Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Свєчникова Ірина Василівна. Авторське право, 2009 - перейти до змісту підручника

4.3. Право на фонограму

Виробником фонограми є особа, яка взяла на себе ініціативу і відповідальність за перший запис звуків виконання або інших звуків або відображень цих звуків. В силу презумпції, встановленої ст. 1322 ЦК РФ, за відсутності доказів іншого, виробником фонограми визнається особа, ім'я або найменування якого зазначено звичайним чином на примірнику фонограми і (або) його упаковці.
Виробнику фонограми належать:
- виняткове право на фонограму;
- право на зазначення на примірниках фонограми і (або) їх упаковці свого імені або найменування;
- право на захист фонограми від спотворення при її використанні;
- право на оприлюднення фонограми, тобто на здійснення дії, що вперше робить фонограму доступною для загального відома шляхом її опублікування, публічного показу, публічного виконання, повідомлення в ефір або по кабелю або іншим способом. При цьому опублікуванням (випуском у світ) є випуск в обіг примірників фонограми за згодою виробника в кількості, достатній для задоволення розумних потреб публіки.
Виробнику фонограми належить виключне право використовувати фонограму у відповідності зі ст. 1229 ЦК РФ будь-яким способом, що не суперечить закону (виключне право на фонограму).
Згідно п. 2 ст. 1324 ЦК РФ використанням фонограми вважається:
- публічне виконання, тобто будь-яке повідомлення фонограми за допомогою технічних засобів в місці, відкритому для вільного відвідування, або в місці, де присутня значна кількість осіб, які не належать до кола сім'ї, незалежно від того, сприймається фонограма в місці її повідомлення або в іншому місці одночасно з її повідомленням;
- повідомлення в ефір, тобто повідомлення фонограми для загального відома за допомогою її передачі по радіо чи телебаченню (у тому числі шляхом ретрансляції), за винятком повідомлення по кабелю.
Під повідомленням розуміється будь-яка дія, за допомогою якого фонограма стає доступною для слухового сприйняття незалежно від її фактичного сприйняття публікою.
При повідомленні фонограми в ефір через супутник під повідомленням в ефір розуміється приймання сигналів з наземної станції на супутник і передача сигналів з супутника, за допомогою яких фонограма може бути доведена до загального відома незалежно від її фактичного прийому публікою;
- повідомлення по кабелю, тобто повідомлення фонограми для загального відома за допомогою її передачі по радіо чи телебаченню за допомогою кабелю, проводу, оптичного волокна або аналогічних засобів (в тому числі шляхом ретрансляції);
- доведення фонограми до загального відома таким чином, що особа може отримати доступ до фонограми з будь-якого місця і в будь-який час за власним вибором (доведення до загального відома);
- відтворення , тобто виготовлення одного і більше примірника фонограми або частини фонограми. При цьому запис фонограми або частини фонограми на електронному носії, у тому числі запис в пам'ять ЕОМ, також вважається відтворенням, крім випадку, коли такий запис є тимчасовою і становить невід'ємну і істотну частину технологічного процесу, що має єдиною метою правомірне використання запису або правомірне доведення фонограми до загального відома;
- поширення фонограми шляхом продажу або іншого відчуження оригіналу або примірників, що представляють собою копію фонограми на будь-якому матеріальному носії.
Використанням у формі розповсюдження є в тому числі пропозиція до продажу примірника фонограми, вчинене особою, що здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб. Даний висновок грунтується на матеріалах судової практики.
ЗАТ (правовласник) звернулося до арбітражного суду з позовом до індивідуального підприємця про стягнення суми компенсації за порушення виключного права. Вимогу мотивовано здійсненням відповідачем без згоди правовласника поширення контрафактного компакт-диска, що містить запис фонограм, виключне право на використання яких належить позивачеві.
Рішенням суду першої інстанції в позові відмовлено на тій підставі, що позивач не довів факт реалізації відповідачем контрафактної продукції.
ЗАТ звернулося з касаційною скаргою, вказавши, що складений протокол містить перелік вилучених товарів (у тому числі диск з примірниками фонограм, права на які належать позивачеві); спірний компакт-диск знаходився на прилавку відповідача з метою продажу, що повинно сприйматися як публічна оферта.
Суд касаційної інстанції скаргу задовольнив, визнавши: з урахуванням положень ст. 494 ГК РФ пропозицію до продажу примірника фонограми, вчинене особою, що здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, є використанням виключних прав у формі розповсюдження. При цьому право на розповсюдження відповідних примірників фонограм у відповідача відсутня <56>;
--- ---
<56> Інформаційний лист Президії ВАС РФ від 13 грудня 2007 р. N 122 "Огляд практики розгляду арбітражними судами справ, пов'язаних із застосуванням законодавства про інтелектуальну власність" / / Вісник ВАС РФ. 2008. N 2.
