Головна
ГоловнаПриродоресурсове , аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації . Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 60. Охорона водних об'єктів при проектиро-вання, будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації водогосподарської системи

(в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)
1. При проектуванні, будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації гідротехнічних споруд та при впровадженні нових технологічних процесів повинно враховуватися їх вплив на стан водних об'єктів, повинні дотримуватися нор-мотив допустимого впливу на водні об'єкти, за винятком випадків, встановлених федеральними законами.
(В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)
2. Для будівництва гідротехнічних споруд нового водосховища здійснюється вилучення земельних ділянок, располо-дені в межах зони затоплення, відповідно до земельного законодавства та цивільним законодавством.
3. Не допускається введення в експлуатацію об'єктів, призначених для зрошення і добрива земель стічними водами, без ство-ня пунктів спостереження за водним режимом і якістю води у водних об'єктах.
4. Проектування прямоточних систем технічного водопостачання не допускається.
5. Введення в експлуатацію об'єктів, призначених для транспортування, зберігання нафти і (або) продуктів її переробки, без обладнання таких об'єктів засобами запобігання забруднення водних об'єктів та контрольно-вимірювальною апаратурою для виявлення витоку зазначених речовин забороняється.
6. При експлуатації водогосподарської системи забороняється:
1) здійснювати скидання у водні об'єкти стічних вод, що не зазнали санітарної очистки, знешкодження (виходячи з недопус-тімості перевищення нормативів допустимого впливу на водні об'єкти та нормативів гранично допустимих концентрацій шкоду -них речовин у водних об'єктах);
(в ред. Федерального закону від 19.07.2011 N 248-ФЗ)
2) проводити забір (вилучення) водних ресурсів з водного об'єкта в обсязі, яке справляє негативний вплив на водний об'єкт;
3) здійснювати скидання у водні об'єкти стічних вод, в яких містяться збудники інфекційних захворювань, а також шкідливі речовини, для яких не встановлено нормативи гранично допустимих концентрацій.
7. Порушення вимог до використання і охорони водних об'єктів тягне за собою обмеження, призупинення або заборонений-ня експлуатації об'єктів водогосподарських систем у порядку, передбаченому цим Кодексом, іншими федеральними зако-нами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 60. Охорона водних об'єктів при проектиро-вання, будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації водогосподарської системи "
 1. Стаття 42. Основні вимоги до використання водних об'єктів
  водних об'єктів, а також водних біологічних ресурсів та інших об'єктів жи-вотного і рослинного світу. (В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 2. При використанні водних об'єктів, що входять в водогосподарські системи, не допускається зміна водного режиму цих водних об'єктів, яке може привести до порушення прав третіх осіб. 3. Роботи щодо зміни або облаштування
 2. Стаття 59. Охорона підземних водних об'єктів
  водних об'єктів, зобов'язані вживати заходів щодо запобігання забруднення, засмічення підземних водних об'єктів та істо-домлення вод, а також дотримувати встановлених нормативів допустимого впливу на підземні водні об'єкти. 2. На водозбірних площах підземних водних об'єктів, що використовуються або можуть бути використані для цілей питво-вого та господарсько-побутового водопостачання, не допускається
 3. Стаття 8.1. Недодержання екологічних вимог при плануванні, техніко-економічному обгрунтуванні проектів, проектуванні, розміщенні, будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів
  об'єктів - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від п'ятдесяти до ста мінімальних розмірів оплати
 4. Стаття 8.1. Недодержання екологічних вимог під час здійснення містобудівної діяльності та експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів
  об'єктів капітального будівництва - (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі до двох тисяч рублів; на посадових осіб - від двох тисяч до п'яти тисяч рублів; на юридичних осіб - від двадцяти тисяч до ста тисяч рублів. (В ред. Федеральних законів від 26.12.2005 N 183-ФЗ, від 22.06.2007
 5. Стаття 39. Права і обов'язки власників вод-них об'єктів, водокористувачів при використанні водних об'єктів
  водних об'єктів, водокористувачі при використанні водних об'єктів мають право: 1) самостійно здійснювати використання водних об'єктів; 2) здійснювати будівництво гідротехнічних та інших споруд на водних об'єктах; 3) користуватися іншими передбаченими цим Кодексом, іншими федеральними законами правами. 2. Власники водних об'єктів, водокористувачі при використанні
 6. Стаття 38. Види водокористування
  водних об'єктів у користування водокористування поділяється на: 1) спільне водокористування; 2) відокремлений водокористування. 2. Відокремлений водокористування може здійснюватися на водних об'єктах або їх частинах, що знаходяться у власності фізич-них осіб, юридичних осіб, водних об'єктах або їх частинах, що перебувають у державній або муніципальній власності і предос тавленія для
