Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоПриродоресурсове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Водний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.05.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 24. Повноваження органів державної влади Російської Федерації в галузі водних відносин

До повноважень органів державної влади Російської Федерації в галузі водних відносин відносяться:
1) володіння, користування, розпорядження водними об'єктами , які у федеральної власності;
2) розроблення, затвердження та реалізація схем комплексного використання і охорони водних об'єктів і внесення змін в ці схеми;
3) здійснення федерального державного нагляду в галузі використання і охорони водних об'єктів;
(п. 3 в ред. Федерального закону від 25.06.2012 N 93-ФЗ)
4) організація та здійснення державного моніторингу водних об'єктів;
5) встановлення порядку ведення державного водного реєстру та його ведення;
6) затвердження порядку підготовки та прийняття рішення про надання водного об'єкта в користування, порядку підготовки та укладання договору водокористування;
7) визначення порядку створення та провадження діяльності басейнових рад;
8) гідрографічне і водогосподарське районування території Російської Федерації;
9) встановлення ставок плати за користування водними об'єктами, що знаходяться у федеральній власності, порядку розрахунку і справляння такої плати;
10) встановлення порядку затвердження нормативів допустимого впливу на водні об'єкти та цільових показників якості води у водних об'єктах;
11) територіальний перерозподіл стоку поверхневих вод, поповнення водних ресурсів підземних водних об'єктів;
12) затвердження правил використання водосховищ;
(п. 12 в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)
13) встановлення режимів пропуску паводків, спеціальних попусків, наповнення і спрацювання (випуску води) водосховищ ;
14) визначення порядку здійснення державного нагляду в галузі використання і охорони водних об'єктів, а також за дотриманням особливих умов водокористування та використання ділянок берегової смуги (у тому числі ділянок примикання до гідро-енергетичним об'єктам) в межах охоронних зон гідроенергетичних об'єктів;
(в ред. Федеральних законів від 18.07.2011 N 242-ФЗ, від 21.07.2011 N 257-ФЗ, від 25.06.2012 N 93-ФЗ)
15) визначення порядку резервування джерел питного та господарсько-побутового водопостачання;
(в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N 118-ФЗ)
16) встановлення порядку використання водних об'єктів для зльоту, посадки повітряних суден;
17) здійснення заходів щодо запобігання негативного впливу вод і ліквідації його наслідків у відношенні водних об'єк-тів, що перебувають у федеральній власності і розташованих на територіях двох і більше суб'єктів Російської Федерації;
18) затвердження методики обчислення шкоди, заподіяної водним об'єктам;
19) визначення критеріїв віднесення об'єктів до об'єктів, що підлягають федеральному державному нагляду в області ис-користування та охорони водних об'єктів, регіональному державному нагляду в галузі використання і охорони водних об'єктах-тов;
(в ред. Федеральних законів від 18.07.2011 N 242-ФЗ, від 25.06.2012 N 93-ФЗ)
20) затвердження переліків об'єктів, що підлягають федеральному державному нагляду в галузі використання і охорони вод-них об'єктів;
(в ред . Федеральних законів від 18.07.2011 N 242-ФЗ, від 25.06.2012 N 93-ФЗ)
21) встановлення переліку посадових осіб, які здійснюють федеральний державний нагляд у галузі використання і охорони водних об'єктів, а також за дотриманням особливих умов водокористування та використання ділянок берегової смуги (у тому числі ділянок примикання до гідроенергетичним об'єктам) в межах охоронних зон гідроенергетичних об'єктів;
(в ред. Федеральних законів від 18.07.2011 N 242 - ФЗ, від 21.07.2011 N 257-ФЗ, від 25.06.2012 N 93-ФЗ)
22) інші встановлені цим Кодексом повноваження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 24. Повноваження органів державної влади Російської Федерації в галузі водних відносин "
 1. Стаття 7. Учасники водних відносин
  повноважень, встановлених нормативними правовими
 2. Стаття 25. Повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в галузі водних відносин
  повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації в галузі водних відносин відносяться: 1) володіння, користування, розпорядження водними об'єктами, що знаходяться у власності суб'єктів Російської Федеративної- ції; 2) встановлення ставок плати за користування водними об'єктами, що знаходяться у власності суб'єктів Російської Федеративної-ції, порядку розрахунку і справляння такої плати;
 3. Стаття 29. Басейнові ради