Імпорт оригіналу або примірників фонограми з метою розповсюдження, включаючи примірники, виготовлені з дозволу правовласника;
прокат оригіналу і примірників фонограми;
переробка фонограми.
Особа, яка правомірно здійснила переробку фонограми, набуває суміжне право на перероблену фонограму.
Згідно ст. 1325 ЦК РФ, якщо оригінал або примірники правомірно опублікованої фонограми введені в цивільний оборот на території Російської Федерації шляхом їх продажу або іншого відчуження, подальше поширення оригіналу або примірників допускається без згоди власника виключного права на фонограму і без виплати йому винагороди. У цьому відношенні представляє інтерес наступний приклад із судової практики:
ТОВ продавало компакт-диски із записом музичного альбому, що містить в числі інших пісні, авторами слів яких вказані С. і В.
Підприємець звернувся до арбітражного суду з позовом про стягнення з ТОВ компенсації за порушення належних йому виключних авторських прав на тексти пісень, створені С. і В.
Суд першої інстанції визнав компакт-диск контрафактним , так як його поширення проводилося без дозволу правовласника на використання текстів записаних на ньому пісень, і стягнув з порушника компенсацію.
Проте суд не врахував, що позивач відповідно до авторських договорами придбав у авторів С. і В. виняткові (майнові) права на літературні твори - тексти пісень у формі звукозапису.
Відповідач же продавав компакт-диски, тобто екземпляри фонограми (звукового запису) виконання музичних творів з текстами С. і В.
Таким чином, судом першої інстанції не визначено обсяг правової охорони літературних творів як об'єктів авторських прав, не перевірено наявність відповідних дозволів авторів (правовласників) на здійснення звукозапису, без яких подальше використання творів, у тому числі шляхом розповсюдження примірників фонограм, неприпустимо.
Слід також враховувати, що у особи, яка взяла на себе ініціативу і відповідальність за перший звуковий запис виконання, тобто у виробника (виробника) фонограми, виникає виключне право на її використання, в тому числі право поширювати (продавати) екземпляри фонограми.
Крім того, якщо екземпляри правомірно опублікованого твору введені в цивільний оборот за допомогою їх продажу, то допускається їх подальше розповсюдження без згоди автора і без виплати авторської винагороди.
Однак доводам відповідача про вичерпання прав авторів творів (правовласників) судом оцінки не дано.
За таких обставин Президія ВАС РФ ухвалив справу направити на новий розгляд <57>.
---
<57> Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду РФ від 14 лютого 2006 р. N 11997/05.
Авторам, виконавцям, виробникам фонограм і аудіовізуальних творів належить право на винагороду за вільне відтворення фонограм і аудіовізуальних творів виключно в особистих цілях (ст. 1245 ЦК РФ). Така винагорода має компенсаційний характер і виплачується правовласникам за рахунок коштів, що підлягають сплаті виготовлювачами та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, які використовуються для такого відтворення.
Перелік обладнання і матеріальних носіїв, а також розмір і порядок збору відповідних коштів затверджуються Урядом Російської Федерації.
Збір коштів для виплати винагороди за вільне відтворення фонограм і аудіовізуальних творів в особистих цілях здійснюється акредитованою організацією (ст. 1244 ЦК РФ).
Винагорода за вільне відтворення фонограм і аудіовізуальних творів в особистих цілях розподіляється між правовласниками в наступній пропорції: 30% - виконавцям, 40% - авторам, 30% - виготовлювачам фонограм чи аудіовізуальних творів.
Розподіл винагороди між конкретними авторами, виконавцями, виробниками фонограм чи аудіовізуальних творів здійснюється пропорційно фактичним використанням відповідних фонограм чи аудіовізуальних творів. Порядок розподілу винагороди та її виплати встановлюється Урядом Російської Федерації.
Кошти для виплати винагороди за вільне відтворення фонограм і аудіовізуальних творів в особистих цілях не стягуються:
- з виготовлювачів того обладнання і тих матеріальних носіїв, які є предметом експорту;
- з виготовлювачів та імпортерів професійного обладнання, не призначеного для використання в домашніх умовах.
Публічна виконання фонограми, опублікованої в комерційних цілях, а також її повідомлення в ефір або по кабелю допускаються без дозволу власника виключного права на фонограму і володаря виключного права на зафіксоване в цій фонограмі виконання, але з виплатою їм винагороди.
