Головна
ГоловнаПриродоресурсове , аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації . Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 62. Охорона водних об'єктів при їх вико-вання для цілей виробництва електричної енергії

1. Водокористувачі, які використовують водні об'єкти для забезпечення технологічних потреб теплоенергетики та атомної енерге-ки, зобов'язані дотримуватися температурного режиму водних об'єктів.
2. Використання водних об'єктів для цілей виробництва електричної енергії гідроенергетичними об'єктами осуществля-ється з урахуванням інтересів інших водокористувачів, дотримання вимог до використання і охорони водних об'єктів, вимог до збереження водних біологічних ресурсів та інших об'єктів тваринного і рослинного світу, вимог про запобігання негатив-ного впливу вод і ліквідації його наслідків.
3. Для забезпечення безпечного і безаварійного функціонування, безпечної експлуатації гідроенергетичних об'єктів в ак-ватора водних об'єктів, на ділянках берегової смуги (у тому числі ділянках примикання до гідроенергетичним об'єктам), ділянках заплави встановлюються охоронні зони з особливими умовами водокористування та використання ділянок берегової смуги (у тому числі ділянок примикання до гідроенергетичним об'єктам). Уряд Російської Федерації визначає порядок встановлення охорон-них зон для зазначених об'єктів, особливі умови водокористування та використання ділянок берегової смуги (у тому числі ділянок примикання до гідроенергетичним об'єктам) в їх межах.
(Частина 3 введена Федеральним законом від 21.07.2011 N 257-ФЗ)
4. Нагляд за дотриманням особливих умов водокористування та використання ділянок берегової смуги (у тому числі ділянок примикання до гідроенергетичним об'єктам) в межах охоронних зон гідроенергетичних об'єктів, розташованих на водних об'єктах-тах, які відповідно до цього Кодексу підлягають федеральному державному нагляду в галузі використання і охорони водних об'єктів, здійснює федеральний орган виконавчої влади, уповноважений здійснювати федеральний дер-ний нагляд у галузі використання і охорони водних об'єктів. Нагляд за дотриманням особливих умов водокористування і використання ня ділянок берегової смуги (у тому числі ділянок примикання до гідроенергетичним об'єктам) в межах охоронних зон гідроенер-гетіческіх об'єктів, розташованих на водних об'єктах, які відповідно до цього Кодексу підлягають регіональному дер-жавної нагляду у галузі використання і охорони водних об'єктів, здійснюють органи виконавчої влади суб'єктів Рос-сийской Федерації, уповноважені здійснювати регіональний державний нагляд у галузі використання і охорони водних об'єктів.
(Частина 4 введена Федеральним законом від 21.07.2011 N 257-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 62. Охорона водних об'єктів при їх вико-вання для цілей виробництва електричної енергії"
 1. Стаття 37. Цілі водокористування
  Водні об'єкти використовуються для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання, скидання стічних вод і (або) дренаж-них вод, виробництва електричної енергії, водного і повітряного транспорту, сплаву деревини та інших передбачених цим Кодексом цілей. (В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N
 2. Э
  Евікція IX, 40, § 2 (2) - с. 246; IX, 44, § 1 (2) - с. 411 - 412 Екіпаж транспортного засобу - договір оренди без Е. т. с. X, 45, § 3 (3) - с. 475 - 477 - договір оренди з Е. т. с. X, 45, § 3 (2) - с. 471 - 475 - вимоги до Е. т. с. X, 45, § 3 (2) - с. 472 - 473 Енергетика IX, 42, § 5 (1 - 3) - с. 349 - 358 Енергія - договір купівлі- продажу електричної Е. IX, 42, § 5 (1 - 2) -
 3. Стаття 14.31.2. Маніпулювання цінами на оптовому і (або) роздрібних ринках електричної енергії (потужності)
  (введена Федеральним законом від 06.12.2011 N 404-ФЗ) 1. Маніпулювання цінами на оптовому і (або) роздрібних ринках електричної енергії (потужності) учасниками оптового та (або) роздрібного ринків електричної енергії (потужності), які не займають домінуючого становища на відповідних ринках електричної енергії (потужності), - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у
 4. Стаття 53. Використання водних об'єктів для забезпечення пожежної безпеки
  1. Забір (вилучення) водних ресурсів для гасіння пожеж допускається з будь-яких водних об'єктів без будь-якого дозволу, безкоштовно і в необхідній для ліквідації пожеж кількості. 2. Використання водних об'єктів, призначених для забезпечення пожежної безпеки, для інших цілей
 5. Стаття 9.15. Порушення стандартів розкриття інформації суб'єктами оптового ринку електричної енергії та потужності, роздрібних ринків електричної енергії
  (введена Федеральним законом від 17.07.2009 N 160-ФЗ) Порушення суб'єктом оптового ринку електричної енергії і потужності або роздрібного ринку електричної енергії встановлених стандартами розкриття інформації порядку, способів чи строків опублікування інформації в друкованих виданнях, в яких відповідно до федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації публікуються
