Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 53. Будівельний контроль

1. Будівельний контроль проводиться в процесі будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва у цілях перевірки відповідності виконуваних робіт проектній документації, вимогам технічних регламентів, ре-татами інженерних вишукувань, вимогам містобудівного плану земельної ділянки.
2. Будівельний контроль проводиться особою, що здійснює будівництво. У разі здійснення будівництва, реконст-рукції, капітального ремонту на підставі договору будівельний контроль проводиться також забудовником або технічним замовни-ком або залучаються ними на підставі договору фізичною або юридичною особою. Забудовник або технічний замовник за своєю ініціативою може залучати особа, яка здійснює підготовку проектної документації, для перевірки відповідності виконуваних ра-бот проектної документації.
(В ред. Федеральних законів від 27.07.2010 N 240-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
3. Особа, що здійснює будівництво, зобов'язана сповіщати органи державного будівельного нагляду про кожний випадок виник-нення аварійних ситуацій на об'єкті капітального будівництва.
4. У процесі будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва особою, що здійснює будівництво (особою, що здійснює будівництво, і забудовником або технічним замовником у разі здійснення будівельник-ства, реконструкції, капітального ремонту на підставі договору), повинен проводитися контроль за виконанням робіт, які оказ-вають вплив на безпеку об'єкта капітального будівництва та відповідно з технологією будівництва, реконструкції, капи-тального ремонту контроль за виконанням яких не може бути проведений після виконання інших робіт, а також за безпекою будівельних конструкцій і ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення, якщо усунення виявлених в процесі проведення будівельного контролю недоліків неможливо без розбирання або пошкодження інших будівельних конструкцій і ділянок мереж ін-інженерно-технічного забезпечення, за відповідністю зазначених робіт, конструкцій і ділянок мереж вимогам технічних регламен-тів та проектної документації. До проведення контролю за безпекою будівельних конструкцій повинен проводитися контроль за виконанням всіх робіт, які впливають на безпеку таких конструкцій і відповідно до технології будівництва, реконструкції, капітального ремонту контроль за виконанням яких не може бути проведений після виконання інших робіт, а так-же у випадках, передбачених проектною документацією, вимогами технічних регламентів, повинні проводитися випробування таких конструкцій. За результатами проведення контролю за виконанням зазначених робіт, безпекою зазначених конструкцій, ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення складаються акти огляду зазначених робіт, конструкцій, ділянок мереж інже-нерно-технічного забезпечення.
(В ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
5. При виявленні за результатами проведення контролю недоліків зазначених у частині 4 цієї статті робіт, конструкцій, ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення забудовник або технічний замовник може вимагати проведення контролю за виконанням зазначених робіт, безпекою зазначених конструкцій, ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення повторно після усунення виявлених недоліків. Акти опосвідчення таких робіт, конструкцій, ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення повинні складатися тільки після усунення виявлених недоліків.
(В ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
6. У випадках, якщо виконання зазначених у частині 4 цієї статті інших робіт повинно бути розпочато більш ніж через шість місяців із дня закінчення проведення відповідного контролю, контроль за виконанням робіт, які впливають на безпеку ність об'єкта капітального будівництва та відповідно до технології будівництва, реконструкції, капітального ремонту контроль за виконанням яких не може бути проведений після виконання інших робіт, а також за безпекою будівельних конструкцій і ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення, якщо усунення виявлених в процесі проведення будівельного контролю недос-залишків неможливо без розбирання або пошкодження інших будівельних конструкцій і ділянок мереж інженерно-технічного забезпе-чення, має бути проведений повторно з складанням відповідних актів.
7. Зауваження забудовника або технічного замовника, що залучаються забудовником або технічним замовником для проведення будівельного контролю осіб, що здійснюють підготовку проектної документації, про недоліки виконання робіт при будівництві, реконструкції, капітальному ремонті об'єкта капітального будівництва повинні бути оформлені в письмовій формі. Про усунення зазначених недоліків складається акт, який підписується особою, які пред'явили зауваження про зазначені недоліки, і особою, що здійснює будівництво.