Відповідно до ст. 1326 і Правилами збору, розподілу та виплати винагороди виконавцям і виробникам фонограм за використання фонограм, опублікованих з комерційною метою, затверджених Постановою Уряду РФ від 29 грудня 2007 р. N 988, збір винагороди, його розподіл і виплата виконавцям і виробникам фонограм здійснюються організаціями з управління правами виконавців і виробників фонограм на колективній основі, мають державну акредитацію на здійснення відповідних видів діяльності (далі - акредитовані організації).
Платниками винагороди за публічне виконання фонограм є юридичні особи або фізичні особи - індивідуальні підприємці, що здійснюють або організують публічне виконання фонограм за допомогою технічних засобів в місці, відкритому для вільного відвідування, або в місці, де присутня значна число осіб, котрі належать до кола сім'ї, незалежно від того, сприймається фонограма в місці її виконання або в іншому місці одночасно з її виконанням.
Платниками винагороди за повідомлення фонограм в ефір або по кабелю є організації ефірного або кабельного мовлення, здійснюють передачу фонограм по радіо чи по телебаченню або їх ретрансляцію.
Платники виплачують винагороду за використання фонограми незалежно від того, чи є використання фонограми основним видом діяльності для платника або не є.
Одержувачами винагороди є виконавці і виробники фонограм, чиї виняткові права на фонограми і виконання діють (визнаються) на території Російської Федерації відповідно до ст. ст. 1321 і 1328 ГК РФ.
Виплата винагороди здійснюється на підставі договорів про виплату винагороди, що укладаються з акредитованими організаціями.
У договорі повинні бути визначені терміни виплати винагороди, а також його розмір. При розрахунку розміру винагороди в тому числі враховуються такі чинники:
- мінімальні ставки авторської винагороди за публічне виконання творів та за повідомлення творів в ефір, а також за повідомлення творів по кабелю;
- чи є використання фонограм основним видом діяльності для платника або не є;
- платність або безоплатність входу для слухачів (відвідувачів);
- розмір винагороди, який при порівнянних обставинах звичайно стягується за аналогічне використання фонограм, в тому числі за кордоном.
Платники винагороди одночасно з виплатою винагороди представляють акредитованої організації документи, а також інші відомості, які необхідні для збирання і розподілу винагороди і перелік яких визначається в договорі з акредитованою організацією.
  Акредитована організація виробляє розподіл надійшов від платників винагороди між одержувачами винагороди, а також здійснює виплату їм винагороди.
  У разі якщо збір винагороди здійснюється однією акредитованою організацією щодо виконавців і виробників фонограм, то винагорода розподіляється між одержувачами винагороди в такій пропорції: 50 відсотків - виконавцям, 50 відсотків - виробникам фонограм. Розподіл винагороди між конкретними виконавцями і виробниками фонограм здійснюється пропорційно фактичним використанням відповідних фонограм на підставі звітів про їх використання, що надаються користувачами фонограм в акредитованої організації, а також інших даних про використання об'єктів авторського права і суміжних прав, у тому числі відомостей статистичного характеру.
  Виплата винагороди одержувачам здійснюється акредитованою організацією в терміни, передбачені статутом даної організації, але не рідше 4 разів на рік.
  Виплата винагороди може бути здійснена безпосередньо одержувачу винагороди або через організацію, що управляє правами вказаної особи на основі договору з ним, про що акредитована організація в письмовій формі повідомляє одержувача винагороди.
  Користувачі фонограм повинні представляти в організацію з управління правами на колективній основі звіти про використання фонограм, а також інші відомості та документи, необхідні для збирання і розподілу винагороди.
  Стаття 1327 ЦК України встановлює термін дії авторського права на фонограму - воно діє протягом 50 років, рахуючи з 1 січня року, наступного за роком, в якому було здійснено запис. У разі оприлюднення фонограми виключне право діє протягом п'ятдесяти років, рахуючи з 1 січня року, наступного за роком, у якому вона була оприлюднена за умови, що фонограма була оприлюднена протягом п'ятдесяти років після здійснення запису. До спадкоємців та іншим правонаступникам виробника фонограми виключне право на фонограму переходить в межах частини, що залишилася зазначених строків. Після закінчення терміну дії виключного права на фонограму вона переходить у суспільне надбання. До фонограмі, що перейшла в суспільне надбання, застосовуються правила ст. 1282 ЦК РФ.
  Згідно ст. 1328 ЦК РФ виключне право на фонограму діє на території Російської Федерації у випадках, коли:
  - Виробник фонограми є громадянином Російської Федерації або російським юридичною особою;
  - Фонограма оприлюднена або її екземпляри вперше публічно поширювалися на території Російської Федерації;
  - В інших випадках, передбачених міжнародними договорами Російської Федерації.