 6. Стаття 59. Охорона підземних водних об'єктів
  1. Фізичні особи, юридичні особи, діяльність яких надає чи може надати негативний вплив на стан підземних водних об'єктів, зобов'язані вживати заходів щодо запобігання забруднення, засмічення підземних водних об'єктів та істо-домлення вод, а також дотримувати встановлених нормативів допустимого впливу на підземні водні об'єкти. 2. На водозбірних площах підземних водних
 7. Стаття 9.18. Порушення порядку виведення об'єктів електроенергетики в ремонт
  (введена Федеральним законом від 26.07.2010 N 189-ФЗ) Порушення власниками або іншими законними власниками об'єктів з виробництва електричної енергії та (або) об'єктів електромережевого господарства порядку виведення об'єктів електроенергетики в ремонт, що спричинило повне і (або) часткове обмеження режиму споживання електричної і (або) теплової енергії споживачами більш ніж на три
 8. Стаття 47. Використання поверхневих водних об'єктів для цілей водного і повітряного транспорту
  1. Використання поверхневих водних об'єктів як шляхи сполучення здійснюється відповідно з законодательст-вом про водному транспорті. 2. Використання поверхневих водних об'єктів для зльоту, посадки повітряних суден здійснюється в порядку, встановленому Урядом Російської
 9. Стаття 49. Використання водних об'єктів для ле-чебной і оздоровчих цілей
  Водні об'єкти, що містять природні лікувальні ресурси, використовуються для лікувальних і оздоровчих цілей у порядку, ус-тановленном законодавством Російської Федерації про природні лікувальні ресурси, лікувально-оздоровчих місцевостях і
 10. Стаття 42. Основні вимоги до використання водних об'єктів
  1. При проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації гідротехнічних споруд повинні передбачатися і своєчасно здійснюватися заходи з охорони водних об'єктів, а також водних біологічних ресурсів та інших об'єктів жи -вотного і рослинного світу. (в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 2. При використанні водних об'єктів, що входять в водогосподарські
 11. Стаття 38. Види водокористування
  1. Виходячи з умов надання водних об'єктів у користування водокористування поділяється на: 1) спільне водокористування; 2) відокремлений водокористування. 2. Відокремлений водокористування може здійснюватися на водних об'єктах або їх частинах, що знаходяться у власності фізич-них осіб, юридичних осіб, водних об'єктах або їх частинах, що перебувають у державній або муніципальній
 12. Стаття 7.19. Самовільне підключення і використання електричної, теплової енергії, нафти або газу
  Самовільне підключення до енергетичних мереж, нафтопроводами, нафтопродуктопроводами і газопроводам, а одно самовільне (безоблікове) використання електричної, теплової енергії, нафти, газу або нафтопродуктів - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від однієї тисячі п'ятисот до двох тисяч рублів; на посадових осіб - від трьох тисяч до чотирьох тисяч рублів; на юридичних
 13. Стаття 7.19. Самовільне підключення і використання електричної, теплової енергії, нафти або газу
  Самовільне підключення до енергетичних мереж, нафтопроводами, нафтопродуктопроводами і газопроводам, а одно самовільне (безоблікове) використання електричної, теплової енергії, нафти, газу або нафтопродуктів - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятнадцяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від тридцяти до сорока мінімальних
 14. Стаття 48. Використання водних об'єктів для сплаву деревини
  (в ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ) 1. Водокористувачі, які здійснюють сплав деревини, зобов'язані регулярно проводити очищення водних об'єктів від затонулої деревини. (В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ) 2. Сплав деревини без суднової тяги на водних об'єктах, що використовуються для судноплавства, і молевой сплав деревини на водних об'єктах забороняються. (В ред.
 15. 3. Договори, що укладаються на роздрібних ринках електроенергії
  Суб'єктами роздрібних ринків електричної енергії є: - споживачі електричної енергії; - виробники електроенергії, які не мають права на участь в оптовому ринку; - енергозбутові організації; - гарантують постачальники; - територіальні мережеві організації, що здійснюють послуги з передачі електричної енергії; - суб'єкти оперативно-диспетчерського управління,
 16. Стаття 9.8. Порушення правил охорони електричних мереж напругою понад 1000 вольт
  Порушення правил охорони електричних мереж напругою понад 1000 вольт, що може викликати або викликала перерву в забезпеченні споживачів електричною енергією, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на посадових осіб - від однієї тисячі до двох тисяч рублів; на юридичних осіб - від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів. (в ред.
© 2014-2022  yport.inf.ua