Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55. Видача дозволу на введення об'єкту в експлуатацію

1. Дозвіл на введення об'єкта в експлуатацію є документ, що засвідчує виконання будівництва, ре-конструкції об'єкта капітального будівництва в повному обсязі відповідно до дозволу на будівництво, відповідність побудувати-енного, реконструйованого об'єкта капітального будівництва містобудівній плану земельної ділянки або у разі будівельник-ства , реконструкції лінійного об'єкта проектом планування території та проекту межування території, а також проектної документа-ції.
(В ред. Федеральних законів від 20.03.2011 N 41-ФЗ, від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
2. Для введення об'єкта в експлуатацію забудовник звертається у федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування або уповноважену організацію, що здійснює державного-дарське управління використанням атомної енергії та державне управління при здійсненні діяльності, пов'язаної з розроб-боткой, виготовленням, утилізацією ядерної зброї і ядерних енергетичних установок військового призначення, що видали дозвіл на будівництво, безпосередньо або через багатофункціональний центр із заявою про видачу дозволу на введення об'єкту в експлуатацію.
(В ред. Федеральних законів від 22.11.2010 N 305-ФЗ, від 28.07.2012 N 133-ФЗ)
Не потрібно надання містобудівного плану земельної ділянки для введення об'єкта в експлуатацію у разі, якщо раз-рішення на будівництво видано до введення в дію цього Кодексу, а також у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 1 стат-ті 4 Федерального закону від 29.12.2004 N 191-ФЗ. При цьому правила пункту 2 частини 6 статті 55 цього Кодексу не застосовуються (Федеральний закон від 29.12.2004 N 191-ФЗ).
3. Для прийняття рішення про видачу дозволу на введення об'єкту в експлуатацію необхідні наступні документи:
1) правовстановлюючі документи на земельну ділянку;
2) містобудівний план земельної ділянки або у разі будівництва, реконструкції лінійного об'єкта проект планування території та проект межування території;
(в ред. Федерального закону від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
3) дозвіл на будівництво;
4) акт приймання об'єкта капітального будівництва (у разі здійснення будівництва, реконструкції на підставі догово-ра);
(в ред. Федерального закону від 18.07. 2011 N 243-ФЗ)
5) документ, що підтверджує відповідність збудованого, реконструйованого об'єкта капітального будівництва вимогам технічних регламентів і підписаний особою, що здійснює будівництво;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
6) документ, що підтверджує відповідність параметрів побудованого, реконструйованого об'єкта капітального будівництва проектної документації, в тому числі вимогам енергетичної ефективності та вимогам оснащеності об'єкта капітального будівництва приладами обліку використовуваних енергетичних ресурсів, і підписаний особою, що здійснює будівництво (особою, що здійснює будівництво, і забудовником або технічним замовником у разі здійснення будівництва, реконструкції на підставі договору, а також особою, що здійснює будівельний контроль, у разі здійснення будівельного контролю на підставі договору) , за винятком випадків здійснення будівництва, реконструкції об'єктів індивідуального житлового будів-ництва;
(в ред. Федеральних законів від 18.07.2011 N 243-ФЗ, від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
7) документи, що підтверджують відповідність збудованого, реконструйованого об'єкта капітального будівництва техниче-ським умовам і підписані представниками організацій, що здійснюють експлуатацію мереж інженерно-технічного забезпечення (при їх наявності);
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
8) схема, що відображає розташування побудованого, реконструйованого об'єкта капітального будівництва, розташування се-тей інженерно-технічного забезпечення в межах земельної ділянки та планувальну організацію земельної ділянки та підписаний-ная особою, що здійснює будівництво (особою, що здійснює будівництво, і забудовником або технічним замовником в слу-чаї здійснення будівництва, реконструкції на підставі договору), за винятком випадків будівництва, реконструкції линів-ного об'єкта;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
9) висновок органу державного будівельного нагляду (у разі, якщо передбачено здійснення державного будівельного нагляду) про відповідність побудованого, реконструйованого об'єкта капітального будівництва вимогам технічних-ських регламентів та проектної документації, в тому числі вимогам енергетичної ефективності та вимогам оснащеності об'єк-єкта капітального будівництва приладами обліку використовуваних енергетичних ресурсів, висновок федерального державного екологічного нагляду у випадках, передбачених частиною 7 статті 54 цього Кодексу ;
(в ред. Федеральних законів від 18.07.2011 N 243-ФЗ, від 25.06.2012 N 93-ФЗ)
10) документ, що підтверджує укладення договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності власника небезпечного об'єкта за заподіяння шкоди в результаті аварії на небезпечному об'єкті відповідно до законодавства Російської Федерації про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власника небезпечного об'єкта за заподіяння шкоди в результаті аварії на небезпечному об'єкті.
