Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.24. Вимоги законодавства Російської Федерації до експлуатації будівель, споруд

1. Експлуатація будівель, споруд повинна здійснюватися відповідно до їх дозволеним використанням (назначени-ем).
2. Експлуатація побудованого, реконструйованого будинку, споруди допускається після отримання забудовником дозволу на введення об'єкту в експлуатацію (за винятком випадків, зазначених у частині 3 цієї статті), а також акта, дозволяючого експлу-цію будівлі, споруди, у випадках, передбачених федеральними законами.
3. У разі, якщо для будівництва, реконструкції об'єктів капітального будівництва не потрібна видача дозволу на будівництво, експлуатація таких об'єктів допускається після закінчення їх будівництва, реконструкції.
4. У разі капітального ремонту будівель, споруд експлуатація таких будівель, споруд допускається після закінчення їх ка-монт.
5. Експлуатація будівель, споруд, у тому числі утримання автомобільних доріг, повинна здійснюватися відповідно до вимогами технічних регламентів, проектної документації, нормативних правових актів Російської Федерації, нормативних пра-вових актів суб'єктів Російської Федерації і муніципальних правових актів. У разі, якщо для будівництва, реконструкції зда-ний, споруд відповідно до цього Кодексу не вимагаються підготовка проектної документації і (або) видача дозволів на будівництво, експлуатація таких будівель, споруд повинна здійснюватися відповідно до вимог технічних регламентів, нормативних правових актів Російської Федерації, нормативних правових актів суб'єктів Російської Федерації і муніципальних правових актів.
6. З метою забезпечення безпеки будівель, споруд в процесі їх експлуатації повинні забезпечуватися технічне обслуговуван-ня будівель, споруд, експлуатаційний контроль, поточний ремонт будівель, споруд.
7. Експлуатаційний контроль за технічним станом будівель, споруд проводиться в період експлуатації таких будівель, споруд шляхом здійснення періодичних оглядів, контрольних перевірок та (або) моніторингу стану підстав, будівельних конструкцій, систем інженерно-технічного забезпечення і мереж інженерно-технічного забезпечення в цілях оцінки стану конструктивних та інших характеристик надійності та безпеки будівель, споруд, систем інженерно-технічного забезпечення і мереж інженерно-технічного забезпечення та відповідності зазначених характеристик вимогам технічних регламентів, проектної документації.
8. Технічне обслуговування будівель, споруд, поточний ремонт будівель, споруд проводяться з метою забезпечення належ-ного технічного стану таких будівель, споруд. Під належним технічним станом будівель, споруд розуміються під-тримання параметрів стійкості, надійності будинків, споруд, а також справність будівельних конструкцій, систем інженерно-технічного забезпечення, мереж інженерно-технічного забезпечення, їх елементів відповідно до вимог технічних регла-ментів, проектної документації .
9. Експлуатаційний контроль здійснюється особою, відповідальною за експлуатацію будівлі, споруди.
10. Особливості експлуатації окремих видів будівель, споруд можуть встановлюватися федеральними законами. Експлу-ція багатоквартирних будинків здійснюється з урахуванням вимог житлового законодавства.
11. У разі надходження до органу місцевого самоврядування поселення, міського округу за місцем знаходження будівель, споруд-ний заяв фізичних або юридичних осіб про порушення вимог законодавства Російської Федерації до експлуатації зда-ний, споруд, про виникнення аварійних ситуацій в будівлях, спорудах або виникненні загрози руйнування будівель, споруд-ний органи місцевого самоврядування, за винятком випадків, якщо при експлуатації будівель, споруд здійснюється дер-ний контроль (нагляд) у відповідності з федеральними законами, проводять огляд будівель, споруд з метою оцінки їх технічного стану та належного технічного обслуговування відповідно до вимог технічних регламентів до конструктивних і дру-гим характеристикам надійності та безпеки об'єктів, вимогами проектної документації зазначених об'єктів і направляють особам, відповідальним за експлуатацію будівель, споруд, рекомендації про заходи щодо усунення виявлених порушень. Порядок про-ведення даного огляду встановлюється представницьким органом поселення, міського округу.