(В ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
8. Порядок проведення будівельного контролю може встановлюватися нормативними правовими актами Російської Федеративної-ції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 53. Будівельний контроль "
 1. 1. Права та обов'язки сторін договору будівельного підряду
  Однією з характерних особливостей змісту договору будівельного підряду є надзвичайне різноманіття прав і обов'язків його сторін. У зв'язку з цим права та обов'язки сторін можуть бути згруповані стосовно до основних умов договору будівельного підряду та порядку виконання випливають з нього зобов'язань. При цьому можна виділити наступні групи прав і обов'язків сторін по
 2. Стаття 748. Контроль і нагляд замовника за виконанням робіт за договором будівельного підряду
  1. Замовник має право здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання (графіка), якістю наданих підрядником матеріалів, а також правильністю використання підрядником матеріалів замовника, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність підрядника. 2. Замовник, що виявив при здійсненні контролю та нагляду за
 3. Стаття 23.56. Органи державного архітектурно-будівельного нагляду
  1. Органи державного архітектурно-будівельного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 9.4, 9.5 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) начальник головної інспекції державного архітектурно-будівельного нагляду федерального
 4. 4. Контроль і нагляд за виконанням будівельних робіт
  Замовник у договорі будівельного підряду наділяється вельми широкими правомочностями з контролю і нагляду за діями підрядника з виконання зобов'язань, що випливають з цього договору (ст. 748 ЦК). Зазначені правомочності включають в себе можливість здійснювати перевірку ходу і якості виконуваних робіт, включаючи дотримання термінів їх виконання (графіка робіт), якості наданих підрядником
 5. Стаття 740. Договір будівельного підряду
  1. За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується у встановлений договором термін побудувати за завданням замовника певний об'єкт або виконати інші будівельні роботи, а замовник зобов'язується створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити обумовлену ціну. 2. Договір будівельного підряду укладається на будівництво або реконструкцію
 6. Стаття 747. Додаткові обов'язки замовника за договором будівельного підряду
  1. Замовник зобов'язаний своєчасно надати для будівництва земельну ділянку. Площа і стан наданого земельної ділянки повинні відповідати містяться в договорі будівельного підряду умовам, а за відсутності таких умов забезпечувати своєчасний початок робіт, нормальне їх ведення і завершення в строк. 2. Замовник зобов'язаний у випадках і в порядку, передбачених
 7. Стаття 750. Співпраця сторін у договорі будівельного підряду
  1. Якщо при виконанні будівництва і пов'язаних з ним робіт виявляються перешкоди до належного виконання договору будівельного підряду, кожна з сторін зобов'язана вжити усіх залежних від неї розумних заходів щодо усунення таких перешкод. Сторона, яка не виконала цього обов'язку, втрачає право на відшкодування збитків, завданих тим, що відповідні перешкоди не були усунені.
 8. Стаття 751. Обов'язки підрядника з охорони навколишнього середовища і забезпечення безпеки будівельних робіт
  1. Підрядник зобов'язаний при здійсненні будівництва та пов'язаних з ним робіт дотримуватися вимог закону та інших правових актів про охорону навколишнього середовища і про безпеку будівельних робіт. Підрядник несе відповідальність за порушення зазначених вимог. 2. Підрядник не має права використовувати в ході здійснення робіт матеріали та обладнання, надані замовником, або виконувати його
 9. Стаття 23.69. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва
  (введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 148-ФЗ) 1. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, розглядає справи про
 10. Стаття 23.56. Органи виконавчої влади, уповноважені на здійснення державного будівельного нагляду
  (в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Органи виконавчої влади, уповноважені на здійснення державного будівельного нагляду, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 9.4, 9.5, частиною 3 статті 9.16 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 23.11.2009 N 261-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні
 11. Коментар до статті 23.56
  Відповідно до п. 3 ст. 65 Містобудівного кодексу РФ посадові особи органів архітектури та містобудування в межах їх компетенції мають право: - проводити контроль за будівництвом, реконструкцією, ремонтом об'єктів нерухомості з метою отримання інформації про виконання суб'єктами містобудівної діяльності вимог містобудівної та проектної документації, державних
 12. Стаття 9.4. Порушення вимог нормативних документів у галузі будівництва
  1. Порушення обов'язкових вимог державних стандартів, технічних умов, будівельних норм і правил, затверджених проектів, інших нормативних документів у галузі будівництва при виконанні інженерних вишукувань, проектних, будівельно-монтажних робіт, а також при виробництві будівельних матеріалів, конструкцій і виробів - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у
 13. Стаття 746. Оплата робіт
  1. Оплата виконаних підрядником робіт проводиться замовником в розмірі, передбаченому кошторисом, у строки та в порядку, що встановлені законом або договором будівельного підряду. За відсутності відповідних вказівок у законі або договорі оплата робіт проводиться відповідно до статті 711 цього Кодексу. 2. Договором будівельного підряду може бути передбачена оплата робіт
 14. Стаття 52.1. Використання водних об'єктів для проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, бу-рових та інших робіт
  (введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 87-ФЗ) Використання водних об'єктів для проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, бурових та інших робіт, пов'язаних із зміною дна і берегів водних об'єктів, здійснюється відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними
 15. Стаття 7.14. Проведення земляних, будівельних та інших робіт без дозволу державного органу охорони об'єктів культурної спадщини
  Проведення земляних, будівельних, меліоративних, господарських та інших робіт без дозволу державного органу охорони об'єктів культурної спадщини у випадках, якщо такий дозвіл обов'язково , - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів; на посадових осіб - від двох тисяч до трьох тисяч рублів; на юридичних осіб - від
© 2014-2022  yport.inf.ua