Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 61. Охорона водних об'єктів при проведенні робіт

1. Проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, бурових і інших робіт, пов'язаних із зміною дна і берегів вод-них об'єктів, в їх водоохоронних зонах, в межах особливо цінних водно-болотних угідь здійснюється відповідно до вимог водного законодавства, законодавства в галузі охорони навколишнього середовища та законодавства про містобудівну діяльно-сти.
(В ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 87-ФЗ)
2. Водокористувачі, які використовують водні об'єкти для забору (вилучення) водних ресурсів, зобов'язані вживати заходів щодо запобігання-обертанню попадання риб та інших водних біологічних ресурсів в водозабірні споруди, здійснювати заходи щодо запобігання-обертанню забруднення грунтових вод і підйому їх рівня.
3. Зрошення, в тому числі з використанням стічних вод, якість яких відповідає вимогам нормативів допустимого впливу на водні об'єкти, осушення та інші меліоративні роботи повинні проводитися одночасно із здійсненням заходів із охорони навколишнього середовища, із захисту водних об'єктів та їх водозбірних площ.
4. Фізичні особи, юридичні особи, які здійснюють проведення будівельних, днопоглиблювальних, вибухових, бурових та ін-ших робіт, пов'язаних із зміною дна і берегів водних об'єктів, зобов'язані здійснювати заходи з охорони водних об'єктів, пре-дотвращенія їх забруднення і засмічення.
(Частина 4 введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 87-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 61. Охорона водних об'єктів при проведенні робіт"
 1. Стаття 42. Основні вимоги до використання водних об'єктів
  1. При проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації гідротехнічних споруд повинні передбачатися і своєчасно здійснюватися заходи з охорони водних об'єктів, а також водних біологічних ресурсів та інших об'єктів жи-вотного і рослинного світу. (В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 2. При використанні водних об'єктів, що входять в водогосподарські
 2. Стаття 38. Види водокористування
  1. Виходячи з умов надання водних об'єктів у користування водокористування поділяється на: 1) спільне водокористування; 2) відокремлений водокористування. 2. Відокремлений водокористування може здійснюватися на водних об'єктах або їх частинах, що знаходяться у власності фізич-них осіб, юридичних осіб, водних об'єктах або їх частинах, що перебувають у державній або муніципальній
 3. Стаття 53. Використання водних об'єктів для забезпечення пожежної безпеки
  1. Забір (вилучення) водних ресурсів для гасіння пожеж допускається з будь-яких водних об'єктів без будь-якого дозволу, безкоштовно і в необхідній для ліквідації пожеж кількості. 2. Використання водних об'єктів, призначених для забезпечення пожежної безпеки, для інших цілей
 4. Стаття 55. Основні вимоги до охорони водних об'єктах-тов
  1. Власники водних об'єктів здійснюють заходи з охорони водних об'єктів, запобігання їх забруднення, засо-ренію і виснаження вод, а також заходи з ліквідації наслідків зазначених явищ. Охорона водних об'єктів, що знаходяться в федераль-ної власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муніципальних утворень, здійснюється испол-Передачі органами
 5. Стаття 51.1. Використання водних об'єктів для це-лей рибальства
  (введена Федеральним законом від 28.12.2010 N 420-ФЗ) Використання водних об'єктів рибогосподарського значення для цілей рибальства здійснюється відповідно до законодавства про рибальство та збереження водних біологічних
 6. Стаття 39. Права і обов'язки власників вод-них об'єктів, водокористувачів при використанні водних об'єктів
  1. Власники водних об'єктів, водокористувачі при використанні водних об'єктів мають право: 1) самостійно здійснювати використання водних об'єктів; 2) здійснювати будівництво гідротехнічних та інших споруд на водних об'єктах; 3) користуватися іншими передбаченими цим Кодексом, іншими федеральними законами правами. 2. Власники водних об'єктів, водокористувачі при
 7. Стаття 48. Використання водних об'єктів для сплаву деревини
  (в ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ) 1. Водокористувачі, які здійснюють сплав деревини, зобов'язані регулярно проводити очищення водних об'єктів від затонулої деревини. (В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ) 2. Сплав деревини без суднової тяги на водних об'єктах, що використовуються для судноплавства, і молевой сплав деревини на водних об'єктах забороняються. (В ред.