12. При експлуатації будівель, споруд державний контроль (нагляд) здійснюється у випадках, передбачених федеральним законами.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 55.24. Вимоги законодавства Російської Федерації до експлуатації будівель, споруд "
 1. Стаття 6.4. Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до експлуатації житлових приміщень та громадських приміщень, будівель, споруд та транспорту
  вимог до експлуатації житлових приміщень та громадських приміщень, будівель, споруд та транспорту - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати праці; на посадових осіб - від десяти до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці; на юридичних осіб - від ста до двохсот мінімальних розмірів оплати
 2. Список рекомендованої літератури
  будівель і споруд / / Фінансова Росія. - 1997. - № 18. 2. Дорогавцева Е.Е. Будівля, споруда та нежитлове приміщення як об'єкти оренди нерухомості (Проблематика співвідношення та розмежування понять) / / Держава і: Дранов. ЙООЯ. . N'1 7. С. 105-107. 3. Йорж А.В. Оренда будинків та інших споруд: Лнтореф, дні. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. - М., 2003. - 34 с. 4. Садретдінов АА.
 3. Стаття 8.1. Недодержання екологічних вимог під час здійснення містобудівної діяльності та експлуатації підприємств, споруд чи інших об'єктів
  вимог при територіальному плануванні, містобудівній зонування, планування території, архітектурно-будівельному проектуванні, будівництві, капітальному ремонті, реконструкції, введення в експлуатацію , експлуатації, виведенні з експлуатації будинків, будівель, споруд та інших об'єктів капітального будівництва - (в ред. Федерального закону від 28.12.2009 N 380-ФЗ) тягне
 4. Стаття 11.12. Порушення правил користування базами (спорудами) для стоянок маломірних суден
  вимог безпечної експлуатації баз (споруд), а одно зміст на зазначених базах (спорудах) не зареєстрованих у встановленому порядку маломірних суден - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб, відповідальних за експлуатацію баз (споруд) для стоянок маломірних суден, у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007
 5. Стаття 11.12. Порушення правил користування базами (спорудами) для стоянок маломірних суден
  вимог безпечної експлуатації баз (споруд), а одно зміст на зазначених базах (спорудах) не зареєстрованих у встановленому порядку маломірних суден - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб, відповідальних за експлуатацію баз (споруд) для стоянок маломірних суден, у розмірі від п'яти до десяти мінімальних розмірів оплати
 6. Стаття 6.4. Порушення санітарно-епідеміологічних вимог до експлуатації житлових приміщень та громадських приміщень, будівель, споруд та транспорту
  вимог до експлуатації житлових приміщень та громадських приміщень, будівель, споруд та транспорту - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на громадян у розмірі від п'ятисот до однієї тисячі рублів; на посадових осіб - від однієї тисячі до двох тисяч рублів; на осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність без утворення юридичної особи, - від однієї тисячі до двох тисяч рублів або
 7. Коментар до статті 8.1
  вимоги в галузі охорони навколишнього середовища при розміщенні, проектуванні, будівництві та реконструкції, введення в експлуатацію, при експлуатації та виведення з експлуатації будинків, будівель, споруд та інших об'єктів встановлені відповідно ст. 35 - 39 Федерального закону від 10 січня 2002 р. N 7-ФЗ "Про охорону навколишнього середовища". Відповідність запланованій господарської та іншої діяльності
 8. Стаття 50. Використання водних об'єктів для рек-реаціонних цілей
  законодавством і законодавством про містобудівну діяльність. (в ред. Федерального закону від 14.07.2008 N
 9. Коментар до статті 13.9
  вимогах з будівництва споруд зв'язку, визначених Федеральним законом "Про зв'язок", см. п. 1 коментаря до ст. 13.4, п. 1 коментаря до ст. 13.7. 2. Про особливості ліцензування діяльності в галузі зв'язку див. п. 11, 12 коментаря до ст. 13.3. 3. Згідно п. 3.1, 3.4 - 3.6 Правил введення в експлуатацію споруд зв'язку, затверджених Наказом Мінзв'язку Росії від 9 вересня 2002 р. N 113
 10. Стаття 277. обтяження сервітутом будівель і споруд
  статтями 274 - 276 цього Кодексу, сервітутом можуть обтяжувати будівлі, споруди та інше нерухоме майно, обмежене користування яким необхідно поза зв'язку з користуванням земельною
© 2014-2022  yport.inf.ua