванні, містобудівній зонування, плануванні території, архітектурно-будівельному проектуванні, будівництві, капітальному ремонті, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації, виведенні з експлуатації будинків, будівель, споруд та інших об'єктів капітального
  3. Публічно-правові передумови договору будівельного підряду
 11. Результат роботи, підлягає передачі замовнику за договором будівельного підряду, являє собою або побудований підрядчиком новий об'єкт нерухомого майна (будівля, будівля, споруда, підприємство), або конструктивні зміни або поліпшення відповідних об'єктів нерухомості. У зв'язку з цим предмет договору будівельного підряду включає в себе дії сторін з придбання та
  Стаття 1294. Права автора твору архітектури, містобудування чи садово-паркового мистецтва
 12. 1. Автор твору архітектури, містобудування чи садово-паркового мистецтва має виключне право використовувати свій твір відповідно до пунктів 2 і 3 статті 1270 цього Кодексу, у тому числі шляхом розробки документації для будівництва і шляхом реалізації архітектурного, містобудівного або садово-паркового проекту. Використання архітектурного,
  Стаття 42. Обов'язки власників земельних ділянок та осіб, які не є власниками земельних ділянок, щодо використання земельних ділянок
 13. Власники земельних ділянок та особи, які не є власниками земельних ділянок, зобов'язані: використовувати земельні ділянки відповідно до їх цільового призначення і приналежністю до тієї чи іншої категорії земель і дозволеним використанням способами, які не повинні завдавати шкоди навколишньому середовищу, в тому числі землі як природного об'єкту; зберігати межові, геодезичні та інші
  34. Де закріплюється правове становище інститутів і органів Європейського Союзу?
 14. Правову основу діяльності інститутів і найважливіших органів Союзу утворюють установчі документи, насамперед частина п'ята Договору про ЄС 1957 "Інститути Співтовариства". У Суду, Європейського центрального банку та Європейського інвестиційного банку є також власний статут (Статут Суду) і статути (Статут Європейської системи центральних банків та Європейського центрального банку, Статут
  Правовую основу деятельности институтов и важнейших органов Союза образуют учредительные документы, прежде всего часть пятая Договора о ЕС 1957 г. "Институты Сообщества". У Суда, Европейского центрального банка и Европейского инвестиционного банка имеются также собственный статут (Статут Суда) и уставы (Устав Европейской системы центральных банков и Европейского центрального банка, Устав
© 2014-2022  yport.inf.ua