  Виробник фонограми здійснює свої права з дотриманням прав авторів творів та прав виконавців.
  Права виробника фонограми визнаються і діють незалежно від наявності і дії авторських прав і прав виконавців.
  Право на зазначення на примірниках фонограми і (або) їх упаковці свого імені або найменування і право на захист фонограми від спотворення діють і охороняються протягом усього життя громадянина або до припинення юридичної особи, яка є виробником фонограми. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "4.3. Право на фонограму"
 1. 5. Законодавство РФ в галузі правової охорони інтелектуальної власності
    правова охорона інтелектуальної власності здійснюється такими федеральними законами. 1. Закон РФ від 9 липня 1993 № 5351I «Про авторське право і суміжні права». У ньому закріплюються відносини, що виникають у зв'язку із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), фонограм виконань, постановок, передач організацій ефірного або кабельного
 2. 12. Закон «Про авторське право і суміжні права»
    право), фонограм виконань, постановок, передач організацій ефірного або кабельного мовлення (суміжні права), встановлює нормативне регулювання відносин у сфері авторського права і суміжних прав (нормами російського і міжнародного права), а також закріплює понятійний апарат у сфері авторського права і суміжних прав . Другий розділ «Авторське право» повністю присвячений регулюванню
 3. 7.2. Регулювання інформаційних відносин інститутом авторського права при виробництві, передачі та поширенні інформації
    право), фонограм виконань, постановок, передач ефірного або кабельного мовлення (суміжні права). Враховуючи той факт, що нас цікавлять ті особливості правового регулювання інформаційних відносин, які пов'язані з дотриманням авторських прав, наведемо значення окремих термінів, що використовуються в інституті авторського права. Ці терміни визначені у ст. 4 Закону Російської Федерації "Про
 4. 32.1. Об'єкти і суб'єкти авторського права
    право), фонограм виконань, постановок, передач організацій ефірного або кабельного мовлення (суміжні права), регулюються Законом РФ від 9 липня 1993 р. N 5351-1 "Про авторське право і суміжні права". Об'єктами авторського права є твори літератури, науки і мистецтва. Для визнання об'єктами авторського права твори повинні володіти двома ознаками: творчим характером;
 5. § 2. Суб'єкти і об'єкти інноваційної діяльності
    право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 88 допоможе визначитися з шуканим суб'єктом. Таким критерієм є факт участі особи в процесі створення нового продукту і доведення його до освоєння у виробництві чи іншій сфері діяльності. Сам процес створення і впровадження нового продукту (інноваційний процес), як було показано
 6. § 2. Предмет цивільного права
    правове становище учасників цивільного обороту, підстави виникнення та порядок здійснення права власності та інших речових прав, виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації (інтелектуальних прав), регулює договірні та інші зобов'язання, а також інші майнові та особисті немайнові відносини, засновані
 7. § 1. Інтелектуальна власність як сукупність прав і структурне утворення в системі права
    правова охорона. Іншими словами, інтелектуальною власністю в Російській Федерації зізнаються самі твори науки, літератури і мистецтва, винаходи, фірмові найменування, товарні знаки та інші охоронювані правом результати інтелектуальної діяльності. Таке розуміння інтелектуальної власності розходиться з традиційною для світової практики трактуванням інтелектуальної
 8. § 2. Система російського законодавства про інтелектуальну власність
    правову охорону окремих результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації. У цивільних кодексах норм про інтелектуальну власність або зовсім немає, або вони представлені самими загальними положеннями, що забезпечують ув'язку правил спеціальних законів з цивільним законодавством * (128). Цей же принцип лежить в основі більшості міжнародних конвенцій, присвячених, як
 9. § 3. Права авторів творів науки, літератури і мистецтва
    правомочностей, і насамперед з використанням твору. Частина четверта Цивільного кодексу оголошує особливим винятковим правом лише право на використання результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації, яким можна розпоряджатися (п. 1 ст. 1229 ЦК). Як зазначалося в розділі 55 підручника, таке рішення є помилковим, оскільки воно ігнорує виняткову природу
 10. § 5. Охорона суміжних прав
    право визнає і охороняє права виконавців, виробників фонограм, організацій ефірного та кабельного мовлення, творців баз даних і публікаторів творів, що перейшли в суспільне надбання. Права зазначених осіб зважаючи на їх близькості і тісного зв'язку з правами авторів іменуються суміжними правами. Суміжні права стали охоронятися в нашій країні лише з 4 серпня 1992 р., коли на території
© 2014-2022  yport.inf.ua