Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 25. Повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в галузі водних відносин

До повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в галузі водних відносин відносяться:
1) володіння, користування, розпорядження водними об'єктами, які у власності суб'єктів Російської Федеративної-ції;
2) встановлення ставок плати за користування водними об'єктами, що знаходяться у власності суб'єктів Російської Федеративної-ції, порядку розрахунку і справляння такої плати;
3) участь у діяльності басейнових рад;
4) розробка, затвердження та реалізація програм суб'єктів Російської Федерації щодо використання та охорони водних об'єктів або їх частин, розташованих на територіях суб'єктів Російської Федерації ;
5) резервування джерел питного та господарсько-побутового водопостачання;
(в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)
6) здійснення регіонального державного нагляду в галузі використання і охорони водних об'єктів, за винятком водних об'єктів, що підлягають федеральному державному нагляду, а також за дотриманням особливих умов водокористування і іс-користування ділянок берегової смуги (у тому числі ділянок примикання до гідроенергетичним об'єктам) в межах охоронних зон гідроенергетичних об'єктів, розташованих на водних об'єктах, що підлягають регіональному державного нагляду за їх вико-ристанням та охороною;
(в ред. Федеральних законів від 18.07.2011 N 242-ФЗ, від 21.07.2011 N 257-ФЗ)
7) затвердження правил користування водними об'єктами для плавання на маломірних судах;
8) затвердження правил охорони життя людей на водних об'єктах ;
9) участь в організації та здійсненні державного моніторингу водних об'єктів;
10) здійснення заходів щодо запобігання негативного впливу вод і ліквідації його наслідків у відношенні водних об'єк-тів , що знаходяться у власності суб'єктів Російської Федерації;
11) здійснення заходів з охорони водних об'єктів, що знаходяться у власності суб'єктів Російської Федерації;
12) затвердження переліків об'єктів, що підлягають регіональному державного нагляду в галузі використання і охорони водних об'єктів;
(в ред. Федерального закону від 18.07.2011 N 242-ФЗ)
13) встановлення переліку посадових осіб, здійснюють регіональний державний нагляд у галузі використання і охорони водних об'єктів, а також за дотриманням особливих умов водокористування та використання ділянок берегової смуги (у тому числі ділянок примикання до гідроенергетичним об'єктам) в межах охоронних зон гідроенергетичних об'єктів, розташованих на водних об'єктах, що підлягають регіональному державному нагляду за їх використанням і охороною.
(В ред. Федеральних законів від 18.07.2011 N 242-ФЗ, від 21.07.2011 N 257-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 25. Повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в галузі водних відносин "
 1. Стаття 7. Учасники водних відносин
  повноважень, встановлених нормативними правовими
 2. Стаття 23.23.1. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють регіональний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
  статтями 8.12 - 8.15 (за винятком водних об'єктів, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду), статтею 8.42 (за винятком водних об'єктів, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду) цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право керівники органів
 3. Стаття 29. Басейнові ради
  Повноважним Урядом Російської Федерації федеральних ор-ганів виконавчої влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, а також представники водокористувачів, громадських об'єднань, громад корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Даль -нього Сходу Російської Федерації. 4. Порядок створення та діяльності басейнових
 4. Стаття 30. Державний моніторинг водних об'єктів
  Повноважним Урядом Російської Федерації федеральними органами виконавчої влади за участю уповноважених органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації. 8. Порядок здійснення державного моніторингу водних об'єктів встановлюється Урядом Російської
 5. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  повноважень суб'єктів Російської Федерації ставляться резервування, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земель для потреб суб'єктів Російської Федерації, розробка та реалізація регіональних програм використання та охорони земель, що перебувають в межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого
 6. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  Повноважним Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи з відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципального утворення), сприяти федеральним органам державної влади (органам державної влади суб'єктів Російської Федерації) в
 7. 28. Федеративний устрій Росії
