Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 37. Види дозволеного використання зе-мельних ділянок та об'єктів капітального будівництва

1. Дозволене використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва може бути наступних видів:
1) основні види дозволеного використання;
2) умовно дозволені види використання;
3) допоміжні види дозволеного використання, допустимі тільки в якості додаткових по відношенню до основних видів дозволеного використання і умовно дозволеним видам використання і здійснювані спільно з ними.
2. Стосовно до кожної територіальної зоні встановлюються види дозволеного використання земельних ділянок і об'єк-тів капітального будівництва.
3. Зміна одного виду дозволеного використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва на інший вид такого використання здійснюється відповідно до містобудівного регламенту за умови дотримання вимог техниче-ських регламентів.
4. Основні та допоміжні види дозволеного використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва правовласниками земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва, за винятком органів державної влади, орга-нів місцевого самоврядування, державних і муніципальних установ, державних і муніципальних унітарних підпри-ємств, вибираються самостійно без додаткових дозволів та узгодження.
5. Рішення про зміну одного виду дозволеного використання земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва, розташованих на землях, на які дія містобудівних регламентів не поширюється або для яких містобудівні регламенти не встановлюються, на інший вид такого використання приймаються відповідно до федеральних законів.
6. Надання дозволу на умовно дозволений вид використання земельної ділянки або об'єкта капітального будів-ництва здійснюється в порядку, передбаченому статтею 39 цього Кодексу.
7. Фізична або юридична особа мають право оскаржити в суді рішення про надання дозволу на умовно дозволений вид використання земельної ділянки або об'єкта капітального будівництва або про відмову в наданні такого дозволу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 37. Види дозволеного використання зе-мельних ділянок та об'єктів капітального будівництва "
 1. Стаття 30. Правила землекористування і забудови
  1. Правила землекористування і забудови розробляються з метою: 1) створення умов для сталого розвитку територій муніципальних утворень, збереження навколишнього середовища та об'єктивним тов культурної спадщини; 2) створення умов для планування територій муніципальних утворень; 3) забезпечення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб , в тому числі правовласників земельних
 2. Стаття 38. Граничні (мінімальні і (або) максі-формальні) розміри земельних ділянок і граничні парамет-ри дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капітальним будівництва
  1. Граничні (мінімальні і (або) максимальні) розміри земельних ділянок і граничні параметри дозволеного будів-ництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва можуть включати в себе: 1) граничні (мінімальні і (або) максимальні) розміри земельних ділянок, у тому числі їх площа; 2) мінімальні відступи від меж земельних ділянок з метою визначення місць допустимого
 3. Стаття 40. Відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єктів капі-тального будівництва
  1. Правовласники земельних ділянок, розміри яких менше встановлених містобудівним регламентом мінімальних розмірів земельних ділянок або конфігурація, інженерно-геологічні чи інші характеристики яких несприятливі для за-будівництва, має право звернутися за дозволами на відхилення від граничних параметрів дозволеного будівництва, реконструкції об'єк-тів капітального
 4. Стаття 36. Містобудівна регламент
  1. Містобудівною регламентом визначається правовий режим земельних ділянок, так само як все, що знаходиться над і під поверхнею земельних ділянок і використовується в процесі їх забудови та подальшої експлуатації об'єктів капітального будів-ництва. 2. Містобудівні регламенти встановлюються з урахуванням: 1) фактичного використання земельних ділянок і об'єктів капітального
 5. § 4. Зміна виду дозволеного використання земель
  До набрання чинності Містобудівного кодексу РФ 1 січня 2005 зміна виду дозволеного використання земельних ділянок перебувало у віданні земельного законодавства. Після 1 січня 2005 регулювання даних відносин перейшло до містобудівному законодавству. Містобудівний кодекс встановлює, що дозволене використання земельних ділянок і об'єктів капітального
 6. Стаття 9.5.1. Виконання інженерних вишукувань, підготовка проектної документації, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів капітального будівництва без свідоцтва про допуск до відповідних видів робіт або з порушенням мінімально необхідних вимог до видачі свідоцтв про допуск до відповідних видів робіт
  (введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 148-ФЗ) 1. Виконання робіт з інженерних вишукувань, з підготовки проектної документації, з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва (далі у цій статті - роботи, які впливають на безпеку об'єктів
 7. Стаття 41. Призначення і види документації по планиров-ке території
  1. Підготовка документації з планування території здійснюється з метою забезпечення сталого розвитку територій, виділення елементів планувальної структури (кварталів, мікрорайонів, інших елементів), встановлення меж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти капітального будівництва, меж земельних ділянок, призначених для будівництва та размеще-ня лінійних об'єктів.