 8. Стаття 56. Охорона водних об'єктів від забруднення і засмічення
  1. Скидання у водні об'єкти та поховання в них відходів виробництва та споживання, у тому числі виведених з експлуатації су-дів та інших плавучих засобів (їх частин і механізмів), забороняються. 2. Проведення на водному об'єкті робіт, в результаті яких утворюються тверді зважені частки, допускається тільки в со-відповідності до вимог законодавства Російської Федерації. 3. Заходи по
 9. Стаття 30. Державний моніторинг водних об'єктів
  1. Державний моніторинг водних об'єктів являє собою систему спостережень, оцінки і прогнозу змін перебуваючи-ня водних об'єктів, що знаходяться у федеральній власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муни-ціпальних утворень, власності фізичних осіб, юридичних осіб. 2. Державний моніторинг водних об'єктів є частиною державного
 10. Стаття 47. Використання поверхневих водних об'єктів для цілей водного і повітряного транспорту
  1. Використання поверхневих водних об'єктів як шляхи сполучення здійснюється відповідно до законодательст-вом про водному транспорті. 2. Використання поверхневих водних об'єктів для зльоту, посадки повітряних суден здійснюється в порядку, встановленому Урядом Російської
 11. Стаття 23.23.1. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють регіональний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
  (введена Федеральним законом від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють регіональний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 7.2 (в частині знищення або пошкодження свердловин державної опорної
 12. Стаття 23.23. Органи, що здійснюють федеральний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. Органи , здійснюють федеральний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 7.2 (в частині знищення або пошкодження спостережних режимних створів на водних об'єктах, що підлягають федеральному державному
 13. Глава 6. ОХОРОНА ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
  Глава 6. ОХОРОНА ВОДНИХ
 14. Стаття 1. Основні поняття, що використовуються в цьому Кодексі
  В цілях цього Кодексу використовуються такі основні поняття: 1) акваторія - водний простір в межах природних, штучних або умовних кордонів; 2) водне господарство - діяльність у сфері вивчення, використання, охорони водних об'єктів, а також запобігання та ліквідує-ції негативного впливу вод; 3) водні ресурси - поверхневі і підземні води, які знаходяться в
 15. Стаття 59. Охорона підземних водних об'єктів
  1. Фізичні особи, юридичні особи, діяльність яких надає чи може надати негативний вплив на стан підземних водних об'єктів, зобов'язані вживати заходів щодо запобігання забруднення, засмічення підземних водних об'єктів та істо-домлення вод, а також дотримувати встановлених нормативів допустимого впливу на підземні водні об'єкти. 2. На водозбірних площах підземних водних
 16. § 4. Особливості зміни правового режиму земель водного фонду
  Переклад земель водного фонду або земельних ділянок у складі таких земель в іншу категорію допускається у випадках: 1) створення особливо охоронюваних природних територій; 2) встановлення або зміни меж населених пунктів ; 3) розміщення об'єктів державного або муніципального значення за відсутності інших варіантів розміщення цих об'єктів; 4) припинення існування водних
 17. Стаття 40. Захист конкуренції в області вико-вання водних об'єктів
  (в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 1. Забороняються монополістична діяльність та недобросовісна конкуренція в галузі використання водних об'єктів. 2. Федеральним органам виконавчої влади, органам державної влади суб'єктів Російської Федерації, органам ме-стного самоврядування, іншим здійснює функції зазначених органів органам або організаціям забороняється
© 2014-2022  yport.inf.ua