Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 20. Плата за користування водним об'єктом

1. Договором водокористування передбачається плата за користування водним об'єктом або його частиною.
2. Плата за користування водними об'єктами встановлюється на основі наступних принципів:
1) стимулювання економного використання водних ресурсів, а також охорони водних об'єктів;
2) диференціація ставок плати за користування водними об'єктами залежно від річкового басейну;
3) рівномірність надходження плати за користування водними об'єктами протягом календарного року.
3. Ставки плати за користування водними об'єктами, що знаходяться у федеральній власності, власності суб'єктів Рос-сийской Федерації, власності муніципальних утворень, порядок розрахунку і стягування такої плати встановлюються відпо-венно Урядом Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 20. Плата за користування водним об'єктом "
 1. Стаття 7.10. Самовільна поступка права користування землею, надрами, лісовим ділянкою або водним об'єктом (в ред. Федеральних законів від 04.12.2006 N 201-ФЗ, від 28.12.2009 N 380-ФЗ)
  Самовільна поступка права користування землею, надрами, лісовим ділянкою або водним об'єктом, а одно самовільна мена земельної ділянки - (в ред. Федеральних законів від 04.12.2006 N 201-ФЗ, від 28.12.2009 N 380-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на посадових осіб - від однієї тисячі до двох тисяч рублів; на юридичних осіб - від
 2. Стаття 7.10. Самовільна переуступка права користування землею, надрами, ділянкою лісового фонду, ділянкою лісу, що не входить у лісовий фонд, або водним об'єктом
  Самовільна переуступка права користування землею, надрами, ділянкою лісового фонду, ділянкою лісу, що не входить у лісовий фонд, або водним об'єктом, а одно самовільний обмін земельної ділянки, ділянки надр, ділянки лісового фонду, ділянки лісу, що не входить у лісовий фонд, або водного об'єкта - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів
 3. Стаття 7.6. Самовільне зайняття водного об'єкта або користування ним з порушенням встановлених умов (в ред. Федерального закону від 03.06.2006 N 73-ФЗ)
  Самовільне зайняття водного об'єкта або його частини, або використання їх без документів, на підставі яких виникає право користування водним об'єктом або його частиною, або водокористування з порушенням його умов - (в ред. Федерального закону від 03.06.2006 N 73-ФЗ) тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів; на посадових осіб - від п'ятисот
 4. Стаття 654. Розмір орендної плати
  1. Договір оренди будівлі або споруди повинен передбачати розмір орендної плати. За відсутності узгодженого сторонами в письмовій формі умови про розмір орендної плати договір оренди будівлі або споруди вважається неукладеним. При цьому правила визначення ціни, передбачені пунктом 3 статті 424 цього Кодексу, не застосовуються. 2. Встановлена в договорі оренди будівлі або
 5. Стаття 23.23. Органи, що здійснюють федеральний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
  (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. Органи, що здійснюють федеральний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 7.2 (в частині знищення або пошкодження спостережних режимних створів на водних об'єктах, що підлягають федеральному державному
 6. Стаття 23.23.1. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють регіональний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
  (введена Федеральним законом від 28.12.2009 N 380-ФЗ) 1. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють регіональний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 7.2 (в частині знищення або пошкодження свердловин державної опорної
 7. Стаття 3 . Відносини, регульовані земельним законодавством
  1. Земельне законодавство регулює відносини щодо використання та охорони земель в Російській Федерації як основи життя і діяльності народів, що проживають на відповідній території (земельні відносини). 2. До відносин за використання та охорони надр, водних об'єктів, лісів, тваринного світу та інших природних ресурсів, охорони навколишнього середовища, охорони особливо охоронюваних природних територій
 8. Стаття 23.23. Органи, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною водних об'єктів
  1. Органи, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною водних об'єктів, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 статті 7.2 (про знищення або про пошкодження спостережних режимних свердловин на підземні води, спостережних режимних створів на водних об'єктах, водогосподарських або водоохоронних інформаційних знаків, а також знаків,
 9. Стаття 682. Плата за житлове приміщення
