Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 19. Передача прав та обов'язків за догово-ру водокористування іншій особі

1. Водокористувач за згодою виконавчого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, передбачених частиною 4 статті 11 цього Кодексу, має право передавати свої права та обов'язки за договором водокористування іншій особі, за винятком прав і обов'язків за договором водокористування у частині забору (вилучення) водних ресурсів з поверхневих водних об'єктів для цілей питного та господарсько-побутового водопостачання. Передача прав та обов'язків за договором водокористування дру-гому особі здійснюється відповідно до цивільного законодавства.
(В ред. Федерального закону від 19.06.2007 N 102-ФЗ)
2. Заява водокористувача про дачу згоди на передачу прав і обов'язків за договором водокористування іншій особі повинне бути розглянуто виконавчим органом державної влади або органом місцевого самоврядування, передбаченими ча-стю 4 статті 11 цього Кодексу, не пізніше ніж через тридцять днів з дня отримання такої заяви .
3. Відмова виконавчого органу державної влади або органу місцевого самоврядування, передбачених частиною 4 статті 11 цього Кодексу, в дачі згоди на передачу прав і обов'язків за договором водокористування іншій особі може бути оскар-ван в судовому порядку.
4. Права та обов'язки за договором водокористування вважаються переданими після реєстрації в державному водному реест-ре.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 19. Передача прав та обов'язків за догово-ру водокористування іншій особі "
 1. Стаття 14. Термін договору водокористування
  1. Граничний термін надання водних об'єктів у користування на підставі договору водокористування не може становити більше ніж двадцять років. 2. Договір водокористування, укладений на термін, що перевищує встановлений частиною 1 цієї статті строк, вважається за-укладеним на строк, що дорівнює граничному терміну договору
 2. Стаття 12. Договір водокористування
  1. За договором водокористування одна сторона - виконавчий орган державної влади або орган місцевого само-врядування, передбачені частиною 4 статті 11 цього Кодексу, зобов'язується надати іншій стороні - водокористувачеві водний об'єкт або його частина у користування за плату. 2. До договору водокористування застосовуються положення про оренду, передбачені Цивільним кодексом
 3. Стаття 38. Види водокористування
  1. Виходячи з умов надання водних об'єктів у користування водокористування поділяється на: 1) спільне водокористування; 2) відокремлений водокористування. 2. Відокремлений водокористування може здійснюватися на водних об'єктах або їх частинах, що знаходяться у власності фізич-них осіб, юридичних осіб, водних об'єктах або їх частинах, що перебувають у державній або муніципальній
 4. Стаття 13. Зміст договору водокористування
  1. Договір водокористування повинен містити: 1) відомості про водному об'єкті, в тому числі опис меж водного об'єкта, його частини, в межах яких передбачається осуще ствлять водокористування; 2) мета, види та умови використання водного об'єкта або його частини (у тому числі обсяг допустимого паркану (вилучення) водних ре-сурсів) у випадках, передбачених частиною 1 статті 11 цього Кодексу;
 5. Стаття 382. Підстави та порядок переходу прав кредитора до іншої особи
  1. Право (вимога), що належить кредиторові на підставі зобов'язання, може бути передано ним іншій особі за правочином (відступлення вимоги) або перейти до іншої особи на підставі закону. Правила про перехід прав кредитора до іншої особи не застосовуються до регресних вимог. 2. Для переходу до іншої особи прав кредитора не потрібно згоди боржника, якщо інше не передбачено законом
 6. Стаття 355. Поступка прав за договором про заставу
  Заставоутримувач вправі передати свої права за договором про заставу іншій особі з дотриманням правил про передачу прав кредитора шляхом уступки вимоги (статті 382 - 390). Поступка заставоутримувачем своїх прав за договором про заставу іншій особі дійсна, якщо тій же особі відступлені права вимоги до боржника за основним зобов'язанням, забезпеченим заставою. Якщо не доведено інше, відступлення
 7. Стаття 1106. Наслідки неосновательной передачі права іншій особі
  Особа, яка передала шляхом поступки вимоги або іншим чином належне йому право іншій особі на підставі неіснуючого або недійсного зобов'язання, вправі вимагати відновлення колишнього положення, в тому числі повернення йому документів, що засвідчують передане
 8. Стаття 960. Перехід прав на застраховане майно до іншої особи
  При переході прав на застраховане майно від особи, в інтересах якої було укладено договір страхування, до іншої особи права та обов'язки за цим договором переходять до особи, до якого перейшли права на майно, за винятком випадків примусового вилучення майна з підстав, зазначених у пункті 2 статті 235 цього Кодексу, та відмови від права власності (стаття 236). Особа, до
 9. Стаття 18. Відповідальність сторін договору під-допользованія
  1. Сторони договору водокористування несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за договором водокористування відповідно до цивільного законодавства. 2. Несвоєчасне внесення водокористувачем плати за користування водним об'єктом тягне за собою сплату пені в розмірі однієї стопятідесятой діючої на день сплати пені ставки рефінансування
 10. Стаття 1453. Право авторства на топологію інтегральної мікросхеми
  Право авторства, тобто право визнаватися автором топології, невідчужуваними і не передається, в тому числі при передачі іншій особі або перехід до нього виключного права на топологію і при наданні іншій особі права її використання. Відмова від цього права
 11. Стаття 1418. Право авторства на селекційне досягнення
  Право авторства, тобто право визнаватися автором селекційного досягнення, невідчужуваними і не передається, в тому числі при передачі іншій особі або перехід до нього виключного права на селекційне досягнення і при наданні іншій особі права його використання. Відмова від цього права
 12. Стаття 631. Користування орендованим майном
  1. Капітальний та поточний ремонт майна, зданого в оренду за договором прокату, є обов'язком орендодавця. 2. Здача в суборенду майна, наданого орендарю за договором прокату, передача ним своїх прав та обов'язків за договором прокату іншій особі, надання цього майна в безоплатне користування, заставу орендних прав і внесення їх як майнового внеску
 13. Стаття 16. Укладення договору водокористування
  1. Договір водокористування укладається відповідно до цивільного законодавства, якщо інше не передбачено настою-щим Кодексом. 2. Договір водокористування в частині використання акваторії водного об'єкта, у тому числі для рекреаційних цілей, укладається за результатами аукціону у випадках, встановлених Урядом Російської Федерації, а також у разі, якщо є декілька
 14. Стаття 1356. Право авторства на винахід, корисну модель або промисловий зразок
  Право авторства, тобто право визнаватися автором винаходу, корисної моделі чи промислового зразка, невідчужуваними і не передається, в тому числі при передачі іншій особі або перехід до нього виключного права на винахід, корисну модель або промисловий зразок і при наданні іншій особі права його використання. Відмова від цього права
 15. Стаття 12 Добровільна передача прав і обов'язків
  1. Взаємні зобов'язання цедента, і фактор у разі добровільної передачі права вимоги третій особі (боржнику) регулюються правом, яке відповідно до цієї Конвенції застосовується до договору між цедентом і Цесіонарій. 2. Закон, що регулює право, згідно з яким здійснюється передача прав і обов'язків, визначає можливість здійснення такої передачі прав і
© 2014-2022  yport.inf.ua