(П. 10 введений Федеральним законом від 27.07.2010 N 226-ФЗ)
(частина 3 в ред. Федерального закону від 01.07.2011 N 169-ФЗ)
Положення частини 3.1 статті 55 не поширюються на проектну документацію об'єктів капітального будівництва, утвер-ганізацій забудовником (замовником) або спрямовану ним на державну експертизу до дня набрання чинності Федерального зако-на від 23.11.2009 N 261-ФЗ, і на відносини, пов'язані з будівництвом, з реконструкцією, капітальним ремонтом об'єктів капиталь-ного будівництва відповідно до зазначеної проектною документацією (частина 2 статті 48 Федерального закону від 23.11.2009 N 261-ФЗ).
3.1. Зазначені в пунктах 6 і 9 частини 3 цієї статті документ і висновок повинні містити інформацію про нормативні значеннях показників, включених до складу вимог енергетичної ефективності об'єкта капітального будівництва, і про фактичних значеннях таких показників, визначених у відношенні побудованого, реконструйованого об'єкта капітального будівництва в результаті проведених досліджень, вимірів, експертиз, випробувань, а також іншу інформацію, на основі якої встановлюється відповідність такого об'єкта вимогам енергетичної ефективності та вимогам його оснащеності приладами обліку використовуючи-екпортувати енергетичних ресурсів. При будівництві, реконструкції багатоквартирного будинку висновок органу державного будів-тельного нагляду також має містити інформацію про клас енергетичної ефективності багатоквартирного будинку, що визначається відповідно до законодавства про енергозбереження і про підвищення енергетичної ефективності.
(Частина 3.1 введена Федеральним законом від 23.11.2009 N 261-ФЗ, в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
3.2. Документи (їх копії або відомості, що містяться в них), зазначені в пунктах 1, 2, 3 і 9 частини 3 цієї статті, запраши-вають органами, зазначеними у частині 2 цієї статті, у державних органах, органах місцевого самоврядування та подведомст-ських державним органам чи органам місцевого самоврядування організаціях, у розпорядженні яких знаходяться зазначені документи, якщо забудовник не представив зазначені документи самостійно.
(Частина 3.2 введена Федеральним законом від 01.07.2011 N 169-ФЗ)
3.3. Документи, зазначені в пунктах 1, 4, 5, 6, 7 і 8 частини 3 цієї статті, направляються заявником самостійно, якщо ука-занние документи (їх копії або відомості, що містяться в них) відсутні в розпорядженні органів державної влади, органів місцевого самоврядування або підвідомчих державним органам чи органам місцевого самоврядування організацій. Якщо документи, зазначені у цій частині, знаходяться в розпорядженні органів державної влади, органів місцевого самоврядування чи підвідомчих державним органам чи органам місцевого самоврядування організацій, такі документи запитуються органом, зазначеним у частині 2 цієї статті, в органах та організаціях, у розпорядженні яких знаходяться зазначені документи, якщо забудовник не представив зазначені документи самостійно.
(Частина 3.3 введена Федеральним законом від 01.07.2011 N 169-ФЗ)
4. Урядом Російської Федерації можуть встановлюватися крім передбачених частиною 3 цієї статті інші до-кументи, необхідні для отримання дозволу на введення об'єкту в експлуатацію, в цілях отримання в повному обсязі відомостей, необ-хідних для постановки об'єкта капітального будівництва на державний облік.
4.1. Для отримання дозволу на введення об'єкту в експлуатацію дозволяється вимагати тільки зазначені у частинах 3 і 4 цієї статті документи.
(Частина 4.1 введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ)
Положення частини 5 статті 55 не поширюються на проектну документацію об'єктів капітального будівництва, затверджений-ную забудовником (замовником) або спрямовану ним на державну експертизу до дня набрання чинності Федерального закону від 23.11.2009 N 261-ФЗ, і на відносини, пов'язані з будівництвом, з реконструкцією, капітальним ремонтом об'єктів капітального будівництва відповідно до зазначеної проектною документацією (частина 2 статті 48 Федерального закону від 23.11.2009 N 261-ФЗ).
