Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 40. Захист конкуренції в області вико-вання водних об'єктів

(в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)
1. Забороняються монополістична діяльність та недобросовісна конкуренція в галузі використання водних об'єктів.
2. Федеральним органам виконавчої влади, органам державної влади суб'єктів Російської Федерації, органам ме-стного самоврядування, іншим здійснює функції зазначених органів органам або організаціям забороняється приймати акти та (або) здійснювати дії (бездіяльність), а також укладати угоди або здійснювати узгоджені дії в області вико -вання водних об'єктів, які призводять або можуть призвести до недопущення, обмеження, усунення конкуренції.
3. Порядок здійснення державного контролю за економічною концентрацією в галузі використання водних об'єктів встановлюється Урядом Російської Федерації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 40. Захист конкуренції в області вико-вання водних об'єктів "
 1. Стаття 62. Охорона водних об'єктів при їх вико-вання для цілей виробництва електричної енергії
  1. Водокористувачі, які використовують водні об'єкти для забезпечення технологічних потреб теплоенергетики та атомної енерге-ки, зобов'язані дотримуватися температурного режиму водних об'єктів. 2. Використання водних об'єктів для цілей виробництва електричної енергії гідроенергетичними об'єктами осуществля-ється з урахуванням інтересів інших водокористувачів, дотримання вимог до використання і охорони
 2. Стаття 42. Основні вимоги до використання водних об'єктів
  1. При проектуванні, будівництві, реконструкції та експлуатації гідротехнічних споруд повинні передбачатися і своєчасно здійснюватися заходи з охорони водних об'єктів, а також водних біологічних ресурсів та інших об'єктів жи-вотного і рослинного світу. (В ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 2. При використанні водних об'єктів, що входять в водогосподарські
 3. Стаття 38. Види водокористування
  1. Виходячи з умов надання водних об'єктів у користування водокористування поділяється на: 1) спільне водокористування; 2) відокремлений водокористування. 2. Відокремлений водокористування може здійснюватися на водних об'єктах або їх частинах, що знаходяться у власності фізич-них осіб, юридичних осіб, водних об'єктах або їх частинах, що перебувають у державній або муніципальній
 4. Стаття 53. Використання водних об'єктів для забезпечення пожежної безпеки
  1. Забір (вилучення) водних ресурсів для гасіння пожеж допускається з будь-яких водних об'єктів без будь-якого дозволу, безкоштовно і в необхідній для ліквідації пожеж кількості. 2. Використання водних об'єктів, призначених для забезпечення пожежної безпеки, для інших цілей
 5. Стаття 55. Основні вимоги до охорони водних об'єктах-тов
  1. Власники водних об'єктів здійснюють заходи з охорони водних об'єктів, запобігання їх забруднення, засо-ренію і виснаження вод, а також заходи з ліквідації наслідків зазначених явищ. Охорона водних об'єктів, що знаходяться в федераль-ної власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муніципальних утворень, здійснюється испол-Передачі органами
 6. Стаття 30. Державний моніторинг водних об'єктів
  1. Державний моніторинг водних об'єктів являє собою систему спостережень, оцінки і прогнозу змін перебуваючи-ня водних об'єктів, що знаходяться у федеральній власності, власності суб'єктів Російської Федерації, власності муни-ціпальних утворень, власності фізичних осіб, юридичних осіб. 2. Державний моніторинг водних об'єктів є частиною державного
 7. Стаття 39. Права і обов'язки власників вод-них об'єктів, водокористувачів при використанні водних об'єктів
  1. Власники водних об'єктів, водокористувачі при використанні водних об'єктів мають право: 1) самостійно здійснювати використання водних об'єктів; 2) здійснювати будівництво гідротехнічних та інших споруд на водних об'єктах; 3) користуватися іншими передбаченими цим Кодексом, іншими федеральними законами правами. 2. Власники водних об'єктів, водокористувачі при
 8. Стаття 48. Використання водних об'єктів для сплаву деревини
  (в ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ) 1. Водокористувачі, які здійснюють сплав деревини, зобов'язані регулярно проводити очищення водних об'єктів від затонулої деревини. (В ред. Федерального закону від 04.12.2006 N 201-ФЗ) 2. Сплав деревини без суднової тяги на водних об'єктах, що використовуються для судноплавства, і молевой сплав деревини на водних об'єктах забороняються. (В ред.
 9. Стаття 59. Охорона підземних водних об'єктів
  1. Фізичні особи, юридичні особи, діяльність яких надає чи може надати негативний вплив на стан підземних водних об'єктів , зобов'язані вживати заходів щодо запобігання забруднення, засмічення підземних водних об'єктів та істо-домлення вод, а також дотримувати встановлених нормативів допустимого впливу на підземні водні об'єкти. 2. На водозбірних площах підземних водних
 10. Стаття 25. Повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в галузі водних відносин
  До повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в галузі водних відносин відносяться: 1) володіння, користування, розпорядження водними об'єктами, що знаходяться у власності суб'єктів Російської Федеративної- ції; 2) встановлення ставок плати за користування водними об'єктами, що знаходяться у власності суб'єктів Російської Федеративної-ції, порядку розрахунку і справляння такої
 11. Стаття 47. Використання поверхневих водних об'єктів для цілей водного і повітряного транспорту
  1. Використання поверхневих водних об'єктів як шляхи сполучення здійснюється відповідно до законодательст-вом про водному транспорті. 2. Використання поверхневих водних об'єктів для зльоту, посадки повітряних суден здійснюється в порядку, встановленому Урядом Російської
 12. Стаття 23.23.1. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють регіональний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
  (введена Федеральним законом від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють регіональний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 7.2 (в частині знищення або пошкодження свердловин державної опорної
 13. Стаття 23.23. Органи, що здійснюють федеральний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. Органи, що здійснюють федеральний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 7.2 (в частині знищення або пошкодження спостережних режимних створів на водних об'єктах, що підлягають федеральному державному
 14. Стаття 24. Повноваження органів державної влади Російської Федерації в галузі водних відносин
  До повноважень органів державної влади Російської Федерації в галузі водних відносин відносяться: 1) володіння, користування, розпорядження водними об'єктами, що знаходяться у федеральній власності; 2) розроблення, затвердження та реалізація схем комплексного використання і охорони водних об'єктів і внесення змін в ці схеми; 3) здійснення федерального державного нагляду в
 15. Стаття 7.1. Водогосподарські заходи та ме-ропріятія з охорони водних об'єктів
  (введена Федеральним законом від 14.07.2008 N 118-ФЗ) 1. Водогосподарські заходи та заходи з охорони водних об'єктів, що перебувають у державній або муниципаль-ної власності, здійснюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень відповідно до статей 24 - 27 цього Кодексу або особами, які використовують водні об'єкти в
© 2014-2022  yport.inf.ua