  повноважень між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, рівноправність і самовизначення народів в Російській Федерації. Усі суб'єкти Російської Федерації рівноправні у відносинах з федеральними органами державної влади. Організація державної влади суб'єктів Федерації відбувається шляхом прийняття
 8. Коментар до статті 23.23
  Повноважним державним органом управління використанням і охороною водного фонду, а також федеральним органом виконавчої влади, спеціально уповноваженим на здійснення державного регулювання в галузі охорони озера Байкал. Згідно подп. 9 п. 7 Положення МПР Росії розглядає справи про адміністративні правопорушення і призначає адміністративні покарання, а також має право
 9. Стаття 135. Форми міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації
  повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, переданих на підставі договорів між органами державної влади автономного округу і відповідно органами державної влади краю чи області, укладених в соот- повідно до законодавства Російської Федерації; субсидій федеральному бюджету з бюджетів суб'єктів Російської Федерації; (абзац введений
 10. Стаття 14. Бюджет суб'єкта Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних-го фонду
  повноважень з предметів ведення суб'єктів Рос-сийской Федерації і повноважень з предметів спільного ведення, зазначених у пунктах 2 і 5 статті 26.3 Федерального закону від 6 жовтня 1999 року N 184-ФЗ "Про загальні принципи організації законодавчих (представницьких) і виконавчих органів государ- жавної влади суб'єктів Російської Федерації "(далі - Федеральний закон" Про загальні принципи
 11. Стаття 23.23. Органи, що здійснюють федеральний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
  статтями 8.12 - 8.15 (щодо водних об'єктів, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду), статтею 8.42 (щодо водних об'єктів, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду) цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор
 12. Стаття 62. Охорона водних об'єктів при їх вико-вання для цілей виробництва електричної енергії
  Повноважним здійснювати федеральний дер- ний нагляд у галузі використання і охорони водних об'єктів. Нагляд за дотриманням особливих умов водокористування і використання ня ділянок берегової смуги (у тому числі ділянок примикання до гідроенергетичним об'єктам) в межах охоронних зон гідроенер-гетіческіх об'єктів, розташованих на водних об'єктах, які відповідно з справжнім
 13. Стаття 138.1. Субсидії федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації
  повноважень, віднесених до компетенції органів державної влади Російської Федерації, у випадках, встановлених федеральними законами. 2 . Мета та умови надання та витрачання субсидій федеральному бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації встановлюються угодами між федеральним органом виконавчої влади і вищим виконавчим органом державної влади
 14. Стаття 31.1. Принцип рівності бюджетних прав суб'єктів Російської Федерації, муніципальних утворень
  повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації та органів місцевого самоврядування, встановлення і виконання видаткових зобов'язань, формування податкових та неподаткових доходів бюджетів суб'єктів Російської Федерації і місцевих бюджетів, визначення обсягу, форм і порядку надання міжбюджетних трансфертів відповідно до єдиних принци-пами і вимогами,
 15. Стаття 20. Плата за користування водним об'єктом
  органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого
 16. Стаття 23.23. Органи, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною водних об'єктів
  статтями 7.6 - 7.8, статтею 7.10 (в частині самовільної переуступки права користування водним об'єктом), статтею 7.20, статтею 8.5 (у частині приховування або спотворення екологічної інформації про стан водних об'єктів), статтями 8.12 - 8.16, статтею 8.19 (в частині захоронення відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах і в територіальному морі Російської Федерації), статтею 9.2 цього
 17. Стаття 36. Державний нагляд у сфері ис-користування та охорони водних об'єктів
  повноважний-них федерального органу виконавчої влади та органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, спрямована на попередження, виявлення і припинення порушень органами державної влади, органами місцевого самоврядування, а також юридичними особами, їх керівниками та іншими посадовими особами, індивідуальними підприємцями, їх уповноважені-ми представниками
 18. § 2. Наділення органів місцевого самоврядування окремими державними повноваженнями.
  повноваженнями з передачею необхідних для їх здійснення матеріальних і фінансових коштів, тобто даною статтею встановлено необхідні вимоги: наділення державними повноваженнями законом - форма правової регламентації; передача необхідних коштів для виконання державних повноважень як гарантія державного забезпечення виконання цих повноважень, що може бути
© 2014-2022  yport.inf.ua