Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 55.23. Державний контроль за діяльністю національних об'єднань саморегулівних ор-ганізацій

(введена Федеральним законом від 27.07.2010 N 240-ФЗ)
1. Державний контроль за діяльністю національних об'єднань саморегулівних організацій здійснюється федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення державної політики та нормативно-правового регулювання у сфері будівництва, архітектури, містобудування, шляхом проведення планових та позапланових перевірок, а також в інших формах контролю, передбачених федеральним законом.
2. Планова перевірка діяльності Національного об'єднання саморегулівних організацій проводиться один раз на три роки відповідно до плану, затвердженого федеральним органом виконавчої влади, зазначеним у частині 1 цієї статті.
3. Позапланова перевірка діяльності Національного об'єднання саморегулівних організацій може проводитися з метою контролю за виконанням приписів про усунення порушень, виявлених в ході планових перевірок його діяльності. Рішення про проведення позапланової перевірки також приймається зазначеним у частині 1 цієї статті федеральним органом виконавчої вла-сти на підставі заяв юридичних осіб, фізичних осіб, заяв органів державної влади Російської Федерації, орга-нів державної влади суб'єктів Російської Федерації, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про нару-шении Національним об'єднанням саморегулівних організацій вимог, встановлених цим Кодексом.
4. Предметом державного контролю за діяльністю національних об'єднань саморегулівних організацій є дотримання ними вимог, встановлених цим Кодексом.
5. У разі виявлення порушення Національним об'єднанням саморегулівних організацій вимог, встановлених на-вартим Кодексом, зазначений у частині 1 цієї статті федеральний орган виконавчої влади направляє в Національні обсягів по-динение саморегулівних організацій одночасно з актом про виявлені порушення припис про їх усунення в розумні терміни. Зазначений припис може бути оскаржено Національним об'єднанням саморегулівних організацій до арбітражного суду.
6. Національне об'єднання саморегулівних організацій зобов'язане представляти в зазначений у частині 1 цієї статті Феде-ральний орган виконавчої влади за його запитом інформацію, необхідну для здійснення ним своїх функцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 55.23. Державний контроль за діяльністю національних об'єднань саморегулівних ор-ганізацій "
 1. Стаття 55.21. Всеросійський з'їзд саморегулівних організацій
  діяльності Національного об'єднання саморег-ліруемих організацій; 7) затверджує регламент З'їзду; 8) визначає місце знаходження ради Національного об'єднання саморегулівних організацій; 9) здійснює інші передбачені статутом Національного об'єднання саморегулівних організацій функції. 4. Рішення з питань обрання президента Національного об'єднання саморегулівних
 2. Стаття 26.1. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих. Національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих
  державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих, має право придбати статус національного об'єднання саморегулівних організацій у порядку, встановленому цим Законом. 3. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих набуває статусу національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих з дати включення
 3. Стаття 55.20. Національні об'єднання саморег-ліруемих організацій
  державними некомерційними організаціями, що об'єднують саморегульовані організації на основі обов'язкового членства. 2. Створюються національні об'єднання саморегулівних організацій наступних видів: 1) Національне об'єднання саморегулівних організацій, заснованих на членстві осіб, які виконують інженерні вишукування-ня, 2) Національне об'єднання саморегулівних організацій,
 4. Стаття 55.9. Забезпечення саморегулівної органі-зацией доступу до інформації про свою діяльність та діяль-ності своїх членів
  діяльності та діяльності своїх членів на-ряду з інформацією, передбаченої Федеральним законом "Про саморегулівні організації", зобов'язана розміщувати на своєму сайті в мережі "Інтернет" наступну інформацію та документи: 1) найменування, адресу (місце знаходження) та номери контактних телефонів саморегулівної організації; 2) найменування, адресу та номери контактних телефонів органу нагляду за
 5. Стаття 21 . Саморегульовані організації арбітражних керуючих
  державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих. За включення некомерційної організації в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих сплачується державне мито у розмірах і порядку, що встановлені законодавством Російської Федерації про податки і збори. 2. Підставою для включення відомостей про некомерційну
 6. Стаття 20.1. Організація і проведення теоретичного іспиту, стажування в якості помічника арбітражного керуючого
  контролю (нагляду). До складу комісії з прийому теоретичного іспиту включаються представники освітньої установи та органу з контролю (нагляду). За поданням національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих до складу комісії також включається представник національного об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих. 2. Особи, до
 7. Стаття 55.3. Види саморегулівних організацій
  саморегулівних організацій наступних видів: 1) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які виконують інженерні вишукування; 2) саморегульовані організації, засновані на членстві осіб, які здійснюють підготовку проектної документації; 3) саморегульовані організації , засновані на членстві осіб, які здійснюють
 8. Стаття 55.11. Постійно діючий коллегіаль-ний орган управління саморегулюючої організації
  діяльністю саморегулівної організації і підзвітний вищому органу управління саморегулюючої організації. До компетенції постійно діючого колегіального органу управління саморегулюючої організації належить вирішення питань, які не відносяться до компетенції вищого органу управління саморегулюючої організації та компетенції виконавчого органу саморег-ліруемих організації.
 9. Стаття 29. Компетенція органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо вирішення питань фінансового оздоровлення та банкрутства
  державної політики з питань фінансового оздоровлення та банкрутства Уряд Російської Федерації: встановлює порядок подачі уповноваженим органом за поданням у справі про банкрутство та в процедурах , застосовуваних у справі про банкрутство, вимог про сплату обов'язкових платежів і вимог Російської Федерації за грошовими зобов'язаннями, заяв про визнання боржника
 10. 20.1. Відсутність обов'язковості членства в саморегулівних організаціях
  державних реформ. З 1983 р. для кожного брокера або дилера, зареєстрованого Комісією з цінних паперів США, членство в саморегулівної організації "Національна асоціація дилерів цінних паперів" є обов'язковим * (37). Згодом наступником Національної асоціації дилерів цінних паперів і СРО Нью-Йоркської фондової біржі стало Управління регулювання фінансової індустрії (Financial
 11. 20.5. Дискредитація діяльності саморегулівної організації діями її виконавчих органів
  державного чиновництва і членів саморегулівних організацій, дозволяючи останнім вибирати своїх президентів, кандидатури яких потім погоджував федеральний орган виконавчої влади. Проте втручання державного органу у діяльність об'єднання професійних учасників ринку цінних паперів виглядало недостатньо демократично. Нині інтерес і участь
 12. Стаття 23.71. Федеральний орган виконавчої влади, уповноважений на здійснення державного контролю за діяльністю саморегулівних організацій в області енергетичного обстеження
  державного контролю за діяльністю саморегулівних організацією в області енергетичного обстеження, розглядає справи про адміністративні правопорушення , передбачених частиною 9 статті 9.16 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органу, зазначеного у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник зазначеного органу та його
 13. Стаття 23.1. Контроль (нагляд) за діяльністю саморегулівних організацій арбітражних керуючих
  державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих за рішенням: органу з контролю (нагляду) у разі прийняття членами саморегулівної організації арбітражних керуючих або арбітражним судом рішення про її ліквідацію; арбітражного суду на підставі заяви органу з контролю (нагляду) про невідповідність саморегулівної організації вимогам, встановленим абзацом
 14. Стаття 25.1. Компенсаційний фонд саморегулівної організації арбітражних керуючих
  державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих або ліквідацію некомерційної організації, що має статус саморегулівної організації, майно, що становить компенсаційний фонд саморегулівної організації арбітражних керуючих, підлягає передачі національному об'єднанню саморегулівних організацій арбітражних керуючих. 14. Розміщення коштів
© 2014-2022  yport.inf.ua