5. Орган або уповноважена організація, що здійснює державне управління використанням атомної енергії і дер-дарственное управління при здійсненні діяльності, пов'язаної з розробкою, виготовленням, утилізацією ядерної зброї і ядер-них енергетичних установок військового призначення, що видали дозвіл на будівництво, протягом десяти днів з дня надходження заяви про видачу дозволу на введення об'єкту в експлуатацію зобов'язані забезпечити перевірку наявності та правильності оформлення доку-ментів, зазначених у частині 3 цієї статті, огляд об'єкта капітального будівництва і видати заявнику дозвіл на введення об'єк-єкта в експлуатацію або відмовити у видачі такого дозволу із зазначенням причин відмови. В ході огляду побудованого, реконструйованого-ванного об'єкта капітального будівництва здійснюється перевірка відповідності такого об'єкта вимогам, встановленим в доз-шении на будівництво, містобудівному плані земельної ділянки або у разі будівництва, реконструкції лінійного об'єкта проекті планування території та проект межування території, а також вимогам проектної документації, в тому числі требовани-ям енергетичної ефективності та вимогам оснащеності об'єкта капітального будівництва приладами обліку використовуваних енергетичних ресурсів, за винятком випадків здійснення будівництва, реконструкції та індивідуального житлового будівництва. У разі, якщо при будівництві, реконструкції об'єкта капітального будівництва здійснюється державний будівельний нагляд, огляд такого об'єкта органом, який видав дозвіл на будівництво, не проводиться.
(В ред. Федеральних законів від 27.07.2006 N 143-ФЗ, від 23.11.2009 N 261-ФЗ, від 22.11.2010 N 305-ФЗ, від 20.03.2011 N 41-ФЗ , від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
6. Підставою для відмови у видачі дозволу на введення об'єкту в експлуатацію є:
(в ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 143-ФЗ)
1) відсутність документів , зазначених у частині 3 цієї статті;
2) невідповідність об'єкта капітального будівництва вимогам містобудівного плану земельної ділянки або у разі будівництва, реконструкції, капітального ремонту лінійного об'єкта вимогам проекту планування території та проекту Межева-ня території;
(в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3) невідповідність об'єкта капітального будівництва вимогам, встановленим у дозволі на будівництво;
4) невідповідність параметрів побудованого, реконструйованого об'єкта капітального будівництва проектної документації. Дане підстава не застосовується щодо об'єктів індивідуального житлового будівництва.
(В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
6.1. Неотримання (несвоєчасне отримання) документів, запитаних відповідно до частин 3.2 та 3.3 цієї статті, не може бути підставою для відмови у видачі дозволу на введення об'єкту в експлуатацію.
(Частина 6.1 введена Федеральним законом від 01.07.2011 N 169-ФЗ)
7. Підставою для відмови у видачі дозволу на введення об'єкту в експлуатацію, крім зазначених у частині 6 цієї статті осно-ваний, є невиконання забудовником вимог, передбачених частиною 18 статті 51 цього Кодексу. У такому випадку дозвіл на введення об'єкту в експлуатацію видається тільки після передачі безоплатно у федеральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування або уповноважену організацію, здійсню-ється державне управління використанням атомної енергії та державне управління при здійсненні діяль-ності , пов'язаної з розробкою, виготовленням, утилізацією ядерної зброї і ядерних енергетичних установок військового призначення, що видали дозвіл на будівництво, відомостей про площі, про висоту і кількості поверхів планованого об'єкта капітального будів-ництва, про мережах інженерно-технічного забезпечення, одного примірника копії результатів інженерних вишукувань і по одному екзем-Пляра копій розділів проектної документації, передбачених пунктами 2, 8 - 10 і 11.1 частини 12 статті 48 цього Кодексу, або одного примірника копії схеми планувальної організації земельної ділянки з позначенням місця розміщення об'єкта индивидуаль-ного житлового будівництва.
  (В ред. Федеральних законів від 31.12.2005 N 210-ФЗ, від 23.11.2009 N 261-ФЗ, від 22.11.2010 N 305-ФЗ, від 18.07.2011 N 215-ФЗ)
  8. Відмова у видачі дозволу на введення об'єкту в експлуатацію може бути оскаржений у судовому порядку.
  (В ред. Федерального закону від 27.07.2006 N 143-ФЗ)
  9. Дозвіл на введення об'єкта в експлуатацію (за винятком лінійного об'єкта) видається забудовнику у випадку, якщо в Феде-ральний орган виконавчої влади, орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, орган місцевого самоврядування або уповноважену організацію, що здійснює державне управління використанням атомної енергії та державне управління при здійсненні діяльності, пов'язаної з розробкою, виготовленням, утилізацією ядерної зброї і ядерних енер-тичні установок військового призначення, що видали дозвіл на будівництво, передана безоплатно копія схеми, що відображає розташування побудованого, реконструйованого об'єкта капітального будівництва, розташування мереж інженерно-технічного забезпечення в межах земельної ділянки і планувальну організацію земельної ділянки, для розміщення такої копії в інформа-ційної системі забезпечення містобудівної діяльності.
