Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоПідприємницьке право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Федеральний закон «Про неспроможність (банкрутство)». Текст із змінами і доповненнями на 2011 рік, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 25.1. Компенсаційний фонд саморегулівної організації арбітражних керуючих

1. Для здійснення компенсаційних виплат у зв'язку з відшкодуванням збитків, заподіяних особам, бере участі у справі про банкрутство, та іншим особам внаслідок невиконання або неналежного виконання арбітражним керуючим покладених на нього обов'язків у справі про банкрутство, арбітражні керуючі зобов'язані брати участь у формуванні компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних керуючих , відповідного вимогам цього Закону.
2. Компенсаційним фондом саморегулівної організації арбітражних керуючих є відокремлене майно, що належить саморегулівної організації на праві власності. Він формується за рахунок членських внесків членів саморегулівної організації, що перераховуються тільки в грошовій формі в розмірі не менше ніж п'ятдесят тисяч рублів на кожного її члена. Не допускається звільнення члена саморегулівної організації від обов'язку внесення внесків до компенсаційний фонд саморегулівної організації арбітражних керуючих, в тому числі шляхом зарахування його вимог до саморегулівної організації.
3. Вимога про компенсаційну виплату з компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних керуючих може бути пред'явлено до саморегулівної організації особою, на користь якої прийнято рішення про стягнення збитків, тільки при одночасній наявності наступних умов:
недостатність коштів, отриманих за договором обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого, для відшкодування завданих їм збитків;
відмова арбітражного керуючого задовольнити вимогу такої особи чи незадоволення арбітражним керуючим цієї вимоги протягом тридцяти робочих днів з дати пред'явлення цієї вимоги.
4. Вимога про компенсаційну виплату з компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних керуючих може бути пред'явлено до:
саморегулівної організації, членом якої був арбітражний керуючий на дату здійснення дій або бездіяльності, які спричинили заподіяння збитків особам, бере участі у справі про банкрутство, та іншим особам у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням покладених на арбітражного керуючого обов'язків у справі про банкрутство;
національному об'єднанню саморегулівних організацій арбітражних керуючих у разі передачі йому майна, що становить компенсаційний фонд зазначеної саморегулівної організації .
5. До вимоги про компенсаційної виплати з компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних керуючих повинні бути додані:
рішення суду про стягнення з арбітражного керуючого збитків у певному розмірі;
документи, що підтверджують здійснення страховою організацією страхової виплати за договором обов'язкового страхування відповідальності арбітражного керуючого;
документ, що підтверджує відмову арбітражного керуючого від задоволення вимоги або напрямок арбітражному керуючому такої вимоги, не задоволеного ним протягом тридцяти робочих днів з дати його напряму.
6. Саморегульована організація арбітражних керуючих або національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих зобов'язані здійснити компенсаційну виплату протягом шістдесяти календарних днів з дати отримання відповідної вимоги або видати особі, яка звернулася з вимогою про компенсаційну виплату, мотивовану відмову в її виплаті.
7. Саморегульована організація арбітражних керуючих вправі відмовити у компенсаційній виплаті особі, яка звернулася з вимогою про компенсаційну виплату, з таких підстав:
збитки відшкодовані в повному розмірі за рахунок страхових виплат;
арбітражний керуючий не був членом даної саморегулівної організації на дату здійснення дій або бездіяльності, які спричинили заподіяння збитків особам, бере участі у справі про банкрутство, та іншим особам у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням покладених на арбітражного керуючого обов'язків у справі про банкрутство;
документи, встановлені пунктом 5 цієї статті, не прикладені до вимоги про компенсаційну виплату.
8. Національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих задовольняє вимогу про компенсаційної виплати за умови, що національному об'єднанню саморегулівних організацій передано майно, що становить компенсаційний фонд саморегулівної організації, членом якої був арбітражний керуючий на дату здійснення дій або бездіяльності, які спричинили заподіяння збитків особам, бере участі у справі про банкрутство, та іншим особам у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням покладених на арбітражного керуючого обов'язків у справі про банкрутство.
До вимоги про компенсаційну виплату, пред'явленим до національного об'єднання саморегулівних організацій, повинні бути додані документи, передбачені пунктом 5 цієї статті.
9. Компенсаційна виплата у грошовій формі направляється на рахунок, вказаний у вимозі про компенсаційну виплату.
10. Витрачання компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних керуючих на цілі, не передбачені цією статтею, у тому числі на виплату або повернення внесків членів саморегулюючої організації, не допускається.
11. Не допускається здійснення компенсаційної виплати у розмірі більш ніж двадцять п'ять відсотків розміру компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних керуючих, що визначається відповідно до законодавства Російської Федерації на останню звітну дату, що передує даті прийняття рішення суду про стягнення з арбітражного керуючого збитків, на вимогу про компенсаційну виплату стосовно до одному випадку заподіяння збитків.
