Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 54. Державний будівельний нагляд

1. Державний будівельний нагляд здійснюється при:
1) будівництві об'єктів капітального будівництва, проектна документація яких підлягає експертизі відповідно до статті 49 цього Кодексу або є типовий проектною документацією або її модифікацією;
(в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
2) реконструкції об'єктів капітального будівництва, якщо проектна документація на здійснення реконструкції об'єктів капітального будівництва підлягає експертизі відповідно до статті 49 цього Кодексу.
(В ред. Федеральних законів від 18.07.2011 N 243-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
(частина 1 в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
2. Предметом державного будівельного нагляду є перевірка:
Положення пункту 1 частини 2 статті 54 не поширюються на проектну документацію об'єктів капітального будівництва, твердженню забудовником (замовником) або спрямовану ним на державну експертизу до дня набрання чинності Федерального закону від 23.11.2009 N 261-ФЗ, і на відносини, пов'язані з будівництвом, з реконструкцією, капітальним ремонтом об'єктів капі-тального будівництва відповідно до зазначеної проектною документацією (частина 2 статті 48 Федерального закону від 23.11.2009 N 261-ФЗ).
1) відповідності виконання робіт і застосовуваних будівельних матеріалів у процесі будівництва, реконструкції об'єкта капітальним будівництва, а також результатів таких робіт вимогам технічних регламентів, проектної документації, в тому числі вимогам енергетичної ефективності та вимогам оснащеності об'єкта капітального будівництва приладами обліку викорис-зуемих енергетичних ресурсів;
(в ред. Федеральних законів від 23.11.2009 N 261-ФЗ, від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
2) наявності дозволу на будівництво;
3) виконання вимог частин 2 і 3 статті 52 цього Кодексу.
(Частина 2 в ред. Федерального закону від 22.07.2008 N 148-ФЗ)
3. Державний будівельний нагляд здійснюється федеральним органом виконавчої влади, уповноваженим на осу-ществление федерального державного будівельного нагляду, при будівництві, реконструкції всіх об'єктів, зазначених у пункті 5.1 статті 6 цього Кодексу, якщо інше не встановлено Федеральним законом про введення в дію цього Кодексу.
(В ред. Федеральних законів від 18.12.2006 N 232-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ, від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
3.1. Федеральний державний будівельний нагляд при будівництві, реконструкції об'єктів оборони може здійснюватися іншими федеральними органами виконавчої влади, уповноваженими на здійснення федерального державного будівельного нагляду указом Президента Російської Федерації. Державний будівельний нагляд при будівництві, реконструкції-ції об'єктів у виключній економічній зоні Російської Федерації, на континентальному шельфі Російської Федерації, у внутрішніх морських водах, територіальному морі Російської Федерації, на землях особливо охоронюваних природних територій може здійснюватися іншими федеральними органами виконавчої влади, уповноваженими на здійснення державного будів-тельного нагляду указом Президента Російської Федерації і (або) нормативним правовим актом Уряду Російської Федеративної-ції.
(Частина 3.1 введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ, в ред. Федеральних законів від 16.05.2008 N 75-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ, від 18.07. 2011 N 243-ФЗ)
4. Державний будівельний нагляд здійснюється органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, уповноваженими на здійснення регіонального державного будівельного нагляду, за будівництвом, реконструкцією інших, крім зазначених у частині 3 цієї статті, об'єктів капітального будівництва, якщо при їх будівництві, реконструкції передбачається-дивлено здійснення державного будівельного нагляду .
(В ред. Федеральних законів від 18.07.2011 N 242-ФЗ, від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
5. До відносин, пов'язаних із здійсненням державного будівельного нагляду, організацією та проведенням перевірок юридичних осіб, індивідуальних підприємців, застосовуються положення Федерального закону від 26 грудня 2008 року N 294-ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненні державного контролю (нагляду) та муни-ціпального контролю "з урахуванням таких особливостей організації та проведення перевірок:
1) перевірки проводяться без формування щорічного плану проведення планових перевірок;
Відповідно до Федерального закону від 30.12.2012 N 294-ФЗ з 1 січня 2014 року пункт 2 частини 5 статті 54 буде доповнено під-пунктом "в" такого змісту:
"в) звернень та заяв громадян, у тому числі індивідуальних підприємців, юридичних осіб, інформації від органів державної влади (посадових осіб органу державного нагляду), органів місцевого самоврядування, із засобів масової інформації про факти залучення грошових коштів громадян для пайового будівництва багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухомості в порушення законодавства про участь у пайовому будівництві багатоквартирних будинків і (або) інших об'єктів нерухо-мості; ".