  1. Розмір плати за житлове приміщення встановлюється за згодою сторін у договорі найму житлового приміщення. У разі, якщо відповідно до закону встановлено максимальний розмір плати за житлове приміщення, плата, встановлена у договорі, не повинна перевищувати цей розмір. 2. Одностороння зміна розміру плати за житлове приміщення не допускається, за винятком випадків, передбачених законом або
 10. Стаття 7.11. Користування об'єктами тваринного світу без дозволу (ліцензії)
  Користування об'єктами тваринного світу без дозволу (ліцензії), якщо такий дозвіл (така ліцензія) обов'язково (обов'язкова), або з порушенням умов, передбачених дозволом (ліцензією), а одно самовільна переуступка права користування об'єктами тваринного світу, за винятком випадків, передбачених частиною 2 статті 8.17 цього Кодексу, - тягне за собою накладення адміністративного
 11. 3. Істотні умови договору оренди будівлі
  До числа істотних умов договору оренди будівлі ставляться умови про предмет оренди та про розмір орендної плати. Відповідно до п. 3 ст. 607 ЦК у договорі оренди будівлі або споруди повинні бути зазначені дані, дозволяють точно встановити, яке будівлю (споруду) підлягає передачі орендарю як об'єкта оренди. При відсутності цих даних умова про предмет оренди
 12. Стаття 790. Провізна плата
  1. За перевезення вантажів, пасажирів і багажу стягується провізна плата, встановлена угодою сторін, якщо інше не передбачено законом або іншими правовими актами. 2. Плата за перевезення вантажів, пасажирів і багажу транспортом загального користування визначається на підставі тарифів, що затверджуються в порядку, встановленому транспортними статутами та кодексами. 3. Роботи та послуги, що виконуються
 13. Стаття 8.13. Порушення правил охорони водних об'єктів
  1. Порушення водоохоронного режиму на водозборах водних об'єктів , яке може спричинити забруднення зазначених об'єктів або інші шкідливі явища, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних
 14. Коментар до статті 8.14
  1. Згідно ст. 1 Водного кодексу РФ під користуванням водними об'єктами (водокористуванням) розуміється юридично обумовлена діяльність громадян та юридичних осіб, пов'язана з використанням водних об'єктів. Використання водних об'єктів без застосування споруд, технічних засобів і пристроїв (загальне водокористування) може здійснюватися громадянами та юридичними особами без отримання
 15. Стаття 630. Орендна плата за договором прокату
  1. Орендна плата за договором прокату встановлюється у вигляді визначених у твердій сумі платежів, що вносяться періодично або одноразово. 2. У разі дострокового повернення майна орендарем орендодавець повертає йому відповідну частину отриманої орендної плати, обчислюючи її з дня, наступного за днем фактичного повернення майна. 3. Стягнення з орендаря заборгованості з орендної
 16. Стаття 7.11. Користування об'єктами тваринного світу і водними біологічними ресурсами без дозволу (в ред. Федеральних законів від 06.12.2007 N 333-ФЗ, від 24.07.2009 N 209-ФЗ)
  Користування об'єктами тваринного світу або воднимибіологічними ресурсами без дозволу, якщо дозвіл обов'язково, або з порушенням умов, передбачених дозволом, а одно самовільна поступка права користування об'єктами тваринного світу або права на видобуток (вилов) водних біологічних ресурсів, за винятком випадків, передбачених частиною 2 статті 8.17 цього Кодексу, - (в ред.
 17. Стаття 102. Землі водного фонду
  (в ред. Федерального закону від 03.06.2006 N 73-ФЗ) КонсультантПлюс: примітка. Про особливості перекладу земель водного фонду або земельних ділянок у складі таких земель в іншу категорію, а також особливості перекладу земель іншої категорії або земельних ділянок у складі таких земель в землі водного фонду див. Федеральний закон від 21.12.2004 N 172-ФЗ. 1. До земель водного фонду
 18. Коментар до статті 7.6
  1. Згідно ст . 8 Водного кодексу РФ водні об'єкти поділяються на поверхневі водні об'єкти, внутрішні морські води, територіальне море Російської Федерації і підземні водні об'єкти (див. також ст. 9 - 11 Водного кодексу РФ). У державній власності перебувають водні об'єкти, що належать на праві власності Російської Федерації (федеральна власність), і водні
 19. Стаття 8.13. Порушення правил охорони водних об'єктів
  1. Порушення водоохоронного режиму на водозборах водних об'єктів, яке може спричинити забруднення зазначених об'єктів або інші шкідливі явища, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на посадових осіб - від однієї тисячі до двох тисяч рублів; на юридичних осіб - від десяти тисяч до двадцяти тисяч рублів. (в ред. Федерального закону
© 2014-2022  yport.inf.ua