12. На майно, що становить компенсаційний фонд саморегулівної організації арбітражних керуючих, не може бути звернено стягнення за зобов'язаннями саморегулівної організації, а також за зобов'язаннями членів саморегулівної організації, якщо такі зобов'язання не пов'язані із здійсненням компенсаційних виплат, передбачених цією статтею.
13. У разі виключення відомостей про некомерційну організацію з єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих або ліквідацію некомерційної організації, що має статус саморегулівної організації, майно, що становить компенсаційний фонд саморегулівної організації арбітражних керуючих, підлягає передачі національному об'єднанню саморегулівних організацій арбітражних керуючих.
14. Розміщення коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації з метою їх збереження та приросту, їх інвестування здійснюються керуючою компанією на підставі договору довірчого управління коштами компенсаційного фонду саморегулівної організації.
15. Керуюча компанія зобов'язана:
інвестувати кошти компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних керуючих лише в інтересах саморегулівної організації;
забезпечувати відповідність розміру, складу та порядку інвестування коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації вимогам , встановленим цим законом;
здійснювати інвестування коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації розумно і сумлінно виходячи з необхідності забезпечення принципів надійності, ліквідності та диверсифікації;
укласти договір зі спеціалізованим депозитарієм і здійснювати операції з коштами компенсаційного фонду саморегулівної організації, переданими в управління саморегулівної організацією. Контроль за такими операціями здійснюється спеціалізованим депозитарієм;
відособити кошти компенсаційного фонду саморегулівної організації, що знаходяться в управлінні на підставі договору довірчого управління ними, відповідно до вимог статті 1018 Цивільного кодексу Російської Федерації;
перераховувати кошти на здійснення компенсаційних виплат не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дати отримання повідомлення саморегулюючої організації або національного об'єднання саморегулівних організацій;
представляти звіт про підсумки інвестування коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації щорічно не пізніше 31 грудня поточного року;
щомісячно направляти в саморегульовану організацію та орган з контролю (нагляду) інформацію про склад і структуру майна, що становить компенсаційний фонд саморегулівної організації;
дотримуватися вимога про заборону бути афілійованою особою саморегулівної організації та спеціалізованого депозитарію або їх афілійованих осіб.
16. Контроль за дотриманням керуючими компаніями обмежень розміщення та інвестування коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації, правил їх розміщення та вимог до їх інвестуванню здійснюється спеціалізованим депозитарієм на підставі договору про надання послуг спеціалізованого депозитарію. Про всі випадки порушення вимог, встановлених цим Законом, до розміру, складу засобів компенсаційного фонду саморегулівної організації і порядку їх інвестування спеціалізований депозитарій повідомляє саморегульовану організацію та орган з контролю (нагляду).
17. Дохід, отриманий від розміщення коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації, направляється на його поповнення, покриття витрат, пов'язаних із забезпеченням належних умов інвестування коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації, в тому числі на виплату винагороди керуючої компанії і сплату податків та інших обов'язкових платежів, обов'язок по сплаті яких виникає у зв'язку з отриманням доходу від розміщення коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації арбітражних керуючих.
18. Саморегульована організація арбітражних керуючих зобов'язана укладати договори з керуючими компаніями і зі спеціалізованим депозитарієм, які відібрані за результатами конкурсу, проведеного в порядку, встановленому внутрішніми документами саморегулівної організації.
19. Колегіальний орган управління зобов'язаний затвердити інвестиційну декларацію компенсаційного фонду саморегулівної організації. Відповідно до умов інвестиційної декларації компенсаційного фонду саморегулівної організації його засобу допускається розміщувати виключно в:
державні цінні папери Російської Федерації;
державні цінні папери суб'єктів Російської Федерації;
облігації російських емітентів поряд із зазначеними в абзацах другому і третьому цього пункту;
акції російських емітентів, створених у формі відкритих акціонерних товариств;
іпотечні цінні папери, випущені відповідно до законодавства Російської Федерації про іпотечні цінні папери;
грошові кошти в рублях на рахунках у російських кредитних організаціях, у тому числі депозити;
паї пайових інвестиційних фондів, акції акціонерних інвестиційних фондів;
іноземну валюту на рахунках в російських кредитних організаціях, у тому числі депозити.
Регулюючий орган має право встановити вимоги до кредитного рейтингу емітента цінних паперів, передбачених абзацами четвертим - шостим цього пункту, а також до кредитного рейтингу цінних паперів, передбачених абзацами третім і п'ятим цього пункту.