 8. Стаття 9.5. Порушення встановленого порядку будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва, введення його в експлуатацію
  (в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Будівництво, реконструкція об'єктів капітального будівництва без дозволу на будівництво у разі, якщо для здійснення будівництва , реконструкції об'єктів капітального будівництва передбачено отримання дозволів на будівництво, - (в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 243-ФЗ) тягнуть накладення адміністративного
 9. Стаття 52. Здійснення будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва
  1. Будівництво, реконструкція об'єктів капітального будівництва, а також їх капітальний ремонт регулюється цим Кодексом, іншими федеральними законами та прийнятими відповідно до них іншими нормативними правовими актами Російської Федерації. (в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 243-ФЗ) 2. Види робіт з будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального
 10. Стаття 53. Будівельний контроль
  1. Будівельний контроль проводиться в процесі будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва у цілях перевірки відповідності виконуваних робіт проектній документації, вимогам технічних регламентів, ре-татами інженерних вишукувань, вимогам містобудівного плану земельної ділянки. 2. Будівельний контроль проводиться особою, що здійснює
 11. 3. Публічно-правові передумови договору будівельного підряду
  Результат роботи, підлягає передачі замовнику за договором будівельного підряду, являє собою або побудований підрядчиком новий об'єкт нерухомого майна (будівля, будівля, споруда, підприємство), або конструктивні зміни або поліпшення відповідних об'єктів нерухомості. У зв'язку з цим предмет договору будівельного підряду включає в себе дії сторін з придбання та
 12. Стаття 23.69. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва
  (введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 148-ФЗ) 1. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, розглядає справи про
 13. Стаття 43 . Проекти межування територій
  1. Підготовка проектів межування територій здійснюється стосовно забудованим і підлягає забудові територій-ям, розташованим у межах елементів планувальної структури. (в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41 - ФЗ) 2. Підготовка проектів межування забудованих територій здійснюється з метою встановлення меж забудованих земельних ділянок та меж незабудованих земельних
 14. § 4. Пільговий порядок викупу земельних ділянок
  До 1 січня 2012 земельне законодавство передбачає пільговий порядок викупу земельних ділянок, що перебувають у державній або муніципальній власності, для таких осіб: 1) комерційних організацій і індивідуальних підприємців, які є власниками розташованих на таких земельних ділянках об'єктів нерухомості, якщо зазначені об'єкти нерухомості: - були
 15. Стаття 30.2. Особливості надання земельних ділянок для їх комплексного освоєння з метою житлового будівництва із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності
  (введена Федеральним законом від 29.12.2004 N 191-ФЗ) 1. Земельні ділянки для їх комплексного освоєння з метою житлового будівництва, яке включає в себе підготовку документації з планування території, виконання робіт з облаштування території за допомогою будівництва об'єктів інженерної інфраструктури, здійснення житлового та іншого будівництва відповідно до видів
 16. Стаття 7.9. Самовільне зайняття ділянки лісового фонду або ділянки лісу, що не входить у лісовий фонд
  Самовільне зайняття ділянки лісового фонду або ділянки лісу, що не входить у лісовий фонд, або використання зазначених ділянок для розкорчування, переробки лісових ресурсів, пристрої складів, зведення будівель (будівництва), оранки та інших цілей без спеціальних дозволів на використання зазначених ділянок - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти
© 2014-2022  yport.inf.ua