 7. Стаття 53 . Використання водних об'єктів для забезпечення пожежної безпеки
  водних ресурсів для гасіння пожеж допускається з будь-яких водних об'єктів без будь-якого дозволу, безкоштовно і в необхідній для ліквідації пожеж кількості. 2. Використання водних об'єктів, призначених для забезпечення пожежної безпеки, для інших цілей
 8. Стаття 62. Охорона водних об'єктів при їх вико-вання для цілей виробництва електричної енергії
  водних об'єктів. 2. Використання водних об'єктів для цілей виробництва електричної енергії гідроенергетичними об'єктами осуществля-ється з урахуванням інтересів інших водокористувачів, дотримання вимог до використання і охорони водних об'єктів, вимог до збереження водних біологічних ресурсів та інших об'єктів тваринного і рослинного світу, вимог про запобігання негатив-ного
 9. Стаття 55. Основні вимоги до охорони водних об'єктах-тов
  статтями 24 - 27 цього Кодексу. 2. При використанні водних об'єктів фізичні особи, юридичні особи зобов'язані здійснювати водогосподарські мероприя-ку та заходи з охорони водних об'єктів відповідно до цього Кодексу та іншими федеральними
 10. Стаття 1. Основні поняття, що використовуються в цьому Кодексі
  охорона водних об'єктів - система заходів, спрямованих на збереження та відновлення водних об'єктів; 18) річковий басейн - територія, поверхневий стік вод з якою через пов'язані водойми і водотоки здійснюється в море чи озеро; 19) стічні води - води, скидання яких у водні об'єкти здійснюється після їх використання або стік яких здійснюва-ється із забрудненою
 11. § 4. Особливості зміни правового режиму земель водного фонду
  водних об'єктів, зміни русла, кордонів і інших змін місця розташування водних об'єктів за наявності позитивного висновку державної екологічної експертизи. Переклад земель іншої категорії або земельних ділянок у складі таких земель в землі водного фонду допускається у разі: 1) якщо землі зайняті водними об'єктами; 2) будівництва водосховищ та інших штучних водних
 12. Коментар до статті 8.1
  об'єктів встановлені відповідно ст. 35 - 39 Федерального закону від 10 січня 2002 р. N 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища". Відповідність запланованій господарської та іншої діяльності екологічним вимогам встановлюється при проведенні екологічної експертизи. Згідно ст. 11 Федерального закону від 23 листопада 1995 р. N 174-ФЗ "Про екологічну експертизу" обов'язкової державної
 13. Стаття 48. Використання водних об'єктів для сплаву деревини
  водних об'єктів від затонулої деревини. (В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ) 2. Сплав деревини без суднової тяги на водних об'єктах, що використовуються для судноплавства, і молевой сплав деревини на водних об'єктах забороняються. (В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N
 14. Стаття 47. Використання поверхневих водних об'єктів для цілей водного і повітряного транспорту
  водних об'єктів як шляхи сполучення здійснюється в Відповідно до законодательст-вом про водному транспорті. 2. Використання поверхневих водних об'єктів для зльоту, посадки повітряних суден здійснюється в порядку, встановленому Урядом Російської
 15. Стаття 23.69. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю (нагляду) за діяльністю саморегулівних організацій в області інженерних вишукувань, архітектурно-будівельного проектування, будівництва, реконструкції, капітального ремонту об'єктів капітального будівництва
  об'єктів капітального будівництва, розглядає справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 9.5.1 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органу, зазначеного у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого на здійснення державного контролю (нагляду) за
 16. Стаття 9.2. Порушення норм і правил безпеки гідротехнічних споруд
  при проектуванні, будівництві, приймання, введення в експлуатацію, експлуатації, ремонті, реконструкції, консервації або виведенні з експлуатації гідротехнічної споруди - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від десяти до п'ятнадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від двадцяти до тридцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб -
 17. Стаття 9.5.1. Виконання інженерних вишукувань, підготовка проектної документації, будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об'єктів капітального будівництва без свідоцтва про допуск до відповідних видів робіт або з порушенням мінімально необхідних вимог до видачі свідоцтв про допуск до відповідних видів робіт
  об'єктів капітального будівництва, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва (далі у цій статті - роботи, які впливають на безпеку об'єктів капітального будівництва), без свідоцтва про допуск до зазначених видів робіт, якщо таке свідоцтво є обов'язковим, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від сорока
 18. Стаття 23.23.1. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють регіональний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
  статтями 8.12 - 8.15 (за винятком водних об'єктів, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду), статтею 8.42 (за винятком водних об'єктів, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду) цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право керівники органів
© 2014-2022  yport.inf.ua