20. Керуючі компанії зобов'язані дотримуватися наступні обмеження при розміщенні коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації:
кошти компенсаційного фонду саморегулівної організації можуть бути розміщені в активи, зазначені в абзацах другому - шостому пункту 19 цієї статті, лише у разі, якщо вони звертаються на організованому ринку цінних паперів;
активи, зазначені в абзацах третьому, четвертому та сьомому пункту 19 цієї статті, можуть становити в сукупності не більше тридцяти відсотків коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації;
цінні папери одного емітента, за винятком державних цінних паперів Російської Федерації, можуть складати не більше ніж п'ять відсотків коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації;
активи, зазначені в абзаці другому пункту 19 цієї статті , повинні становити не менше ніж двадцять відсотків коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації.
21. Саморегульована організація арбітражних керуючих має право встановити в інвестиційній декларації компенсаційного фонду саморегулівної організації додаткові вимоги до складу та структури її майна.
22. Порушення керуючою компанією встановлених цим Законом та інвестиційною декларацією вимог до складу та структури майна, що становить компенсаційний фонд саморегулівної організації, є підставою для розірвання договору з керуючою компанією.
23. До порядку розміщення коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації, переданого національному об'єднанню саморегулівних організацій, і порядку здійснення компенсаційних виплат з його коштів пред'являються вимоги, аналогічні вимогам, що пред'являються до порядку розміщення коштів компенсаційного фонду саморегулівної організації і порядку здійснення компенсаційних виплат з його коштів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 25.1. Компенсаційний фонд саморегулівної організації арбітражних керуючих"
 1. Стаття 20. Арбітражні керуючі
    1. Арбітражним керуючим визнається громадянин Російської Федерації, що є членом однієї з саморегульованих організацій арбітражних керуючих. Арбітражний керуючий є суб'єктом професійної діяльності і здійснює регульовану цим Законом професійну діяльність, займаючись приватною практикою. Арбітражний керуючий має право займатися іншими
 2. Стаття 22.1. Розкриття інформації саморегулюючою організацією арбітражних керуючих
    1. Саморегульована організація арбітражних керуючих зобов'язана розмістити з дотриманням вимог федеральних законів, що пред'являються до захисту інформації (у тому числі персональних даних), на своєму сайті в мережі «Інтернет» установчі документи саморегулівної організації, стандарти і правила професійної діяльності, умови членства в саморегулюючої організації, порядок припинення
 3. Стаття 21. Саморегульовані організації арбітражних керуючих
    1. Статус саморегулівної організації арбітражних керуючих набувається некомерційною організацією з дати включення відомостей про некомерційну організацію в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих. За включення некомерційної організації в єдиний державний реєстр саморегулівних організацій арбітражних керуючих сплачується
 4. Стаття 22. Права та обов'язки саморегулівної організації арбітражних керуючих
    1. Саморегульована організація арбітражних керуючих вправі: представляти інтереси членів саморегулівної організації у їх відносинах з органами державної влади Російської Федерації, органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування; оскаржити від свого імені в установленому законодавством Російської Федерації порядку будь-які акти,
 5. Стаття 22.2. Ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих
    1. Ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих здійснюється органом з контролю (нагляду). 2. Порядок ведення єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних керуючих і перелік включаються до нього відомостей визначаються регулюючим органом. 3. Відомості, що містяться в єдиному державному реєстрі
 6. Стаття 26.1. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих. Національне об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих
    1. Саморегульовані організації арбітражних керуючих має право створювати об'єднання саморегулівних організацій і бути їх членами. 2. Об'єднання саморегулівних організацій арбітражних керуючих, у складі якого більш ніж п'ятдесят відсотків всіх саморегулівних організацій, відомості про яких включені до єдиного державного реєстру саморегулівних організацій арбітражних
 7. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
    У російській правовій науці загальнотеоретичні аспекти проблеми компетенції досить детально розглянуті. І хоча в наукових роботах, присвячених цим питанням, мова йде, як правило, про компетенції державного органу, видається, що містяться в них положення і висновки про поняття, структуру компетенції цілком застосовні і до органів місцевого самоврядування, оскільки, незважаючи на те що
 8. § 5. Форми державного контролю за місцевим самоврядуванням
    Оскільки місцеве самоврядування самостійно, адміністративний контроль, що означає перевірку не тільки законності, а й доцільності дій (рішень) підконтрольних суб'єктів, за його діяльністю неможливий, так як він означав би пряме адміністративне підпорядкування органів місцевого самоврядування органам державної влади. Існує єдиний виняток з цього правила -
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
    1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 10. 4.3. Право на фонограму
    Виробником фонограми є особа, яка взяла на себе ініціативу і відповідальність за перший запис звуків виконання або інших звуків або відображень цих звуків. В силу презумпції, встановленої ст. 1322 ЦК РФ, за відсутності доказів іншого, виробником фонограми визнається особа, ім'я або найменування якого зазначено звичайним чином на примірнику фонограми і (або) його упаковці.
© 2014-2022  yport.inf.ua