  Повноважним Урядом Російської Федерації федеральних ор-ганів виконавчої влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, а також представники водокористувачів, громадських об'єднань, громад корінних нечисленних народів Півночі, Сибіру і Даль -нього Сходу Російської Федерації. 4. Порядок створення та діяльності басейнових
 4. Стаття 30. Державний моніторинг водних об'єктів
  Повноважним Урядом Російської Федерації федеральними органами виконавчої влади за участю уповноважених органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації. 8. Порядок здійснення державного моніторингу водних об'єктів встановлюється Урядом Російської
 5. Стаття 23.23.1. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, що здійснюють регіональний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
  статтями 8.12 - 8.15 (за винятком водних об'єктів, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду), статтею 8.42 (за винятком водних об'єктів, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду) цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право керівники органів
 6. Стаття 23.23. Органи, що здійснюють федеральний державний контроль і нагляд за використанням та охороною водних об'єктів
  статтями 8.12 - 8.15 (щодо водних об'єктів, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду), статтею 8.42 (щодо водних об'єктів, що підлягають федеральному державному контролю і нагляду) цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор
 7. Коментар до статті 23.23
  Повноважним державним органом управління використанням і охороною водного фонду, а також федеральним органом виконавчої влади, спеціально уповноваженим на здійснення державного регулювання в галузі охорони озера Байкал. Згідно подп. 9 п. 7 Положення МПР Росії розглядає справи про адміністративні правопорушення і призначає адміністративні покарання, а також має право
 8. 28. Федеративний устрій Росії
  повноважень між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, рівноправність і самовизначення народів в Російській Федерації. Усі суб'єкти Російської Федерації рівноправні у відносинах з федеральними органами державної влади. Організація державної влади суб'єктів Федерації відбувається шляхом прийняття
 9. Стаття 10. Повноваження суб'єктів Російської Федерації в галузі земельних відносин
  повноважень суб'єктів Російської Федерації ставляться резервування, вилучення, у тому числі шляхом викупу, земель для потреб суб'єктів Російської Федерації, розробка та реалізація регіональних програм використання та охорони земель, що перебувають в межах суб'єктів Російської Федерації; інші повноваження, не віднесені до повноважень Російської Федерації або до повноважень органів місцевого
 10. Стаття 168.1. Поняття тимчасової фінансової адмініст-рації
  Повноважним Урядом Російської Федерації (вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації) підготовляти й здійснювати заходи з відновлення платоспроможності суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації (муніципального утворення), сприяти федеральним органам державної влади (органам державної влади суб'єктів Російської Федерації) в
 11. Стаття 62. Охорона водних об'єктів при їх вико-вання для цілей виробництва електричної енергії
  Повноважним здійснювати федеральний дер-ний нагляд у галузі використання і охорони водних об'єктів. Нагляд за дотриманням особливих умов водокористування і використання ня ділянок берегової смуги (у тому числі ділянок примикання до гідроенергетичним об'єктам) в межах охоронних зон гідроенер-гетіческіх об'єктів, розташованих на водних об'єктах, які відповідно до цього
 12. Стаття 26. Передача здійснення окремих пів-жень Російської Федерації в галузі водних відносин органам державної влади суб'єктів Російської Феде-рації
  повноважень надаються у вигляді суб конвенцій з федерального бюджету. 4. Загальний обсяг субвенцій з федерального бюджету, що надаються бюджетам суб'єктів Російської Федерації для здійснювала-тичних переданих відповідно до частини 1 цієї статті повноважень, визначається за методикою, затвердженою Урядом Російської Федерації, виходячи з квоти паркану (вилучення) водних ресурсів з водних
 13. Стаття 23.23. Органи, що здійснюють державний контроль за використанням та охороною водних об'єктів
  статтями 7.6 - 7.8, статтею 7.10 (в частині самовільної переуступки права користування водним об'єктом), статтею 7.20, статтею 8.5 (у частині приховування або спотворення екологічної інформації про стан водних об'єктів), статтями 8.12 - 8.16, статтею 8.19 (в частині захоронення відходів та інших матеріалів у внутрішніх морських водах і в територіальному морі Російської Федерації), статтею 9.2 цього
© 2014-2022  yport.inf.ua