2) перевірки проводяться на підставі надійшли до органу державного будівельного нагляду:
а) сповіщення від забудовника (замовника) або особи, яка здійснює будівництво, спрямованого відповідно до частин 5 і 6 статті 52 цього Кодексу, а також про усунення порушень, про закінчення будівництва;
б) звернень та заяв громадян, у тому числі індивідуальних підприємців, юридичних осіб, включаючи сповіщення, на-правляться особами , що здійснюють будівництво згідно з частиною 3 статті 53 цього Кодексу, інформації від органів державної влади (посадових осіб органу державного нагляду), органів місцевого самоврядування, включаючи сповіщення, що направляються особами, які здійснюють будівництво згідно з частиною 3 статті 53 цього Кодексу, з коштів масової інформації про факти аварію, що відбулася, порушень технічних регламентів, інших нормативних правових актів та проектної доку-ментації при виконанні робіт у процесі будівництва, реконструкції об'єкта капітального будівництва, в тому числі порушень обов'язкових вимог до застосовуваних будівельним матеріалам, якщо такі порушення створюють загрозу заподіяння шкоди життя, здо-ровью людей, навколишньому середовищу, безпеці держави, майну фізичних та юридичних осіб, державному або муніципальних майну або спричинили заподіяння такої шкоди;
(в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
3) підставою для проведення перевірки крім підстави, зазначеної у пункті 1 цієї частини, є:
а) програма перевірок, що розробляється органом державного будівельного нагляду;
б) закінчення терміну виконання юридичною особою, індивідуальним підприємцем виданого органом державного будівельного нагляду приписи про усунення виявленого порушення обов'язкових вимог;
в) наявність наказу (розпорядження) керівника (заступника керівника) органу державного будівельного нагляду про проведення перевірки, виданого відповідно до доручення Президента Російської Федерації та Уряду Російської Федеративної-ції або на підставі вимоги прокурора про проведення позапланової перевірки в рамках нагляду за виконанням законів по посту-напився до органів прокуратури матеріалами і зверненнями;
4) виїзна перевірка з підстав, зазначених у підпункті "б" пункту 2 цієї частини, може бути проведена органом дер-жавного будівельного нагляду негайно з повідомленням органу прокуратури в порядку, встановленому частиною 12 статті 10 Федерального закону від 26 грудня 2008 року N 294-ФЗ "Про захист прав юридичних осіб і індивідуальних підприємців при здійсненням державного контролю (нагляду) і муніципального контролю";
5) попереднє повідомлення юридичної особи, індивідуального підприємця про проведення виїзної перевірки за ос-нування, зазначеному в підпункті "б" пункту 2 цієї частини, не потрібно;
6) у наказі (розпорядженні) органу державного будівельного нагляду про призначення перевірки , акті перевірки додатково зазначаються найменування та місце знаходження об'єкта капітального будівництва, щодо якого відповідно планується проведення заходів з контролю і фактично були проведені зазначені заходи.
(Частина 5 в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
6. За результатами проведеної перевірки органом державного будівельного нагляду складається акт, який є підставою для видачі особі, яка здійснює будівництво, приписи про усунення виявлених порушень. У приписі вказують-ся вид порушення, посилання на нормативний правовий акт, технічний регламент, проектну документацію, вимоги яких пору-ни, а також встановлюється термін усунення виявлених порушень. Призупинення будівництва, реконструкції об'єкта капиталь-ного будівництва на зазначений термін здійснюється в порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.
(В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
7. Не допускається здійснення інших видів державного нагляду при будівництві, реконструкції об'єктів капітального будівництва, крім державного будівельного нагляду, передбаченого цим Кодексом, а також федерального державного-венного екологічного нагляду щодо об'єктів, будівництво, реконструкція яких здійснюються у виключній еконо-мічної зоні Російської Федерації, на континентальному шельфі Російської Федерації, у внутрішніх морських водах, у територі-альному море Російської Федерації, на землях особливо охоронюваних природних територій, на штучних земельних ділянках на вод-них об'єктах.
(В ред. Федеральних законів від 18.12.2006 N 232-ФЗ, від 16.05.2008 N 75-ФЗ, від 18.07.2011 N 242-ФЗ, від 18.07.2011 N 243-ФЗ , від 19.07.2011 N 246-ФЗ)
8. Порядок здійснення державного будівельного нагляду встановлюється Урядом Російської Федерації.
(В ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
До 1 березня 2015 не потрібно отримання дозволу на введення об'єкту індивідуального житлового будівництва в експлу -цію, а також представлення даного дозволу для здійснення технічного обліку (інвентаризації) такого об'єкта, у тому числі для оформлення та видачі технічного паспорта такого об'єкта (Федеральний закон від 29.12.2004 N 191-ФЗ).