  (В ред. Федеральних законів від 22.11.2010 N 305-ФЗ, від 20.03.2011 N 41-ФЗ, від 18.07.2011 N 243-ФЗ)
  10. Дозвіл на введення об'єкта в експлуатацію є підставою для постановки на державний облік побудованого об'єк-єкта капітального будівництва, внесення змін до документів державного обліку реконструйованого об'єкта капітального будівництва.
  11. У дозволі на введення об'єкту в експлуатацію повинні бути відображені відомості про об'єкт капітального будівництва в обсягів по-ме, необхідному для здійснення його державного кадастрового обліку. Склад таких відомостей повинен відповідати установленим відповідно до Федерального закону від 24 липня 2007 року N 221-ФЗ "Про державний кадастр нерухомості" вимогам до складу відомостей в графічній і текстовій частинах технічного плану.
  (Частина 11 в ред. Федерального закону від 13.05.2008 N 66-ФЗ)
  11.1. Після закінчення будівництва об'єкта капітального будівництва особа, яка здійснює будівництво, зобов'язана передати забудовнику такого об'єкта результати інженерних вишукувань, проектну документацію, акти обстеження робіт, конструк-цій, ділянок мереж інженерно-технічного забезпечення об'єкта капітального будівництва, іншу документацію, необхідну для експлуатації такого об'єкта.
  (Частина 11.1 введена Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
  12. Форма дозволу на введення об'єкту в експлуатацію встановлюється уповноваженим Урядом Російської Федерації федеральним органом виконавчої влади.
  (В ред. Федерального закону від 23.07.2008 N 160-ФЗ)
  13. Протягом трьох днів з дня видачі дозволу на введення об'єкту в експлуатацію орган, що видав такий дозвіл, направляє копію такого дозволу у федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного будівельник-ного нагляду, у разі, якщо видано дозвіл на введення в експлуатацію об'єктів капітального будівництва, зазначених у пункті 5.1 статті 6 цього Кодексу, або в орган виконавчої влади суб'єкта Російської Федерації, уповноважений на здійснення державного будівельного нагляду, у разі, якщо видано дозвіл на введення в експлуатацію інших об'єктів капітального будів-ництва.
  (Частина 13 введена Федеральним законом від 28.11.2011 N 337-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 55. Видача дозволу на введення об'єкту в експлуатацію"
 1. Стаття 9.9. Введення в експлуатацію паливо-і енергоспоживаючих об'єктів без дозволу відповідних органів
    Введення в експлуатацію паливо-і енергоспоживаючих об'єктів без дозволу органів, які здійснюють державний нагляд на зазначених об'єктах, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
 2. Стаття 9.9. Введення в експлуатацію паливо-і енергоспоживаючих об'єктів без дозволу відповідних органів
    Введення в експлуатацію паливо-і енергоспоживаючих об'єктів без дозволу органів, які здійснюють державний нагляд на зазначених об'єктах, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч рублів; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, - від однієї тисячі до двох тисяч рублів або
 3. Стаття 50. Використання водних об'єктів для рек-реаціонних цілей
    1. Використання водних об'єктів для рекреаційних цілей (відпочинку, туризму, спорту) здійснюється з урахуванням правил вико-вання водних об'єктів, встановлюваних органами місцевого самоврядування відповідно до статті 6 цього Кодексу. 2. Проектування, будівництво, реконструкція, введення в експлуатацію та експлуатація будівель, споруд, будівель для рекреа-ційних цілей, в тому числі для
 4. Стаття 60. Охорона водних об'єктів при проектиро-вання, будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації водогосподарської системи
    (В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 1. При проектуванні, будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації гідротехнічних споруд та при впровадженні нових технологічних процесів повинно враховуватися їх вплив на стан водних об'єктів, повинні дотримуватися нор-мотив допустимого впливу на водні об'єкти, за винятком випадків, встановлених
 5. Стаття 9.5. Порушення встановленого порядку будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єкта капітального будівництва, введення його в експлуатацію
    (В ред. Федерального закону від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Будівництво, реконструкція об'єктів капітального будівництва без дозволу на будівництво у разі, якщо для здійснення будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва передбачено отримання дозволів на будівництво, - (в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 243-ФЗ) тягнуть накладення адміністративного
 6. Стаття 55.24. Вимоги законодавства Російської Федерації до експлуатації будівель, споруд
