Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право
ЗМІСТ:
Свєчникова Ірина Василівна. Авторське право, 2009
Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог Державного освітнього стандарту. У ньому розглянуті всі основні питання авторського права: історія становлення та розвитку; суб'єкти та об'єкти авторського права; договори, укладені автором твору; права, суміжні з авторськими; захист авторських і суміжних прав. Навчальний посібник підготовлено відповідно до вимог Державного освітнього стандарту. У ньому розглянуті всі основні питання авторського права: історія становлення та розвитку; суб'єкти та об'єкти авторського права; договори, укладені автором твору; права, суміжні з авторськими; захист авторських і суміжних прав.
Основні положення законодавства Російської Федерації в області авторського права і суміжних прав та правозастосовна практика розглядаються з урахуванням положень 4-ї частини ГК РФ, наведених у порівнянні з нормами, що діяли до 1 січня 2008
Для студентів, аспірантів і викладачів юридичних вузів, практичних працівників, а також усіх, хто цікавиться проблемами авторського права.
Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА
1.1. Історія становлення і розвитку авторського права і суміжних прав
1.2. Поняття і функції авторського права
1.3. Джерела авторського права
1.4. Суб'єкти авторського права
1.5. Об'єкти авторського права
1.6. Сфера дії авторських і суміжних прав
Глава 2. АВТОРСЬКІ ПРАВА
2.1. Виключне право на твір
2.2. Право авторства і право на ім'я
2.3. Право на недоторканність твору
2.4. Право на оприлюднення твору. Інші авторські права
2.5. Організації, які здійснюють управління правами на колективній основі
2.6. Вільне використання творів
Глава 3. Договори, що укладаються АВТОРОМ ТВОРИ
3.1. Договір про відчуження виключного права на твір
3.2. Ліцензійний договір про надання права використання твору
3.3. Договір авторського замовлення
3.4. Відповідальність за договорами, що укладаються автором твору
Глава 4. ПРАВА, СУМІЖНІ З АВТОРСЬКИМИ
4.1. Загальні положення про суміжні права
4.2. Права на виконання
4.3. Право на фонограму
4.4. Право організацій ефірного та кабельного мовлення
4.5. Право виробника бази даних
4.6. Право публікатора на твір науки, літератури чи мистецтва
Глава 5. ЗАХИСТ АВТОРСЬКИХ І СУМІЖНИХ ПРАВ
5.1. Цивільно-правовий захист авторських і суміжних прав: загальні положення
5.2. Захист особистих немайнових прав
5.3. Відповідальність за порушення виключного права на твір і виключного права на об'єкт суміжних прав
5.4. Забезпечення позову у справах про порушення авторських і суміжних прав
5.5. Адміністративна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав
5.6. Кримінальна відповідальність за порушення авторських і суміжних прав
НОРМАТИВНІ АКТИ
МАТЕРІАЛИ СУДОВОЇ ПРАКТИКИ
ЛІТЕРАТУРА
Цивільне право:
 1. Ю.Ф. Беспалов, О.А. Єгорова. Настільна книга судді по справах про спадкування: навчально-практичний посібник. - 2013
 2. А.А. Кирилова. Реклама і рекламна діяльність: проблеми правового регулювання - 2013
 3. Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями - 2013
 4. А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки. - 2013
 5. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 6. Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 - 2012 рік
 7. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина перша - 2012 рік
 8. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина друга - 2012 рік
 9. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина третя - 2012 рік
 10. Президенти Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН і В.ПУТІН. Цивільний кодекс Російської Федерації (зі змінами від 20.04.2012г.). Частина четверта - 2012 рік
 11. А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід - 2012 рік
 12. В. Є. Резепова. Шпаргалка з права інтелектуальної власності - 2011 рік
 13. А.А. Кирилова. Заповідальне розпорядження в сучасному цивільному праві - 2011 рік
 14. С.С.Алексеев, Б.М. Гонгало, Д.В. Мур 'зін. Цивільне право: підручник - 2011 рік
 15. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 1. - 2010 рік
 16. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 1, частина 2 - 2010 рік
 17. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 1. - 2010 рік
 18. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 2. Частина 2. - 2010 рік
 19. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 3. Частина 1. - 2010 рік
 20. Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
  Том 3. Частина 2. - 2010 рік
© 2014-2022  yport.inf.ua