Дозволи на введення об'єкту в експлуатацію, видані фізичним та юридичним особам до введення в дію цього Кодексу, визнаються дійсними (Федеральний закон від 29.12.2004 N 191-ФЗ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 54. Державний будівельний нагляд "
 1. Стаття 23.56. Органи державного архітектурно-будівельного нагляду
  1. Органи державного архітектурно-будівельного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 9.4, 9.5 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) начальник головної інспекції державного архітектурно-будівельного нагляду федерального
 2. Стаття 23.56. Органи виконавчої влади, уповноважені на здійснення державного будівельного нагляду
  (в ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Органи виконавчої влади, уповноважені на здійснення державного будівельного нагляду, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 9.4, 9.5, частиною 3 статті 9.16 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 23.11.2009 N 261-ФЗ) 2. Розглядати справи про адміністративні
 3. 1. Права та обов'язки сторін договору будівельного підряду
  Однією з характерних особливостей змісту договору будівельного підряду є надзвичайне різноманіття прав і обов'язків його сторін. У зв'язку з цим права та обов'язки сторін можуть бути згруповані стосовно до основних умов договору будівельного підряду та порядку виконання випливають з нього зобов'язань. При цьому можна виділити наступні групи прав і обов'язків сторін по
 4. Стаття 748. Контроль і нагляд замовника за виконанням робіт за договором будівельного підряду
  1. Замовник має право здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання (графіка), якістю наданих підрядником матеріалів, а також правильністю використання підрядником матеріалів замовника, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність підрядника. 2. Замовник, що виявив при здійсненні контролю та нагляду за
 5. Стаття 9.3. Порушення правил або норм експлуатації тракторів, самохідних, дорожньо-будівельних та інших машин і устаткування
    Порушення забезпечують безпеку життя і здоров'я людей, збереження майна, охорону навколишнього середовища правил або норм експлуатації тракторів, самохідних, дорожньо-будівельних та інших машин, причепів до них, обладнання, нагляд за технічним станом яких здійснюють органи, що здійснюють державний нагляд за технічним станом самохідних машин та інших видів техніки, - (в
 6. Стаття 23.69. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва
    (Введена Федеральним законом від 22.07.2008 N 148-ФЗ) 1. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва, розглядає справи про
 7. Стаття 367. Державний енергетичний нагляд
    Коментар до статті Відповідно до Указу Президента РФ від 20 травня 2004 р. N 649 (СЗ РФ. 2004. N 21. Ст. 2023) Постановою Уряду РФ від 30 липня 2004 р. N 401 визнано таким, що втратив чинність, Постанову Уряду РФ від 12 серпня 1998 р. N 938 "Про державний енергетичний нагляд в Російській Федерації". Функції органів державного енергетичного нагляду передані Федеральній
 8. Коментар до статті 23.56
    Відповідно до п. 3 ст. 65 Містобудівного кодексу РФ посадові особи органів архітектури та містобудування в межах їх компетенції мають право: - проводити контроль за будівництвом, реконструкцією, ремонтом об'єктів нерухомості з метою отримання інформації про виконання суб'єктами містобудівної діяльності вимог містобудівної та проектної документації, державних
 9. Стаття 23.30. Органи державного енергетичного нагляду
    1. Органи державного енергетичного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 7.19, 9.7 - 9.12, 11.20 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор Російської Федерації з енергетичного нагляду, його
 10. 4. Контроль і нагляд за виконанням будівельних робіт
    Замовник у договорі будівельного підряду наділяється вельми широкими правомочностями з контролю і нагляду за діями підрядника з виконання зобов'язань, що випливають з цього договору (ст. 748 ЦК). Зазначені правомочності включають в себе можливість здійснювати перевірку ходу і якості виконуваних робіт, включаючи дотримання термінів їх виконання (графіка робіт), якості наданих підрядником
 11. Стаття 9.5. Порушення встановленого порядку будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва, введення його в експлуатацію
    (В ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Будівництво, реконструкція об'єктів капітального будівництва без дозволу на будівництво у разі, якщо для здійснення будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва передбачено отримання дозволів на будівництво, - (в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 243-ФЗ) тягнуть накладення адміністративного
 12. Стаття 23.52. Органи, що здійснюють державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог до продукції та державний метрологічний нагляд
    (В ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. Органи, що здійснюють державний контроль і нагляд за дотриманням обов'язкових вимог до продукції та державний метрологічний нагляд, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 19.19 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 237-ФЗ) 2. Розглядати справи про
 13. Стаття 23.23. Органи, що здійснюють федеральний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
    (В ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. Органи, що здійснюють федеральний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 7.2 (в частині знищення або пошкодження спостережних режимних створів на водних об'єктах, що підлягають федеральному державному
 14. Стаття 23.58. Органи, що здійснюють державний геодезичний нагляд, а також державний контроль в області найменувань географічних об'єктів
    1. Органи, що здійснюють державний геодезичний нагляд, а також державний контроль в області найменувань географічних об'єктів, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 3 та 4 статті 7.2 (про знищення та про пошкодження пунктів державних геодезичних мереж, неповідомлення про їх знищення чи пошкодження, а також про відмову в
© 2014-2022  yport.inf.ua