    1. Експлуатація будівель, споруд повинна здійснюватися відповідно до їх дозволеним використанням (назначени-ем). 2. Експлуатація побудованого, реконструйованого будинку, споруди допускається після отримання забудовником дозволу на введення об'єкту в експлуатацію (за винятком випадків, зазначених у частині 3 цієї статті), а також акта, дозволяючого експлу-цію будівлі, споруди, в
 7. Коментар до статті 13.9
    1. Про загальні вимоги з будівництва споруд зв'язку, визначених Федеральним законом "Про зв'язок", см. п. 1 коментаря до ст. 13.4, п. 1 коментаря до ст. 13.7. 2. Про особливості ліцензування діяльності в галузі зв'язку див. п. 11, 12 коментаря до ст. 13.3. 3. Згідно п. 3.1, 3.4 - 3.6 Правил введення в експлуатацію споруд зв'язку, затверджених Наказом Мінзв'язку Росії від 9 вересня
 8. Стаття 9.5. Порушення встановленого порядку будівництва об'єктів, приймання, введення їх в експлуатацію
    1. Будівництво без дозволу будівель і споруд виробничого та невиробничого призначення, в тому числі житлових будинків, а також об'єктів індивідуального будівництва - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від
 9. § 2. Загальні екологічні вимоги
    (Проектування; будівництво та реконструкція; введення в експлуатацію; експлуатація об'єктів) Завдання збереження навколишнього середовища стоїть перед усіма без винятку юридичними та фізичними особами, перед усіма природокористувачами. Однак землевласники перебувають серед природокористувачів на першому місці, оскільки земля є головним природним ресурсом і головним компонентом, основною
 10. Створення речі.
    Набуття права власності на знову виготовлену річ є початковим підставою, оскільки раніше об'єкта права власності взагалі не існувало. Створення речі для придбання на неї права власності вимагає дотримання ряду умов. По-перше, мова йде саме про нову речі, що стала результатом первинного виготовлення конкретною особою. З точки зору права виникнення
 11. 5. Зміст і виконання договору участі в пайовому будівництві
    Зобов'язання забудовника за договором участі в пайовому будівництві включає в себе два роду обов'язків. По-перше, це загальні обов'язки, пов'язані з будівництвом багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості: забудовник зобов'язується перед усіма учасниками пайового будівництва і перед кожним з них окремо побудувати (створити) в передбачений договором строк багатоквартирний
 12. Стаття 75. Дисциплінарна відповідальність за земельні правопорушення
    1. Посадові особи та працівники організації, винні в здійсненні земельних правопорушень, несуть дисциплінарну відповідальність у випадках, якщо в результаті неналежного виконання ними своїх посадових або трудових обов'язків організація зазнала адміністративну відповідальність за проектування, розміщення та введення в експлуатацію об'єктів, що роблять негативний (шкідливий) вплив на
 13. Коментар до статті 7.16
    1. Про статус земель історико-культурного призначення див. п. 5 коментарю до ст. 7.13 та п. 3 коментарю до ст. 7.14. 2. Згідно ст. 5 Федерального закону "Про об'єкти культурної спадщини (пам'ятках історії та культури) народів Російської Федерації" земельні ділянки у межах територій об'єктів культурної спадщини, включених до єдиного державного реєстру об'єктів культурної спадщини
 14. Стаття 9.19. Недотримання вимог про обов'язкове страхування цивільної відповідальності власника небезпечного об'єкта за заподіяння шкоди в результаті аварії на небезпечному об'єкті
    (Введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 226-ФЗ) Експлуатація небезпечного об'єкта, за винятком введення в експлуатацію небезпечного об'єкта, у разі відсутності договору обов'язкового страхування цивільної відповідальності власника небезпечного об'єкта за заподіяння шкоди в результаті аварії на небезпечному об'єкті - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від п'ятнадцяти
 15. Стаття 8.1. Недодержання екологічних вимог під час здійснення містобудівної діяльності та експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів
    (В ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) Недодержання екологічних вимог при територіальному плануванні, містобудівній зонування, планування території, архітектурно-будівельному проектуванні, будівництві, капітальному ремонті, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації, виведенні з експлуатації будівель , будівель, споруд та інших об'єктів капітального
 16. 4. Укладення договору участі в пайовому будівництві
    Забудовник може вступати в договірні відносини з учасниками пайового будівництва з приводу будівництва конкретного багатоквартирного будинку або іншого об'єкта нерухомості лише у випадку виконання низки попередніх обов'язків, передбачених Законом про участь у пайовому будівництві. По-перше, забудовник повинен отримати земельну ділянку або право оренди земельної ділянки,
© 2014-2022  yport.inf.ua