Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 41. Призупинення або обмеження водо-користування

1. Водокористування може бути припинено або обмежено в разі:
1) загрози заподіяння шкоди життю або здоров'ю людини;
2) виникнення радіаційної аварії чи інших надзвичайних ситуацій природного або техногенного характеру ;
3) заподіяння шкоди довкіллю;
3.1) встановлення охоронних зон гідроенергетичних об'єктів;
(п. 3.1 введений Федеральним законом від 21.07.2011 N 257-ФЗ)
4) в інших передбачених федеральними законами випадках.
2. Призупинення водокористування у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні право-порушення, здійснюється в судовому порядку. В інших випадках призупинення водокористування здійснюється виконавчими органами державної влади чи органами місцевого самоврядування в межах їх компетенції відповідно до федеральними законами.
3. Обмеження водокористування встановлюється нормативними правовими актами виконавчих органів державної влади, нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування або рішенням суду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 41. Призупинення або обмеження водо-користування "
 1. Стаття 17. Зміна і розірвання договору водо-користування
  водокористування здійснюються відповідно до цивільного
 2. Стаття 116. Призупинення процесуальних строків
  призупинення тих процесуальних строків, які не минули на момент пріос-тановления провадження у справі. Вказівка в коментованій статті на одночасність призупинення провадження у справі і при-остановление течії процесуальних строків вимагає виходити з взаємопов'язаного застосування ст. 116 та ст. ст. 143, 144, 147 АПК
 3. Стаття 217. Строки зупинення провадження у справі
  зупинення провадження у справі з обставинами, настання яких зобов'язує суд відновити виробництво, суддя повинен періодично перевіряти, чи не чи наступили ці обставини. Суду слід також роз'яснювати особам, які беруть участь у справі, їх обов'язок інформувати суд про усунення обставин, що викликали зупинення провадження у справі. Час, що минув з моменту призупинення
 4. Водо-, теплопостачання та водовідведення
  чи здоров'ю внаслідок неналежного надання послуг; - усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуги протягом строку, встановленого договором; - несплату вартості послуг, які не надаються понад строку, встановленого договором, а також на отримання неустойки (пені) та облік її під час чергової плати за послуги. Призупинення оплати не звільняє
 5. Стаття 858. Обмеження розпорядження рахунком
  зупинення операцій за рахунком у випадках, передбачених
 6. Стаття 747. Додаткові обов'язки замовника за договором будівельного підряду
  водо-і паропроводу і надавати інші послуги. 3. Оплата наданих замовником послуг, зазначених у пункті 2 цієї статті, здійснюється у випадках та на умовах, передбачених договором будівельного
 7. Стаття 116. Призупинення процесуальних строків
  зупинення провадження у справі. Якщо ж суд виніс ухвалу про призупинення провадження у справі після закінчення строку на його розгляд, то після зупинення провадження у справі терміни не можуть продовжуватися. Одним з наслідків зупинення провадження у справі є призупинення перебігу всіх не минули процесуальних строків. За наявності підстав, перелічених у ст.
 8. Стаття 218. Оскарження ухвали суду про зупинення провадження у справі
  зупинення провадження у справі може бути оскаржено в апеляційному або касаційному порядку будь-якою особою, бере участі у справі. Що стосується ухвал про відмову у зупиненні провадження у справі або про його відновлення (ст. 219 ЦПК), то на них не може бути подана скарга або подання прокурора, а заперечення щодо цих визначень можуть бути включені в апеляційну
 9. Стаття 277. Обтяження сервітутом будівель і споруд
  статтями 274 - 276 цього Кодексу, сервітутом можуть обтяжувати будівлі, споруди та інше нерухоме майно, обмежене користування яким необхідно поза зв'язку з користуванням земельною
 10. Стаття 110. Призупинення процесуальних строків
  призупинення судочинства не можуть бути вчинені ніякі процесуальні дії, то повинні бути припинені і неистекшему процесуальні строки, в тому числі і ті терміни, які були судом продовжені або відновлені відповідно до ст. 111 і 112 ЦПК. 2. Застосовуючи положення ч. 2 коментованої статті, необхідно враховувати, що процесуальна дія після поновлення перебігу
 11. Стаття 147. Порядок зупинення та поновлення провадження у справі
  зупинення провадження у справі. У цей період особи, що у справі, має право звернутися з клопотанням про вчинення інших процесуальних дій, передбачених гл. 8 АПК РФ, в тому числі скасування забезпечувальних заходів, заміни однієї забезпечувальний захід другий, витребування зустрічного забезпечення. Див: п. 2 Постанови Пленуму ВАС РФ від 12.10.2006 N 55 "Про застосування арбітражними судами
 12. Стаття 9.11. Порушення правил користування паливом і енергією, правил улаштування, експлуатації паливо-і енергоспоживаючих установок, теплових мереж, об'єктів зберігання, утримання, реалізації та транспортування енергоносіїв, палива і продуктів його переробки
  призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби; на юридичних осіб - від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів або адміністративне призупинення діяльності на строк до дев'яноста доби. (в ред. Федеральних законів від 09.05.2005 N 45-ФЗ, від 22.06.2007 N
 13. Стаття 438. Поновлення виконавчого виробництва
  стаття надає суду право з урахуванням конкретних обставин справи скоротити терміни призупинення виконавчого провадження. Дозвіл даного питання можливе за заявою стягувача, судового пристава-виконавця або за ініціативою самого суду, як це передбачено ст. 438 даного Кодексу стосовно до поновленню виконавчого провадження. З відновленням виконавчого
 14. Стаття 31.6. Зупинення виконання постанови про призначення адміністративного покарання
  зупинення виконання постанови виноситься ухвала, яка при необхідності негайно направляється в орган, посадовій особі, що призводить це визначення у виконання . 2. Принесення протесту на постанову про адміністративний арешт або адміністративне призупинення діяльності не зупиняє виконання цієї ухвали. (в ред. Федерального закону від 09.05.2005 N
 15. Вопрос_30. Позовна давність: поняття, початок перебігу, припинення. Призупинення, перерву, відновлення. Обмеження застосування норм про позовну давність
  Вопрос_30. Позовна давність: поняття, початок перебігу, припинення. Призупинення, перерву, відновлення. Обмеження застосування норм про позовну
 16. Стаття 1065. Попередження заподіяння шкоди
  призупинення чи припинення відповідної діяльності лише у випадку, якщо її призупинення або припинення суперечить суспільним інтересам. Відмова в призупинення чи припинення такої діяльності не позбавляє потерпілих права на відшкодування заподіяної цією діяльністю
 17. Стаття 440. Порядок зупинення або припинення виконавчого провадження судом
  статтями). Норма про направлення копії ухвали стягувачу, боржнику та судового пристава-виконавця виступає додатковою процесуальною гарантією права цих осіб на судовий захист, реалізовану на даному етапі виконавчого виробництва за допомогою оскарження ухвали. Судовому приставу-виконавцю цим забезпечується також виконання обов'язку з повідомленням у триденний термін
 18. Стаття 147. Порядок зупинення та відновлення виробництва по справі
  зупинення та поновлення провадження у справі вирішуються з обов'язковим належним процесуальним оформленням у формі ухвали. Відповідно до ст. 184 АПК РФ визначення про відмову в зупинення провадження у справі може бути протокольним, а ухвали про зупинення провадження у справі, про відмову у поновленні провадження у справі та про відновлення провадження у справі
 19. Стаття 110. Призупинення процесуальних строків
  Стаття 110. Призупинення процесуальних
© 2014-2022  yport.inf.ua